Search Documents

מסננים

70 תוצאות

 1. 51

  מסמך משפטיT-S 13J23.20

  Fragment of a learned opinion on different subjects. The last section, preserved here and transcribed by Goitein, is against the 'direct method' in teaching children …

  1. ודכר איצא אנהא אוצת ללכניסה אלמעמורה בבקא
  2. ישראל בתוב צקלאטון ואן בעץ אלנאס ילבסה פי כל סבת והדא לא
  3. יחסן ולא יגב אלדין ואלואגב אן יבאע וישתרא בתמנה ‮…

  Recto

  You also mentioned that a teacher in your place instructs the boys with out (first teaching them) the alphabet and the vowel signs. This is by‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מכתבMoss. II,109.1

  Letter fragment in Judaeo-Arabic, in an elegant hand with tall, flamingo-like lameds. The sender appears to be a well-connected physician or medical student. Dating: Probably …

  Recto

  1. ]איאה ואני מן ו[קת אן פארקת
  2. חצ]רתהא מא אסתקר לי קראר ולא . [
  3. פי אלקאהרה חתי תנגז לי אלתי [
  4. פי מצר פי מהרה וקעדת [
  5. הדרת רבינו פמא כאן ע[
  6. מקדם ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מסמך משפטיT-S 13J6.27

  Legal document written under the authority of Nathaniel ha-Levi concernning payment of fees for an orphan preparing himself for the profession of his late father, …

  1. נקול נחן אלמתבתין כטוטנא אכר הדא אלמחצר אננא כנא חאצרין במושב הדרת
  2. יקרת צפירת תפארת כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו יחיד דורנו נסיכנו ונשיא
  3. אלהים בתוכנ‮…

  Recto

  We, the undersigned at the bottom of this document, declare that we were present in the court of … (12 titles) ... our lord Nethanel ha-Levi, ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S Ar.38.1

  Letter in Arabic in which a teacher reports to "my lord the Kohen" that the boy Mūsā had come to school after having absented himself …

  1. اعلم الموﻻ الكاهان وفقه الله تعالى
  2. ان موسى اليوم دون اﻻيام دخل
  3. وقدامى صغير يقرا قلت له خذ
  4. الفر[اشا واقرا اربع خمس دفوع حتا
  5. يفرغ الصغير حلف بالله تع‮…

  Recto

  I inform my lord, the Kohen, may God, the exalted, give him success, that Mūsā, after some days of absence, entered the school while a boy was‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מכתבENA NS 35.27

  Letter in Judaeo-Arabic from a man to a woman regarding the education of the writer's son, who either lives with or is merely the pupil …

  Verso

  1. בשמך
  2. קד תחקק ענדי מן תפצל אלסת אלגלילה
  3. אלכרימה אדאם אללה עזהא וציאנתהא
  4. וסבק אלי מן גמיל ועדהא פי 
  5. מעני אלצגיר ואנהא תשתמל עליה
  6. ממא ותקת אמאלי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מכתבT-S NS J35

  Letter from a schoolteacher from Algeria who taught in small town in Egypt and travelled every year to Fustat to obtain a pesiqa there (i.e., …

  1. . . . . .] ב. .א.[. . . .
  2. יגריני עלי עואידה אל
  3. כרימה אלמאלופה מן
  4. פעלה אלגמיל מע כל
  5. עובר ושב וכאצה
  6. מע בעלי תורה ומא
  7. כפא ענך חאלי וחאל
  8. עאילתי וכאצה
  9. מ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבT-S Ar.7.13

  Letter from Eliyyahu the Judge. He is prepared to give a refresher course in the reading of the Torah to Abū l-ʿAlā ha-Kohen and his …

  1. אבנהא שלום אלי אליהו ברבי זכריה
  2. אלשיך אלאגל אלכהן אלגליל אבו אלעלא שצ
  3. אן אראד אן יתדכר מא קראה
  4. מן אלמקרא פאלממלוך כאדמה ואיצא
  5. כאדם ואלדה אלמולי אלס‮…

  Recto

  Your son Elijah b. Zechariah

  To the most illustrious elder, the illustrious Kohen Abu ʾl-ʿAlāʾ, m(ay his) R(ock) k(eep him). If you wish to re‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מסמך שלטוניT-S NS 306.48

  Petition from the Jewish physician Sulaymān b. Mūsā. In Arabic script. He reports that he "was raised among the physicians of the hospital (māristān) in …

  Recto

  1. عبدها ومملوكها سليمان بن
  2. موسى اليهودي المتطبب
  3. بسم الله الرحمن الرحيم
  4. عبد حضرة مولـ[يين] الشيخين الاجلين حرس الله عزهما
  5. وثبت سعدتهما وادام علو‮…
  1. The slave Sulaymān b.
  2. Mūsā, the Jewish Physician
  3. In the name of God, the merciful and beneficial
  4. The slave, of two noble and eminent masters, may ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבT-S NS 320.6

  Letter from Masʿūd b. Mawhūb to his brother Sābiq b. Mawhūb. In Judaeo-Arabic. The sender is agitated about the news he heard from Umm Subayʿ …

  דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבBodl. MS heb. f 102/48

  Letter from an unidentified Torah scholar. Dating: Likely 11th century. The writer mentions the city of Fez and people who have become affluent and are …

  Recto

  1. [ ]אן אקר[ ]
  2. . . אמהם אדא . טעה ויפהמה ואב . . . 
  3. ממדינת פאס והו פי תמניה אנפס גיר
  4. אלצביה אלדי מעי וליס לה אלא רחמי שמים 
  5. אללה עז וגל יוסע על‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 48 recto
  • 48 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבT-S 24.60

  Letter from Yosef b. Yaʿaqov b. ʿEli ha-Bavli Rosh ha-Seder to his brothers ʿEli and Yiṣḥaq. Mainly in Judaeo-Arabic. Dated: 1476 Seleucid, which is 1164/65 …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מכתבIOM D 55.4

  Letter from Yehuda Ibn al-ʿAmmānī, in Alexandria, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: 23 Nisan 1532 Seleucid, which is 1221 CE. There …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.26

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the bearer 30 dirhams from the waqf of al-Muhadhdhab for somebody for …

  1. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  2. יוצל למוצלהא //תתמה// עשרין דרהמא
  3. מן גהה וקף אלמהדב שצ` עמא
  4. יוהב? (יותב?) עליה ר` ישועה נע` ען תעלים
  5. אלפקרא ואליתומי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מסמך משפטיT-S NS J401l

  Legal document. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. A mother concludes a contract for the teaching of her boy in Arabic. Malīḥa the sister …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי ד[חתמות ידנא לתחתא כן הוה חצרא אלינא
  2. אלשיך אבו אלפצל כגק מר ור צדוק הז[קן הנכבד בן אלשיך אבו...
  3. כגק מר ור שמריה הזקן הנ‮…

  Recto

  Testimony about what happened in our presence, we the [undersigned witnesses. There appeared before us] the elder Abu ʾl-Faḍl, (his) h(onor), ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבENA 4020.1

  Letter from Peraḥya b. Yosef Yijū, in al-Maḥalla, to Abū l-Fakhr Saadya b. Avraham Ibn al-Amshāṭī, in Fustat. Dating: 1161–72 CE. Peraḥya conveys his happiness …

  1. והסיר יי ממך כל חולי וגֹ
  2. עבד הדרת כגק מרנֹ ורבנֹ סעדיה הזקן הנֹ ישֹ אלהינו ויצליח דרכיו ויישר
  3. תהלוכיו ויחיה כלל חמודיו ויזכהו לתורתם ולחופתם יקבל י‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבT-S 8J28.7

  Recto: Letter in which a teacher complains about an unruly pupil. "Whenever I beat him, I do so excessively; but as soon as I begin, …

  1. צפרך טב ובריך אעלם בה
  2. אלמולי באן קד גלבת פי תרביה הדא
  3. אלצגיר אבו מנצור פלעל אן תקדר
  4. עלי מסאעדתי פיה פאנני אנה
  5. אדא צרבתה אסרף פי צרבה ואנה
  6. אדא צרבתה‮…

  Verso

  A good and blessed morning! I have to inform you, my lord, that I have not been successful in educating this boy, Abū Manṣūr. Perhaps you can ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S AS 180.128

  Family letter in Arabic, in Arabic script. There are a handful of Hebrew words, also in Arabic script. Dating: Likely 11th century, based on the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מכתבT-S 8J17.6

  Letter from Yeshuʿa ha-Melammed b. Avraham, in Minyat Zifta, to Eliyyahu the Judge, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1236 CE (Iyyar 4800+196 = 4996 AM, …

  1. בשמא
  2. לכבוד גד קד הד יק צפ תפ מר ור אליה הדיין המשכיל
  3. נזר הדיינין יחיהו שוכן מעונים אדאם אללה סעאדתה
  4. ועלא מגדה ולא יפגע ישראל פיה אלממלוך יקבל אלארץ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מסמך שלטוניAIU VII.E.166

  Recto: Informal note in difficult Arabic script, scrawled basmala on top, possibly a memorandum to do with land tenure? Needs further examination. Verso: Informal note …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבT-S 24.38

  Recto: Letter from somebody, in Minyat Zifta, to the Nagid Avraham Maimonides, in Fustat/Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1230s. The purpose of the …

  1. נוטה ]קו הפליל מסלפת ממלכת האל[וף
  2. מרי]מה דגל דת משה המבארת תלמוד רב
  3. רבינא ורב אשי המחביר המהדיר יגדיל תורה
  4. ויאדיר הוא אדונינו צניף תפארתינו הודינו ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך