Search Documents

מסננים

4405 תוצאות

 1. 4301

  מכתבENA NS 7.47

  Original document: Accounts in very small Arabic script. Subsequent document: Letter fragment in Judaeo-Arabic addressed to a woman.

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 2. 4302

  מסמך משפטיT-S 13J1.3

  These debts may have been accounts receivable, or may have been partnership investments made by ‘Ammār and Samuel.

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו אנו העדים החתומים למטה בששי בשבת
  2. בתשעה ימים לירח תשרי שנת אלף ושלש מאות ועשרים ושמנה שנים
  3. למנין שאנו רגילין למנות בו בפסטאט‮…

  Recto

  1. Record of testimony which was before us—we, the undersigned witnesses—on Friday
  2. the ninth day of the month of Tishri of the year one thousand a‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 4303

  מסמך משפטיCUL Add.3412

  Moshe Ibn Majjān about various business disputes (maybe this is the lawsuit recorded in L-G Misc. 50), but now that he has found the relevant accounts, they can settle. He lists the commodities/values that he thinks he is still owed.

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4304

  מכתבT-S 13J15.16 + T-S 13J15.20

  He describes his sorrow on account of the death of ʿEli the judge (Ḥalfon's brother), and on account of his wife's severe illness.

  Continuation of recto (T-S 13J15.20 r)

  1. אלמרגלית מולאי אלנזר השר הנכבד החכם
  2. והנבון ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה ואלא ויסמעו אלנאס אלצדיק ואלעדו.
  3. בינהם הדה אלמקאמאת מע‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 4305

  מכתבT-S 8J27.19

  Apart from that, consists mostly of greetings, holiday blessings and accounting for previous correspondence; mentions the price of wheat at the bottom of recto, but the passage is lacunose and the price itself isn't preserved.

  Recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאמ סלאמתך וסעאדתך
  2. [ועאפ]יתך מן מצר גד אלכיפור ואנא מהניא לך בהדה אלאעיאד דרכך
  3. [אללה אמ]תאלהא ואעאדהא על‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 4306

  מכתבENA NS 31.5

  On verso there are jottings and accounts in Judaeo-Arabic and what look like western Arabic numerals.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 7. 4307

  מכתבF 1908.44UU

  Dating: First half of the 16th century, based on Avraham David's assessment. It gives an "account of conditions in the small and turbulent caravan station on the Cairo-Damascus highway.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 4308

  מכתבMoss. II,101.1

  Late family letter in Judaeo-Arabic sent to Shemuel Ḥalafta in Fusṭāṭ, perhaps from his brother, rebuking him for the lack of letters ("your poor mother's heart is confounded on your account"). Mentions Yaʿaqov al-Gabbay. "Your sister and Munsiyya and Yeḥiel [send their regards]."

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 4309

  מסמך שלטוניENA 684.5

  The last line mentions their accountability to the task assigned; masʾūlān ʿanhā muṭālibīn.

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 4310

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.154

  Account of building operations ca. 1240. A double leaf taken from a notebook, written in Arabic script.

  Verso Left Column

  1. الباقي [ ]د سلخ شعبان في العماره
  2. ½ 201 در 56 دنانير
  3. اول رمضان المبارك ثمن مقار القبه
  4. والمرمه في السطوح مروان ¾ 1
  5. ما ¾ 1 ما ورقاص ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 4311

  מכתבT-S 8J25.19

  Natan was very frightened on account of his father, Nahray b. Natan, who was very ill but recovered.

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלאגל ואדאם תאידה

  2. וסלאמתה ונעמתה מן אלמסתקר ליז כלון מן מרחשון כתמה

  3. אללה עליך באחסן כאתמה תקדמת כתבי אלי‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 4312

  רשימה או טבלהT-S AS 146.345 + T-S AS 210.143

  Account-related transactions listed in Ladino with many names, including Yosef and Ya'aqov; with Hebrew alphanumerical numerals.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 4313

  מכתבT-S 13J8.13

  The letter was probably from Susa to Fustat and it contains the account of Musa b. Barhun al-Tahirti after his death.

  recto

  1. אכר חסאב אן דפעה אלמרחום ממא אנפדת אליה נסכתה בקא עלי אלכלטה לה

  2. סלף כמסין דינ ותלתין מנהא לו דינ תסקט מן אללו דינ אלדי וצלת לידה אולא מן

  3. ‮…

  2 תעתוקים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 4314

  רשימה או טבלהT-S Ar.52.247

  Account of expenditures in Dammuh (ca. 1182-3) by Sayyid al-Ahl, consisting of a list of disbursements made at the plantation in Dammuh in the course of a year.

  recto right side: d

  1. תבת מא אמלאה אלשׁיך סיד אלאהל בן אל[....] אנה
  2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שׁנת אתצד א[למופ]קה
  3. לסנה תמאן וסבעין וכמסה מאיה לתאריך א‮…
 15. of expenditures made by him on the account of the plantation at Dammūh during the year 1494, corresponding

 16. to the year 578 of the Arabic calendar, namely,

 17. to begin with: Paid to the (man) nicknamed Turkī, 10.

 18. 2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 4315

  רשימה או טבלהT-S Ar.43.71

  This fragment contains additional accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals, as well as a recipe in Judaeo-Arabic for a kind of wine (nabīdh al-dā[..]).

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 4316

  רשימה או טבלהT-S Ar.18(1).35 + T-S 20.96

  The concluding part stresses the custom of giving full publicity to the accounts of the qodesh; also, the duty of any dissatisfied person to file his claims before the court, otherwise risking excommunication.

  [a]

  1. יקול מן כתב כ[טה] פי אכר הדא אלכתאב אן אלדי נעלמה ונשהד בה אן גמיע
  2. מא לחקנאה מן אלמואצע אלמחבסה עלי כניסה אלשאמיין במצר דאר תערף
  3. בדאר אלברקי כא‮…
  Khayyāṭ
 21. al-Maghribī. And there are in it accounts of each year, in which the revenues and expenditures are stated and summed up. Before

 22. the synagogue was closed the account of these years was fastened from Passover until the "Small Fast", and (a ban) was proclaimed

 23. several times against whoever had any objection to it and did not appear before the court.

 24. תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 4317

  מסמך משפטיENA NS 17.31

  Unusually, the agreement between Sa‘āda and the other two partners required him to take an oath attesting to partnership accounts should the partnership assets lose value.

  1. בחמשה בשבה דהוא עשרין ושיתה יומין בירח
  2. ניסן דשנת אלפא ותלת מאה ותשעין וחמש שנין למנינא
  3. דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
  4. חצר יפת בן ו‮…

  Recto

  1. On Thursday, the twenty-sixth day of the month  
  2. of Nisan of the year one thousand three hundred and ninety-five years according to the count  ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 26. 4318

  מסמך משפטיENA 2559.6

  (4) On verso, there are accounts of communal collections (pesiqot). The righthand page is in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 4319

  מכתבT-S 18J4.20

  On verso: Sundry jottings in Arabic script and some Judaeo-Arabic, including accounts, phrases from a petition or letter, and possibly a medical text.

  (recto)

  1. . . . . . אב להם לגדוליהם וקטניהם וספק צורך העת
  2. . . . . . . . בהתר ולא באסור בבטח ולא בפחד
  3. . . . . . ועצבי ושקטתי מ[נא]קת לבי אומר זאת
  4. מנוח‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 4320

  מכתבT-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S 20.137 + T-S NS J1 + T-S AS 151.222 + T-S AS 158.393

  Ibn Yiju reused verso for writing accounts (cf II,23v = PGPID 5537). II,22a (Moss.

  II, 21

  1. מכלוף בן עינין סרה אליתים מצאלחה
  2. ען מא כאן לה מעה בעד אלפתנה ואלתעב
  3. תלאת מאיה דינ וביד סידאן ק מתקאלא
  4. מצרייה אלתמן דתכ דינ וקימה בהאר
  5. ונצף ד‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 29. 4321

  מסמך משפטיYevr. II A 1303

  Legal deed, apparently settling accounts at the end of a lease. Probably from a Rabbanite court.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 30. 4322

  מכתבENA NS 2.23

  Letter in which the sender relates about some letters that reached him, discussing financial matters, among others some account books of different people and a registration document to be taken by the recipient to a Muslim judge, and also mentioning some letters that should be brought to Cairo.

  recto

  1. אכרגת מן אלדאר ודלך עלא ופאה סלאמה(?) [ ] פיה [ ]

  2. מותה ואעצם מא עלי רחל אלנאס ואמא [ ]

  3. [        ] אלאעדאל אלדי תקדמת כתב אליה [     ]ל ל‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 3
  • 4
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 31. 4323

  רשימה או טבלהT-S K2.32

  Account of Barhūn b. Sāliḥ ha-Tāhartī, 1055. Three bifolios (six pages) with two binding-holes on either side of each centerfold.

  recto - left side

  1. ברכת יי היא תעשיר

  2. שרח מא בקי לנא במצר ענד אבי יחיי סלמה אללה

  3. ממא הו לכאצה אבי אלפרג ישועה זוג שקאק כאם

  4. וממא הו ללכלטה איצא‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 4324

  מסמך משפטיT-S 16.21

  Abū al-Barakāt also declares that his partner’s testimony would be trusted, even though both partners are supposed to perform an accounting. A copy of the partnership agreement is written for each of the parties' records.

  1. . . . . . . . . . . .]חאגה ולא יכפי אלשיך . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . א]סתקר פי הדה אלשרכה אן יכון [. . . . .‮…

  Recto

  1. […] need and the Elder Abū […] did not satisfy […]
  2. [… e]stablishing in this partnership (shirka) that there would be […]
  3. […] and the two of them‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 4325

  סוג לא ידועDK 36

  There is a calendar for the year 1430/31 CE (folio 26), written in an interesting ink that has faded to pale silver; the page now looks blank at a glance, but much of the text is legible. There are accounts (folios 1 and 15) with a Hebrew grammatical structure (X של Y) but in which nearly all of the nouns are in a different language, presumably Greek in Hebrew characters, but needs examination by an expert.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 4326

  מכתבENA 3754.11

  The Hebrew script in the margin likely belongs with the accounts on verso; it does not appear to be a filing note.

  Recto

  1. يقبل الارض بين يدي الموافق العالية اعلاها الله تعالى

  2. وينهي ان ثم رجل يهودي يسمى سعد بن العيصي كان ملتزم بمقاطعة الجوالي سابقاً فانكر عليه

   ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 35. 4327

  מכתבT-S 12.545

  ʿAyyāsh mentions deals of silk and pearls with Abd al-Rahman the jeweler, and several other goods. Verso: Draft of an account regarding flax and other goods, as well as details about the expenses for ship rental, bribe, and taxes.

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף

  2. אלאסוא ענך ברחמתה מן אלאסכריה לג כלון מן סיון ערפך אללה ברכתה

  3. וכתמה עלינא ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 4328

  מסמך משפטיENA 2558.14

  Also, he and his business partner mutually declare that they trust each other completely; Abū l-Barakāt’s account books would speak for him after his death.

  I, 39

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתימי שהדותנא סוף פקדתא דא כן [הוה פי יום]
  2. אלאתנין אלכאמס ואלעשרין מן שהר אב יהפך אבלו לששון שנת אלפא וחמש מאה ו‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 37. 4329

  מכתבT-S 10J14.11

  The writer castigated the addressee for choosing the wrong company and excused himself for not seeing him off on account of the bad weather and his toothache, which he describes in graphic detail (see Med.

  Recto

  1. ק]ד עלם אללה סבחאנה מא עז עלי ספר חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  2. א]טאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וכבת חסדתה ואעדאה
  3. אלדי לם] נגתמע בה וסבבה אני מן אל‮…

  3 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 4330

  מכתבT-S 13J19.17

  At the end of recto and beginning of verso, this proves relevant: "The account is in the shop and I am at home, so I do not have the precise details to inform you."

  Recto

  1. עונך יא רב
  2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
  3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע אלנהי תם
  4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
  5. מעה פי אלמרכב ודפע ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 4331

  מכתבBodl. MS heb. d 66/66–67

  Lebdi informs the recipient that the court has instructed him to write to Aden and request an official account, approved in court, of the dealings made with Yequtiʾel's share of the property.

  I, 13 Bodl MS Heb d 66 66v:

  1. בשמך רחמ
  2. כאן קד תקדם כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך
  3. אלגליל אבי עלי מר ור יפת הזקן היקר הנכבד
  4. שר הקהלות ואדאם תאיידה וע‮…

  תעתוק אחד 2 תרגומים

  תגים

  • 66 verso
  • 67 recto
  • 67 verso
  הצגת פרטי מסמך
 40. 4332

  מכתבENA NS 48.10

  "I have begun a task and I am unable to obtain my wage on his account." He uses the stock phrase, "The knife has reached the bone."

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 41. 4333

  מכתבENA 2808.25

  Some time later, he came to me screaming for help, saying, 'Divorce me from this woman lest I kill her and lose my life on her account,' and I said to him, 'What is the meaning of this?'

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 42. 4334

  מכתבT-S 8J25.10

  At 180 degrees there are jottings of accounts in Arabic script listing quantities in arṭāl.

  תרגום אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 4335

  מכתבT-S 18J4.18 + T-S 8.19

  In the other side of III, 14 Ibn Yiju wrote a business account (see III, 25). III, 13 = T-S NS J21 III, 14 = T-S 8.19

  III, 12

  1. בשמ רחמ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל מולאי אטאל אללה בקאהא
  3. ואדאם עזהא ועלאהא ורפעתהא וסנאהא ועלוהא וארתקאהא
  4. ולא עטל מן גמיע אלכיראת סאחתהא ופנ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 44. 4336

  מסמך משפטיBodl. MS heb. a 3/16

  Partnership profits are divided equally, despite the unequal investments. The brothers will account for their expenses by subtracting from partnership profits 2 dinars per molded block of sugar.

  I, 41

  1. [נקול] נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנ[א פי אכר הדא אלמסטור אן למא כאן פי … לחדש]
  2. [תש]רי שנת אתקנא לשטרות בפסטאט [… חצרו אלינא אלשיךֹ]
  3. [אב]ו אל רצא‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 16 recto
  • 16 verso
  הצגת פרטי מסמך
 45. 4337

  מכתבT-S Ar.18(1).137

  Abū Najm's mother perishes on account of his actions, and her vision is fading (alternate readings are possible, but "inḍarra baṣaruhā" seems likely as inḍarra derives from the same root as ḍarīr/maḍrūr, both meaning "blind").

  1. אלדי [א]עלם בה ולדי ולעזיז עלי גמע אללה אלשמל
  2. בה קריב אן שא אללה וגיר דאלך מא ראית ולא
  3. סמעת לא מתל כולקך ולא מתל דינך איש אנת
  4. פיה חתא וצלת להאדה אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 46. 4338

  מכתבT-S 8.5

  Do not be heartsick on your brother's account. Do not spurn (? tufqir) my advice, and you will overcome much misfortune (?).

  1. בשם ייי
  2. אלדי אעלמכם בה אנני מסתוחשה מנכם
  3. ופי קלבי מנך מא אללה עאלם בה כיף כרגתי
  4. מן ענדי ולא כאן אלמחבה תגלב קלת לך אקפי
  5. קלתי אן פארקתיהם מאתו יא אמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 47. 4339

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 66/10

  The document was written around the text of a fiscal account in Arabic relating to the kharāj payments of 437 Kharaji (ca. 1046 CE) (PGPID 34343).

  Verso

  1. מעשה שהיה בפנינ[ו ] אדוננו כב גד קד מר ור יהודה ראש המעולים

  2. וראש כגק הנגיד יהו[דה ירום] הודו ויגבה . . . לי בן כבוד גד קד מר ור סעדיה זקל

   ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  • 10 verso
  הצגת פרטי מסמך
 48. 4340

  מסמך משפטיT-S 16.195

  Moses ha-Levi settles a partnership account on behalf of Samuel due the father of Abū Naṣr and Abū al-Majd, perhaps upon the death of the father and the termination of the partnership.

  1. . . . . . . ] אלמדכור מן [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‮…

  Recto

  1. [...] the aforementioned from […]
  2. [...] the Elder, the aforementioned Abū al-Makārim al-‘Aṭṭār ha-Levi b. M(r.) Moses ha-Levi (who) r(ests in) ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 4341

  מכתבDK 230.3 (alt: XIX)

  ʿAmram excuses himself from paying his respects to the Nagid on account of his ophthalmia, so he asks Netanel to represent him.

  II, 6 Verso:

  1. בש רח
  2. כגק מרנ ורבנ נתנאל ישמרהו שומר ישראל ויהיה בעזרו
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ותאיידה
  4. ונעמתה ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק שדי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 50. 4342

  מכתבT-S 10J12.16

  She urges him not to drink wine "on account of your illness. . . May God protect us from illness while separated (al-maraḍ fī l-ghurba). . .

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  3. אלדי אעלם בה ולדי ואלעזיז עלי וענדי גמע אללה שמלי בה קריב עלי מא ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 51. 4343

  מכתבT-S 13J20.22

  Quran 28:10)—perhaps she means that she could spare no attention for this matter, because she was so preoccupied on account of her children, who are still sick, as the addressee knows.

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. לו דהבת אן אשרח לך יא אכי וסידי ואתירי ומולאי מא חאלנא מן אלוחשה
  3. לפראק חצרתך אלכרימה ל[מא] וסע דלך ביאן ולא חמלתה מכאתבה ואלי
  4. אלכאלק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 52. 4344

  מכתבENA 3792.4

  This will be counted as a tremendous sin on my account." She reiterates several times that he must come back before she perishes.

  recto

  1. מן עברתי אלדי אדא אתדכרת פל דכרך ופי א[ ]

  2. תסבק כלמתי גמיע דאלך מן קוה חסרתי ומן א[ ]

  3. אלשדיד ואשתיאקד אלבעיד פי בלד ל[א לה] [ו]ל[א] קריב ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 53. 4345

  מכתבT-S NS 298.11

  And I know that you are angry on account of the china (el sini)... greetings from myself, Khalifia Ajiman... and from your mother Doña Jamila, widow of the perfect scholar Rabbi Yom Tov Shalom, may his soul rest in Eden...."

  Recto:

  1. אי איגו מיאו קרידו אי אמדו טילאץ די מי קורסון שאבריש כומו אישטאמוש
  2. בואינוש די פאש אי די שאלוד מיגוראדו אוייגה די ווש אכיר
  3. שאביריש קומו אה וו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 54. 4346

  מכתבT-S 12.575

  Shemuel seems to conclude by saying that he has taken on the name "Kalev" (or vice versa?) on account of his illness, evidently an effort to change his fortune by changing his name.

  1. בשם רחמ ממלוכתה רחל אלגיורת אלרומיה
  2. תקבל אלארץ בין ידי [סיי]דנא אלדיאן כגק מרנו ורבנו אליהו הדיין תפארת
  3. הדיינים אלהי ישראל יהיה בעזרו ועליו ישא נזר‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 55. 4347

  מכתבT-S 12.234

  He concludes (starting in v13, middle of the line) with an account of the mysterious illness of his wife, whose name may be Bahā' (although בהא is an extremely common word, "in it" or "in her" does not seem to fit here).

  1. . . . . . קד על]ם סובחאנה כתרה שוקי אלי הדרת כגק
  2. מרנו ורבנו] נתן הכהן החכם והנבון ישמרו שומר יש[ראל
  3. ויעזרו וכאנת רקעתה קד [[וס]] וצלתני קדים ות . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 56. 4348

  מכתבT-S NS J380

  He visited Alexandria, but it seems that Mufaḍḍal discouraged him from seeking a ruling from the judge [A]natoli on account of his strictness. In the remainder of the letter, he repeats his request in various ways.

  Recto:

  1. מן אבו אלפרג בן כלף
  2. אלדי אעלם אלשיך אלאגל
  3. רבי אלייה אטאל אללה בק[אה]
  4. ואדם עזה ונעמה ומן חסן
  5. אלתופיק לכלה וגמע שמל
  6. בה קריב ולדי אעלמך בה
  7. אן ו‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 57. 4349

  מכתבT-S 16.305

  Yehuda devotes the bulk of the letter (r.17-v.19) to a detailed account of the resolution of the conflict in the al-Ammani family between Yehuda and his uncle, R.

  Recto

  1. עבדו ומשרתו
  2. יהודה המלמד
  3. בשמ' רחמ
  4. ותשועת צדיקים מיי' וגו'
  5. תרום ידך על צריך וגו'
  6. מתהלך בתומו צדיק וגו'
  7. אלי אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלרייסי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 58. 4350

  מכתבDK 327 + DK 327 (alt: 13)

  Letter from Samḥūn b. Dāwūd ibn al-Siqillī (Qayrawān) to Yosef b. Yaʿaqov b. ʿAwkal (Fustat). The letter deals with a conflict between the sender and …

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם [עזך] וסלאמתך וציאנתך
  2. לז בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפיה [ואלחמד ללה] כתירא [ען שוק אלי] ‮…

  Kindest personal regards to my master, the elder, and to his two sons Hillel and Benjamin, may God protect and keep them.

  Margin: I copied for you from my account book the account for the sale of the silk, and the expenses involved from beginning to end, including a description of each item and showing how it was sold without any loss for you.

  4 תעתוקים תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך