Search Documents

מסננים

689 תוצאות

 1. 101

  מסמך משפטיT-S Misc.35.92

  Legal query addressed to Rabbenu Ḥananʾel (b. Shemuel). In Judaeo-Arabic. Concerning a man who became sick and had some mental confusion (ikhtibāl al-ʿaql wa-shughl al-dhihn) …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 2. 102

  מכתבT-S Ar.35.300

  Family letter in Judaeo-Arabic. The addressee is in Sammanūd. On recto, there are greetings and expressions of longing, "We have not enjoyed a day of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 103

  מכתבT-S H7.13

  Most of the page contains series of poems. On one page there is a short note addressed to Eliyyahu the Judge from an in-law of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 104

  מכתבT-S 16.290

  A letter to Maimonides with his handwritten reply. The writer states that he has acquired a rudimentary knowledge of philosophy but needs an instructor to …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 105

  מכתבT-S NS 305.15

  Letter addressed to al-shaykh Abū l-[...] al-Yahūdī in Fustat. From his family members (maybe a brother?) outside of the capital. They urge him to come …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 106

  מכתבT-S 10J9.4

  Recto (secondary use): Letter containing a poem addressed a dignitary. In Hebrew. Possibly a token of gratitude for help that the sender received. The letter's …

  1. بسم
  2. חן וחמלה ורוח והצלה וחכמה עם נחלה ושם ותהלה ויקר וגדולה ורנה
  3. וגילה ושמחה כפולה ורפאות תעלה והסרת מחלה ומילוי כל שאלה משוכן מעלה
  4. אל יסוד המעלה ל‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 7. 107

  מסמך משפטיT-S Ar.51.53

  Recto: Legal document in Judaeo-Arabic, which partly consists of a deathbed will. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Location: Fustat. Dated: Wednesday, 24 …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 108

  מסמך משפטיT-S 16.233

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Fragment (long vertical strip from the middle of the document). Dating: ca. 1135 CE, according to …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 109

  מכתבJRL Gaster ar. 352

  Letter addressed to Abū Saʿd. In Arabic script. The sender begs for an urgent loan of 5 dirhams, because he is sick. He will try …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 10. 110

  מכתבAIU VII.E.25

  Letter from a certain Yehosef to Abū Isḥāq Ibrāhīm. Written on parchment in a crude Maghribī hand. In Judaeo-Arabic, with ~7 lines of possibly unrelated …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 111

  מכתבENA NS 2.15

  Mercantile letter from an unidentified sender, probably in Alexandria, addressed to Abū Isḥāq [Barhū]n b. Mūsā (probably al-Tāhertī), somewhere where one buys flax (the Fayyūm?). …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 3
  • 4
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 12. 112

  מסמך משפטיT-S 10J6.11

  Legal query addressed to Maṣliaḥ Gaon. In Judaeo-Arabic. Written and signed by Ḥalfon b. Menashshe. Also signed by Natan b. Shelomo ha-Kohen and Nathan b. …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 13. 113

  מכתבT-S 8J19.8 + CUL Add.3342

  Monumental letter of congratulation after recovery from an illness, written in rhymed Hebrew prose by the court clerk Mevorakh b. Natan and addressed to ʿAzaryahu …

  1. . . . . .]ה. .[.]. .[. . . . . . . . . . . . . . . . .]ה מעלה עלי . . . . .נים
  2. רסיס ידיו ריוה [. .].לי . . . חוה ומ.לם שיוה במדבר מעינים
  3. והוא שר הצ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 14. 114

  מכתבENA NS 7.18

  Letter in Judaeo-Arabic addressed to 'the father' Abū Sahl. The writer reports that a sick man is in dangerous condition (al-marīḍ ʿalā khaṭar (or conceivably …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 15. 115

  מכתבT-S AS 148.218

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. The writer describes how he became so sick he despaired of life, but God sent health. Also mentions Abū l-Ḥasan b. …

  Recto:

  1. תפצל בש . . . . סאלתה למ[
  2. והו אבו אלחסן בן כליף [
  3. יא מולאי מן תמן אלל[
  4. פמא אדא . . אלא מן ענדך ולו ערפתך יאמולא[י
  5. מא יטרא עלי[י פי] כל וקת מ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 116

  מכתבT-S 6J11.6

  Letter sent to a Nasi, possibly named Yishay, possibly in Acre. In Hebrew. Dating: Likely 13th century, based on the mention of the judge Peraḥya …

  1. ]ביה שלומים וחן וחסד ורחמים ו . . [
  2. ] וינחילך תורת ה . . . . . . . . . . . . . [
  3. אב]רהם זקן בא בימים . . . . . [
  4. ] גליות ישראל . . . . . . . . . . ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 117

  מכתבT-S AS 153.210

  Verso: note from an invalid begging for oil for the synagogue lamp (al-tamid) for the sabbath to be sent with the carrier of the note. …

  1. בר
  2. יא מולאי עבדך מריץ ואלתמיד
  3. מא פיה שי לשבת פאן
  4. תפצלת סיר לי מע מוצל
  5. הדה אלרקעה אלזית
  6. ושלמך יגדל

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 118

  מכתבENA NS 19.2

  Recto: Letter probably from Shelomo b. Eliyyahu to his father-in-law al-Shaykh al-Makīn Abū l-Faraj. In Judaeo-Arabic. Fragment (beginning only). The sender's wife is very sick. …

  1. מן סבב . . . . . [
  2. אלמכין אבי אלפרג אדאם אללה עזה וגמע
  3. אלשמל בה נעלמה אן אלצגיירה //זוגתי// מריצה
  4. וא]נא פי שדה ש[ד]ידה . . . מלהא וסתהא
  5. . . . . . .‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 19. 119

  מכתבENA NS 32.14

  Letter from Abū Sahl Levi probably to his son Moshe b. Levi ha-Levi. In Judaeo-Arabic. The writer conveys the news that the adressee's brother Abū …

  Recto:

  1. בש רח
  2. אללה תעלא לא
  3. יוחשני מן אלולד
  4. אלמבארך משה
  5. ויגמע אלשמל
  6. בה ברזק ואסע
  7. אמן ואן אכוך
  8. אלשיך אבו אל
  9. חסן עלי גמלה
  10. אלסלמה ואלעפיה
  11. מן פצל אללה
  12. ומ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 20. 120

  מכתבENA 3792.4

  Letter from Umm al-Khayr, the widow of Eliyya al-Dimunshī, in Ragusa, Sicily, to her son Yehuda b. Eliyya in Fustat. Around 1060. The woman lives …

  recto

  1. מן עברתי אלדי אדא אתדכרת פל דכרך ופי א[ ]

  2. תסבק כלמתי גמיע דאלך מן קוה חסרתי ומן א[ ]

  3. אלשדיד ואשתיאקד אלבעיד פי בלד ל[א לה] [ו]ל[א] קריב ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 21. 121

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 13/39

  Deed of sale of a male slave named Fayrūz. In the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Middle decade of Kislev 1487 Seleucid = November/December …

  Recto

  1. [. . . .] אלעשר אלאוסט מחדש כסליו אתפז לשטרות בפסטאט מצרים
  2. דעל ני]לוס נהרא מותבה חצרנא נחן אלואצעין כטוטנא באכרה אלי
  3. דאר אלשיך אבו אלפצאיל אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 39 recto
  • 39 verso
  הצגת פרטי מסמך
 22. 122

  מכתבAIU VIII.E.63

  Letter from Yehuda b. Salama, probably in Ṣahrajt, to a certain Abū Saʿīd, in Fustat. Dated: Elul 4808 AM, which is August 1048 CE. In …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי וריסי אט[אל אללה בקא]ך ואדאם סלאמתך וסעארתך וציאנתך

  2. וזאד מן אחסאנה אליך וגמל צנעך לך וענדך ברחמתה סבב תאכר כתאבי

  3. ענך יאסידי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 23. 123

  מכתבT-S 13J7.2

  Letter from a certain Yaʿqūb to Abū l-Faḍāʾil b. Abū Saʿīd known as al-Yatīm. In Judaeo-Arabic. The addressee's mother has been sick. The addressee has …

  Recto:

  1. אעלם חצרה מולאי אלשיך
  2. אלאגל אטאל אללה בקאה
  3. ואדאם עזה ונעמאה ומן
  4. חסון תופיקה לא אכלה גמע
  5. אללה ביננא עלי אסר חאל
  6. במנה וכרמה אן שא אללה
  7. ולדי תר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 124

  מכתבT-S 13J35.13

  Letter from Abū l-Riḍā to his brother Shelomo. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. Dating: likely late 12th or 13th century. Asking for …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 125

  מכתבT-S AS 146.182

  Letter fragment (lower part of recto). The recipient's brother-in-law is to pay something to Ḥayyim b. H[...]. The writer urges the recipient to help him, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 126

  מכתבF 1908.44AA

  Letter from Abūn b. Ṣadaqa, in Jerusalem, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: August 28 (Elul 24), 1065 CE, based on Gil's …

  1. וצל כתאב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה אמס
  2. יומי הדא ]ו[הו ו איאם בקין מן אלול אעאד אללה עליה הדה אלמועדים אלמקבלה
  3. סנין טאילה וגעל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 127

  מכתבHalper 394

  Letter from ʿAmram b. Yosef to Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria. Dating: 1094–97 CE. "The addressee Moses, mostly referred to as Mūsā, was active in …

  II, 5

  1. [אטא]ל אללה בקא מולאי אלשיך אלגליל ואדאם סלאמתה
  2. [וסעאדתה] ותאיידה ונעמתה ען חאל סלאמה ונעמה ושוק אליה
  3. [שדיד קרב אל]לה אלאגתמאע בה במנה ופצלה ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 28. 128

  מכתבENA NS 17.8

  Letter from the lepers of Tiberias. Fragment. Written by Hillel b. Yoshua. (Gil)

  ENA NS 17, f. 8 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.463 (Doc. #256), C.B. 01-11-88 (p) Fragment of a letter from the lepers of Tiberias. Written by Hillel ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 29. 129

  מכתבENA NS 22.12

  Letter from Abū Is[ḥāq?] to his father Abū l-Ḥasan ʿEli b. Hillel. Written in the hand of Ḥalfon b. Menashshe, the addressee's brother-in-law. Discusses various …

  1. ] ואלדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואד[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ] ענה ולם תדכר שי מן אלשוק אלא וענדי אצעאפה [. . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 30. 130

  מכתבENA NS 75.16

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. Very damaged. Mentions somebody "prostrated on the bed (firāsh)," meaning someone who is very sick. Also mentions the Jews and justice.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 31. 131

  מכתבBodl. MS heb. c 28/39

  Letter from a son to his father; same writer and addressee as T-S 10J7.3 and T-S 13J21.13 and T-S 13J21.14. He reports that Abū Isḥāq …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 39 recto
  • 39 verso
  הצגת פרטי מסמך
 32. 132

  מכתבBodl. MS heb. c 28/52

  Letter from Avraham b. Abū l-Ḥayy, in Alexandria, to his brother Musa, probably in Fustat. Dating: Ca. 1075 CE. 10th of Elul, a few weeks …

  1. כתאבי יאכי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך
  2. וסעאדתך וסלאמתך מן אסכנדריה לי כלון מן אלול וסאעת אן
  3. כתבת לך הדא אלכתאב ארתפעת מן אבו אלחי ו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 52 recto
  • 52 verso
  הצגת פרטי מסמך
 33. 133

  מכתבBodl. MS heb. d 66/29

  Letter by Shelomo b. Yeshuʿa ha-ḥaver, in Damīra, to Abū Isḥāq Avraham b. Natan ha-Sheviʿi. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1100 CE. The writer raises charges …

  column 1

  1. בשמ רחמ
  2. אלקדיס סבחאנה יעלם מא ענדי מן אלשוק ואלארתיאח אלי חצרה
  3. מולאי אלשיך אלאגל אדאם אללה עזהא ומא מן סאעה //אלא// ואדעו להא
  4. פאללה תע יסת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 29 recto
  • 29 verso
  הצגת פרטי מסמך
 34. 134

  מכתבBodl. MS heb. d 66/40

  Letter from Avraham b. Abī l-Ḥayy, in Alexandria, to his brother Mūsā, presumably in Fustat. Dating: ca. 1075 CE, several months after the death of …

  תעתוק אחד

  תגים

  • 40 recto
  • 40 verso
  הצגת פרטי מסמך
 35. 135

  מכתבCUL Or.1080 J271

  Letter from Avraham b. Abi al-Hayy, from Alexandria, to his brother Musa. Around 1075. The writer is worried about their sister, Jarba, who is about …

  recto

  1. כתאבי יאכי וסידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך

  2. וסעאדתך וסלאמתך מן אסכנדריה ליב כלת מן שהר אייר ען סלאמה

  3. ונעמה ושוק אליך קרב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 136

  מכתבDK 237.2 (alt: XV)

  Letter from Yiṣḥaq b. David b. Sughmār, Fustat, to his partner Makhlūf b. ʿAzarya, Jerusalem. (DK XV, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp. 178-183.) The …

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וציאנתך
  2. מן אלפסטאט י בקין מן טבת ען סלאמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין ושוק
  3. [אליך שדיד] אסל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 37. 137

  מכתבENA 1822a.12

  Letter from Nissim b. Salāma to his father Salāma b. Nissim. In Judaeo-Arabic. Dating: 11th century. The writer reports on various financial matters, reports that …

  1. בשמך רח
  2. וצל כתאבך יא ואלדי אסאל אללה בקאך ואדאם תאיידך וקראתה
  3. ופהמת מצמ[ונה] סרני עלם סלאמתך ועאפיתך
  4. אדאמהא אללה לך וקד וצל אלינא י דרהם וקד
  5. סמעת א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 38. 138

  מכתבT-S 8J14.1

  Letter/petition. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: 12th century, during the tenure of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. The sender asks the addressee to assist him …

  1. ] פודה אליסורים בעונות[ינו ה]רבים ואלדין
  2. ]ד אלשי פי מתל הדא אלמועד ואסעה
  3. חצר אלממ בין ידין סידנא יסתמטר
  4. אנפאדה באן יעטדה ענד בעץ אלגמאעה
  5. בתדביר ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 139

  מסמך שלטוניT-S NS 158.95

  Formal letter in Arabic script. Dating: Perhaps 12th or 13th century based on handwriting. From ʿAbdallāh b. [...]. He reports that he has obeyed the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 40. 140

  מכתבBodl. MS heb. c 13/17

  Fragment of a letter from the lepers of Tiberias, probably to Fustat.

  1. ....
  2. ]תמך בבנין או [ ] התהלך [
  3. ] בעליה עושה חסדים עם כל ע[ובר ושב
  4. ] אחיכם המתפללים על חייכם והמבקשי[ם טובתכם
  5. א]ת רבנא יכין לביתו שלום וכן יעשה ברחמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 17 recto
  • 17 verso
  הצגת פרטי מסמך
 41. 141

  מכתבAIU VII.E.12

  Letter from Yefet b. Menashshe to one of his brothers. In Judaeo-Arabic. Fragment (upper right corner). The remaining text suggests that the addressee had suffered …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 142

  מכתבBodl. MS heb. d 65/38

  Letter from Hārūn b. Sulaymān ha-Ḥaver al-Kohen to [...] b. Ṣadaqa(?) Ibn Shaʿya(?). In Judaeo-Arabic. Dating: Likely 11th century, on paleographic grounds. The writer opens …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 38 recto
  • 38 verso
  הצגת פרטי מסמך
 43. 143

  מכתבBodl. MS heb. c 13/18

  Fragment of a letter from the lepers of Tiberias to Mukhtar and his brother.

  1. [ שלום] כלול לשני האחים העשירים היקרים [ ]
  2. [ ] אוהבי תורה ובעליה עושי [חסדים] בני רבנ[א ]
  3. [מנו אחיך המתפללים על אריכות] חיך והמבקשים טובתיך ומצורינ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 18 recto
  • 18 verso
  הצגת פרטי מסמך
 44. 144

  מכתבT-S 10J11.7

  Letter (draft) from individuals in physical discomfort, appealing for help. The writers may be lepers, as they refer to their flesh being damaged and their …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 145

  מכתבMoss. II,103.2

  Fragment of a family letter, same writer and addressee as T-S NS 338.71, mainly rebuking the addressee for the lack of letters. "Your mother and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 46. 146

  מכתבMoss. II,123.2

  Fragment of a business letter, probably sent from Qūṣ (between lines 1 and 2). Mentions "the 8th of Shuwwāl, which is Shevat"; the writer's preoccupation …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 147

  מכתבStras. 4110/90

  Complete letter in the same unmistakeable hand as several others (see the tag). In other letters, he writes to his father in Minyat Qa'id and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 48. 148

  מכתבT-S 13J17.6

  Letter from Moshe b. Yaʿaqov, in Damascus, to Abū l-ʿAlā Yūsuf b. Dā'ūd b. Shaʿya, in Fustat. Dating: 29 December 1057 CE (Gil) or ca. …

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולי אלשיך
  2. ואדאם עזה מן דמשק סלך שואל
  3. ען סלאמה פי נפס ושגל פי אלקלב מן
  4. אנקטאע כתב מולי וכתב אלאהל ולא
  5. חילה ואלאכבאר ענדנא‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 149

  מכתבT-S 13J21.13

  Letter sent by a son to his father in a silk shop in Minyat al-Qa'id. He inquires about the eye disease of the addressee and …

  recto

  1. בשמך רחמנה
  2. קד עלם אללה תעלי מא עלי קלבי מן חצרה
  3. מולי אלואלד אלאגל אטאל אללה בקאהא
  4. ואדאם תאיידהא ועלאהא ותמכינהא
  5. וכבת אעדאהא ומציהא עלי תלך
  6. אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 150

  מכתבT-S 13J22.13

  Invitation by Shelomo b. Eliyyahu to his father to spend the Sabbath with him. Shelomo has "turned toward health" after an illness.

  1. ולדה שלמה געל פדאה
  2. אלממלוך יקבל אלארץ צאיעא
  3. ללה תע אמאם אלמגלס אלסאמי
  4. אלואלדי דאם עזה וינהי כתרה אלשוק
  5. אליה ואלי אלואלדה אלעזיזה דאם עזהא
  6. ואלי אלצג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך