Search Documents

מסננים

742 תוצאות

 1. 1

  מכתבENA 2804.16 + T-S Misc.28.231

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham b. Mevasser, Fustat, approximately 1030.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 2

  מכתבMIAC 123

  Statement to the youth of the Jewish community in Cairo explaining the vices of its members, their selfishness, and that the interests of the community …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 3

  מכתבMIAC 242

  Request advanced by a rabbi to the public secretary of the Cairo Jewish community – undated – Museum of Islamic Art – (number 242) – …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4

  מכתבBL OR 5566B.14

  Excerpt of letter from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel, Jerusalem, to the Ḥaver in Fustat, probably Eli b. Amram, ca. 1060.

  1. כתאבי אטאל אלה [בקא] מולאי אלחבר [
  2. כסליו קד עלם אללה עוטם שוגל קל[בי
  3. פי אלבח[ר] ומן אלצרות ומא אטון בא[
  4. א[ ] אן קד גמע מדות אשבח וקד ער[
  5. עלי[ה]ם וק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 5

  מכתבENA NS 63.16

  Lower, small fragment: Letter from Natan b. Mevorakh ha-Kohen (aka Wahb b. Barakāt). Small fragment (upper right corner of recto). Concerning the leadership of the …

  1. בשמך רחמנא
  2. שלום וישועה לברך [...
  3. תמיד וברחמים להו.[...
  4. והנבון העניו ושפל רוח [...
  5. אוריאן אשר שמעו [הולך בכל המדינות ...
  6. הז]קן הנכבד זקן הת[...
  7. (ההמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 6

  מכתבBodl. MS heb. c 28/59

  Letter from Fustat to Sadoq Ha-Levi b. Levi, head of the Palestinian yeshiva. Ca. 1030

  1. תנו אדר מלובשי הדר בחורים מכל עדר לאלוה נוראים : עוז ומעוז יתן
  2. אלוה המעוז להוגים בשבוית חכם בעוז במסות ומוראים : לאלהים יוצר כל
  3. יצור אשר הכל בעוזו ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 59 recto
  • 59 verso
  הצגת פרטי מסמך
 7. 7

  מכתבBodl. MS heb. c 28/70

  Letter from the yeshiva to Eli ha-Parnas b. Hayyim, Fustat, approximately 1065.

  1. בשמך רחמנא
  2. שלום שלום לדורש שלום ואוהבו וישע והצלה וחן
  3. וגאולה ויקר וגדולה לאבירינו וזקינינו כגק מר ור
  4. עלון הפרנס הישר החסיד ביר חייא נע הגיע מכתבו
  5. ה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 70 recto
  • 70 verso
  הצגת פרטי מסמך
 8. 8

  מכתבBodl. MS heb. d 66/19

  Letter by a cantor in a small town, addressed to Rabbi Eliyyahu the judge, complaining bitterly about his lack of opportunity for further study and …

  column 1

  1. וצל כתאב אלמולא אלואלד אלאגל אלמתפצל
  2. כבוד גדולת קדושת מרנא ורבנא אילה הדיין
  3. החכם והנבון שצ וקראתה ושכרת אללה עלי
  4. עאפיתך וסלאמתך ומא אשך פי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 19 recto
  • 19 verso
  הצגת פרטי מסמך
 9. 9

  מכתבBodl. MS heb. d 66/3

  Letter from Barukh b. Yiṣḥaq, the chief Rabbi of Aleppo, Syria, to a colleague, it seems in Fustat. Dating: ca. 1100. Asking him to send …

  1. . .א. אליהם מהמא אן לה [עליהם] מטאלבה צחיחה פי גהתה בעדים ברורים
  2. וכתב קד תבת(!) פי בית דין פלם ינצת אלי שי מן דלך המקום ברחמיו יצלחה לנפסה
  3. ואנא אסל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 3 recto
  • 3 verso
  הצגת פרטי מסמך
 10. 10

  מכתבBodl. MS heb. d 66/85

  Calligraphic letter by a community leader who found out that the son of a scholar had married four couples, writing their marriage contracts and performing …

  1. ממלוך הדרת כקג מרינו ורבינו אור עינינו
  2. ומחמד נפשינו נשיא אלהים בתוכנו יהי אלהיו
  3. בעזרו ינהי אלי ולאלהא מא ענדה מן אלאסף עלי
  4. מפארקתהא ובעדה מן מלאחצת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 85 recto
  • 85 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 11

  מכתבBodl. MS heb. d 66/97

  Letter from Yosef b. Maḥfūẓ to the Nagid Shemuel b. Ḥananya, complaining about Abu Sa'id. (Information from Goitein's index cards)

  1. עבדהא יוסף בן מחפוץ
  2. בשמ רחמ
  3. אברך אל אשר לו הגדולה ואודה //לו// בהלל גם בשירה אשר גבר ועולה וגדל ורב טובו ואשר
  4. אשר אן לו חקירה ורואה כל ולו נראה לכל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 97 recto
  • 97 verso
  הצגת פרטי מסמך
 12. 12

  מכתבBodl. MS heb. d 74/39

  Complaint addressed to a Gaon by a son-in-law of a man who left one quarter of a house to an infant daughter and another quarter …

  1. אלממלוך[. . . . .].
  2. אלממלוך יקבל אלארץ וינהי אלי מגלס הגאנו[ת ירום הודה
  3. אן כאן לה צהר למא דנת ופאתה אוצא באן א[לנצף מן
  4. דארה לזוגתה באלמאוחר ואלבליו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 39 recto
  • 39 verso
  הצגת פרטי מסמך
 13. 13

  מכתבCUL Add.3347

  Left side of a calligraphic letter in Hebrew sent by Yosef ha-Kohen b. Gaon Shelomo to Efrayim he-Ḥaver, in the name of a widow, asking …

  1. שלו]ם מאדון השלום
  2. ]שעון שקט גבול גודל רפוד רווח
  3. ]צנוף צדק וועוד וותק פקוד פאר
  4. ] אפוף טוהר נכון נוהר ימון ישע
  5. ]קח לשוב להט לבוב למד<
  6. מ]שפט להתמד לחיי‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 14

  מכתבCUL Add.3339c

  Letter of request sent by the head of the yeshiva in Damascus, which was burdened with debts, to a notable in Fustat, who had pledged …

  1. שר שלום ומכלל חכמנו(!) וחברינו אוהבי האמת
  2. והשלום כי כולנו בעד אחינו מעתירים לשפות
  3. להם שלום מכל עברים נצח סלה גיר כאן
  4. ענהם אדאם אללה איאמהם עטם אשוא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 15

  מכתבBL OR 10587.2

  Letter of an unknown welfare official reporting to a superior. He alludes to the plight of an orphan girl (1-6). He asks the recipient to …

  1. . . . . . יתומה . . . הדא . .[
  2. סידי הדא . . . . אסתכרוה . . . .[
  3. אן כאן יכלץ (?) להום שי אן כאן כ[
  4. יאכד . . . . . . . . . . . . .
  5. נאמן ותבעתהום מעה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 16

  מכתבBL OR 5544.8

  Letter from a man of communal standing, perhaps Daniel b. Azarya (1051-1062) bestowing the title 'Hod Ha-Zeqenim' upon the worthy elder and physician Avraham Ha-Kohen, …

  1. [ ] באסם
  2. [לקב] מצאף אלי אלקאבה אלסנייה והאכדי כאן אלנסק אדירנו
  3. ואצילנו ואבירנו כבוד גדולת קדושת מרי ורבנא אברהם הכהן
  4. שר העדה הוד הזקינים פאר הכהנים‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 17

  מכתבENA 2804.15

  Letter from Shelomo b. Yehuda, apparently to Fustat, concerning a dispute in the community, ca. 1026.

  ENA 2804, f. 15, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.124-125 (Doc. #72), C.B. 03-15-88 Letter from Solomon b. Judah, apparently to Fustat, concerning a di‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 18. 18

  מכתבENA 2804.2

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya.

  1. [לחברנו ויקירנו ונכבדנו כגק] אפרים החבר בס גד [יהי צור עזרו]
  2. [ויקיים לו את כל מ]שאלתו תקותו וסברו בן כק מ[ר ור שמריה נע]
  3. [ ] שצ תשובת כתבו כאשר הוד‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 19. 19

  מכתבENA 2804.7

  Letter from Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, ca. 1055.

  ENA 2804, f. 7, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.11-12 (Doc. #418), C.B. 10-26-87 (p) Letter from Elijah Ha-Kohen b. Solomon Gaon, Jerusalem, to Ephrai‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 20. 20

  מכתבENA 2804.8

  Letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yehosef to Efrayim b. Shemarya, in Fustat, spring 1025.

  1. [שאלו שלום ירו]שלם ישליו אוהביך
  2. [אם אשכחך ירושלם תשכח ימי]ני וירוש תעלה על לבבכם
  3. [ ]שיר נעימות ואת שיר ברכות שמורות וערוכות
  4. [ ]בות ואכסוף לנחמות תמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 21

  מכתבENA 2805.1

  Letter from the Yeshiva to a Jewish community outside Jerusalem.

  ENA 2805, f. 1 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 14-15 (Doc. #11) Fragment of letter from the Yeshiva to a community. SH [11-9-87] (P)

  1. [ ]דות ויתר[
  2. ה]‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 22. 22

  מכתבENA 2348.1

  Complaint of the daughters of the Dosa family who were deprived of their rights to the community, perhaps from Jerusalem or another place in Palestine.

  ....

  1. [ ]... זרע ישראל
  2. ביי יצדקו ויתהללו וג מכלפי דוסא רחמה אללה
  3. בשם אל רחום וחנון
  4. נחן מסתגיתין באללה תעאלי ובכם יא מעשר ישראל
  5. לא תכלו אידיכם ענא אנ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 23. 23

  מכתבMoss. II,124.1

  Fragment of a letter in the hand of Natan ha-Kohen b. Mevorakh concerning the disagreement about the Jewish community's leadership in Ashkelon. Describes how a …

  1. .....].ה פ..[...].ואב.[............
  2. אלח]זן ויחתאגו אן יתכפנו [..........
  3. ולואזמה פלמא איסו מנא מא אמכנ[וה מן
  4. אלכניסה בל אקאמו רגל מן אהל גזה א[סמה
  5. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 24

  מכתבENA 3765.6

  Letter (fragment) from Daniel b. Azarya (ca. 1055) to Eli b. Amram, Fustat, 1052.

  1. ויטריחו עלינו בשאילותם אבל נעשה אנו כפי היכולת
  2. להשיב דברים טובים ולהעביר העתים ולחתך הזמנים
  3. עד אשר תנוח דעתם ויתרצו בריכוך אומר ונעשה
  4. עם נכבדנו החב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 25. 25

  מכתבENA 3765.5

  Letter of Daniel b. Azarya, December 1051.

  1. הלא זה ת[מ]ה גדול ודבר אחד הלא גלוי וידוע כי ראשי הגליות אבותינו זכרם לברכה
  2. הם בעלי רשותם והמנהגים אותם והיה להם לילך בדרך אבותם הנכבדים
  3. המשכילים ז‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 26. 26

  מכתבENA 4010.34

  Letter (fragment) by Shelomo b. Yehuda written in his own hand (Gil); 1041.

  ENA 4010, f. 34 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.237-238 (Doc. #131), C.B. 02-18-88 (p) Fragment of a letter by Solomon b. Judah written in his own han‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 27. 27

  מסמך משפטיENA 4011.28

  Communal/legal record. Dated: Wednesday, 23 Ṭevet 1493 Seleucid, which is December 1181, under the authority of the Gaʾon Sar Shalom ha-Levi. Abū l-Munajjā al-Kohen, surnamed …

  1. אחצר אלכהן אלשיך אבו אלמנגא
  2. אלזריז גאבי רבע אלהקדש
  3. באלקאהרה אלמחרוסה רשותיה
  4. דאדוננו גאוננו שר שלום הלוי
  5. גאון יעקב ירום הודו אמן
  6. מן אגרה אלרבע אלמדכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 28. 28

  מכתבENA 4020.19

  Letter from the Jerusalemites to Bishr ibn Ghalib, the parnas of Fustat, apparently 1024.

  1. ] ועודף ברכות ועטור ישועות וענוד שם טוב [ ]
  2. של]ומות והצלחות והבטחות שתהיינה לכקמר בשר
  3. ] הטוב המכובד והמיוקר הטוב במעשיו הכשר
  4. ] צדקות [ ] מכובד נכבד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 29. 29

  מכתבENA 4020.32

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Yiṣḥaq Ha-Kohen b. Furat written in his own hand. (Gil) 1029.

  ENA 4020, f. 32 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.186-188 (Doc. #100), C.B. 02-26-88 (p) Letter from Solomon b. Judah to Isaac Ha-Kohen b. Furat written‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 30. 30

  מכתבENA 4020.42

  Fragment of a letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yehosef. Spring 1025.

  ENA 4020, f. 42 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.85-87 (Doc. #50), C.B. 03-24-88 Fragment of a letter from Solomon Ha-Kohen Gaon b. Yehosef. Spring 102‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 31. 31

  מכתבENA 4050.1

  ENA 4050: Fragments of a letter from Shemuel Gaon b. Hofni to one of the community leaders in Qayrawan. Around 1008. Maybe was addressed to …

  Recto

  1. ותבאר שאלותיך ותברר ספיקותיך ותפרש 
  2. צרכיך וחפציך גם תתעשת בכל הנאותינו
  3. ותתעתד להועל/ו\תנו והועלת חכמי היש אחיך 
  4. וענייך ומקויך ומיחלי טובך ומ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 32. 32

  מכתבBodl. MS heb. d 76/62

  A strongly worded letter by the head of a yeshiva to Yakhin ha-Levi b. Mevorakh demanding assistance for its cantor. (Information from Mediterranean Society, II, …

  1. . . . . . . . . . . . . .]. ה. ו. ואמת כי שגיתם ולא במזיד
  2. . . . .]. .ת[. . .]בדתה בני אדם אשר הבל וריק יעזורו
  3. ביראת ייי ועוזו וקבה יתוה עליך תיו של‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 62 recto
  • 62 verso
  הצגת פרטי מסמך
 33. 33

  מכתבENA 4101.17b

  Letter from the Yeshiva to the community of Hazor (Caesarea), ca. 1025 (?)

  1. שלום השמ[ים] ט[ו]ב ירושלים לאלפי
  2. פעמים לכלל הקהל הקדוש הדרים
  3. במבצר חצור ישמרם צורם ויעזרם
  4. יוצרם על דבר כבוד שמו נצח
  5. קד תקדם כתאבנא אלי אלגמאעה
  6. ישמר‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 34. 34

  מכתבENA NS 17.17

  Letter (fragment) from Shelomo b. Yehuda to Yaʿaqov ha-Ḥaver b. Yosef. Apparently end of 1025 or beginning of 1026.

  ENA NS 17, f. 17 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.96 (Doc. #55), C.B. 03-22-88 Fragment of a letter from Solomon b. Judah to Jacob Ha-Haver b. Joseph. A‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 35. 35

  מכתבENA NS 18.38

  Letter from the leaders of the community (qahal) of Jerusalem to Avraham b. Yiṣḥaq b. Furāt, Cairo, approximately 1055.

  1. בשמך רחמ
  2. ליקר השר האדיר הנכבד ההדור היקר החשוב הירא שמים שר
  3. העדה פאר הכהנה הוד הזקנים תפארת השרים הוא
  4. כגק מר ור אברהם //הכהן// השר האדיר העניו ושפל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 36. 36

  מכתבENA NS 17.9

  Letter from Yisrael ha-Kohen Gaon b. Shemuel. April 1019, in the handwriting of Israel ha-Kohen b. Shemuel b. Hofni. The letter is addressed to one …

  recto

  1. העיר[       ]נו [           ] ונהללהו ונספר נפלאותיו 
  2. [מו]דיעים כי אליהנו יתברך ש[מו] הבטיח את נאמני עמו לשים עינו עליהם 
  3. [ל]טובה ככת עיני [ב‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 37. 37

  מכתבENA NS 2.33

  Letter, fragmentary, from Daniel b. Azarya. Dating: ca. 1050 CE. Maybe a part of the same letter in ENA NS 45.31 + T-S 20.90. (Information …

  1. בי ואילי פלו[ ]יע [ ]יע [ ] בשרח [
  2. ] [ ומן ספסאף חולה וקד כתבת אלי אלקדס עמרה אללה
  3. ואשערתהם במא גרי ואנא כאשי עליה אן ינפ]ד[ פיה אמר פי הדה
  4. אלסבת ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 38. 38

  מכתבENA NS 19.6

  Letter from Shelomo b. Semah of Ramla to Efrayim b. Shemarya written in his own hand. (Gil) Ca. 1030.

  ENA NS 19, f. 6 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.370-371 (Doc. #204), C.B. 01-28-88 (p) Fragment of a letter from Solomon b. Semah of Ramle to Ephraim ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 39. 39

  מכתבENA NS 2.26

  Letter of Eliyyahu ha-Kohen Gaon b. Shelomo, probably from Tyre. Ca. 1080

  ENA NS 2, f. 26 ed. Gil, Palestine, Pt. 3, p.31 (Doc. #429), N.H. 10-24-87 N.H. (p) Passage from a letter of Eliyahu Ha-Kohen Gaon b. Solomon, proba‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 40. 40

  מכתבF 1908.44E

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Yaʿaqov Ha-Meʿuttad b. Yosef. Dating: probably end of 1015. The content emphasizes the need of communal leaders and includes …

  1. לאב[ירי ה]ארצות בשם צנופי עטרות אבירי תורות מורי להורות זקני מ[ ]
  2. מ[ק]דשות שם טוב לנקוב הוא כגק מר יעקב המעותד לשם בגאון יעקב
  3. כל עומד בחכמתו וירא א‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 41

  מכתבUnidentified Firkovitch MS

  Letter in the name of the yeshiva, probably by Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon, to the communities of Egypt, probably October 1057. Gil's edition is …

  Harkavy p. 77

  1. שאלו שלום ירושלים וגו: זכרו מרחוק את יי וגו
  2. בשם [ ] לישראל בני הגולה אל אחים אשר בארץ אויבים אנוחים
  3. בארץ שבים ביד שוביהם בהכרחים גדוד‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 42

  מכתבHalper 392

  Letter from the people of Jerusalem, probably to Efrayim b. Shemarya, ca. 1030.

  1. באורחא סלולה להדריך מצעדימו בנתיב היושר להובילמו [
  2. לת[ ]מו במנהל טוב לנהלימו: מנהגי אבותם להורימו ח[

  י

  1. [ ] בצידוק הצדק לרדפימו ליראה את יי אדימו ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 43. 43

  מכתבMoss. II,137.1

  Letter of ʿEli ha-Mumḥe (‘the Adept’) b. Abraham in Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya in Fusṭāṭ (c. 1045 CE), with the continuation and, inverted, the …

  1. [כתאבי אלי סיידי אל]חבר אלמעולה
  2. [ ] מן אלקודס ען
  3. [חאל סלאמ]ה ושוק אליה שדיד גמע
  4. [אללה ביננא פי] אכץ אלמואצע ברחמתה:
  5. [ ] אני מא אקטע אלמסלה ען
  6. [סלאמ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 44

  מכתבMoss. II,141.3

  Letter fragment (the end only) from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. Refers to a debt.

  1. [לכב] מר ורב אפרים החבר בסנהד גדולה ישמרהו
  2. [בור]אהו ויצליחהו בכל מעשהו ושלום רב ישקיטהו
  3. [ומחר]ב יצילהו ובסתר כנפיו יסתירהו וארך ימים [ישביעהו]
  4. [בן ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 45

  מכתבMoss. IV,10

  Letter from Yosef ha-Kohen b. Shelomo Gaon to Ephrayim b. Shemarya, ca. 1035.

  1. נקדום נקדמו מכתבי אושר אלי אח הכושר חכם הפשר מתיר אגודי קשר שלומיהן יובל
  2. לשוי תשר הוא כבוד גדולת קדושת מר ור אפרים החבר המתמשר יזכה נין ונכד לשרשר
  3. ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 46

  מכתבT-S 10J25.6

  Very blurred letter to the Nasi and the Head of the Diaspora (David b. Daniel?) asking for assistance for hungry people. The needy person is …

  Recto:

  1. אני טרם אכלה לדבר ומלי העצב לחבר נפשי יצאה בדברו לאדוני
  2. נ . יא . . ם נשיא וראש כל גליות כל ישראל אלהי אברהם יהא בעזרך
  3. שמע נא אלי והקשב למלול‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 47

  מכתבT-S 13J18.24

  Document of legal import for a woman who has appointed a wakil. Composed in letter form and addressed to the community in Jerusalem. Probably late …

  1. . . . . . . . ואתם הדבק[ים בד' וג
  2. . . . . . . . אשרי משכיל אל דל וג
  3. שלומי עליון זרע איתנים רחמנים . . . . . [ . . . . . . . . .
  4. תמימים וישרים חסידי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 48

  מכתבT-S 13J21.19

  Letter regarding aid to a Maghribi who tried to settle in Jerusalem, before 1035

  1. [ ] ועתרת שלום ומלוי כל משאל לזקיננו
  2. [ ] כב גד קד מר ורב אפרים החבר היקיר
  3. [העמל בשירו]ת עם ובשירותנו ישמרו צור יעקב ויישר
  4. [דרכיו בן מר ר]ב שמריה נו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 49

  מכתבT-S 13J11.9

  Letter from Shelomo b. Yehuda to the community of Tatay, approximately 1030.

  1. לכל אחינו ויקירינו וזקנינו הקהל הקדוש אשר בתטאי בראש החזן
  2. והזקנים ושאר הקהל ישמרם צור ויברכם שאו שלום גדול
  3. מצור יעקב יתרומם וממנו ומחמודנו ומסמוכי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 50

  מכתבT-S 13J15.10

  Letter to the judge Yiṣḥaq b. Shemuel the Spaniard of Fustat asking him to induce the Nagid to approach the wali (head of police) and …

  1. בשמך רחמ
  2. קד צדרת כתבי אלי חצרה רבנו הרב המובהק אטאל אללה בקאהא ו[אדאם עזהא
  3. וסמוהא וסנאהא וכבת באלדל חסדתהא ואעדאהא ולם יצלני אלואחד מנהא גואב
  4. ומא א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך