Search Documents

מסננים

158 תוצאות

 1. 51

  מסמך משפטיENA NS 18.22 + T-S 16.87

  Legal document. Record of release. Dating: March 1097. Written in the hand of Hillel b. Eli. This fragment seems to be the continuation a document, …

  Recto

  1. […] all that […]
  2. [… from] now on, since no (claim) r[emains for me with him]
  3. [nor in his possession nor on his behalf, any claim whatsoever, no‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מסמך משפטיT-S 16.87

  Legal document. Partnership agreement. Dated: March 1097. Location: Fustat. Written in the hand of Hillel b. Eli. This document is likely the top half of …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בחד בשבה דהוא עשרין וחד יומי בירח אדר דשנת אלפא
  2. וארבע מאה ותמני שנין למניינא דרגיליננא ביה בפסטאט מצר‮…

  Recto

  1. we, the witnesses whose signature appears below—on Sunday, the twenty-first day of the month of Adar of the year one thousand
  2. four hundred and ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מסמך משפטיT-S 16.159

  Deed of release. Location: Fustat. Dated: Tuesday, 15 Kislev 1526 Seleucid = 19 November 1214 CE, under the authority of Avraham Maimonides. This partnership release …

  Recto

  1. Testimony which was before us, we the undersigned witnesses, on Tuesday, the fifteenth day of the month of Kislev
  2. of the year one thousand five‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מסמך משפטיT-S 12.461

  Contract in which a scholar known from a number of dated manuscripts gives sums of money to his two daughters. The money is destined for …

  1. אסתקר בבית דין בין מר ור צדקה החבר בר מר מובחר הזקן נע ובין אבו מנצור מר
  2. אהרן אלזיאת בר מ מבשר נע אן יסלם מר ור צדקה דנן לאבי מנצור דנן מא קד געלה
  3. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מסמך משפטיT-S 10J9.30

  Legal document. Partnership agreement. Dated: Dhū l-Qaʿda 530 AH, which is August 1136 CE. A wine-making partnership, the amount of the partnership being 1,510 dinars. …

  1. ישועה המכונה אבו אלפרג בר מרור יפת הזקן דידיע אבו אלחסין בן בנאיה [
  2. ואחדה וכמסה מאיה דינארא ועשרה דנאניר אלתזם מר ור יפת הלוי ה. [
  3. ואלתזם מר ור נתנ‮…

  Recto

  1. Yeshu‘a, known as Abū al-Faraj, b. (our) tea(cher) and m(aster) Japheth the elder, known as Abū al-Ḥusayn (I)bn Benaya […]
  2. and one (thousand) a‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מסמך משפטיT-S 10J7.6

  Legal document. Testimony. Dated: May-June 1149. Testimony around the engagement of Tamīm b. Abū al-Faraj and Fakhr bt. Joseph, imposing a penalty if Tamīm is …

  1. נקול נחן אלשהוד אננא לשיס נעלם אן עלי תמים בן אבו אלפרג
  2. ולא פכר בת יוסף עלקה תמנע אחדהמא מן אלזואג פלמא
  3. אלתמסת מנא הדה אלשהאדה אתבתנאהא בחדש סיון א‮…

  Recto

  1. We, the witnesses, say that we did not know that there was (no impediment or attachment) incumbent upon Tamīm b. Abū al-Faraj
  2. nor upon Fakhr b‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מסמך משפטיT-S 13J37.1

  Partnership settlement recorded in the home of Rabbi Moshe Damūhī in Cairo that bears a date in line 34 of 9 Ḥeshvan 5304 AM (1543 …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מסמך משפטיT-S NS 99.25

  Partnership document in Hebrew between Moshe and Me'ir & his brother. 16th century per Avraham David. The partnership is to last for two years. The …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מסמך משפטיT-S AS 152.182

  A fragment of a legal deed mentioning a commenda agreement between a certain Farah b. Yosef b. Bānūqa and Nissim b. Shemarya in Qayrawan. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מסמך משפטיT-S 20.164

  Partnership agreement from Fustat/Cairo, dated 1668 CE (״חכתה״ = 5428) between Yaʿaqov ha-Levi and a certain Yosef and a certain Refa'el.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מסמך משפטיT-S 13J8.6

  Document of release concerning a partnership, denoted here as ‘mufawwada.’ (Phillip Ackerman-Lieberman, The Business of Identity, Stanford University Press, 2014, 112, 365) EMS

  1. שהדותא דהות] באנפנא אנחנא שהדי דחתמות ידנא לתתא בשטארא דנן
  2. ] דהוא [ע]שרין יומין בירח אייר דשנת ארבעת אלפין ותמני מאה
  3. וא[רבעי]ן ושית שנין לבריאת עלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מסמך משפטיT-S 18J1.21

  Witness statement concerning a young man named Sedaqa the Meshorer b. Semah, an agent in a business venture in pharmaceutical plants, olive oil and gallnuts, …

  1. שהדותא דהוה באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה חצר אלינא כק
  2. מ ור צדקה הבחור היקר המשורר בר כק מ ור צמח הזקן נע פי יום אלסבת
  3. מן חדש כסליו מן ס‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מסמך משפטיT-S 13J3.19

  Legal document. Partnership agreement. Dated: January 1207. Location: Fustat. This document records a six-month partnership between Abū al-Fakhr b. Abū al-Futūḥ ha-Levi al-Shammā‘ (who invested …

  1. למא כאן פי אלעשר אלאול מחדש שבט שנת אלפא וחמש מאה ותמניסרי שנין
  2. לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה חצר אלינא אנו
  3. חתומי מטה אבו אלפכר ב‮…

  Recto

  1. In the first ten-day period of the month of Shevaṭ, of the year one thousand five hundred and eighteen years
  2. (of the Era) of Documents, in Fusṭ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מסמך משפטיBL OR 13153.4/7

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe (dates: 1100–38 CE). Fragment (upper left corner of recto). There is writing on both sides. Involves …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מסמך משפטיT-S 12.529

  Legal document involving Abū l-Ḥasan and Refa'el and Abū l-Muʿāfā (who may be the same as Refa'el), possibly a dissolution of a partnership. The pressing …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מסמך משפטיT-S 12.670

  Testimony in the hand of Shelomo, dated 1 Tevet 1540 Seleucid which is December 6 1228, about the dissolution of a partnership.

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מסמך משפטיIOM D 55.7

  Legal document. Power of attorney. Dated: 1115. Location: Al-Maḥalla. ʿOvadya b. Efrayim ha-Levi Rosh ha-Qahal empowers 'ḥemdat ha-yeshiva' Avraham b. Natan ha-Sheviʿi to money owed …

  Recto

  1. Testimony which wa[s given bef]ore us—we, the witnesses who have fixed our hand below on this document.
  2. (Our) t(eacher) and m(aster) Obadiah h‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מסמך משפטיJRL SERIES B 2457

  Late partnership agreement between Khalīfa [...], Faraj Zanzūrī (?), Yiṣḥaq Zanzūrī (?), Avraham Pinto, and Barukh [...]. The partnership is to last for 3 years. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מכתבT-S 13J8.22

  Letter in Judaeo-Arabic. Reused for business accounts on verso, which are in the hand of ʿArūs b. Yosef (according to Goitein's notes). The letter is …

  1. . . . . ת מולי אלשיך אבו אל[. . .
  2. אלאגתמאע באלשיך אבי ו . ל [
  3. ואלשיך אבו אלברכאת וואלדתה
  4. ונקלהם סלאמי(?) ותערפהם מא
  5. ק[[.]]טעת כתבי ענהם אלא לאנקט[ע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מסמך משפטיT-S AS 159.230

  Digest of a legal document. Probably in the cursive hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. For a partnership in a shop in New Cairo. One …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מסמך משפטיENA NS 61.25

  Legal document(s). Probably a draft. Small and damaged fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Includes part of a partnership contract between Abū …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מסמך משפטיCUL Or.1081 2.45

  Partnership agreement between Eliyyahu Palombo, Yaʿaqov [...], and Merkado [...], from Fustat/Cairo, dated 1796 CE (Av 5556).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J290

  Legal document. Partnership record. Dated: ʿerev Pesaḥ 1351 Sel. (10 April 1039). Location: Cairo. In April 1039, the parties Tuviyah b. Yefet ha-Levi and ‘Allūn …

  Recto

  1. Those who wrote their signatures at the bottom of this document, from among the witnesses whose signature
  2. has been confirmed, said that they ‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מסמך משפטיMoss. VII,125.1

  Legal notes in the hand of Ḥalfon b. Menashshe (Date: 1100-1138). Partnership record. Seʿadya b. Menashshe ha-Kohen has inherited funds from his father, and places …

  1. סעדיה הכהן בר מנשה נע
  2. לה מע כאלה
  3. אבו אסחק אברהם בר אפרים נע
  4. כו דינ יעמל בהא שרכה בינהמא
  5. עלי אן אלכו [[פי דמתה]] לא יסלף מנהא
  6. שי אלא ברהן ואלפאידה [‮…

  Recto

  1. Saadiah ha-Kohen b. Manasseh (who) r(ests in) E(den)
  2. has with his maternal uncle,
  3. Abū Isḥaq Abraham b. Ephraim (who) r(ests in) E(den,)
  4. 26 din(ar‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מסמך משפטיENA NS 21.4

  In this incompletely preserved contract, Yosef Lebdi provided merchandise worth 460 dinars with which the active partner Khalluf would trade. Lebdi will receive three-quarters of …

  I, 30

  1. [... ואקנו מ]ני מע[כשיו ו]אכתב[ו ואכתמו]
  2. [עלי בגמיע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אל] מוכדה ובכל לישאני ד[זכואתא]
  3. [וסלמו דלך אלי מר ור יו]סף בר מר‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מסמך משפטיT-S 10J4.7

  Legal document. Partnership agreement. Dated: August 1181. This document preserves the lower part of a partnership agreement between the brothers Abū al-Faraj and Abū al-Mufaḍḍal …

  Recto

  1. […] this maintenance for a period, the start of which being the date of (this) doc[ument …]
  2. […] and an agreement also took place between us, th‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מכתבIOM D 55.14

  Letter from Salāma b. Mūsā Safāquṣī, probably from Mazara, Sicily, to Yehuda b. Moshe b. Sughmār (Alexandria), ca. 1055. Salāma b. Mūsā intends to buy …

  recto

  1. באקי כתאב מולאי אלשיך אבו זכרי יהודה בן מוסי בן סגמאר וכאן לבן אל[    ]

  2. אלחראס ואבו אלפצל בן בר[כא]ת ויעקב בן כלף חסד לאכיה וכאן גרם פי [ ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  מסמך משפטיT-S 20.21

  Legal document. Record of release. Dating: April 1076. Location: Fustat. Ṣedaqa b. Muvḥar and Shemuel b. Aharon ha-Kohen al-Ṣayrafī ("the money-changer") are released from a …

  Recto

  1. Testimony which was before us—[we, the witnesses who have signed belo]w on this release document. Thus: [(our) tea(cher) and m(aster) Ṣedaqa]
  2. b‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מסמך משפטיT-S NS 320.22 + CUL Or.1080 J121

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1108. Location: Fustat. Written in the hand of the court clerk Hillel b. ʿEli. An agreement between Abū al-Faḍl Mevorakh …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא [...........
  2. בשבה דהוא עשרין ושיתה יומי בירח סיון דשנת אלפא ואנרבע.....
  3. שנין לניינא דרגיליננא ביה בפס‮…

  T-S NS 320.22

  1. Testimony which was given before us, we the undersigned witnesses […]
  2. of the week, which was the twenty-sixth day of the month of Siva‮…

  2 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מסמך משפטיMoss. V,374

  The testimony of Arus b. Yosef about Lebdi's partnership with his brother Shelomo Lebdi. After Shelomo Lebdi drowned in the spring of 1099 on his …

  I, 20

  1. בחמשה בשבה דהוא שבעה עשר יומי בירח סיון
  2. דשנת אלפא וארבע מאה ועשר שנין למניינא
  3. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
  4. נהרא מותבה כן הוה חצר אלי ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מסמך משפטיT-S 12.616 + Halper 360

  Legal document. Partnership contract. In the hand of Hillel b. ʿEli. Location: Fustat. Dated: 1100. This court record notes the reorganization of a business venture …

  תעתוק אחד תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • p. 1
  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מסמך משפטיENA NS 17.35

  Legal document. Partnership agreement. Dating: 1007–55 (speculative). This document records a partnership agreement between Manṣūr b. Yisraʾel ha-Levi and Mas‘ūd b. Mevorakh, who placed 200 …

  Recto

  1. Record of testimony which was before us, we the [undersigned …]  
  2. day of the month of Marḥeshvan, of the year one thousand and three [hundred …‮…

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מסמך משפטיMoss. II,100.3

  Fragment of a partnership document (per FGP), involving R. Shemuel, Abū l-Faraj al-Yatom, Yiṣḥaq ha-Dayyan, Abū l-Bishr. Written by Mevorakh b. Natan, during the reign …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/7

  Legal document. Record of release. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: 1125 CE. This document describes release from a partnership in …

  דיון אחד

  תגים

  • 7 recto
  • 7 verso
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מסמך משפטיENA 2727.23a

  Legal document. Commenda. Following the Talmudic isqa method whereby the agents have some responsibility for losses, the active partner or partners (Abū Sa‘d and his …

  1. חצר אלינא אנן ח]תומי מטה אלשיך אבו אלמעאוי מר ור
  2. ]ן הלוי הזקן היקר נע וולדה אבו סעד
  3. וקאלו לנא אקנו] מנא ואשהדו עלינא בגמיע אלאלפאט
  4. אלמחכמה . . . . ‮…

  Recto

  1. The Elder Abū al-Ma‘ānī … (our) tea(cher) and m(aster) …
  2. […] the Levi the beloved Elder (who) r(ests in) E(den,) and his father Abū Sa‘d
  3. [came b‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 12/17

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. David b. Yiṣḥaq Ibn al-Ṣafaṭ (? אלצפט) acknowledges receipt of a sum of money from Abū …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 17 recto
  • 17 verso
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מסמך משפטיT-S NS J268

  Legal record. Dated Friday, 3 Av or July 4, 1231. Scribal notes for a draft of a partnership contract. The notes state that Abū Sa‘d …

  חוזה שותפות שנעשה לאחר שאחד מארבעת שותפים חלה ולא יכול היה לצאת עם

  חבריו

  1. אלדי ללשיך אבו סעד פג //אלא קיראטין// מע מנצור //בן נין // וסלימאן //בן עמ‮…

  Recto

  1. The Elder Abū Sa‘d has 83 //less two qirāṭs// with Manṣūr //b. the great-grandson// and Suleymān //b. ‘Imrān// and Futūḥ
  2. b. (A)bū al-‘Izz, the‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מסמך משפטיT-S NS J74

  Legal document. This fragment describes a partnership in a dyeing business between Efrayim b. Yaaqov al-Mawṣilī and Abraham b. Hiba al-Dimashqī. Efrayim, the owner of …

  Recto

  1. Ephraim b. Jacob known as
  2. al-Mawṣilī, and Abraham b. Hiba al-Dimashqī came
  3. and contracted a partnership (shirka) in //a shop// for dyeing.
  4. This I‮…

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מסמך משפטיT-S K25.153

  Legal document. Partnership agreement. A deal between an investor, possibly named Ibrahim, and three unnamed indigo dyers opening a workshop in Damietta. The active partners …

  Recto

  1. … we will purchase indigo with it and we will go with it to the port-city of Damietta and […]
  2. We will dye it and we will sell and buy with that‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 40. 90

  מסמך משפטיT-S 28.17

  Legal document. Court proceedings. Yaʿqūb b. Yūsuf claims that Da’ūd and Ṣedaqa, sons of Ṣemaḥ b. Da’ūd al-Raqqī, have withheld profits from a partnership in …

  Recto

  1. In (Your) na(me,) O Mer(ciful One.)
  2. The witnesses whose names are specified in this report testified that
  3. Ya‘qūb b. Joseph and Dā’ūd and Ṣedaqa‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 91

  מסמך משפטיENA 3181.6 + T-S 16.34

  Legal document. Partnership release. Dated: 7 Shevat 1390. Location: Fustat. An olive-oil partnership is dissolved. This fragment contains two documents related to the same partnership …

  1. שרחה בראה פאצלה באוכד מא תקדם מן שרוט אל
  2. אלאבארי אלתי תקדם דכרהא מן רפע אלאימאן ואלאחריות
  3. ואלמחילה [. . .]. .ל לגמור .ות. . . אלמקדם דכרהא
  4. וכתבנא ו‮…

  Verso

  1. its interpretation, a terminating release, proceeding with the most certain of the aforementioned stipulations
  2. of release, removing oaths and ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 42. 92

  מסמך משפטיT-S 16.138 + T-S AS 152.28

  Legal document. Record of release. Dated: August 9, 1077. Location: Alexandra. This release document, written in the Alexandria rabbinical court, concerns a partnership between Yosef …

  1. שהדותא דהות באנפ[נא] אנן שהדי דח[תמות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מ יוסף ביר יאשיה נ[ע אל]מערוף בן אל[ . . . . . . . . . . . ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 43. 93

  מסמך משפטיMoss. VII,58.1

  Verso: Legal document. Partnership agreement. Dating: Late 13th century CE according to Lieberman, but in fact probably closer to 1230 CE (the date of recto). …

  1. אקנינא מן מרנא ורבנא משה התלמיד הנכבד הזקן היקר בר מרנא ורבנא טהור הזקן הנכבד נע
  2. אנה קד ארתצי בשרכה אבו סע[ד] בן אבו אלעלא אלצבאג סט פי דכאן אלעטר ‮…

  Recto

  1. We performed a qinyan with our teacher and our master Moses the Student, the honored, the Elder, b. our teacher and our master Ṭahor, the hono‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 94

  מכתבHalper 414

  Letter from Salāma b. Mūsā Safāquṣī (Māzar) to Yehuda b. Moshe b. Sughmār, 1064. This letter is a follow-up from the letter in Halper 389 …

  Recto

  1. מע אלכד רבאעי תמן אלפרכתין ואלרדתין תכאתכני בה ואן כאן ועאיד באללה לא ילזמה שי ולא יצח
  2. מנהא שי תכאתבני בדאלך ותקץ הדה אלכד רבאעי ומא יכצבי פי‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  • p. 1
  הצגת פרטי מסמך
 45. 95

  מסמך משפטיT-S AS 147.3

  Legal document. Partnership agreement. Location: Fustat. Dating: 1213/14 CE. This commenda records court proceedings regarding a partnership; only one of the partners' names, Saadiah b. …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנחנו בית [דין
  2. שנת דתתקעד ל[ . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. בו פה פסטאט [מצרי]ם [ . . . .
  4. ממזרח שמש עד מבואו בגן שלקד[
  5. בהר‮…

  Recto

  1. Record of testimony which took place before us—we, the cou[rt]
  2. (in the) year 4974 of [creation …]
  3. here (in) Fusṭāṭ [Egy]pt, jurisdiction of our ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 46. 96

  רשימה או טבלהT-S Ar.54.61

  Account of a partnership. Dated: Sivan 1529 Seleucid = May/June 1219 CE. Fragment of a leaf on which the accounting for the apartment of Ibrāhīm …

  1. עלא בית מא אגר מו
  2. סיון אתקכט סכן אברהים בן אלשאער פי דאר חבס ר מנשה
  3. אלמקבוץ מנה ללגמלה ביד אבו אלמגד מ ורמי תראב ז
  4. ואצלאח אקפאל ג וצאחב רבע ב וביד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 97

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.284

  Account, day-to-day, of the income of a textile store. Location: Fustat. Dating: Jumada I and II 393 AH, which corresponds to April 1003 CE. After …

  left column

  1. תבת מא תחצל מן מביע אלדכאן
  2. בנצר אבו עלי למדה אולה ארבע
  3. עשר בקין מן גמאדי אלאכר ואכרהא
  4. יום אלאחד לארבע כלון מן גמאדי
  5. אלאכר שגצ קבץ דלך א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 98

  מסמך משפטיT-S 18J1.32

  Dissolution of partnership, remarkable for its inclusion of female relatives. Dated: 1539 Seleucid = 1227/28 CE. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 45, 46, 436.) …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . שהד]י דחתמות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] שנת אלפא וחמש מאה ותלתין ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 99

  מסמך משפטיENA 2558.18 + T-S 13J7.12

  Recto: Legal deed. Location: Qalyūb. Dated: Tuesday, 7 Adar 1505 Seleucid, which is 1194 CE, under the authority of the Gaon Sar Shalom ha-Levi. In …

  Recto (ENA 2558.18 + T-S 13J7.12):

  1. למא כאן יום אלתלתא אלסאב|ע יום מן שהר אדר שנת אלפא
  2. וחמש מאה וחמשה שנין | לשטרות בעיר קליוב הסמוכה
  3. לעיר המלוכה הס‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 50. 100

  מסמך משפטיT-S 8J11.1

  Deed of compensation from the court of Efrayim b. Shemarya and in his handwriting. Concerning people from Tyre and a partnership, starting with an Arabic …

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין וה[
  3. בכתב הזה כי הביא לפנינו מ [
  4. בעדיו מוחזק בקיום בית דין ה [
  5. הנפטר נע צוה כי יש לו עד ש [
  6. ומאח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך