Search Documents

מסננים

742 תוצאות

 1. 51

  מכתבT-S 13J13.17

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1030.

  1. שלום מאדון השלום ליקר פאר כב גד קד מר ור אפרים
  2. החבר המעולה אשר בכל הון יקר לא יסולא ומכל
  3. חכמה הוא ממולא יהי צור עזרו וצל סתרו בן כב
  4. גק מר ור שמריה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מכתבT-S 13J14.10

  Letter from Yoshiyyahu Gaon to the community of Jerusalemites in Fustat, approximately 1020.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
  2. שלום אאפידה אל קהל ועדה נחלת חמדה עם ישראל ויהודה יבורכו משחקים ממלאכים מצדיקים
  3. ומחסידים וצדיקים ומלבבות מנוקים: י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מכתבT-S 13J15.11

  Letter from Shelomo b. Yehuda, concerning a dispute, an excommunication of "this wicked man", greetings to the communcal leaders etc. According to Gil it dates …

  1. [ ] יראת יען [כי] לא יראו אים ולא פחדו ל[
  2. [ בי]ת הדין אליו אקרא ואליו אתחנן וכא[
  3. וזאת והי[טו א]ת לבך מדברי ת[ורה] ישאו חטאם
  4. ואתה תגי[ל ביי בקדוש] י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S 13J18.28

  Letter from Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat.

  1. בר]כות מגברות וטובות מכפלות ונחלת שני
  2. [עולמות ]הק יכונה בנתיבות מעולות הוא כב גק מור
  3. [אפרים החבר] בס גד יחיהו נורא עלילות וישמריהו
  4. [ ב]ן מר שמריהו ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  רשימה או טבלהENA 2591.4

  List of contributions, calligraphically written. With Greek/Coptic numerals. 32 names are preserved, of the type common among Jews at the end of the Middle Ages …

  1. אלמקבוץ מן תפרידה
  2. אלדי בחצרה אל.א' בר'
  3. אלכ' אבר' ס.ק' 6 24
  4. אלח' יוסף עי' 12
  5. אלמע' סעיד ק' 25
  6. אלכ' סלימאן ס 12
  7. אלמע' מנצור צ 25
  8. אלח' סעיד .1
  9. אלמוסי ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מכתבENA NS 2.31

  Letter from the office of the Palestinian Gaon Daniel b. ʿAzarya (r. 1051–62) to an unidentified addressee in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1055 (unclear …

  ENA NS 2, f. 31 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 680-681 (Doc. #366), C.T., 6-23-86 (P) Fragment of a letter from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to someo‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבT-S K15.90

  Ten weekly payrolls for the second through the tenth weeks and then again for the fourteenth week of the liturgical year, which begins after the …

  I (left side of verso)

  1. שׁבת אלה תולדות //נח// כרג אלכבז ואלרסום
  2. ופצל כרגת קרצה לאבי אלפרג אלדמירי
  3. כד יג?
  4. אתמאם גאליתה אד כאן לה נציבא
  5. כרגת אלג[באי]‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מכתבBodl. MS heb. b 11/11

  Letter sent to Shemuel ha-Nagid dealing with the production of cheese in Bashmur and its transport to Fustat. (Information from Mediterranean Society, I, pp. 124, …

  1. ממלוכהא שמריה בר
  2. יכין נע עיר אלמחלה הגדולה
  3. בשמ רח
  4. ממלוך הדרת יקרת צפירת תפארת כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו אדוננו
  5. ועטרת ראשנו וצניף תפארתנו ואור ע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 11 recto
  • 11 verso
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבENA 2808.8

  Verso: Opening of a letter from Sherira Gaon sent to Qayrawān. Dating: ca. 970 CE. This is a continuation from the first part of the …

  Verso

  1. [  ] ל[  ]ות לב שלם ומעמ[   ] כלוחות אבן שאין נמוכה אמ[                   ]
  2. ומיודעים ומודעים קראו [       ] לבינה יאמצם משגבנו ויחזי[ק]ם ויהי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבENA 4020.23

  Letter from Yoshiyyahu Gaon to the banker (ha-Shulḥani) Netanel b. Aharon, Fustat (?). Dating: ca. 1020 CE.

  1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקוב בירבי
  2. שלום ומסמכיו להפדו וברכות לא י[ ]כות ל[ ]
  3. ושם טוב לעודדו ואחרית טובה לאשרו ויגדל
  4. למאד יקרו עם כלל כל הברכות לראש ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבENA NS 77.256

  Small fragment from the beginning of a communal letter. In Hebrew. Reporting that the addressee's letter was read to the congregation. The rest is missing.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מכתבT-S NS 324.55a + T-S NS 324.55b

  Letter addressed to the Jewish community (probably Fustat) about an evildoer named ben Qayyuma and the troublesome things he did and said, and how the …

  1. מא כפי ען אלגמאעה אלכרימה ברוכים
  2. יהיו לשמים מא טרי פי הדה אלגמעה
  3. מן הדא אלזד אלרשע [[אלהדור]] //אליהיר// אלמערוף
  4. בן קייומא הקבה יקיים בו מא קאלה
  5. אל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מכתבJRL SERIES A 75

  Letter discussing communal matters, especially income derived from the market place by religious dignitaries. Mentioned are levies imposed for the purchase of new mats (see …

  A75-1 RECTO:

  1. …....[לה בחייאה א] ….........................
  2. ועומל פסיקה לחוצר גודד ופסיקה לזית יוקד כ] ….....
  3. בלבוכרה ובאלעשו אצטאר אלנאס ללצלוה ולי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבJRL SERIES B 4875

  Fragment of a document, primarily comprising names, concerning a matter that involved 'the synagogue of the Palestinians.' Those mentioned in the text include: Yosef \'the …

  1. ש]למה מ\' יוסף הפרנס ור\' ישועה ומ\' יעיש
  2. ]אברהם ומ\' שלמה הפרנס בר נתנאל
  3. ]הל מן [חו]ל אלכניסה אלדי ללשאמיין
  4. ] כבוד גדולת קדושת מו\' ור\' אפרים
  5. ]גד‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבT-S 16.253

  Letter in which a Kohen, who is in financial difficulties and is the father of girls, asks the Nagid Mevorakh to allow him to beg …

  1. . . . . . . .] עולם השמיע תפילת עניים ואביונים ודלים ומכים
  2. . .]ה[ם] מבקשים רחמיו וחסדיו בכל עת ולא ישוב דך נכלם
  3. . . . . .]שרחיים יתנו הוד הדריך: כט‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבT-S 16.276

  Letter containing a complaint about a weak muqaddam (head of a local community). (Information from Goitein's index cards)

  1. לם ישתכיה בשר פקצי עליה תופא ואפתקד אנ. .[. . . . . . . .
  2. אגתמע גמיע אלעאמה ואסתגאתו אלי מתולי אלוקת לא[. . . .
  3. עאדה אלעואם אומות העולם יסתגיתו אלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S 8J20.29

  Letter to Peraḥya ha-Ḥaver about a visit of the carrier of the note, Abū l-ʿAysh, to the Nagid for the issue of whether he had …

  1. אל הדרת יקרת צפירת תפארת כגק' מרנו ורבנו פרחיה החבר החכם והנבון
  2. ישמרהו צורו ויהיה תמיד בעזרו אלסבב פי אצדאר הדה אלכדמה
  3. אלי גלאלה אלמחרוס חצור חאמלה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מכתבT-S 8J26.8

  Beginning and address of a letter from Tahor b. Avraham to the judge Eliyyahu b. Zechariah. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח עמי עשו אלממלוך טהור בר אברהם נע
  2. יכדם אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלראמי אלורעי
  3. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אדאם

  Right marg‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מכתבT-S 8J41.4

  Small fragment of a letter to Yaakov ha-haver (member of the Sanhedrin) from Yusuf ha-Kohen. (Information from Goitein's index cards) VMR

  1. . . ] . . . הארץ [ . . . . ] . . . . . . . . . . . . . חובבי דעת ה. . . [ . . ] .
  2. הא הקהל הקדוש .ב. העדיות בקיי התבונה ישרי המעש
  3. קהל צובה אוהבי תור‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבENA NS 6.39

  Letter in Hebrew and Judaeo-Arabic. Small fragment. Wide space between the lines.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מכתבT-S 10J8.10

  Letter from the leader of the Jewish community in a small town to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya (1094–1111) complaining about trouble he has had …

  1. הרבה הרבה [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אשר הם עקר כל שכן א . [ . . . . . . . . . . . . . . .
  3. לא העמדתי לך דבר על בוריו . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מכתבT-S 13J8.16

  Letter addressed to the Nagid Yehuda b. Saʿadya, expressing a declaration of fellowship. (Information from Goitein's index cards.) For the Arabic document on verso, see …

  1. בשמך רחמ'
  2. שלום אמת ושלות השקט וגאון שבעת לחם וריווי נפש
  3. ..... אלהים ... ..... ותלבשת יקר ותפארת
  4. וגדולה עם שאר כל מחמדי העין ותאוות הלב
  5. תאגדנה ותהיי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  רשימה או טבלהT-S K15.15 + T-S K15.5 + T-S K15.39 + T-S K15.50

  Part of a booklet, a section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and …

  recto right IV

  1. שׁלמה סופר [ג] מעאלי ג'
  2. גארה אלדבאג ב' חמולה ג'
  3. מע' אבו כתיר ד' אם אברהם ב'
  4. אהרן ד' צריר אבו ב'

  סעיד

  1. ואנצאף לשׁמיעה א' [[כג]] ולבנ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מכתבBodl. MS heb. c 72/21

  Letter from the Nagid Shelomo b. Yosef to the community of Alexandria. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: Probably 1470s or 1480s. The letter reports that …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מכתבBodl. MS Heb. c 72/30

  Letter probably from the office of the Nagid to the community of Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dating: Last quarter of the 15th century. Deals with the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מכתבENA 2594.12

  Letter from Alexandria, the writer is a person from Ramla (who lived for twenty years in Baghdad). He writes to Mevorakh b. Se’adya ha-Nagid or …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מסמך משפטיT-S 13J6.23

  Fragmentary record of communal dispute in which Shelomo ha-Kohen, Head of the the Yeshiva, became involved; written in Fustat.

  1. מעשה שהיה לפנינו אנו העדים ה[
  2. בשבת שהוא תשעה עשר יום לחודש [
  3. ל]מנות בו בפסטאט מצרי[ם
  4. .א.ה אבי עמראן משה בן אסמאע[יל
  5. ... .... ... .... אלתאבות ווקפ.‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  מכתבT-S 16.130

  Beginning of a circular letter by Nisi b. Shemuel, head of a congregation (of Rabbanites? Palestinians? Babylonians? Karaites?) to all Israel, emphasizing the duty to …

  1. ניסי בן שמואל ראש
  2. קהלת עדת אל
  3. לכל אחינו ישראל הדרים בכל מקומות מושבותיהם . . . . . . .א. . . [ . . .
  4. הקרובים והרחוקים החכמים הנבונים הידועים היקרים‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מכתבT-S Misc.28.62

  Official letter to a communal leader. In Judaeo-Arabic. Narrow page. Wide space between the lines. The sender asks the addressee to deliver an enclosed letter …

  1. ווקפנא [עליה] וקד כתבנא אלי יקירינו
  2. ראש הקהל כתאב והו דרג האדה
  3. אלאחרף ואנת תקף עליה ותוצלה
  4. אליה ותערפנא מא ינפעל ויצדר אלינא
  5. כתאבך במגארי אמורך וסו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מכתבT-S Misc.36.140

  Opening of a letter from the yeshiva, probably fall 1053.

  TS LOAN 140, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.760-762 (Doc. #411), C.B. 04-07-88 (p)Opening of a letter from the yeshiva, probably fall 1053.

  1. יצא והקר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מכתבENA NS 40.20

  Letter in Hebrew, draft, addressed to the congregation(s) of Fustat (or Egypt).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מכתבT-S NS J171

  Detailed letter sent by Meir b. Hillel b. Sadoq Av, written in between the lines and on the remaining blank spaces of a letter he …

  1. ]לסאמיה אלאגליה אלעאליה תבת אללה
  2. ] עדוהא וצדהא יקבל אלארץ וינהי שדה
  3. ]תיאחה נחוהא וכונה לא יפתר לסאנה
  4. ] ונהאר אללה תע יסתגיב מנה ומנא גמיע
  5. ]להא ולא ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מכתבT-S NS 320.51

  Letter from ʿEli b. Yeḥezqel ha-Kohen, in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Dating: ca. 1050 …

  1. [כתאבי אטאל אללה בקא אלחבר] אלמעולה ואדאם עזה ותאידה מן אלקודס
  2. [אלמעמור ען סלאמה ועא]פיה ושוקי שדיד אללה עז וגל יקרב אל
  3. [אגתמאע ביננא סורעה בר]חמתה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מכתבT-S NS 309.10

  Copy of a the opening of a letter from the head of the Gola (Rosh ha-Gola), ca. 915. Mentions the Gaon of Sura’s Yeshiva, Ya’aqov …

  recto

  1. כתאב ראס אלגלות אלי אלשאם
  2. מן דויד בן זכאי ראש גליות כל יש
  3. יעקוב הכהן בן נטרונאי ראש ישיבה 
  4. שלעיר מחסיה צמח אב בית דין
  5. בן כפנאי בן ראש ישיבה ל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מכתבT-S NS 308.122

  Letter from the yeshiva in Pumbedita to two people from Qayrawan, around 850. The yeshiva members complain about the economic support that they get from …

  Recto

  1. [האיי] בן דויד ראש[כלה( ?) לרבנא           ]ם בן רבנא הנניה ולרבנא יהודה בן רבנא שאול ולשאר כל קהל הדרין 
  2. [בקירואן] שבארץ אפריק[י]ה האהובים ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מכתבT-S 13J24.7

  Calligraphic letter sent by Eliyyahu b. Khalaf to a man, evidently the head of the Jews in Fustat or Cairo, emphasizing that the community in …

  1. ומן וליהא מולאי אלאך אלשלישי ומן
  2. גמאעה אלקהאל צאלח אלאדעיה והם
  3. בחמד אללה לב אחד בבקאהא
  4. יושבים בטח ושלום כתו וישב עם
  5. בנות שלום ובמשכנות מבטחים וג
  6. וש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מכתבT-S 13J25.5

  Fragment of a letter from Sharira Gaon. Around 970. The content is similar to his letters in T-S 28.24 and T-S 10 J1, in which …

  recto

  1. [מוד]ים לשם קדשו על פדותה ככת תרננה שפתי כי אשמרה לך ונפשי אשר פדית 
  2. ומודיעים כי אם אתם אחינו מחמדי עינינו ומשושי לבנו וידידי רוחנו שכחתם 
  3. או‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מכתבT-S 13J28.21

  Draft of an appointment deed to Yeshua b. Yosef to a public role. The handwriting is that of Yeshua. According to the biography of Yeshua, …

  Recto

  1. [ ] קד אטלק ל[ ] אן יתיר בכורות
  2. ולם יטלק דלך לרב // למא ראי פי דלך מן אל עיאב// (עלי גמיעהם אלסלאם לל...)
  3. בחנת פי אלתלמוד (בחנת פי אלתלמוד וה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מכתבENA 2891.34 + ENA 2891.33

  Letter from Avraham, son of the Gaon and people from Fustat to Shelomo b. Yehuda

  ב

  1. ושלומותיו [
  2. והצלחות בכ[ל
  3. וחן נטוי [
  4. וגם חסד [
  5. [ ]ותיו [
  6. ששונותיו תמודים לא פוסקים
  7. שמחותיו כמו שמחת [
  8. והגילה והדיצה וחדוה [
  9. והשקט והשלוה יבואו [
  10. ל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 40. 90

  מכתבT-S 10G5.8 + T-S 20.100

  Copy of a letter from Hayya Gaon to Qayrawan, probably to Ya’aqov b. Nissim. (Part of the same letter is T-S 20.100r). The original letter …

  recto

  1. [                          ]ה אכן כן הדבר באמונה ומי כמוהו עיקר שמוצ[אים] 
  2. [               הל]א תכן לבות הוא יבין הלא אלהים יחקר זאת והזכרת 
  3. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 41. 91

  מכתבT-S 13J16.18

  Letter from Yehoshua ha-Ḥaver b. Eli, Caesarea, to the Nagid Mevorakh b. Saadya.

  1. כי רם יי ושפל יראה וג
  2. שלום מלפני אדון האדונים המושל בעליונים ובתחתנים הרואה
  3. ומקשיב צעקת האביו[נ]ים המקיים לעמו ברית איתנים הוא
  4. ישמור ויעזור וינצור ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 92

  מכתבT-S 20.100 + T-S 10G5.8

  No. 1: Letter of condolence from a Gaon on the death of the addressee's son. (Bamerkazim, pp. 69-72); No. 2: Copy of a letter from …

  recto

  1. [                                        ] אשר שבחו גדול מלמנות וחכמתו 
  2. [                                       ] שלומם והטורים האלה אליה‮…

  3 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 43. 93

  מכתבT-S 28.24

  Recto: copy of a letter from Sharira Gaon to Fustat, around 970. The writer asks to renew the community’s support for the Yeshiva. The letter …

  recto

  1.      ] אתכם אנחנו מקבלים עולו ומכניסים [                 ] גזירת מלך על חכמי הגלות ליסרס
  2.       ] ככת ומן המשכילים יכשלו לצרף [בהם] ולברר ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 94

  מכתבT-S AS 148.147

  Fragment of a letter from the Yeshiva in Sura. Regarding donations to the Yeshiva. Mentions the relationships between the community and the Yeshiva in the …

  Recto

  1. ה]גיעו לפני מר רב הילאי גאון שלנו בן מר רב נטרונאי גאון שלנו זכרם לברכה תהא נשמתם [ 
  2. ט]רחנו [                                              ]ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 95

  מכתבT-S AS 148.49

  Fragment of a letter from Sharira Gaon to two brothers, probably al-Ḥasan and Abu Ali al-Husain b. Yusuf. September 971. (Gil, Kingdom, vol. 2, Doc. …

  Recto

  1. [שרירא ר]אש [ה]ישיבה [ש]לגולה 
  2. [בן חנניה רא]ש הישיבה שלגולה 
  3. [              ]ינו ואנשי סוד[ינו ובעלי] בריתנו ונושאי [דג]לנו ומורשי לבבנו וידי‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 96

  מכתבT-S NS 321.36

  Letter in Judaeo-Arabic, with some Hebrew. Dating: Probably not long after 1470 CE, and certainly no later than 1570 CE; in the course of reprimanding …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 97

  מכתבT-S AS 165.74

  Letter or petition from a group of people in Fustat. Headed by a biblical verse, then the rest is in Judaeo-Arabic. "We the undersigned of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 48. 98

  מכתבENA 2806.5

  Letter in Hebrew. The writer is asking from the official (maybe the head of the Jews himself) to support Mevaser ha-Parnas, who claimed that he …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 49. 99

  מכתבMoss. II,197.1

  Letter (beginning only) from Muṣā b. Yosef to Yoshiyyahu Gaon. Dating: ca. 1020. Conveys extensive greetings. Information from CUDL.

  Recto

  1. החיים והשלום עם שאר כל
  2. הברכות הכתובות והרשומות
  3. על יד כל נביא וחוזה תהיינה
  4. תבאנה תאתנה לראש אדונינו
  5. ואדירנו נזרינו וכתרינו מחמד
  6. נפשינו ועטרת ר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 100

  מכתבBodl. MS heb. f 56/130

  Fragment of a report on measures taken to save pious foundations from the rapacity of the finance minister, known as 'the Monk'' (active 1127-1129). (Information …

  1. והי סנה מצאדרתהם ללנאס ראי מן אלדא
  2. לא שך בעד משאורה רבינו המעולה
  3. זל אן יחצל הדא אלנצף ללעניים בהדא
  4. אלמבלג פצא אלוראק אקתרח
  5. עליה באן יכתב פי אלכתאב ‮…

  Verso

  1. that is the year when they dispossessed people he found it proper, 

  2. most probably after having consulted our Master ha-Me‘ullē, 

  3. of bles‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 130 verso
  הצגת פרטי מסמך