Search Documents

מסננים

532 תוצאות

 1. 451

  רשימה או טבלהT-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S NS J1 + T-S 20.137

  India Book III, 18: Five accounts written by Ibn Yiju in India, 1136-1139, 1145-1149. These accounts are written on the other side of a letter …

  III, 18 A

  1. באקי חסאב מן אלבצארה ג מתאקיל
  2. וכאן לה ענד אלכאדאר (!) לענה אללה יד מתקאל
  3. עלי בהארין היל מא דפע היל אשתרית לה
  4. בהארין עוצהא מן פנדרינה ביז ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 2. 452

  מסמך משפטיIOM D 55.10

  Deed of manumission for Ashu, an Indian female slave, written by Avraham Ibn Yijū, Mangalore, October 17, 1132. On the verso and on the margins …

  III, 17

  1. בשני בשבת דהוא שיתא יומין לירח מרחשון דשנת אלִ[פא]
  2. וארבע מאה וארבעין וארבעה שנין למניאנא דשטרות
  3. שאנו רגילין למנות בו במדינת מנגרור דבא[רץ ה‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 453

  מסמך משפטיT-S K25.285

  Responsa in Avraham Ibn Yiju's hand: legitimacy of a manumitted female slave's marriage and status of her children, Yemen, ca. 1140. When he first published …

  III, 29c

  1. נתכלם בעון אללה פי הדה אלורקה עלי אלמסאלה
  2. בעינהא בגיר קיאס שי אלי שי ולא מטאבקה שי אלי
  3. שי ולא מגאנסה שי אלי שי אלא נקל אלמסטרה כלמה
  4. כלמה ו‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 454

  מסמך משפטיT-S G2.59

  Responsa in Avraham Ibn Yiju's hand: legitimacy of a manumitted female slave's marriage and status of her children, Yemen, ca. 1140. Description from PGPID 1313: …

  III, 29b

  1. בשמ רחמ
  2. הדה אל רואיה קד גאת ען מר יהודאי גאון זצל קאל פי שומרת
  3. יבם שנשאת בלא חליצה אן אלדי תזוגהא אן כאן לם יולדהא
  4. כאן עליה אן יטלקהא ואן ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 455

  רשימה או טבלהT-S 12.235

  Three sundry accounts written by Avraham Ibn Yiju. Yemen, apparently 1140-44, 1149-1152.

  III, 27 A

  1. [[סבעה דראהם ענד אלשיך אבו סעד בקיה אלדינ'
  2. ... .... דרהמין מנצוריין ודרהמין אלואחד חוסיני
  3. ואלתאני אחמדי אלגמיע ג דראהם ופלסין וסלם לידי ד‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 456

  מסמך משפטיT-S 12.458

  Instructions for manumission of a female slave written by Avraham Ibn Yiju. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom …

  III, 40b

  1. כשם ש[אין] גט אשה כשר אלא בסופר מזומן ועדים מזומנין לחתום ועידי מסירה שהם
  2. שלוחי האיש כך גט חירות הזה צריך האדון ליתן רשות לסופר לכתוב ולעד‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 457

  מסמך משפטיT-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

  Secondary use: Fragment of three responsa written by Ibn Avraham Ibn Yiju, most probably in Yemen. Dating: ca. 1151 CE. Written on a reused letter …

  TS 10 J 9, f. 24

  1. אלדי ידל עלי //צחה// דלך הו קול קדמאינא זֹלֹ אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט וקאלו פי שרח דלך
  2. פי הדא אלבריתא תנו רבנן אמירתי לגבוה כאי‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 458

  מסמך משפטיT-S 12.627

  Note on a deposition in court about a sending of oriental goods carried by two merchants killed in the East African port ʿAydhāb. Location: Fustat. …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 459

  מכתבT-S Ar.54.93

  Letter from Natan b. Avraham, in Fustat, to Abū Yūsuf Elʿazar b. Ismāʿīl, in Qūṣ. Dating: ca. 1030s CE. The address is probably identical with …

  Recto:

  1. וצל כתאבך יאסידי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מע צאחב
  2. מולאי אלשיך אלגליל אדאם אללה נעמאה וטלב פי אלוקת גואבה
  3. פעלקת לך הדה אלאסטר ודכרת אן לם יצל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 460

  רשימה או טבלהT-S Ar.43.71

  Memorandum (tadhkira) for a trader named Mufliḥ b. Binyamin Ibn Ahwāzī. In Judaeo-Arabic. In which he orders a scarf (radda) with his son’s name (Yaʿaqov …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 461

  מכתבT-S 8J28.11

  Letter with a legal purpose. In Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. From an unidentified sender to a certain parnas, trustee of the court. The …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 462

  מסמך משפטיT-S 12.585

  Recto: Legal document. On parchment. In the handwriting of Mevorakh b. Natan. In which Bū Saʿd Moshe b. Yefet the head Parnas leaves to his …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 463

  מכתבT-S G1.61

  Letter from Abū l-Faḍl, in Alexandria, to his son Ismāʿīl al-Fāṣid al-Yahūdī, in Aden. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. Dated: Iyyar (=Shawwāl) …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 14. 464

  מכתבT-S 8J17.15

  Letter from ʿAllān b. Ḥassūn, in 'Aydhab, to his sons, before embarking again for the east. He reports that he had dismissed his traveling companion …

  3 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 465

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J137

  Legal document. Partnership. Dated: 1215-1216 CE. This fragment emerged from the court of Avraham Maimonides. The partners ʿImrān Moshe al-Iskandarī b. Bū Manṣūr ha-Zaqen and …

  Recto

  1. [the y]ear one thousand five hundred and twenty-seven [years (of the Era) of Documents, in Fusṭāṭ Egypt,]
  2. [si]tuated [on the Nile River,] juris‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 466

  מסמך שלטוניT-S Ar.30.273

  Fatimid petition to al-Āmir bi-Aḥkām Allāh from a Jewish merchant, Mūsā b. Ṣadaqa, who was detained unlawfully after his return from India and Yemen with …

  Recto

  1. العبد المملوك

  2. موسى بن صدقة التاجر اليهودي

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

  4. صلوات الله وبركاته ونوامى زكواته وافضل سلامه وتحياته على مولانا

  5. وسي‮…

  Recto

  1. The servant and slave

  2. Mūsā ibn Ṣadaqa, the Jewish merchant.

  3. In the name of God, the merciful and compassionate.

  4. The benedictions of Go‮…

  4 תעתוקים 2 תרגומים

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 467

  Credit instrument or private receiptMoss. IV,69.1

  Order of payment signed by Abū Zikrī Kohen. (Information from CUDL)

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 468

  Credit instrument or private receiptENA 3971.5

  Receipt in the hand of Abu Zikri Kohen: saḥḥa lil-shaykh Abū l-Surūr dirham wa-niṣf la-ghayr. Old IB: 229f. There is a line or two in …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 19. 469

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 11/2

  Legal document. Commenda. Dated: November 1132. Abū Zikrī Yehudah b. Yosef ha-Kohen and Ḥananel b. Nissim partner in a shop. The active partner performs a …

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 2 recto
  • 2 verso
  הצגת פרטי מסמך
 20. 470

  Credit instrument or private receiptMoss. II,158.3

  Verso: order of payment by Abū Zikrī Kohen for one half raṭl of soap and the same of perfume. Information from CUDL.

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 471

  רשימה או טבלהENA NS 48.2

  Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141-44.

  III, 28

  1. [בר] אבעת אלפל[פ]ל סער כה דינ
  2. צח כד בהאר באלצגיר אלקימה סת מאיה
  3. דינאר מלכיא (!) ואלחדיד אלמחדת יב בהאר
  4. ונצף ותלתין [ר]טל מנה בהארין סער יח
  5. ‮…

  Verso

  1. [. . .] I sold the pepper for 25 dinars,
  2. which makes, for 24 bahārs of small measure, 600
  3. Malikī dinars; the ‘refurbished’ iron, 12 1/2 bah‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 22. 472

  מכתבT-S 13J20.7

  Letter from Moshe Yiju, [after leaving] Tyre, to his brother Perahya, in Fustat. Dating: 14 April 1155 CE. When Moshe sent his previous letters from …

  III, 46

  1. בשמ רחמ
  2. שוש אשיש בי' תגל נפשי באי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה וג'
  3. אים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות [[ו ]]
  4. אים לנו מחסה ועוז עזר‮…

  Recto

  1. This is to inform you, my brother, that
  2. I intend, God willing to come. I have taken out a (passp‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 473

  מכתבT-S 10J16.15

  Letter. Memorandum from Abu Zikri Kohen to Mahruz. Alexandria, ca. 1136-1149.

  II, 58

  1. בשמ
  2. תדכרא (!) למולאי אלשיך אלאגל מחרוז בן יעקב נע אטאל אללה פי אלכיר
  3. בקאה ואדאם סעאדתה ונעמאה וכבת באלדל חסדתה ואעדאה וכאן לה
  4. ומעה ולייא וחא‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 474

  מסמך משפטיT-S NS 320.55 + CUL Or.2116.10

  Recto: Legal testimony. Location: Alexandria. Dated: Kislev 4917 AM, which is November/December 1156 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. A legal …

  Recto

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי נעלם בה מואלי אלדיאנין שמ צו | נואב הדרת יקרת צפירת
  3. תפארת מרנו ורבנו אדוננו שמ|ואל הנגיד הגדול נגיד עם ייי
  4. צבאות שר השרים ונגיד ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 475

  מכתבT-S 10J15.1

  Letter from Yehuda ha-Levi in Toledo to Ḥalfon b. Netanel regarding the collection of funds in al-Andalus for the ransom of a captive woman. Dating: …

  1. יא מולאי וסידי גמ[ע אללה ביננא] קריבא עלי אלמרגוב קד אסלת
  2. אלשוק פאסע פי ... מא אפסדת ועסי וציה ורגבה אלי צ ה ר [ך
  3. ועמתך ואלי צאחב אלשרטה אבו אברהים‮…

  My lord and master (may God) unite (us) soon under desirable circumstances. 

  You have strained my yearnings. Please (mend) soon what you have impair‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 476

  מכתבBodl. MS heb. c 28/50

  Business letter from the North African merchant Benāya b. Mūsā (Alexandria) to Shelomo b. Mevorakh (Fustat), containing inter alia information about the movement of ships …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 50 recto
  • 50 verso
  הצגת פרטי מסמך
 27. 477

  מכתבENA NS 18.30

  Letter drafts from Ḥalfon b. Netanel ha-Levi, in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dating: 1139 CE. This fragment contains three different drafts of letters. The first draft …

  Recto (as conserved)

  1. מולאי וסידי אלמע̇צם בחקה אלסני אלמקדם בסבקה אלח̇צרה אלעאליה אלסניה ומן אטאל אללה בקאהא
  2. ואדאם רפעתהא וסמוהא וסנאהא ומד טוילא פי‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 28. 478

  מכתבT-S 8J18.5

  Letter from Yehuda ha-Levi in Toledo to Ḥalfon b. Netanel concerning the ransom of a captive woman in al-Andalus. The amount of money that is …

  1. יא מולאי וסידי אדאם אללה עזך ורדני הדא אלכתאב מן ענד מרנא
  2. ורבנא יהודה בן גיאת מולאי ומעטמך אעזכמא אללה פראית תטיירה
  3. אליך לתאנס בה ועסי אנסנא בך [אל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 479

  מכתבT-S 8J18.3

  Letter previously thought to be from Abū Yaʿqūb Ibn al-Najera, somewhere in Spain, to Ḥalfon b. Netanel, likely in Lucena. Dating: likely August 1138 CE. …

  Recto

  1. עמאדי אלאע̇צם אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מא ביננא אעזך אללה
  2. <<גנאני>> מן אלאדלאל יו̇גב אלאסתרסאל ואנא אדאם אללה עזך ענת לי
  3. אליך חא̇גה אגב3 מן פ̇צלך ק̇צ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 480

  מסמך משפטיMoss. VII,17

  Recto: Draft of a legal document in the hand of Ḥalfon b. Netanel ha-Levi. Dating: 1133–36 CE (see PGPID 9140 for rationale). Partnership agreement. In …

  1. אלמסתקר ביני ובין אלשיך סבאע פי מא סלמה לי מן אלעין והו
  2. מאיתין דינ' עלי סביל אלמעאמלה בשרוט יאתי דכרהא ודלך
  3. אן יכון ללשיך סבאע מן גמלה מא יסהלה אלל‮…

  Recto

  1. The established (relationship) between me and between the Elder Sibā‘ in that which he gave me in terms of specie, which was
  2. two hundred din(ar‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 481

  מכתבCUL Or.1080 J263 + T-S NS J285

  Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: safe conduct and assistance for brother. Aden, ca. 1145. (8) [I shall take care of] sending …

  II, 28

  עבדה

  1. בשמ רחמ מצמון בן אלחסן בן בנדאר נע
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה בקאהא
  3. ואדאם עזהא ונעמתהא וחרס מן אלגיר חובאהא
  4. וכבת באלדל א‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 482

  מכתבHalper 405

  Fragment of a business letter from Iṣḥaq b. Aharon Sijilmāssī (Fustat) to Avraham (ʿArūs) b. Yosef (Alexandria), ca. 1080. Iṣḥaq b. Aharon reports about money …

  recto

  1. סידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך

  2. ותאידך ונעמאך ומן חסן תופיקה לא אכלאך נעלמך

  3. סלמך אללה אן וזנת ענך פי אלדיואן ד דנ> וח קראריט

  4. ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 33. 483

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 J95

  Accounts of Avraham Ibn Yiju's workshop for bronze vessels, India 1132-1139, 1145-1149. The verso of this document is III, 21.

  III, 19

  1. ענד אל סבאכין //אלארגאל לנתן (?)// אל עיא[רי]
  2. וולדה לנבי ד דנא מ[לכיה]
  3. ונצף ולהם בקיה חסאב ופל [...]
  4. להם //ד אפלאל זאיד עלי אלחסאב// עמל פר‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 484

  רשימה או טבלהT-S 12.458

  List of customs paid in Aydhab by Avraham Ibn Yiju, around 1152. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom …

  III, 40a

  1. בשמ רחמ
  2. מכס אלקאטר ג' וסדס ונצף קיראט עליה נצפה אלכולנגאן א' ותלת ורבע
  3. אל לובאן ה' ונצף אל צבר ז' ותלתין וקיראט ונצף עליה תלתה יבקא
  4. עלינא ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 485

  רשימה או טבלהENA 1822a.66

  Accounts. Perhaps in the hand of one of Ben Yijū’s workers, but not his handwriting. Similar to India Book III 19 (shelfmark CUL Or.1080 J95). …

  III, 20

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי לה פ[י]ליה כולמי
  3. תסעה ותלתין פילי כול[מי]
  1. א //ען סבעה ונצף ותמן//
  2. ופנמין קבץ מן דלך
  3. זבדה עשרה פיליה
  4. וקבץ זנגפר וברמה
  5. צפר כמס‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 36. 486

  מסמך משפטיT-S Misc.27.3.2 + ENA 4020.41

  Legal query to Avraham Maimonides about a trader who travelled to India (Bilād al-Hind), remained there for fifteen years, and reportedly drowned in Fanṣūr, a …

  1. מא תקול הדרת יקרת צפיר|ת תפארת מרנו ורבנו אברהם הרב המובהק
  2. הפטיש החזק נר המע|רבי דגל הרבני יחיד הדור אור העולם ירום הודו
  3. פי אנסאן מסאפר אלי בל|אד א‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 487

  מסמך משפטיL-G Misc. 113

  Two merchants setting out from Alexandria on a voyage to the Muslim West appoint their wives as executors and guardians of their children: (1) Yosef …

  f. 113

  1. ] שהאד[תה וכ]ט ידה אכר הדא [אלשטר] אן חצר בין ידינא ר יוסף בר יצחק נע לדא. אלפאסי והו פי צחה
  2. עקלה] וגואז אמרה טאיע גיר כארה לא [מגבור] ולא מ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 488

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/20

  Legal testimony concerning a partnership release from a commenda. Dated: 12 Nissan 1409 Sel. (1098 CE). Abū al-Ḥasan Yaḥyā ha-Kohen b. Shemuʾel ha-Kohen al-Baghdādī and …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 20 recto
  • 20 verso
  הצגת פרטי מסמך
 39. 489

  מסמך משפטיT-S NS J11 + T-S 10J4.16 + T-S 16.158 + T-S 10J4.17

  Legal document. Agency agreement. Location: Fustat. Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. T-S 10J4.16: agreement granting Abū l-Riḍā Shelomo b. Mevorakh power of …

  TS NS J 11

  1. […] … ten, and five hundred and fifty and a half Almoravid dinars
  2. … silver weighing eighty-two dirhams, and a linen Tūnī cloak with a bo‮…

  4 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 40. 490

  מכתבT-S 24.78

  Letter containing the testimony of Makhlūf, a respectable merchant, who had to flee from Alexandria before an oppressive government official, 'the plundering monk,' Abu Najah, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כתאבי אטאל אללא בקא חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. ואדאם עזה ונעמאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת חסדתה ואעדאה אעלמה אן לו רמת אלי
  5. שרח אליסיר ממא ג‮…

  Recto

  1. In your name, O merciful.
  2. I am writing to you my lord, the most illustrious elder —
  3. may God prolong the life of your excellency and make perm‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 491

  Credit instrument or private receiptL-G Ar. II.140

  Money order. In Arabic script with a Hebrew 'emet' at the top. Abū l-Faraj is asked to pay 2.5 dirhams to the bearer Sayyid Muḥammad …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 492

  מסמך משפטיENA 4011.4

  Verso: Cheque written and signed by Abū Zikrī Kohen. Dated: Tishrei 1454 Seleucid, which is 1142 CE. Abū l-Khayr Khiyār is to pay the price …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 43. 493

  מכתבENA 2805.22

  Letter from Amram b. Yosef to Nahray b. Nissim requesting to forward a letter to Hassan b. Bundar. Location: Alexandria. Dating: 1094–97 CE. ʿAmram congratulates …

  II, 4

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלחבר אלאגל [גדול הישיבה]
  2. ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה ונע[מתה ען שוק]
  3. שדיד לטאלעתה אלסעידה אחיאהא אללה ק[ד עלם אלכ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 44. 494

  מכתבT-S 13J19.23

  Letter from ʿAmram b. Yiṣḥaq, Alexandria, to Ḥalfon b. Netanʾel, Fustat, third page only (numbered at the top). Dated: Sunday, 5 Nisan 1453 Sel. (April …

  תאלת

  1. בעד אן אבתדא הו צלח להם בעד הדא יעזוה ויסלוה ומא כפא חזני
  2. ומא אנא פיה אלא ובעד אלשיך אבו יעקוב ̇ש̇צ ודכולה אלהנד אללה יִכִתִבִ
  3. סלאמתה ופי הדא ‮…

  4 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 495

  מכתבENA 4020.1

  Letter from Peraḥya b. Yosef Yijū, in al-Maḥalla, to Abū l-Fakhr Saadya b. Avraham Ibn al-Amshāṭī, in Fustat. Dating: 1161–72 CE. Peraḥya conveys his happiness …

  1. והסיר יי ממך כל חולי וגֹ
  2. עבד הדרת כגק מרנֹ ורבנֹ סעדיה הזקן הנֹ ישֹ אלהינו ויצליח דרכיו ויישר
  3. תהלוכיו ויחיה כלל חמודיו ויזכהו לתורתם ולחופתם יקבל י‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 46. 496

  מכתבT-S 13J6.15

  Letter from Yosef b. Peraḥya Yijū, in Mazara, writing to an important merchant, also in Sicily., ca. 1154. Yosef states that his sins are the …

  III, 57

  1. אטאל אללה בקא מולאי וסיידי ואדאם ו[קאה וצאנ]ה וחרמתה קד ג.....
  2. רייסי ו.ל...גא ורגא לגמלה מן אל ראגבין פי פצלה ואל ראגיין ... [...]
  3. אבקא אלל‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 497

  מכתבENA 2557.151

  Letter from Perahya b. Yosef Ibn Yiju (which he wrote in his and his brother Moshe's name) in Messina to his father Yosef Ibn Yiju …

  1. ואלדי אל עזיז עלי אלאתיר ואל[… אטאל אל]לה בקאה וצאנה
  2. [ווק]אה וכפאה מא יהמה וצד ע[נה] מא יגמה וקרב אסבאב
  3. אללקא בה במנה ופצלה אעלמך סלמך אללה אן קד ו‮…

  This is to inform you - may God... (keep) you- that we arrived in Messina in safety and good health - for which we must thank God, and not ascribe i‮…

  תעתוק אחד 2 תרגומים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 48. 498

  מכתבT-S 8.32

  Letter from a man, in Fustat, to his brother, probably in ʿAydhāb. In Judaeo-Arabic. The sender urges him to return quickly; their mother fasts out …

  Recto

  1. קלובנא מן אלשוק ולוחשה [
  2. ובלעני מא טרא עליך ובקינא פי חאל אלא יעלמה
  3. אלא אללה תעאלי מן נכד אלעיש וציק אלצדר ולם
  4. נקעד פי דכאן חתי לטף אללה תעאל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 499

  מכתבCUL Or.1081 J2

  Mercantile letter sent possibly from Aden to India. In Judaeo-Arabic. Fragment (lower part of recto). The sender received a basket (zanbīl) of pepper which he …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 500

  מכתבT-S AS 149.3

  Letter from an India trader in Quṣ. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably end of 11th or early 12th century, based on Goitein's assessment. The writer departed …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך