Search Documents

מסננים

532 תוצאות

 1. 351

  מסמך משפטיENA 2728.2

  Left side of inquiry with regard to an inheritance of a quarter of a house. (Information from Goitein's index cards). Written by Halfon b. Menashshe …

  1. ] אחצר זוג אלבנת אלצגירה אלכתובה אלד[י . .].[פי]ה אלשרט אלמדכור
  2. ]. .ל. מא אלואגב פי אלסתה דנא[ניר . . . .] עליה אלכדאם מנהא ד
  3. ]אדין אלכפן אא.ח אן מ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 352

  טקסט ספרותיENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. כ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • verso
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 3. 353

  סמי ספרותיMoss. Ia,26.2

  Magical text copied by Ibn Yiju, probably in Yemen around 1135. The text begins with a magical square (cf. sudoku) of which every line, row …

  III, 59

  [ח] [א] [ו]

  1. [ג] [ה] ז
  2. ד ט ב
  3. [הוציאה מ[מסגר נפשי להודות את שמיך בי יכתירו [צדיקים כי תגמול עלי]
  4. אחר לעינא בישתא בשם אל חולים ויסיר מן [פ'ב'פ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 4. 354

  רשימה או טבלהENA 2592.28

  Memorial list for the family of Yosef b. Perahya Yiju, Egypt, early thirteenth century.

  1. זכרון טב וניחות נפשת
  2. לזכר המ המיחסת משפחת החכמים
  3. מר ורבינו יוסף הח והנבון רוח י יי תנ
  4. ושלשת חמודיו בראשם הד יק צפ תפ
  5. מרינו ורבינו פרחיה הדיין המעול‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 5. 355

  מכתבT-S 8.60 + T-S AS 147.62

  Letter from Ḥalfon b. Netanel, in Alexandria, to his brother Yeḥezqel b. Netanel, probably in Qalyūb. Dating: Prior to 21 February 1140 CE. Mentioning Qalyūb, …

  Recto

  1. עלקת הדה אלאחרף אלי מולאי אכי וסידי ואנא עלי חפז לסרעה
  2. אלרסול מעלמא לה אנני קד ארסלת לה פימא תקדם עלי ידִ אבו
  3. אלכיר אלברקי עשרה ארטאל חריר רפ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 356

  מסמך משפטיF 1908.44A

  Recto (written later): Legal document written and signed by Ḥalfon b. Menashshe. Also signed by Mevorakh b. Natan. Dated: last decade of Tishrei 1428 Seleucid …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 357

  מכתבT-S 10J15.2

  Letter from a member of the Ibn Muhājir family, probably in Seville, to Ḥalfon b. Netanel. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1128 CE. There are many …

  1. אלחכם אלאגל אלרייס אלאכמל ̇ר חלפון אטאל אללה בקאה נאשר מעאליה אלשיק אליה אבן מהא̇גר
  2. יאמולאי וסידי ועמאדי וסנדי ומן אטאל אללה בקאה ווצל ג'בטתה
  3. וסנאה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 358

  סמי ספרותיT-S 12.190

  Recto and verso: Draft of a commentary on a Talmudic passage, which Ḥalfon b. Netanel wrote during his time in Spain. (Information from Goitein and …

  1. שלמים שהזיקו גובה מבשרן ואינו גובה
  2. מאמוריהן ' אכתלפו אצחאב אלארא
  3. פי דלך מנהם מן געל כלאם רבא תחקיק
  4. ואיגִאב ומנהם מן געלה נפי וסלב
  5. כדלך מנהם מן געל ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 359

  מכתבBodl. MS heb. d 66/66–67

  India Book I, 13: Draft of a letter from Yosef Lebdi, the India trader, to Ḥasan b. Bundar, 'the representative of merchants' in Aden, dealing …

  I, 13 Bodl MS Heb d 66 66v:

  1. בשמך רחמ
  2. כאן קד תקדם כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך
  3. אלגליל אבי עלי מר ור יפת הזקן היקר הנכבד
  4. שר הקהלות ואדאם תאיידה וע‮…

  66 recto

  1. In Your name, O Merciful.
  2. Previously, a letter had been sent by me //to your noble excellency//—may God lengthen the life of my lord, the ‮…

  תעתוק אחד 2 תרגומים

  תגים

  • 66 verso
  • 67 recto
  • 67 verso
  הצגת פרטי מסמך
 10. 360

  מכתבT-S NS J7

  Letter from Yeḥezqel, probably in Qalyūb, to his brother Ḥalfon in Alexandria. Dated/dating: Iyar 1140. Yeḥezqel complains rather winningly and at great length about his …

  Recto

  1. כתבת הדה אלאחרף אלי מולאי ואכי ומן
  2. געלת פדאה עלי עגלה מן אלרסול
  3. גואב כתאבה אלכרים אלואצל עלי יד
  4. אבו סעד ולד אלשיך אבו עלי אבן אלכרניב
  5. אללה יע‮…

  Recto

  1. I am writing this lines to my lord and brother and the one for whom
  2. I would sacrifice myself in haste because of the messenger,
  3. in response t‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 361

  מסמך משפטיT-S Ar.41.81

  Court record, or deposition of witnesses. Written on cloth by Avraham ben Yiju. Location: India, perhaps Mangalore. Dating: 1132–39 or 1145–49 CE, based on ben …

  III, 36

  1. חצ[ר] אלי [בי ד]ינא [דחתימין] מטה פל בן פל
  2. וקאל לנא פל הדא קד כאן תקאל עליי
  3. […]לע[…] אלפץ ב..
  4. או סקט ו[ט]אלמא //אנא// דפעה מן אנני תלפט[ת]
  5. ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 362

  מכתבENA 2560.5

  Letter from Yiṣḥaq b. Yosef to a certain [son of] Natan he-haver. The letter mourns the passing of Madmun (the Nagid of Yemen) and is …

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 363

  מכתבT-S NS J23

  Letter from an India trader, probably in Yemen. In Judaeo-Arabic. He recently came from India (Kullam, recto margin l. 15) and intends to return to …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 364

  Credit instrument or private receiptT-S Ar.54.19

  Fol. 7r: Note in Arabic script. "Send us. . . lemon. . . ḥalāwa. . . obtain for me pomegranate syrup." Fol. 7v: Order of …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 7r
  • 7v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 365

  מכתבBodl. MS heb. b 11/22

  Letter from Maḥrūz b. Yaʿaqov, Mangalore, to Abū Zikrī Yehuda b. Yosef ha-Kohen, Bharuch, Gujarat, ca. 1145–48. Abū Zikrī was a representative of the merchants …

  II, 55

  1. בשמ רח
  2. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי ורייסי אלשיך
  4. אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה
  5. וכאן לה ומעה ולי וחאפט פי גמיע א‮…

  Recto

  1. IN (YOUR) NAME, O MERCI(FUL)!
  2. "Your hand shall be lifted upon your adversaries, and all your enemies shall be cut off."
  3. I am writing to you, ‮…

  תעתוק אחד 2 תרגומים

  תגים

  • 22 recto
  • 22 verso
  הצגת פרטי מסמך
 16. 366

  מכתבT-S Ar.54.19

  Fol. 5r: Letter fragment in Judaeo-Arabic. Related to the India trade; mentions the Kārim fleet, worrying news, and someone named Abū l-Saddād.

  2 תעתוקים

  תגים

  • 5r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 367

  מכתבNLI 577.2/15

  Letter from the court to the community of Dhū Jibla in defense of Maḍmūn. Aden, ca. 1135.

  II, 36

  1. [...] והו [...]
  2. [...] מא הם עלא דא[לך ...]
  3. [...א]ן כאן מעכם ביינה או[ ]
  4. [...] אכואנה ל[כ]ם ועליכם פלם יכרג [...]
  5. [...] מא קאלו נחנא עלי וציה‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 368

  מכתבT-S 10J15.3

  Letter from Ḥalfon ha-Levi b. Netanʾel to Ibn Barukh, Almeria. Asks him to handle a shipment that the judge Elʿazar al-Qaṣabī has sent from Fustat …

  1. יא מולאי וסידי עלקת הדה אלאחרף עלי קדם לצרורה אתפקת
  2. ודלך אן אלדיין אלאגל רבי אלעזר אבן אלקצבי שצ ארסל רסאלה אלי אכיה
  3. אלי אליסאנה ואתפק ראי גמיענא א‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 369

  מכתבT-S 13J19.17

  Page from a letter sent by Abū Naṣr b. Avraham from Alexandria to Ḥalfon b. Netanel in Cairo on the 23 of October 1140. The …

  1. עונך יארב
  2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
  3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע2 אלנהי תם
  4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
  5. מעה פי אלמרכב ודפע3 לה אל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 370

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 12/17

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. David b. Yiṣḥaq Ibn al-Ṣafaṭ (? אלצפט) acknowledges receipt of a sum of money from Abū …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 17 recto
  • 17 verso
  הצגת פרטי מסמך
 21. 371

  רשימה או טבלהT-S 10J30.12

  Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Payment for customs in the Red Sea ports of ʿAydhāb, Bāḍiʿ, and Sawākin. Commodities include: lac; boxthorn; myrobalan; …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 372

  מסמך משפטיT-S NS 224.40 + T-S NS 184.67

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Ṣāfī b. Yakhin appoints [Yaʿ]aqov(?) b. Yiṣḥaq(?) al-Sijilmāsī as his agent to collect aloe from another …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 373

  רשימה או טבלהENA 2728.2

  List of the honorary titles of the Bundar family of Aden, ca. 1120. Written by Halfon b. Menashshe Halevi. Names and titles in the list: …

  II 11b

  1. בנדאר שר הקהלות בר יפת ש[ר הקהלות …]
  2. ו[[חמודיו]] //עמומתה דוד[י]ו// אברהם שר הקהלות […]
  3. ואחיו יצחק נדיב [ה]קהלות ב[ר בנדאר …]
  4. וכלף חמודו חמד‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 374

  מכתבJRL Series B 4089 + T-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + T-S NS J240 + T-S 20.137 + T-S NS J1

  India Book, II, 21a (T-S NS J241). See PGPID 5479.

  II, 21a

  1. [...].ב.
  2. [...]בלג ח ע ולא
  3. יקדר עליה [...] ולא יקדרו
  4. עליהא וקד לישתמע [...] מן ענדי
  5. [...]בהם אלשיך אבו גאלב אלרבאן ובאללה
  6. לקד אהדית לה מן ענ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 375

  מסמך משפטיENA 4011.1

  Verso: Cheque by Abū Zikrī Kohen. The banker Abū l-Khayr Khiyār is to pay the bearer 25 dinars. Dated: Tishrei 1447 Seleucid, which is 1135 …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 26. 376

  מסמך משפטיENA 4011.62

  Recto: Bill of sale for a female slave. In Judaeo-Arabic. Dated: Av 1466 Seleucid, which is 1155 CE, under the authority of the Nagid Shemuel …

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 27. 377

  מכתבT-S 8J7.23

  Memorandum containing order of copper vessels from Yosef b. Avraham to Ibn Yiju, Mangalore, India. Aden, ca. 1134-1137.

  1. בשמֹ רחמֹ עבדה יוסף בן אברהם נֹעֹ
  2. אנפדת אלי אלשיך אברהם בר פרחיה יגו עלי יד אלשיך מימון אלגוי
  3. אלתאגר פי מרכב אלי (!) אלנאכדא מחרוז אלי מנגרור כתב א‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 378

  מסמך משפטיT-S NS 321.12

  Court register, fragment. Upper left corner of a legal record. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dating: 1127–39, under the reshut of Maṣliaḥ Gaon. …

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 379

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J58

  Legal document: testimony on the date of a bill of divorce written by Yaʿaqov b. Avraham, Yosef Lebdi's travel companion. Dated: Thursday, 27 Nisan 1406 …

  I, 19

  1. תאריך אלגט
  2. [בחמש]ה בשבא דהוא עשרין ושבע[ה]
  3. יומי בירח ניסן דשנת אלפא
  4. וארבע מאה ושית שנין למנ
  5. קאבלנא נחן אלשהוד אלכאתמין
  6. לתתא בהדא אלתאריך וצח
  7. ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 380

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 J95

  Two accounts of Ibn Yiju about transactions with the Nakhuda Abu Abd Allah Ibn al-Kataib, Aden, 1140-1145. This is the verso of III, 19.

  III, 21a

  1. [אל]נאכודה אבו עבד אללה
  2. [ל]ה ח אבהרא פלפל בעדל
  3. [תמ]נה נו מתקאל ולה כב
  4. מתקאל חסאב תפאריק ולה
  5. ולה (!) קימה בהארין חדיד [[ובהארין]]
  6. [ו]סת ומא‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 31. 381

  מסמך משפטיENA 2727.11c

  Cheque in the hand of Abu Zikri ha-Kohen. See Goitein Nachlass material linked below.

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 382

  מכתבENA 2727.21a + ENA 2964.27

  Letter in the hand of Abū ʿAlī Yeḥezqel b. Netanel ha-Levi, Ḥalfon's brother, while in Qalyūb. Mentions Abū l-Faḍl and Abū l-Ḥasan who are known …

  Recto:

  1. . . ללשיך אבו אלפצל . . . א מ[
  2. אלי אלטריק לישיר עלי במא [
  3. פי אי שגל אשתגל בה [
  4. ל . . אלמכאן (?) יקטע אלחריר [
  5. ואנא מקים פי קליוב מא | [א]תקל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 33. 383

  מכתבENA 3363.1

  Letter from the Yeshiva in Egypt to Khalaf b. Yiṣḥaq and Yosef b. Avraham in Aden. Cairo, ca. 1132.

  II, 54

  1 כלף

  1. צאי לך רבת אוצרות הגבירה לגבירות וממנה זרחו כל המאור//ו//ת
  2. להתיצב לפי קרת לשמח בבחיר ילדיך גביר מחמדיך
  3. הלן בין שדיך ולובש שריון מדיך ה‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 34. 384

  מכתבBodl. MS heb. d 66/21

  Letter from a mother in Aden to her son in Egypt.

  1. בעד
  2. מן אלואלדה אלעזיזה תכץ חצרה אלולד אלעזיז אלמופק ופקה אלל : תע
  3. ואנא בטול בקאה וסהל סרעה לקאה עלי אסר חאל ואנעם
  4. באל במנה וכרמה ותנהי וצול כטך אלכ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 21 recto
  • 21 verso
  הצגת פרטי מסמך
 35. 385

  מכתבENA NS 22.14

  Letter addressed to Abū l-Ṭāhir al-ʿAṭṭār (the druggist). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century. Concerning the India trade. Giving details about 15 or so spices …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 36. 386

  מכתבHalper 394

  Letter from ʿAmram b. Yosef to Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria. Dating: 1094–97 CE. "The addressee Moses, mostly referred to as Mūsā, was active in …

  II, 5

  1. [אטא]ל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם סלאמתה
  2. [וסעאדתה] ותאיידה ונעמתה ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליה
  3. [שדיד קרב אל]לה אלאגתמאע בה במנה ופצלה ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 37. 387

  מכתבBL OR 5549.5

  Letter fragment. In the hand of Abū Zikrī Kohen (according to Goitein's notes). Mentions Sayyidnā, al-Shaykh Maḍmūn, Ismāʿīl al-Majjānī; the kārim fleet (which travelled between …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 388

  מסמך משפטיT-S 18J2.14

  Statements by two Yemenite merchants about consignments shipped by Ibn Yiju. The first statement is by Madmun b. Salim and the second is by Avraham …

  III, 22

  1. אלדי נשהד //[[אנ]]// בה //אנא// מצמון בן סאלם באן כתב אברהם בן ישו
  2. אלכתב מן קבל //מחאסבה// אלנאכדה בשיר באים אעדה וסלמנאהא
  3. אנא מצמון בן סאל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 389

  מכתבT-S Ar.7.18

  Note from a certain Ḥajjāj to Yosef Yiju, in Mazara, Sicily. In Judaeo-Arabic. Informing him about a consignment sent to him by one of his …

  1. סיידי אלשיך אלאגֹל אטאל אללה בקאה אלדי אעלמךֹ
  2. בה באן אולאדך בכיר פי עאפיא (!) וקד אנפדו
  3. לך מעי שי ואוצאני באן נקסמו עליך פי גֹ
  4. כראת ואסעי נחב אן תע‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 390

  מכתבT-S 12.355

  Memorandum from Yosef b. Avraham to Abu Nasr al-Halabi. Aden, ca. 1130-50.

  II, 43

  1. בשמ רחמ
  2. תדכ[ר]ה מבארכה ביד אלשיך אבו נצר בן מוסי אלחלבי
  3. כתב אללה סלאמתה. לעבדה יוסף בן אברהם
  4. אצחבת מולאי צרה פלפל אלוזן בהאר וארבעין רטל
  5. ו[.‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 391

  מסמך משפטיT-S Misc.28.44

  Legal document. On parchment. Cairo. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Involves [...] b. Ṣadaqa ha-Zaqen who was "killed for the sake of God's …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 392

  מכתבL-G Misc. 9

  Memorandum from Yosef b. Avraham to Ishaq Nafusi. Aden, 1130s. See also Moss. IV,84.2 (PGPID 36651).

  II, 44

  1. בש רח
  2. ת[דכרה] תד[כר]ה אסחק נפו[סי ...]
  1. כמס מאיה וע[שר ...]
  2. מןّ ואיצא עדה עדל [...]
  3. יכרג מא ילזמהא מן [... מן אלמון]
  4. מן באב עידאב אלי [... ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 393

  מסמך משפטיENA 2728.2

  Marriage agreement between a Rabbanite husband and a Qaraite wife, with a 30 dinar fine to the poor if one transgresses the religious practices of …

  1. אסתקר בחצרתנא אנו בית דין [
  2. אלרייס אבו עלי מר ור יפת הכהן [
  3. הכהן השר האדיר רוח ייי תניחנו [
  4. הכהן בר מר [. . . . .]ם [. ה]כהן הזקן [
  5. ימן הקרואה נאגי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 44. 394

  מסמך משפטיT-S NS 31.11

  An order from Abū Zikrī Kohen. Khalīl is to give the bearer 1 raṭl of linseed oil (zayt ḥār). On the other side, there are …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 45. 395

  רשימה או טבלהT-S NS J10

  Fragment of detailed accounts written by Avraham Ibn Yiju, India, apparently 1132-1139, 1145-1149.

  III, 23

  1. מתקאל ו..[…]
  2. בן עטא מח[…]
  3. נאכודה אבו […]
  4. יכון גמלת דלך ק וסת[ין …]
  5. דפע לי פי אלמרכב אלצ[גיר …]
  6. פלפל באל כביר //פי אלבכיר// אלקימה פז מ[תקאל‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 396

  מסמך משפטיT-S NS 184.52 + T-S NS 184.55 + T-S NS 184.56

  Bill of sale for the purchase of a house by Maḥrūz. Constructed from three fragments: T-S NS 184 52, T-S NS 184 55 and T-S …

  II, 60

  1. מן צמאן דרכה ואחריות זבינין | אילין עלאי אנא ישועה הלוי ועלי ואלדתי
  2. מוכלתי ועלי וראתנא בעדנא ע|ל כל שפר ארג נכסין קנין וממון דאית
  3. לנא ודיהוי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 47. 397

  מכתבT-S 13J24.2

  Letter of request, addressed apparently to Madmun b. Yefet, by a person in inland Yemen, for help against Ibn Yiju, involving a shipment of five …

  III, 37

  1. מעה [...]
  2. אלסדיד אט[א]ל [אללה בקאה ...]
  3. אנעם אלנאכדה אלאגל במא קד
  4. דכלת פיה אנת ואלתנא ואלשכר
  5. מא הו אלא לך פקד יא מולאי
  6. אעתנית בשי פאתמה לאן‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 398

  מכתבT-S 8J7.23

  This is not a formal letter, but a short memorandum written by Yosef b. Avraham in Aden to Avraham Yiju in Mangalore around 1134-1137. The …

  III, 2

  1. בשמ רחמ עבדה יוסף בן אברהם נע
  2. אנפדת אלי אלשיך אברהם בר פרחיה יגו עלי יד אלשיך מימון אלגוי
  3. אלתאגר פי מרכב אלי (!) אלנאכדא מחרוז אלי מנגרור כת‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 399

  מכתבT-S 18J5.1

  Letter (large but fragmentary) from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Avraham Ibn Yiju, around 1139-1140. The letter is written in the hand of Shemuel …

  III, 11

  1. אנתה[י] עבדה אלי מא שרחה מולאי מן תעזיתה בחי
  2. אלואלד ימרח ומא יושך יאשיך אבו אסחאק פי מחבתך
  3. ועבדה יערף אן אלדי טרא ענדה פי דלך מתל אלדי טרא
  4. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 400

  מכתבT-S 24.64

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Avraham Ibn Yiju in Dahbattan on the Malabar coast. Goitein dated the letter to after 1139, while …

  1. בשמֹ רחמֹ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל [אטאל אללה בקאה]
  3. ואדאם עזה ועלאה ורפעתה וסנאה וע[לוה וארתקאה]
  4. ולא עטל מן גמיע אל̇כיראת סאחתה ופנאה [וחרס]
  5. עליה ‮…

  2 תעתוקים 2 תרגומים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך