Search Documents

מסננים

722 תוצאות

 1. 701

  רשימה או טבלהENA 4011.35

  Money order of the Qodesh. Ca. 1162-63. The judge Shemuel b. Saadya ha-Levi wrote and signed an order to pay 9.5 dirhams to the children …

  ENA 4011, f. 35v ed. Gil, Documents, pp. 308 Doc. #70 Money order of the Qodesh. Ca. 1162-63 SH [1-29-87] (P)

  1. ידפעו גבאה רבע אלמקאדסה לאולא[ד]
  2. הבה ‮…

  Verso

  1. The collectors of the Estate of the Jerusalemites shall pay to the children 

  2. of Hiba, the brother of Abū (I)sḥaq al-Mukārī, 9 1/2 dir.

  3. f‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 2. 702

  מכתבT-S NS 228.6

  Letter from Mūsā b. Abī al-Ḥay (Tinnīs) to Nahray b. Nissim (Fustat), ca. 1062. Mūsā reached Tinnīs by land because he was scared to travel …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאבי אטאל <אללה> בקא מולאי אלחבר אלגליל גדול הישיבה ואדאם

  3. עזה ותאידה וסעאדתה מן [אלאסכנדריה] תניס לי מצת מן מחשואן(!)

  4. ען חאל סלאמה ו‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 703

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.84

  Accounts of a merchant. Mentioning goods such as pepper (filfil), oil (dihn), cumin (kammūn), bitumen (qifār), brazilwood (baqqam), sugar and syrup (sukkar wa-sharāb). Mentioning names …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 704

  רשימה או טבלהENA 2808.63

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. List of expenses, beautifully written by Yefet b. David b. Shekhanya. Materials for the construction of a …

  Gil, Documents, pp. 187-188 Doc. #18, ENA 2808, f. 63Building expenditures ca. 1040SH [10-24-86]

  1. דרהם תמן סבעה חזם שועב ארבעה עשר דר תמן חזמ[ה]
  2. חבל‮…

  Recto

  1. dirhem. Paid for 7 bundles of twigs, 14 dir. Paid for a bundle 

  2. of ropes, 5 dir. Paid for 6 bundles of palm branches, 3/4 dinar. 

  3. For sa‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 5. 705

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.40

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. Abū l-Majd is to give the bearer, a builder, 3.5 (dirhams?) for work on …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד
  3. שצ` ידפע למוצלהא
  4. אלבנא מא יכץ דרב
  5. אלמקאדסה פי עמל
  6. אלדרב והו תלתה ונצף
  7. עלי מא ת..ה
  1. ושל[ום]

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 706

  מסמך משפטיT-S 16.222

  Lease of a date plantation owned by the Qodesh, ca. 1150 CE. A deed of lease is drawn up by the court, by which a …

  1. [לקנית מעכשיו ברצונו ]קנין גנור חמור בכלי הכשר לקנות בו
  2. בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין אנה קד אסתאגר אלבסתאן אלמדכור מדה תמאניה סנין כואמל אל‮…

  Recto

  (We acquire from Hiba) 

  1.  . . . . as a complete and solemn acquisition, with an instrument that is proper to acquire with, 

  2.  (from now on, ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 707

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. b 11/5

  Account draft of the Qodesh, written in Arabic characters apparently by Yefet b. David b. Shekhanya on the verso, probably after the recto had been …

  1.              ]على موجب المشروح من
  2.           اثن]ين وثلثين واربعماية
  3.             ا]لعين تسعه عشر دينار ونصف قيراط
  4. ومن الورق الف واحده وماتين واحدى ع‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 5 verso
  הצגת פרטי מסמך
 8. 708

  רשימה או טבלהT-S K15.13

  Account for Shevat and Adar 1495 sel. ca. 1184. This is a single leaf from the notebook of Shemuel b. Saadya, written in two columns. …

  I

  1. תצקיע גבאיה אלשיך [אבו אלביאן

  לשהרין והמא שבט ואדר]

  1. אלמואפקאן לשואל ודי אלק[עדה]
  2. דאר אלנגיד כב אל[

  Margin:

  סכן ר יעקב יח

  1. דאר אלזית ית
  2. סכן בן ‮…

  I (verso)

  1. The accounting of the collection of al-Shaykh Abūʾl-Bayān for the two months, Shevat and Adar, 

  2. corresponding to Shawwāl and Dhūʾl-qaʿ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 709

  רשימה או טבלהENA 4011.62

  Verso: Account of the qodesh. Dating: ca. 1215 CE, according to Gil. This document records sums deposited by several collectors of the qodesh with its …

  1. תלאתה מאיה [[גיר ג']]
  2. [[וענדי ק וג']]
  3. אלבאקי פי גהתה ללגבאיה סז<
  4. תמאנין גיר דרהם
  5. אלדי קבצה מנה אלשיך בו אלחסן
  6. אלהוד מן אלגבאיה פי דפוע עדה
  7. אלף דרהם ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 10. 710

  רשימה או טבלהT-S J1.47

  Account of the qodesh ca. 1234. This is a double leaf from a notebook, containing four columns of items. Both revenue from rent and building …

  1. תסקיע אלרבע ראבע אייר [ ]
  2. רגב סנה אלתר שנת אתקמה
  3. אבו אסחאק אלגזולי כרא ביתה
  4. סכן רבי אברהם אלמגרבי 10
  5. אלמקבוץ מן אלנצארא מן אלמתולי
  6. וען חסאב 11
  7. ודלך‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 711

  מסמך משפטיT-S K25.240.54

  Verso: Autograph order from Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the cantor Abū l-Ḥasan (=Yedutun ha-Levi?) 9 dirhams. T-S K25.240 consists of small written …

  1. ב
  2. אלשיך אחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללחזן אלגליל אלשיך
  4. אבו אלחסן שצ` ען אלמתובה?
  5. ל. מן רסם אלמזונות תסעה
  6. ושלום דרהם

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 712

  מסמך משפטיT-S K25.240.11

  Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to expedite the payment of 81 dirhams to the Muslim Judge Shams al-Din. This …

  1. ב
  2. אלשיך אבו אלמגד שצ' יעגל בתסלים
  3. אחד ותמאנין דרהמא ללקאצי שמס אלדין
  4. תגליק מא בקי לה מן גואלי סנה ארבע
  5. ועשרה וסת מאיה יא` אלעגמה (עלעגמד/ר/י?)‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 713

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.24

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give 10 dirhams to Yeshuʿa for teaching Ibn al-Ziftāwī through the end …

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אבו אלמגד שצ`
  3. יוצל ללשיך ר` ישועה שצ`
  4. מן גהה וקף אלמהדב ען
  5. תעלים אבן אל.... אלי אכר
  6. פסח אתקכט עשרה דרהם ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 714

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.21

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give the judge 20 dirhams apparently on account of the closure of …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 715

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.12

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to send to al-Shaykh al-Thiqa quickly ('and by any stratagem') the payment of …

  12

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלאגל אבו אלמגד שצ` יוצל ללשיך
  3. אלאגל אלתקה שצ` מן גהה אלרבע כמסה ותלאתין
  4. דרהמא ען תגליק בקיה מא בקי עלי אלקאדרי
  5. לדיואן אלסלטא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 716

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.46

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Mainly in Arabic script with some Hebrew script. Abū l-Majd is to do something for the …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 717

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.13

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Written in a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script. Dated: 2 Iyyar 1529 Seleucid, which is …

  13

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ' {למוצלהא אלשיך
  3. פצל אלרשיד? ........ בסבב גבאיה
  4. אלגואלי עשרין? ... תאני} אייר אתקכט
  5. ושלום

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 718

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.53

  Small scrap with ~2 words of Arabic script. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 719

  מסמך משפטיT-S 13J21.31

  Recto: Statute for tenants of the Qodesh. Dating: ca. 1215 (according to Gil, but his handwriting comparison may not be sound, and this document could …

  1. יעתדר ען וזנה אלאגרה פי כל
  2. שהר בחאלה מן אלאחואל פאן כמא
  3. יכדי ויתצדק מא יאכלה יתצדק
  4. מא יזנה אגרה תם אחרמנא
  5. באסם מן יסכן פי דאר או טבקה
  6. בגיר אלקימה א‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 720

  מכתבENA NS 2.8

  Letter in the hand of Berakhot b. Shemuel. Possibly addressed to Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. The letter is an extremely polite reminder to give the …

  1. בר
  2. אלממלוך יקבל אלארץ אמאם אלמגלס
  3. אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלמנצורי
  4. נצרה אללה תע ותבת מגדה וצאעף
  5. סעדה ובלגה אמאלה אלסארה
  6. וכפאה כל מחדור וינהי אנה יותר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 721

  מסמך שלטוניT-S Ar.39.395

  State accounts relating to the tax farm of the lands of Dayqūf, in the province of al-Bahnasā, administered by Basṭiyya b. Marqūra and the property …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 722

  רשימה או טבלהBL OR 5566C.20 + BL OR 5566C.19

  Accounts in the hand of Nissim b. Ḥalfon, presented to Nahray b. Nissim; 1066 CE. Lists payments for various goods, made either directly or through …

  recto - left side

  1. לר נהראי [            ] מן גמלה אלורק

  2. אלדי קבל האדי קאי ותלת ותמן

  3. > קיר

  4. לה בחק אלברקלו(?) מן אלצרה אלתי

  5. וצלת מן אטראבלס ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך