Search Documents

מסננים

144 תוצאות

 1. 101

  מכתבENA NS 21.12

  Letter from the office of Yehoshua Maimonides dealing with the capitation tax and with the kashrut of meat, first half of the 14th c.

  1. כק ונוגשיך צדקה וכאצה אלגאליה אנהא
  2. ען דם אלאנסאן ובהא יעמל אלישראלי
  3. דינה שבת ומועדים וכפור וגמיע מא
  4. יכתאר פי דינה ולא לאחד ישוש עליה השם
  5. למען שמו י‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 102

  מכתבENA NS 45.2

  Letter in Judaeo-Arabic. Likely in the same hand as T-S 13J7.24. Describing difficult circumstances: The slave of the king came . . . 30,000 dinars …

  Recto:

  1. ] יכתב(?) מכאן(?) כלפה(?) . . . .
  2. פיה אללה יעינך ויגע{ל}ני פדאך מן כל באס
  3. ומא וצל מן ענד אלמולא כתאב מן חין(?)
  4. סאפרת אלא פרד כתאב וגמ/י/עהם ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 3. 103

  מכתבT-S NS 99.10

  Recto: Abū l-Faḍāʾil the cantor begs for money from Sitt Futūn, who also helped fund the construction of the synagogue (!), since he owes four …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 104

  מכתבT-S 18J3.3

  Letter probably from Shelomo b. Eliyyahu, probably in Fustat, to his paternal aunt (Umm Dāʾūd) and paternal uncle (Abū Manṣūr), probably in Alexandria. He says …

  Recto:

  1. כתאבי לחצרת אלסת אלגלילה אלרשידה עמתי
  2. אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא ונעמהא
  3. ומן חסן אלתופיק לא אכלאהא וגמעני
  4. בהא עלי אחואל סארה ואעין קארה
  5. במנה ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 105

  מכתבCUL Or.1081 2.4

  Letter in Judaeo-Arabic to a certain Abū Ṭāhir containing interesting technical details of the capitation tax administration. The writer heard from Manṣūr al-Dimashqī "may God …

  Recto

  1. [בש ר]חמ

  2. אלדי אעלם חצרה מולאי אל[שיך אלא]גל אטאל

  3. אללה בקאהא ואדאם ת[אי]ידהא ועלאהא וכבת אעדאהא

  4. [  אבו א]ל מנצור אלדמשק[י] נטריה רחמנא ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 106

  מכתבT-S Misc.25.62

  Letter from Abū l-Khayr b. ʿIwāḍ, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The sender, an Ifrīqiyyan merchant, describes his problems with …

  recto

  1. בשמך רחמנא
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה 
  3. ונעמתה וממא אעלמה אן מן וקת אן מצ'ית מן ענדנא מא גרא עלי 
  4. קליל מ‮…

  recto

  1. בשמך רחמנא; 
  2. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתך ואת עזרתו לך ואת אושרך
  3. ואת חסדו לך, והריני מודיע לך כי מאז ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 107

  מכתבT-S 10J15.17

  Letter (petition) asking for help to free the writer’s brother who apparently had been incarcerated for failing to pay the capitation tax (here, called kharāj). …

  1. ואלרחמה לכל אחד סימא למן יערפוה והוא ברכאת ותר . . . . יוסף אבן
  2. אלמלהמי אכו סאביק אלחזן ר אל וקד כאן . עש פי פעל מולאי אשיך
  3. וגאהוה עליה אילא אין מא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 108

  מכתבT-S 13J24.4

  Letter from the office of the Nagid Yehoshua Maimonides (d. 1355), to the Jewish community in Cairo. He is ordering them to pay back to …

  שבת....

  הנה אל ישועתי וכולי

  1. אלגמאעה אלכרימה אלמקימין במצר
  2. [י]ברכם צורם ויהיה בעזרם יוצרם אנס
  3. יעלמו באן לא תסאלו מא גרי עלינא בסבב
  4. תגליק אלגואלי ואנ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 109

  מכתבT-S 10J10.10

  Letter from Ibrāhīm b. Isḥāq, evidently of al-Maḥalla, to Abu Saʿd Hibatallāh (aka Netanʾel b. Yefet Rosh ha-Qahal), in Cairo. The beginning is in Hebrew …

  1. כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת
  2. איש זקן מכובד . בברכות יוזבד . בתפארת עטרה יורבד . כעטה מכנסי בד שהוא
  3. לבד . השר היקר . הנברר ונחקר . ובצדק וזוריח כאו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 110

  מסמך משפטיCUL Add.3417

  Recto and verso: Draft of a legal document. Abu Saʿd al-Levi undertakes to provide his elderly father Shemuel with food and drink and the money …

  1. . . . אמונה אטעמה ואסקיה ואזן ענה נצף גאליתה אן דאמת
  2. עלי הדא אלצרף //אעני באלפלוס// ואן עאדת אלי אלמנהאג אלאולי מן דינארין אלי דון דלך
  3. פאזנהא ענה כ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 111

  מכתבPER H 17.2

  Letter from a European Jew whose ship sank en route on his way to fulfill a vow to visit Jerusalem, and lost all his belongings …

  1. תפול נא תחינתי לפני קהל הקדוש המרחמים על אחיהם
  2. המחזיקים ידי נבוכים את צרתי וצערי אגיד לפניכם מה ש[גרמו
  3. לי בעוונותי הרבים נדרתי לילך לירושלים ונכנסת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 112

  מסמך שלטוניENA 3901.5

  State petition regarding a Maghribī Jewish trader caught drinking with a Muslim woman and imprisoned. Cuts off right before the request: there arrived from the …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 13. 113

  מכתבT-S NS 324.48

  Business letter from a father, probably in Alexandria, to a son, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Fragment. Dating: Looks 12th century, but this is a …

  1. חסדתך ואעדאך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך גמע
  2. אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה אן שאללה ואלדי
  3. תריד עלמה אן יא ולדי אני קד וגהת לך עדה כתב
  4. ולם יצלני לה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 114

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.67 + Halper 465

  Secondary use: Two fragments from a list of male persons, mostly craftsmen or foreigners (Goitein surmises that they are people for whom the capitation tax …

  Right column:

  1. ..] בן יוסף טואף ס
  2. ..]. בן סלימאן דמשקי

  Left column:

  1. יוסף בן אבראהים צבאג
  2. יחזקאל בן אסחק
  3. יוסף בן עמראן [[...]]
  4. צח יעקב בן מוסי חלבי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • p. 1
  הצגת פרטי מסמך
 15. 115

  מכתבT-S 10J17.19

  Letter from the son of the Nezer (i.e., Mevorakh b. Natan b. Shemuel) to the notable Netanʾel b. Avraham, a physician living in the Rif …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  3. שלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלהיך
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  5. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 116

  מכתבT-S 12.289

  Letter of recommendation from Yehuda to Avraham ha-Zaqen about a righteous silk weaver named Tahor al-Talmid from the pupils of Avraham Maimonides (min jumlat aṣḥāb …

  recto

  1. עבדו ומודה חסדו
  2. יהודה
  3. וכהניה אלביש ישע וג
  4. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלחבר כגק' מר ור
  5. אברהם הזקן היקר השר הנכבד החכם והנבון תפארת ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 117

  מכתבT-S 12.414

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat, dealing with sundry small business matters. He orders walnuts, sugar, and Sinnārī …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 118

  מכתבT-S 13J20.12

  Letter from Tamīm to his two brothers. In Judaeo-Arabic (for the body) and Hebrew (for the learned blessings). Dating: Unknown. Goitein identifies the handwriting with …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עבדהם תמים שאכר
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך: והמשכילים
  3. יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים
  4. לעולם ועד וקווי ייי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 119

  מסמך משפטיT-S K25.240.54

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the cantor Abū l-Ḥasan (=Yedutun ha-Levi?) 9 dirhams. T-S K25.240 consists of small written …

  1. ב
  2. אלשיך אחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללחזן אלגליל אלשיך
  4. אבו אלחסן שצ` ען אלמתובה?
  5. ל. מן רסם אלמזונות תסעה
  6. ושלום דרהם

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 120

  רשימה או טבלהT-S K15.94

  List: “Register (thabat) of the names of the elders who...” written upside down on the reverse side of a list of payers of incomplete capitation …

  1. בשמך רחם א.. אלשיך .......
  2. ..
  3. .. ע.. גרידה אלצע[ף]א מנהם
  4. ...........]ד[.........................
  5. א]לשיך אבו....ה]כה[ן.......
  6. אולאד? אכוה ר' אהרן הכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 121

  מסמך משפטיT-S K25.240.11

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to expedite the payment of 81 dirhams to the Muslim Judge Shams al-Din. This …

  1. ב
  2. אלשיך אבו אלמגד שצ' יעגל בתסלים
  3. אחד ותמאנין דרהמא ללקאצי שמס אלדין
  4. תגליק מא בקי לה מן גואלי סנה ארבע
  5. ועשרה וסת מאיה יא` אלעגמה (עלעגמד/ר/י?)‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 122

  מכתבT-S Ar.40.187

  Letter of appeal/private petition in Arabic script. The writer, Faḍā'il al-ʿŪdī b. Baṣīla (?), had lived for 6 years in Alexandria until he had to …

  Recto

  مملوكه فضائل اليهودي بن بقيلة

  2 بسم الله الرحمن الرحيم

  3 عبدها يقبل يديها ويعرفها بان عبدها له اليوم

  4 في اسكندرية ستة سنين مقيم باودي والجالي‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 123

  מכתבENA 2738.37

  Petition in Judaeo-Arabic from Yaʿqūb b. Abū l-Yaman to the Nagid. The writer was sick for 8 months and is hiding at home because of …

  Recto:

  1. עבדהא יעקוב
  2. בן אבו אלימן
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימל׳
  4. קד עלם אללה תע מא עבד הדרת
  5. הנגידות תכון משרתה לנצח //עליה// וינהי
  6. אלי סאמיהא חאלה ופ‮…

  Recto

  Your slave Yaʿqūb 

  b. Abuʾl-Yumn 

  ln (your name, O Mercifu)l

  "Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times may the Lord keep hi‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 124

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.24

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 10 dirhams to Yeshuʿa for teaching Ibn al-Ziftāwī through the end …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללשיך ר` ישועה שצ`
  4. מן גהה וקף אלמהדב ען
  5. תעלים אבן אל.... אלי אכר
  6. פסח אתקכט עשרה דרהם ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 125

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.21

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the judge 20 dirhams apparently on account of the closure of …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 126

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.12

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to send to al-Shaykh al-Thiqa quickly ('and by any stratagem') the payment of …

  12

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלאגל אבו אלמגד שצ` יוצל ללשיך
  3. אלאגל אלתקה שצ` מן גהה אלרבע כמסה ותלאתין
  4. דרהמא ען תגליק בקיה מא בקי עלי אלקאדרי
  5. לדיואן אלסלטא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 127

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.46

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Mainly in Arabic script with some Hebrew script. Abū l-Majd is to do something for the …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 28. 128

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.13

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Written in a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script. Dated: 2 Iyyar 1529 Seleucid, which is …

  13

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ' {למוצלהא אלשיך
  3. פצל אלרשיד? ........ בסבב גבאיה
  4. אלגואלי עשרין? ... תאני} אייר אתקכט
  5. ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 129

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.53

  Small scrap with ~2 words of Arabic script. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 130

  רשימה או טבלהT-S NS 226.8

  Three, much damaged columns, seemingly in the hand of the scribe of App. C 1, 2, containing about sixty names of male persons, recipients of …

  recto (left side only)

  I

  1. ה
  2. ..........
  3. החב]ר? תשר? וי[
  4. ..ק. יגב[
  5. אל]שׁיך אלמנגא [
  6. אבו נצר .[
  7. נתן [
  8. אבו [גא]לב בן[
  9. אה[ר]ן ושׁלמה י[
  10. לוי ואבנה [
  11. מנחם ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 131

  מסמך שלטוניT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل طا‮…

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 132

  מכתבHalper 410

  Letter from Shelomo b. Eliyyahu to an unidentified benefactor. Shelomo asks him to help him out with the payment of the capitation tax, as he …

  1. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל יי ישמרך מכל רע
  2. אלממלוך אלאצגר שלמה המלמד ברבי אליה הדיין סט
  3. ינהי אלי אלמולא אלמנעם אלמתפצל אלצדיק אלותיק
  4. אלרשיד א[‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 33. 133

  רשימה או טבלהT-S K15.93

  List of about ninety persons receiving subsidies for their capitation tax obligation, similar to T-S K15.14 + T-S K15.66, Apps. 4-5. Many names and sums …

  recto

  1. בן אל[.]ך.. נצף בשׁר בן מרה אלאלתי נצף
  2. בן ויעה[י]ם? מן אלפסיקה רבע בן חב... נצף
  3. אברהים אלאקרע תלת בן כתיר רבע ותמן
  4. אסמעיל אנדלסי נצף שׁועה בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 134

  מכתבT-S 13J28.15

  Letter from a certain Yosef, in Alexandria, to his brother, an India trader. Mentions people including Avraham al-Miṣrī, Abū l-Maʿānī, Abū l-Surūr, Ibn Khalaf and …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 35. 135

  מכתבENA 3754.11

  Petition. Dating: Late 16th or early 17th century, as it involves the well-known rabbi and judge Ḥayyim Kapūsī (1540–1631). The petitioner makes accusations against a …

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه

   ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 36. 136

  מכתבT-S NS 321.11

  Letter of petition from a man to a potential benefactor: 'I hereby inform you that I have been in good health, "concealed" among the people …

  Recto:

  1. בש
  2. עבד חצרה מולאי
  3. אלשיך אבו סהל
  4. יקבל ידיך וינהי אליך
  5. אנה כאן מסתור בין
  6. אלנאס באלעאפיה
  7. פלמא אן אנפלגת
  8. ידי בטלת מן מעיש
  9. ובקית פי חאלה אללה
  10. תעא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 137

  מכתבENA 1822a.49

  Letter from an unknown sender, in Fustat, to his nephew (ibn ukht) Mūsā, in Qalyūb. Dating: Unknown, but perhaps dateable on the basis of the …

  1. אלי חצרה אלולד אלעזיז אלשיך מוסי ופקה אללה תע
  2. ועווצה כיר ורדה לאפצל מא עוודה מן עואידה
  3. אלגמילה וינהי כתרה שוקה אליה ואלי גמיע מן ענדה
  4. גמע אללה אלשמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 38. 138

  מכתבT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ‮…

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 139

  מכתבT-S NS J3

  Letter from Yūsuf, in Alexandria, to family members, probably in Fustat. The letter is addressed to the shop of Abū [...] al-ʿAṭṭār. In Judaeo-Arabic. Dating: …

  Recto:

  1. ... אטאל אללה בקאכם ואדאם ע[זכם]...
  2. ...כם ושוקי אליכם שדיד קרב אללה אלאגתמ[אע]...
  3. [עלי] אסר חאל במנה וכרמה אנה קאדר עלי דלך במשיתה ומ...
  4. [אע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 140

  מסמך שלטוניT-S NS 234.50

  Order or report in multiple hands to do with 131 dīnārs paid to the treasury (bayt al-māl). Person mentioned is Saʿd al-Mulk Ilyās, possibly a …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 141

  מכתבT-S 13J18.27

  Abū ʿAlī b. ʿImrān, Alexandria, writes to the son of his dead sister, to Abū Mūsā Hārūn b. al-Muʿallim Yaʿaqov, Fusṭāṭ, the shop of Abū …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 142

  מכתבHalper 415 + Halper 416

  Letter draft from an anonymous shaliaḥ, in Fustat/Cairo, to an unknown addressee, in Jerusalem. In Hebrew. Dated: Monday, 22 Raḥamim, 5595 AM, which is 1835 …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 143

  מכתבCUL Or.1080 J27

  Letter of appeal from a cantor to a certain Moshe ha-Sar who is in government service. The letter also addresses Ṣedaqa ha-Sar. He asks for …

  1. בש רח
  2. ומצא חן ושכל טוב וג
  3. כי ארך ימים ושנות חיים וג
  4. ותגזר אמר ויקם לך וג
  5. לכבוד גד קד מר ור משה השר הנכבד העשה
  6. כמה חסדים וכמה טובות יעזרהו אלהינו וי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 144

  מכתבT-S 24.38

  Recto: Letter from somebody, in Minyat Zifta, to the Nagid Avraham Maimonides, in Fustat/Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1230s. The purpose of the …

  1. נוטה ]קו הפליל מסלפת ממלכת האל[וף
  2. מרי]מה דגל דת משה המבארת תלמוד רב
  3. רבינא ורב אשי המחביר המהדיר יגדיל תורה
  4. ויאדיר הוא אדונינו צניף תפארתינו הודינו ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך