Search Documents

מסננים

88 תוצאות

 1. 51

  רשימה או טבלהT-S 12.125

  Recto: Trousseau list. Location: Al-Maḥalla. Mentioned in Med Soc. IV, section IX, B, 2, notes 465, 472, 486–88. Dating: ca. 1155 CE (based on?).

  1. מה שהיה בפנינו אנו ביתדין הקבוע באלמחלה הגדולה
  2. מלפני (
  3. ( ) מחבס חדידה יבדהב ג' זוג תכאני י'
  4. עו חואיג כיום ב' זוג באברתלתה ונצף
  5. עקד תסעה פרדה סואר ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מסמך משפטיT-S 12.635

  Marriage contract (ketubba). Fragment (lower left corner). Dating: Likely early 11th century, per Goitein. Groom: Moshe b. Yaʿaqov. Bride: Raḥma (רחמה), not a virgin. The …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מסמך משפטיT-S AS 145.260

  Minute fragment from a ketubah contains mostly part from the dowry list. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מסמך משפטיENA NS 16.18

  .Marriage document. Minute fragment, damaged and creased from a ketubah. Only a few words from the dowry list are preserved. Judeo-Arabic. AA. Needs preservation.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מסמך משפטיENA 3655.8

  Marriage document. Damaged and creased document. Contains list of items, commonly found in dowry lists included or attached to a ketubah. Here, not as usual, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מסמך משפטיT-S 12.119

  Ketubba (marriage contract) fragment describing that one-third of a house is given to a daughter upon marriage, on the condition that it would become her …

  1. [... דינרי]ן ונכללו בנדונייתה [ו]אשתיירון עלוהי חמשין ד[ינרין ...]
  2. [... לית לה ר]שות למתבע מנהון פר[ו]טה חדא כל זמן דהוא חאיי וקאים בתלת מיל[י סיפו‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מסמך משפטיT-S 13J5.5

  Court record concerning a widow who has received back her dowry but is still owed her marriage gift, in Bilbays, Elul 1515/August 1204 (Elul 12th …

  1. למא כאן יום אלתלאתא אלתאני עשר מן חדש אלול שנת
  2. אתקיה לשטרות בעיר בלביס הסמוכה לארץ גשן מותבה
  3. חצרת אלינא סת אלנעם ברת מ ור סעדיה הזקן נע' ארמלה
  4. מר ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מסמך משפטיT-S 16.169

  Marriage contract (ketubba) stating that the 200 zuz were "established by the holy college" and the dinars bear the sign "of the temporal ruler." Date, …

  1. [...] על גיף דימה מותבה
  2. [...]נפש[יה ...] להתנסבה להדה חוסן בתולתא
  3. [...ז]יין ומ[פרנס ... כהלכת גוברין יהודאין דזני]ן ומפרנסין

  ו[מיי]קרין ית נשיהון ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מסמך משפטיYevr.-Arab. I 1700.14

  Legal record (#30). Trousseau list. Groom: Bū l-Barakāt al-ʿAṭṭār. Bride: Sitt at-Dār bt. Yefet ha-Kohen b. Menashshe ha-Dayyan. See Goitein's notes for the items enumerated. …

  1. ברכות בר טוביה
  2. תקוים אלש בו אלשרכאת אלעטאר
  3. סת אל [[ימן]] דאר בת יפת הכהן בר מנשה הדיין החבר
  4. ואלשרוט
  5. זוג אבר דהב אהליה מכללה בלולוג>
  6. זוג אבר נשאשיב ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מסמך משפטיT-S NS J409

  Dowry list (taqwīm). No names No muqaddam or me'uḥar. Among the goods is a female slave named Balgh al-Munā ('fulfillment of wishes'). (Information in part …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מסמך משפטיT-S 12.134

  Fragment containing the lower section of a ketubba (marriage contract) beginning towards the end of the dowry list, which contains a chest and a case, …

  1. [...] טראבלסיה וצנדוק ותכת תלתה דינרין טאסה ומרפע..[...]
  2. [... ס]לק סכום הנדוניא עמ קדמות מהרה והאוי כללא ת[ל]תין דינ[רין...]
  3. [...].נכה וסטאני פי אל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מסמך משפטיT-S AS 145.144

  Bottom part from a ketuba. Only the end of the dowry list is preserved and partial signatures. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מסמך משפטיT-S AS 148.66

  Small fragment, probably from a ketubah. Only small part from the dowry list preserved. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מסמך משפטיYevr. II A 1831

  Monetary agreement between a newly married couple. Yehuda b. Simha married Sarah d. Elzafan, and her father took upon himself to pay her dowry in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מסמך משפטיT-S 12.118

  Ketubba (marriage contract) fragment that begins with the clause setting forth the wife’s obligations (to serve, etc.) and concludes with a dowry list. A minimum …

  1. [...] .ת[..]ן [...]
  2. [...]פלחא ומשמשא ומוקרא ומיקרא [י]תה כהלכת [...]
  3. [... חמ]שה ועשרים כמנהג קהלא ושארה אוספה לשם מה[ר ...]
  4. [... לא יתח]ייב בשלומו ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מסמך משפטיENA NS 18.34

  Fragment of a ketubba of the groom Yefet b. Avraham from Alexandria signed by Avraham b. Yaʿaqov. Dated ca. 1100. (Information from Mediterranean Society, IV, …

  1. ד. . . .[. . . .]. . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . .ך‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 J185

  Fragment of a dowry receipt of Sitt al-Kamal, written by Emmanuel b. Yehiel (ca. 1231-1279), containing details about a trousseau. (Information from Mediterranean Society, III, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]שה דינרים גכאניה [. . . . . .]. . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מסמך משפטיT-S NS J347

  Will of a wealthy man in favor of his wife, concerning twenty-seven assets and liabilities. Location: Fustat. Dated: 1[5]31 Seleucid = 1219/20 CE, under the …

  1. דחת]מין לתתא סוף צואה דא כן הוה בחמשה בשבה
  2. שנת אלפא וחמש] מאה ותלתין וחד שנין לשטרות בפסטאט מצרים
  3. דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדונינו נגידינו אב]ר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מסמך משפטיMoss. VII,37.2 + Moss. VII,76.1

  This copy of a marriage contract from a record book from the Palestinian synagogue of Fustat is written on four pages of two folios consisting …

  Page 1

  1. מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מא[ת
  2. בארבעה בשבא דהוא תכלית ירח אלול שנת אלף
  3. [ותלת מאה] וחמשין וארבע שנין למנינא
  4. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל ני‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מסמך משפטיCUL Or.1080 4.15

  Testimony of woman, Sittuna bt. Hayyim, about her husband, Faraḥ b. Bānūqa, who left her "a widow in his lifetime" (ʿaguna). She is indigent because …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנחנו העדים החותמים [
  2. כי באה לפנינו סחונה בת ר חיים …. הידוע בן [
  3. ואמרה דעו רבותי כי מכמה שנים יצא בעלי ר פרח הנודע
  4. הניכר ב‮…

  Recto

  1. The] testimony which to[ok pla]ce before us, we, the undersigned witnesses to this deed [of appointment]: 

  2. Sittūna bt. Ḥayyīm b. Solomon, ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מסמך משפטיT-S AS 214.37

  Outline of a marriage document and/or dowry evaluation (taqwīm). Groom: Levi b. אמר(?). Bride: Ittifāq, a freedwoman. Marriage payments: 1+ 10. The dowry follows; the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מסמך משפטיT-S NS 324.62

  Marriage contract (ketubba). Small fragment. Contains part of the dowry list. Written by the cantor Yefet b. David. AA

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מסמך משפטיAIU VII.D.38 + AIU VII.D.65 + AIU VII.D.66

  Recto: Legal declaration from Fustat, 1737 CE (18 Shevat 5497), in which the witnesses testify that Shelomo b. David divorcd his wife Sarah bt. Mordechai. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מכתבCUL Or.1080 J271

  Letter from Avraham b. Abi al-Hayy, from Alexandria, to his brother Musa. Around 1075. The writer is worried about their sister, Jarba, who is about …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך

  2. וסעאדתך וסלאמתך מן אסכנדריה ליב כלת מן שהר אייר ען סלאמה

  3. ונעמה ושוק אליך קרב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מסמך משפטיT-S 13J4.7

  Legal document in which Aharon b. Abū al-Riḍāʾ and his wife, Labwa (“Lioness”) bt. Abū Ghālib, release each other from all claims. Labwa releases Aharon …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתימין לתתא למא כאן פי אלעשר
  2. אלאוסט מן חודש תמוז שנת אלפא וחמש מאה וחמשין וחמש שנין
  3. למנין שטרות למנינא דרגילנא לממני ב‮…

  Recto

  1. The testimony which took place before us, we, the undersigned witnesses: On the middle ten days 

  2. of the month of Tammūz 1555AG (June 1244)‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מסמך משפטיT-S 20.101

  Ketubba with a valuable dowry listing gold jewellery, pearls, rubies, and turquoise, second half of the 15th century. (Corrected by comparison with photocopy of MS …

  recto

  1. כן מ....ם
  2. ויזכה בנעימים אנס' אתא לקדמ[נא]
  3. בחורי[ם] הנחמד התלמיד הנבון פאר התלמידים נין החסידים גזע הידידים תפארת החנחנים הברוך מבנים יראה
  4. [ה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מסמך משפטיENA 2727.8a

  Trousseau list. Written by Hillel b. ʿEli. Groom: Arye b. Yehuda. Bride: Karīma bt. ʿAmmār. Marriage payments: 10 + 15. The latter refused to leave …

  1. בשמך רחמ
  2. אלחתן אריה בר מר ור יהודה סט
  3. אלכלה כרימה בת עמאר נע
  4. אלמקדם י אלמוכר טו
  5. אלרחל אלדהב
  6. זוג דמאלג דהב צאמת ק דינ
  7. זוג אסורה דהב ל דינ
  8. פרדה תסתינ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  מסמך משפטיBodl. MS heb. f 56/55

  4 legal records. (1) Taqwīm for the marriage between Avraham b. Abū l-Ḥasan Ibn al-Maghāzilī and Niʿam bt. Abū al-Ḥasan al-Ḥazzan. Dated: Nisan 1497 Seleucid, …

  דיון אחד

  תגים

  • 55 recto
  • 55 verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מסמך משפטיCUL Add.3430

  Karaite ketubba (marriage contract) from Jerusalem, January 1028.

  1. בשם אל חי ויבנו ויצליחו ביי צדקו וית וג ושבי

  יהודיא בנין ומצלחין

  1. ביום ששי בשבוע בששה ועשרים יום לחדש שבט בשנת אלף ושלוש מאות ושלושים

  ותשע שנים ל‮…

  Recto

  ​​In the Name of the Living God.

  "And they built and were successful."

  "In God they will triumph and glory."

  "And the Judean elders build and ‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מסמך משפטיT-S 8.116

  Segment of a court testimony. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (Date: 1100-1138). Regarding dowry arrangements after the renewal of a lost ketubba. …

  1. [שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות] ידנא לתחתא כן הוה חצר אלינא

  אלשיך אבו אלפצל כגק מרור צדוק הזקן

  1. [הנכבד בן כגק מרור ה]זקן הנכבד נע בר חלפון בר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מסמך משפטיYevr.-Arab. I 1700.25r–26r

  Legal record (#62). Trousseau list (taqwīm). Groom: Bū l-Makārim al-Ṣā'igh Yosef b. Shemuel. Bride: Sitt al-Riyāsa bt. Shela ha-Levi ("the sister of Sitt al-Ḥasab" - …

  תקוים אלשיך אבו אלכארם

  1. תקוים אלש בו אלמכארם אלצאיג
  2. יוסף בן שמואל אלכלה סת אלריאסה הבתולה בת שלה
  3. הלוי נעאלמקדם כמסין מתנה
  4. אלמוכר מאיה דינאר מחקקה
  5. וש‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מסמך משפטיT-S 8J6.12

  Legal deed. Location: Qūṣ. Dated: Shevaṭ 1527 Seleucid, which is 1216 CE, under the authority of Avraham Maimonides. In which the physician Abū l-Manṣūr Elʿazar …

  Qus, 1216

  1. למא כאן [ ] שבט סנה אלף וכמס מאיה
  2. וסבעה ועשרין לשטרות פי מדינה קוץ דעל נילוס נהרא מותבה
  3. רשותם דאדונינו הדרת יקרת צפירת תפארת כבוד גדולת
  4. ק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מכתבENA NS 55.9 + ENA NS I.55

  Letter from a widow in Safed regarding her property in Egypt, to a communal leader. In Hebrew, late and beautifully written. The writer seems to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מסמך משפטיT-S 8.285

  Recto: Extract from Ruth 1. Verso: Fragment of a deed signed by Moshe ben Maymun, Damascus, late tenth century. The document includes a description of …

  1. [...]דב[...]
  2. [...]גלי וכסי [......]. .ע. .[...]
  3. [...]קושט דאית להון ומניית הדה [כלתה ...]
  4. [...]מימון השולחני ורצת ביה וקנינא [...]
  5. [...]ננ
  6. [...] מש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מסמך משפטיT-S 8J9.17

  Bifolio from a court ledger in the hand of Mevorakh b. Natan (compare Yevr.-Arab. I 1700). Dated: Tishrei-Ḥeshvan 1472 Seleucid = 1160 CE. Fol. 2v: …

  I

  1. אנחט ען פל מן אל
  2. חצרנא אנן העדים ושהדנא עלי פל בנת פל
  3. // חצור // וואלדתהא וחצור מן ערף בהא וצהור כתובתה
  4. מן ידהא ואקנינא מנהא קנין שלם אנהא קד
  5. אסק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מסמך משפטיT-S 13J6.26

  Legal document (actually two different documents concerning the same persons) concerning the poor treatment afforded to R. Moshe, a new hazzan, by R. Nissim, the …

  עדות שר' משה מאז בואו אל אלמחלה לא נכנס מעולם בגבולו של ר' נסים המוקדם,

  וערך קידושים בהיעדרו רק ברשותו. חתמו שלושה. בעמוד ב' עדות דומה חתומה על

  ידי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מסמך משפטיAIU VII.D.55

  Betrothal document and dowry list: "The clothes and the nedunya and the contante [Italian for cash] of the widow Ms. Dona (name or honorific?) bt. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מכתבCUL Or.1080 J98

  Family letter. In Judaeo-Arabic. Almost certainly from a woman, addressed to her cousin (ibn ʿamm). Goitein describes it as a "fragment of a family letter …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך