Search Documents

מסננים

72 תוצאות

 1. 51

  מסמך משפטיPER H 21 + Moss. VII,39

  Legal document. Location: Fustat. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (active 1100–38 CE). Dating: 1120–38 CE, based on the involvement of Yakhin b. …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מסמך משפטיT-S AS 148.47 + T-S 10J15.22

  Description from T-S AS 148.47: Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Mentions a will (אלצואה אלמדכורה); Abū l-Barakāt; Yaʿqūb …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מכתבT-S NS J62

  Commercial letter in Judaeo-Arabic, mentioning persons connected with the India trade, including Maḍmūn [b. Ḥasan]. Opens with a report and condolences about the death of …

  Recto:

  1. וקד וצלת כתב מן ענד אלשיך [. . .
  2. צחבת אברהם אבן אלחדאדה ל[. . .
  3. וכדאלך אעלמה חרס אללה עזה [. . .
  4. תופת תאסע יום פי שהר אדר [. . .
  5. ולא תסאל מא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S 8J28.11

  Letter with a legal purpose. In Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. From an unidentified sender to a certain parnas, trustee of the court. The …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מסמך משפטיT-S 12.585

  Recto: Legal document. On parchment. In the handwriting of Mevorakh b. Natan. In which Bū Saʿd Moshe b. Yefet the head Parnas leaves to his …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מסמך משפטיT-S 12.627

  Note on a deposition in court about a sending of oriental goods carried by two merchants killed in the East African port ʿAydhāb. Location: Fustat. …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  רשימה או טבלהT-S Ar.43.71

  Memorandum (tadhkira) for a trader named Mufliḥ b. Binyamin Ibn Ahwāzī. In Judaeo-Arabic. In which he orders a scarf (radda) with his son’s name (Yaʿaqov …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מכתבT-S Ar.54.93

  Letter from Natan b. Avraham, in Fustat, to Abū Yūsuf Elʿazar b. Ismāʿīl, in Qūṣ. Dating: ca. 1030s CE. The address is probably identical with …

  Recto:

  1. וצל כתאבך יאסידי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך מע צאחב
  2. מולאי אלשיך אלגליל אדאם אללה נעמאה וטלב פי אלוקת גואבה
  3. פעלקת לך הדה אלאסטר ודכרת אן לם יצל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/20

  Legal testimony concerning a partnership release from a commenda. Dated: 12 Nissan 1409 Sel. (1098 CE). Abū al-Ḥasan Yaḥyā ha-Kohen b. Shemuʾel ha-Kohen al-Baghdādī and …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 20 recto
  • 20 verso
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מסמך משפטיL-G Misc. 113

  Two merchants setting out from Alexandria on a voyage to the Muslim West appoint their wives as executors and guardians of their children: (1) Yosef …

  f. 113

  1. ] שהאד[תה וכ]ט ידה אכר הדא [אלשטר] אן חצר בין ידינא ר יוסף בר יצחק נע לדא. אלפאסי והו פי צחה
  2. עקלה] וגואז אמרה טאיע גיר כארה לא [מגבור] ולא מ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מסמך משפטיT-S NS J11 + T-S 10J4.16 + T-S 16.158 + T-S 10J4.17

  Legal document. Agency agreement. Location: Fustat. Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. T-S 10J4.16: agreement granting Abū l-Riḍā Shelomo b. Mevorakh power of …

  TS NS J 11

  1. […] … ten, and five hundred and fifty and a half Almoravid dinars
  2. … silver weighing eighty-two dirhams, and a linen Tūnī cloak with a bo‮…

  4 תעתוקים 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מסמך משפטיT-S Misc.27.3.2 + ENA 4020.41

  Legal query to Avraham Maimonides about a trader who travelled to India (Bilād al-Hind), remained there for fifteen years, and reportedly drowned in Fanṣūr, a …

  1. מא תקול הדרת יקרת צפיר|ת תפארת מרנו ורבנו אברהם הרב המובהק
  2. הפטיש החזק נר המע|רבי דגל הרבני יחיד הדור אור העולם ירום הודו
  3. פי אנסאן מסאפר אלי בל|אד א‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מכתבCUL Or.1081 J2

  Mercantile letter sent possibly from Aden to India. In Judaeo-Arabic. Fragment (lower part of recto). The sender received a basket (zanbīl) of pepper which he …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבT-S 8.32

  Letter from a man, in Fustat, to his brother, probably in ʿAydhāb. In Judaeo-Arabic. The sender urges him to return quickly; their mother fasts out …

  Recto

  1. קלובנא מן אלשוק ולוחשה [
  2. ובלעני מא טרא עליך ובקינא פי חאל אלא יעלמה
  3. אלא אללה תעאלי מן נכד אלעיש וציק אלצדר ולם
  4. נקעד פי דכאן חתי לטף אללה תעאל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבT-S AS 149.3

  Letter from an India trader in Quṣ. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably end of 11th or early 12th century, based on Goitein's assessment. The writer departed …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מסמך משפטיT-S 12.582

  Legal document detailing how Ṣāfī, the slave (ghulām) and agent of the Jewish Academy in Fustat, insulted a notable in ʿAydhāb, Ibn Jamāhīr, in the …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה. חצרנא פי
  2. עידאב וכאן יום אלתלאתה אלחאדי ואלעשרין מן חדש טבת שנת דכל אבו סעיד
  3. בן מחפוט אלמערוף ‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מסמך משפטיT-S Ar.40.96

  Legal query probably addressed to a Muslim jurisconsult. In Arabic script. Concerning a Jewish woman whose husband converted to Islam and later traveled to India, …

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  סמי ספרותיT-S Misc.35.22

  Maqāma-like work in rhymed Hebrew prose by a certain Shelomo b. Yehuda (not the 11th-century gaʾon, as this fragment is probably 12th–13th century), describing how …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מסמך משפטיT-S 8J5.23

  Conditional bill of divorce. In the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Av 1480 Seleucid, which is 1169 CE. The trader Bū Saʿd Moshe b. …

  1. בחד בשבה דהוא ש[
  2. אב דשנת אלפא וא[
  3. לשטרות באלמ[
  4. לפסטאט מצר [
  5. אנא משה בר [
  6. וחניכא דאית [
  7. אניסנא ות [
  8. ליכי אנתי פכ [
  9. וחניכא דאית [
  10. דנה וכדן תר [
  11. רשאה ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבCUL Or.1080 J109

  Letter from a certain ʿEli, unknown location, to the cantor Isḥāq, in Damietta. Addressed specifically to the shop of Abū l-Surūr al-Ṣayrafī. In Judaeo-Arabic with …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מסמך משפטיT-S Ar.30.42

  Draft of a court record dated 623 (1226) written on a very small piece of paper (4 x 2.5 in) regarding the testimony of Abū …

  3 תעתוקים 2 תרגומים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מסמך משפטיENA 4020.2

  Page of the record book of the rabbinical court of Fustat, in the hand of Hillel b. ʿEli (or possibly Ḥalfon b. Menashshe). Trimmed at …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך