Search Documents

מסננים

144 תוצאות

 1. 51

  מכתבMoss. VII,205

  Enigmatic fragment of a letter in Judaeo-Arabic describing what happened to the writer in front of the addressee's house; how people were appealing for help …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מכתבT-S 8J18.17

  Recto: Letter of appeal from Mahfūẓ b. Mūsā and his brother Musallam/Muslim. In calligraphic Judaeo-Arabic. The writer describes the humiliation his family (or wife?) has …

  1. ]אן תקדם פצלך וגמילך ואחסאנך אלהי
  2. ]פצל ואעלמה אן וצל אלי כתאב באן .
  3. ]קד גרי עלי אהלי מן אלהואן מן אלסלטאן
  4. מן גהה] אלכראג לאן עלי סנתין תמאן ותסע וה‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מכתבT-S AS 152.89

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Dating: likely ca. 13th century. Mentioning dirhams, the capitation tax, and names such as Binyamin, Yaʿaqov and Yaḥyā. Also mentions 'Rabbenu'; …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מכתבT-S AS 16.189

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Mentioning the [Head of?] the Yeshiva, the countryside, and the capitation tax (al-jāliya). (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מכתבT-S AS 177.599

  Informal note from Abū l-Faraj. In Arabic script. He complains about his illness and inability to go out (on account of the jāliya?). He asks …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מכתבT-S 8.29

  Letter regarding the payment of the capitation tax.

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבT-S 13J16.10

  Letter from a young man named Sibāʿ, in Alexandria, to his mother, in Fustat, but addressed to his brother Abū l-Najm. In Judaeo-Arabic. Dating: Possibly …

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אליך יא ואלדתי אטאל אללה בקאך ואדאם
  3. עזך ומן חסן אלתופיק לא אכלאך וכבת באלדל חסדתך
  4. ואעדאך גמע אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה
  5. פאנה ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  רשימה או טבלהT-S K15.94

  List, long, irregularly written, mostly effaced, of males. In many cases sums like 1/3, 1/4 (dinars) 5 qirats added; in other instances, a well-to-do person …

  1. ............................]ה רבע דינר
  2. .....].ים..ל.. חסן בן אברהים
  3. [רב]ע דינר רבעי
  4. ....]ב צדר[י] הבה בן בשר אבו לבוה
  5. [ת]מן ד
  6. ....]..לם אל..[..] [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבT-S 8Ja1.2

  Letter of appeal for charity from Abū l-Majd to the physician (ḥakīm) Yeshuʿa ha-Levi. In Judaeo-Arabic. The writer needs help paying 20 silver dirhams (nuqra) …

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבENA 2176.14

  Letter fragment from an unknown writer in Syria to 'Rabbenu' in Bilbays. In Judaeo-Arabic. Mentioning the capitation tax (... al-jawālī) in al-Shām and specifically mentions …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבENA 3927.1

  Recto: Letter from Barakāt b. Abū l-Faraj al-Dayyān (=Shelomo b. Eliyyahu) to Abū l-Ḥasan. In Arabic script. Pleading for a loan of 20 dirhams against …

  1. مملوكه بن مملوكه صنيعته بركات بن الديان ابو الفرج

  2. يقبل يدي المولى السيد الاجل المنعم المحسن المتفضل الكريم الشيخ

  3. الجليل الفاضل الاصيل الكبير ا‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מסמך משפטיENA 2559.12

  Legal document. Location: Fustat. Dated: 17 Adar II 1597 Seleucid = 15 March 1286 CE. The communal officials (khuddām) who collect the capitation taxes in …

  Recto

  1. כאן בתאריך אלסאבע עשר מן שהר [אדר] שני שנת
  2. אלפא וחמש מאיה ותשעין ושבע שנין לשטרות במצר
  3. חצרו אלכאדאם אלדי יגבו אלגואל במצר והם הבה אבן
  4. אבו אלפ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מסמך שלטוניAIU XII.3

  Receipt for the capitation tax of Musāfir b. Yūsuf in New Cairo for the year 502, beginning 'tadhkira bism.' At the top, registration marks related …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבCUL Or.1080 J87

  Letter sent by the community of Fustat to a place in the Egyptian Rif, asking to help a Palestinian named Daniel, as the local people …

  1. וחית וצל דניאל דנן אלי מחרוסה מצר והו //ועיאלה// כאנו
  2. כאנו אלגמאעה ברוכים יהיו משגולין ענה בגואלי אלעניים
  3. נייף עלי תסעין עני //אלי אלאן// וזנו גואל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבENA NS 68.9

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. The addressee is called 'my brother.' The content is not clear; mentions someone fearing death and mentions the capitation tax (jizya).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מסמך שלטוניNLI 577.1/59

  Upper left fragment: Official correspondence in Arabic script. The document is probably written for a recent convert to Islam from Samṭā (on the Nile delta). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S 12.581

  Letter to Abū ʿImrān in which the writer, a perfumer and judge in Minyat Zifta, describes repairs to the local synagogue along with news of …

  1. ממלוך חצרה מולאי ותאג ראסי וסיידי אלעזיז עליי וענדי
  2. אלתלמיד אלגליל אלפאצל אלעאמל אלעאלם אלשיך בן עמראן שצ
  3. יקבל ידיה אלכרימה ומואטי קדמיה וינהי שוקה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  רשימה או טבלהT-S NS 226.8

  Three much damaged columns, containing about 60 names of male persons, all of low professions. The list contains no numbers and was obviously drawn up …

  1. . . . . . . .]ה[
  2. [. . . . . . . .
  3. . . .]שר. .[
  4. . .]ק[.]. . . .[
  5. אבו [
  6. נתן [
  7. אבו [גא]לב בן[
  8. אהרן ושלמה ו[
  9. לוי ואבנה [
  10. מנחם הזקן [
  11. יצחק בן אליה [
  12. ישו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מסמך שלטוניMoss. IXa,2.68

  Tax receipt for the capitation of Ibrāhīm b. Ṣadaqa in Fustat for the year 526 AH. Amount: ½ dīnār (the lowest rate). Jahbadh: Hibat Allāh. …

  Recto, top right

  1. المبلغ نصف
  2. الحمد لله حمد الشاكرين

  Recto, top left

  1. الحمد لله حمد الشاكرين

  Recto, main text

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. ادى ابراهيم ب‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבENA 2743.4

  Letter from Farajūn b. Hilāl, in a provincial town, to an unidentified addressee, in Fustat. Dating: 11th or 12th century. The sender may be Abū …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מכתבENA 2738.3

  Petition in Judaeo-Arabic with a Hebrew beginning for financial assistance addressed to Rabbenu Avraham, can be dated by script to around the 13th century (i.e. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מכתבENA NS 29.7

  Letter. In Judaeo-Arabic. Dating: Early 13th century, as Eliyyahu the Judge is mentioned. The writer greets the addressee as 'brother' and gives him a report …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מכתבENA NS 42.8

  Letter of appeal. The writer states, "The illness was enough for me, and then the capitation tax assailed me." The tone is aggrieved; he complains …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מכתבJRL Gaster heb. ms 1772/10

  Letter from an unknown man, in Damietta, to his mother, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. Dating: Perhaps 13th–15th century. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מכתבAIU VII.A.43

  Letter fragment (bottom half) in Judaeo-Arabic, addressed to an important person (perhaps Avraham Maimonides). Dated: Middle decade of Elul 1541 Seleucid = August 1230 CE. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מסמך שלטוניT-S NS 321.47

  Fatimid-era petition. From Muʿammar [...] al-Tūnisī. In Arabic script. He is in trouble on account of the capitation tax and says he does not have …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  רשימה או טבלהENA 2591.18

  List of weekly emoluments, preceded by the collection made for the purpose. Superscription: 'Statement about the revenue from the collection for the weekly payments, jibayat …

  אלשיך הבה אללה אלתקה ב

  אלגמלה קכד ובקיה לא

  אנצרף מן דלך

  ר' אנטולי ח

  ר' יפתח ו

  אלחזן בו סהל ו

  אלחזן בו סחק ד?

  בן ר' דניאל [

  כאדם דמוה

  גאליה בן ברכאת ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  מכתבYevr.-Arab. II 1479

  Letter from Avraham Neḥmad to Moshe b. ʿAbd al-Waliyy. Writer and addressee are Qaraites. Written in Hebrew and Judaeo-Arabic. The letter begins with a recommendation …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מכתבMS 8254, fol. 12

  Recto: Letter fragment, probably addressed to Moshe Maimonides. In Judaeo-Arabic. Reporting on the arrival of Abū l-Mufaḍḍal and mentioning a letter to Abū l-Fakhr al-Ṣayrafī …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מכתבNLI 577.6/26

  Letter or letter draft from Muʿammar ha-Kohen ("the teacher of Qalyūb") to ʿAmram ha-Kohen, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Recto consists entirely of pleasantries and flattery …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מכתבMoss. VII,194.1

  Letter of appeal from a blind (maḍrūr) man Moshe who is unable to work and distressed on account of the capitation tax. Rather than asking …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מסמך משפטיT-S 13J34.8

  Letter/petition from a cantor apparently addressed to Moshe Maimonides. Mainly in Judaeo-Arabic. The sender asks him for assistance with the payment of the capitation tax, …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מכתבBodl. MS heb. d 66/6

  Family letter from the end of the 12th century to Abu al-Faraj b. Abu al-Barakāt, a doctor in Fustat, from his brother in Alexandria. The …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'
  2. חצ'רה מולאי וסידי אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ומן חסן
  3. אלתופיק לא אכלאה גמע אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וגודה
  4. אן שא אללה אלדי תריד עלמה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 6 recto
  • 6 verso
  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מכתבT-S AS 145.195 + CUL Or.1081 J14

  Recto and part of verso: Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to his father in Fustat. He is concerned about how they will pay …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מסמך שלטוניT-S H15.62

  Petition to the Ayyubid sultan al-ʿĀdil regarding the capitation tax. Dating: ca. 596–615 AH, which is 1200–18 CE. The petitioner asks that his tax rate …

  Verso

  1. العادلى المظفري [     ]ـي .[سلطان]

  2. جيوش المسلمين وادام قدرته واعلا ابدا كـ[ـلمته] ...

  3. المملوك يقبل الارض امامه وينهى الى

  4. رافته واحسانه‮…

  1. ... al-‘Ādil, the victorious [ sultan]

  2. of the armies of the Muslims, (may God) cause his power to endure and exalt his word for ever.

  3. The slav‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  רשימה או טבלהENA 2591.6

  Collection for the capitation tax - jibayat al-jawali (verso) (for the 6th week of the liturgical year, usually falling in November). As the very small …

  1. גבאיה אלגואלי ש׳ ואלה תלדת יצا
  2. אבי אלפכר לוי עטאר ורק
  3. ולדה אבי אלפצל ורק ⅓ ½
  4. //אולאד אלעודי// ⅓ ½
  5. אבו עמראן לוי עטאר
  6. אבו עמראן כהן עטאר 1/3
  7. אל]מבין‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מכתבCUL Or.1080 J80

  Verso: Letter from a father, unknown location, to his son Baqāʾ, in Fustat. The letter was sent to the shop of Meshullam/Musallam to be held …

  1. בר
  2. אעלם ולדי ואעז אלכלק עלי וענדי אטאל אללה בקאך
  3. ואדאם עזך וסעאדתך וסלאמתך ען חאל סלאמה
  4. ועאפייה ושוק אליך שדיד גמע אללה בינני(!) עלי
  5. אסר חאל ואנעם ‮…
  1. The slave

  2. Manṣūr ibn Zakī al-Dawla,

  3. one of the archers under the commander of his

  4. auspicious horse guard.

  5. In the name of God, the merciful‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מכתבT-S AS 181.219

  Petition/letter of appeal for charity, in Arabic script, addressed to the qāḍī ʿImād al-Mulk. The writer mentions his distress (al-shidda wa-l-ḍīqa wa-l-khawf). Later (three lines …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מכתבENA NS 22.19 + ENA NS 21.13

  Letter from the office of the Nagid Yehoshua Maimonides (d. 1355), regarding evasion of the capitation tax in the community. The previous year they had …

  1. אלתגליק פמא חאגה ללמראסל לאן מא
  2. לכם אלצרב חתי לא תכסרו ואדא . . .
  3. אלחקאיק מא פי אליד. .לה . . . אלחאל
  4. מני ומנכם ומן גירי ותנדמו ולא יבקא
  5. ינפעכם אלנ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 40. 90

  מכתבL-G Ar. I.77

  Letter from the Jewish community of Qafṣa (Gafsa), Tunisia, to Yosef b. Yaʿaqov. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 1016 CE, as it mentions Manṣūr b. Rashīq's …

  Recto

  1. אטאל אללה בקא שייכנא ורייסנא ואלעזיז עלינא בקאה ואדאם עיזיך(!) ועלוך ותאידך
  2. וציאנתך ורעאייתך ועלוך ולא אכלא מכאנך וכאן לך ומעאך וליין וחאפץ פ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 91

  מכתבENA 2808.17

  Recto: Letter from Shelomo b. Eliyyahu to his father Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Recommending the bearer, Dā'ūd of Banhā, who is chronically in arrears …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 42. 92

  מכתבBL OR 5545.4

  Letter from Moshe b. ʿOvadya, in Aleppo, to a Nagid, in New Cairo, who receives 20 lines of eloquent Hebrew praises but does not appear …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 93

  מסמך שלטוניAIU XII.15

  Official account mentioning the transfer of sums to the fisc (bayt al-māl) from the bureau of the capitation tax (bayt al-jawālī): "mablagh al-maḥmūl ilā bayt …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 44. 94

  מכתבENA NS 2.4

  Letter from Abū l-Bahāʾ, in Ashmūm, to his father al-Mashmiaʿ al-Melamed (the crier/herald, the teacher), in Minyat Zifta. In Judaeo-Arabic. The writer reports that his …

  Recto:

  1. בש רח
  2. קד עלם כאלק אלמוגודאת מא עלי קלבי
  3. מן אלשוק ואלוחשה אלי חצרה אלואלד אלעזיז שצ
  4. חפצה אללה תעאלי וכפאני פיה כל מחדור
  5. וסואה אני משתאק אלי א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 45. 95

  מכתבENA NS I.99

  Letter from a woman to a certain Yosef written in the hand of Shelomo ha-Melammed b. Eliya. The woman calles herself "his mother" but it …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 46. 96

  מכתבHalper 358

  Letter to Eliyyahu concerning the thirty-dirham balance of the capitation tax (jizya) owed by Abu al-Makarim, who is in great need of it because he …

  1. בשמ רחמ
  2. כאן קד תקדם קולי ללמילי אלשיך אלאגל מר ור אליה שצ
  3. פי מעני אלשיך בי אלמכארם באנה קד בקי עליה מן אלגזיה
  4. ל דרהם והו פי שדה ואל גמעה ירסם עליה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 47. 97

  מכתבENA NS 31.21

  Letter draft from the wife of a drunkard to "sayyidnā." In Judaeo-Arabic, beautifully written. She reports that her husband took her belongings, demanded from her …

  Recto

  1. Our [lord], may God prolong your life and the life of your children. Your slave is 

  2. in great distress due to the false accusations about m‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 48. 98

  מכתבT-S 16.344

  Letter from Abū l-Maḥāsin Yefet b. Shela, probably in Alexandria, to Yosef ha-Kohen "the pride of the traders" (peʾer ha-soḥarim), in Fustat. Dating: mid-12th century; …

  Recto

  1. عبدها محاسن
  2. ב
  3. לכבוד השר היקר הכהן המיוקר כ
  4. גק מר ור יוסף פאר הסוחרים כאן
  5. עבדהא טלע אלי מצר ליסתגמע
  6. בחצרתהא ויהניהא באלסלאמה וכאן
  7. שגל תאני פי ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 99

  רשימה או טבלהT-S NS J80

  Accounts in Judaeo-Arabic. Includes expenses for the maks (customs duty?), and the capitation tax (jāliya) in Syria for the years 20 and 21. Names mentioned: …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 100

  מכתבCUL Or.1081 J61

  Petition in Judaeo-Arabic to help the cantor Thābit Ibn al-Munajjim, who was ill and had been imprisoned for two months for not paying his capitation …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך