Search Documents

מסננים

90 תוצאות

 1. 51

  מכתבT-S NS 264.55

  Letter from Yedutun ha-Levi, likely to his brother Moshe b. Levi ha-Levi. Little of the content remains apart from blessings and formulae. He reports that …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. e 96/29

  On recto there is a list of medical books in Judaeo-Arabic. Respectively on the non-naturals, colic, and diet (אלאשיא אלכארגה ען אלטביעיה, רסאלה פי אלקולנג, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 29 recto
  • 29 verso
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מכתבENA 1822a.53

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, addressed to his father, the cantor Abu Sahl (Levi) in Fustat. Moshe reports on the receipt of variou …

  Recto:

  1. כתאבי אטאל אללה בקאכם ואד/א/ם עזכם
  2. ונעמאכם גמע אללה ביננא עלי אסר
  3. חאל במנה וכרמה אנה אלקאדר עלי דלך
  4. ואמא גיר דא פאני עלי גמלה אלסלאמה
  5. ואלעאפ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מסמך משפטיBL OR 5563D.11

  Legal queries addressed to Avraham Maimonides, probably in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi, about a partnership.

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מסמך משפטיJRL Gaster heb. ms 1861/2

  Left side of a page of legal queries in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi (found by Amir Ashur).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  מסמך משפטיENA 2558.18 + T-S 13J7.12

  Recto: Legal deed. Location: Qalyūb. Dated: Tuesday, 7 Adar 1505 Seleucid, which is 1194 CE, under the authority of the Gaon Sar Shalom ha-Levi. In …

  Recto (ENA 2558.18 + T-S 13J7.12):

  1. למא כאן יום אלתלתא אלסאב|ע יום מן שהר אדר שנת אלפא
  2. וחמש מאה וחמשה שנין | לשטרות בעיר קליוב הסמוכה
  3. לעיר המלוכה הס‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבT-S 8J17.5

  Note from Moshe b. Levi ha-Levi probably to his brother Yedutun, in which he repeats five times that the recipient is urgently invited to a …

  1. ג
  2. שלום רב לאוהבי וג' אללה תעאלי יזכיכם שנים
  3. רבות ושנים נעימים מבורכים וטובות
  4. ואלדי תרידו עלמה אני מן [[צ]] פצל אללה תעאלי
  5. עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מסמך משפטיT-S 8J32.6

  Moshe b. Levi ha-Levi agrees to bring to court a husband and his wife, the latter being accused of frightening another man's wife with practices …

  1. י]עתמד רבי משה בר מרנא לוי החזן אהוב
  2. הישיבה שצ אחצאר אלשיך הלאל בן אברהים
  3. נע ושריכה דאוד [ואמראתה וזוגתה] אלי בית
  4. דין מע כצמה אלשיך יעקוב ואן תאכר ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  רשימה או טבלהT-S NS 226.167

  Book list in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi. See T-S K3.41 for a similar booklist in his hand (possibly but not clearly a …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מכתבENA 1822a.32

  Half of a letter (left side of recto, right side of verso) from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat. He …

  Recto:

  1. ]ים
  2. ] יהיו תמימים
  3. ] שוק אליכם ומן כוני
  4. ]עא. . .[. .] ביננא עלי כיר
  5. סל]אמה ואלעאפיה מן פצל אללה תעאלי
  6. ]י אן לילה אלעיד לחקני לכם וחשא
  7. ]כם אלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבT-S 8J24.17

  Recto: Letter in the handwriting of Moshe b. Levi ha-Levi, probably from Qalyub to his father in Fustat, consisting almost in its entirely of good …

  1. בש רח
  2. אללה תעאלא לא יוחשני
  3. מנך ולא מן כתבך ואלדי
  4. תריד עלמה אנא קלבנא
  5. ענדך כלנא ואנך קלת
  6. אנך תדכל אליום אללה יוחש
  7. מנך ואננא מן פצל אללה
  8. סלמין ורוסנא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מכתבT-S 8J17.1

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a contact in Fustat. He heard that al-Shaykh al-Yesod would like to spend Shabbat in Fustat, and …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאכם ואלאן מא כאן
  2. מן אללה תעאלי אלא כל כיר וקד סמעת
  3. אן אלשיך אליסוד יחב יסבת פי מצר
  4. פאתפצלו אמצו אליה ואוצוה עליה
  5. ולא תודוה(?) אן ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מכתבT-S 10J18.11

  Letter fragment (right half of recto, left half of verso) from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat. It is primarily …

  1. שלום רב וג
  2. אלדי אעלמכם בה בעד אלסלאם [
  3. אללה תע בכל נעמה לא . [
  4. אלסקלי נכבה אללה מא . . . מא [
  5. וקאל יטלב מנה עשרין דרהם בשטר [
  6. וקד דכל מן יום אלאתני‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מכתבT-S 6J10.9

  Draft of a Hebrew letter from Moshe b. Levi ha-Levi to a distinguished physician also named Moshe (but probably not Maimonides because Moshe b. Levi …

  Recto:

  1. העבד ישתחוה לפני מושב אדוניו
  2. וישאל מטובו שימשוך עליו חוט
  3. החסד וידינו בכל מליו ומעשיו
  4. לכף זכות כמו שלמדנו מהדרתו
  5. והוי דן את כל האדם לכף זכות ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מכתבT-S 8J10.16

  Recto: Letter in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi, presumably from Qalyub to his father in Fustat. He had just been in Fustat, advocating …

  Recto:

  1. אלדי אעלמכם בה אני וצלת מן
  2. פצל אללה תעאלי סאלם ואעלמת
  3. אלגמאעה במא גרא ופרחו
  4. כתיר ואלאן אן קדרתו תטלעו
  5. לענד אבו עלי ותוצוה פי מציה
  6. אלי ענד בו‮…

  Recto

  I hereby inform you that I have arrived safely, by the grace of God, the exalted. I informed the group (jamāʿa) what happened and they were ve‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מכתבMoss. II,174

  Letter probably from Abū Sahl Levi (d. 1211), in Fustat, to his son Moshe b. Levi ha-Levi (d. 1212), in Qalyūb. In Judaeo-Arabic. (Identification based …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מכתבT-S AS 160.297

  Letter in the handwriting of Abū Sahl Levi (d. 1211), in Fustat, to his son Moshe b. Levi ha-Levi (d. 1212), in Qalyūb. In Judaeo-Arabic. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מכתבT-S 10J17.12

  Recto: Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat. Partial translation from S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:271: "I am …

  1. כתאבי אטאל אללה בקאכם ואדאם //עזכם//
  2. ונעמאכם ומן חסן אלתופיק לא
  3. אכלאכם ואמא אלדי אעלמכם
  4. בה אני כתיר אלשוק לנצרכם ואלאן
  5. קד בעתת לכם מע חאמלהא כמס
  6. עש‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מכתבT-S 13J7.12

  Verso: Letter in the handwriting of Moshe b. Levi ha-Levi. He has arrived safely (presumably from Fustat to Qalyub). He tells the addressee to take …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  מכתבBL OR 12186.12

  Recto: letter from Moshe b. Levi ha-Levi, presumably in Qalyub, to his father, presumably in Fustat, late 12th century or early 13th. "If you have …

  Recto, son to father:

  1. ב . . . . כם . . . . . . . . . . .
  2. תע אסמעני ענדכם כבר כיר
  3. למען שמו וסוא דלך אן כנתם אגתמעתו
  4. בדיך אלמרה ואנעמת פערפוני
  5. גמלה מ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J117

  Bill of sale dated December 481/1088 (original document), in which Khulayf b. ʿUbayd b. ʿAlī sells a house to Hārūn b. Khulayf b. Hārūn, the …

  Additional notes to the deed of sale (receipt)

  1. دفعة في ربيع/جمادى الاول سبع دنانير    دفعة في رجب ثلث دنانير
  2.                                       ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J117

  Bill of sale dated December 481/1088 (original document), in which Khulayf b. ʿUbayd b. ʿAlī sells a house to Hārūn b. Khulayf b. Hārūn, the …

  Recto

  1. .....[       ]...[                                                               ]
  2. ولهذه الدار المنعوتة الموصوفة حدود اربعة يجمعهـ[ـا وتشتـ]ـ‮…

  Recto

  1. .....[       ]...[                                                               ]
  2. This house, which has been delineated and described, has f‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מסמך משפטיJRL Series B 3819 + T-S AS 152.22

  Legal query addressed to Avraham Maimonides concerning a husband's financial obligations towards his wife. The text mentions several objects including the wife's household effects and …

  1. ..........[
  2. לחמהם דפעה להא מע קמאשהא אל
  3. מכתוב עליה מע כון הדא אלזאיד לם יכתבה
  4. להא פי אלכתובה אם לא
  5. והל ללמצאג אלפצה ואלדהב חכם ואלמ[.....
  6. חכם אם לא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מכתבENA NS 4.17

  Family letter in Hebrew. May be in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi. The writer sends wishes for the recovery of a woman in …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מסמך משפטיT-S Misc.8.90

  Recto: Legal query sent to Maimonides along with his autograph responsum. This was published by Goitein as well as Blau, Maimonides Responsa, no. 283. Verso: …

  TS Misc. Box 8, f. 90, ed. S. D. Goitein, "Unpublished autograph Responsa by Maimonides" (Hebrew), Tarbiz, 28(1959), pp. 191-192, 11-10-89, N.T. (pp‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מכתבT-S AS 145.195 + CUL Or.1081 J14

  Recto and part of verso: Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to his father in Fustat. He is concerned about how they will pay …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מכתבT-S 10J17.16

  Letter to the Gaon Sar Shalom ha-Levi, head of the Palestinian yeshiva (in office ca. 1170–71 and 1173–95), in which the muqaddam of Qalyub (the …

  1. אלממלוך יקבל אלארץ בין ידי הדרת יקרת
  2. צפירת תפארת הוד ועטרת וצניף כותרת
  3. מר ור אד גאונינו שר שלום הלוי הגאון
  4. ראש ישיבת גאון יעקב אשר אהב
  5. סלה וינהי אנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.19

  List of recipients of charity (bread) along with the khuddām al-kanīs (the list begins with three parnasim). This list fills three pages of the bifolium. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מכתבT-S 10J17.3

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi (active 1190s–1212 CE), in Qalyūb, to a family member in Fustat. Moshe requests a silver mirwad (stick for applying …

  Recto:

  1. لے
  2. בעד אלסלאם עליכם ותקביל איאדיכם אשכו
  3. אליכם בעץ שוקי אליכם פאללה תע לא יכליני
  4. מנכם למען שמו וסוא דלך אתפצלו וסירו לי
  5. צחבה חאמלהא אלמרוד אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מכתבT-S K25.43

  Letter fragment (lower part) probably from Moshe b. Levi ha-Levi in Qalyub to his father in Fustat. In Judaeo-Arabic. Discusses sundry small business dealings (in …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מכתבT-S 12.377

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyub, to family members in Fustat. He inquires briefly about commercial dealings before insisting that there is no …

  1. בש רח וח
  2. ויאמ]ר שלום לכם וג׳ חסדי ייי כי לא תמנו //וג׳// בונה ירושלים וג׳
  3. ייי עוז וג
  4. כ]תאבי אטאל אללה בקאכם ואדאם פי עלו אלמראתב סמוכם
  5. וארתקאכם ומן‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מכתבENA 4020.4

  Letter sent by the head of the Jews, Sar Shalom ha-Levi Gaon b. Moshe, to the community of Qalyub confirming Moshe b. Levi as slaughterer, …

  1. . . . . . . . .]יו ע[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מ]ן שר שלום הלוי ראש ישיבת
  3. גאון יעקב ביר משה הלוי ראש
  4. ישיבת גאון יעקב נין הגאו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מכתבT-S 10J17.19

  Letter from the son of the Nezer (i.e., Mevorakh b. Natan b. Shemuel) to the notable Netanʾel b. Avraham, a physician living in the Rif …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  3. שלום לך ושלום לעוזריך כי עזרך אלהיך
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  5. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מכתבT-S 6J2.10

  Letter from a certain Ḥ[alfon] (?) to Shemarya b. David requesting an appointment as a religious functionary. Egypt, 1213 (?). He cannot work because of …

  II, 68

  1. אלעבד חל[פון...]
  2. יק צפ תפ הוד ועטרת וצניף כותרת מ[רנא ורבנא]
  3. שמריהו הנגיד הגדול נגיד הנגידים וראש
  4. החסדים וינהי אנה מן בעץ צנאיעה דאעי
  5. לאללה ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  מסמך משפטיT-S 8K13.8 + T-S 10K8.3

  Legal query addressed to Maimonides, whose autograph responsum is written underneath the query. The question regards an elderly widow who accused a teacher of asking …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מכתבT-S 12.414

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat, dealing with sundry small business matters. He orders walnuts, sugar, and Sinnārī …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מכתבBodl. MS heb. f 102/52

  Letter probably from Yedutun ha-Levi, in Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyūb. (Identification is tentative, based on handwriting and typical phrases …

  1. אלדי אערף בה אכי בעד אלסלאם עליה
  2. ותקביל ידיה אן אלכבירה וצלת סאלמה וערפתנא
  3. מא אנת עליה פאללה לא ישגל לך קלב ואן אלשיך
  4. אבו אלברכאת נפד ליערף אלכבר ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 52 recto
  • 52 verso
  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מכתבT-S 12.30 + JRL SERIES B 2367

  Fragment of a letter composed circa 1236 CE by Abu l-Ḥasan Yedutun b. Abu Sahl Levi, at one time the cantor of the Palestinian synagogue …

  T-S 12.30, recto:

  1. תופא ואלדנא מר ורב לוי החב{ר} זל פי יום אלאתנין כד מן תשרי שנת אתק[כג לשט׳
  2. אלמואפקה לשנת דתתקעב ליצירה והי אליג׳ מן מחזור רסב ותם‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מכתבT-S 13J20.18

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, in Qalyub, to Gaon Sar Shalom ha-Levi, in Fustat. In Hebrew. After a poem in praise in the Gaon …

  Recto:

  1. בש רח וח
  2. שלום רב לאוהבי וג׳ שלום שלום לרחוק וג׳ וללוי אמר וג׳ יורו משפטיך וג׳
  3. ישימו קטורה באפיך וג׳ ברך ייי וג׳ מחץ מתנים קמיו וג׳ כי ייי יה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 90

  מסמך משפטיT-S AS 147.17

  Legal query in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi regarding a man who married a widow, then found in her a "hidden defect" from …

  1. אל
  2. מא יקול הדרת פי ראובן אגוז אמראה // ארמלה // ולקי פיהא עיב
  3. באטן [[תם]] וחצל לה מן דלך מרץ והו סעלוך ולם יכון
  4. מעה מא [י]תעשא בה אלא מן עניי ישראל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך