Search Documents

מסננים

4497 תוצאות

 1. 4301

  רשימה או טבלהT-S Ar.34.219

  Accounts of some sort in Arabic script, some Hebrew script, and Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 2. 4302

  רשימה או טבלהT-S Ar.34.306

  Accounts of a druggist, probably. On a bifolium. In Arabic script with a few Greek/Coptic numerals (but mainly the numbers are spelled out).

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 3. 4303

  רשימה או טבלהBodl. MS Heb. c 56/3

  Accounts in Judaeo-Arabic mentioning items that were sent with Abū Surūr and others with Makhlūf al-Nafūsī (for Sibāʿ) and others with ʿAṭāʾ b.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 3 recto
  הצגת פרטי מסמך
 4. 4304

  מכתבNLI 577.6/23

  Underneath the letter on verso, there are several additional lines in Judaeo-Arabic, in a different hand, probably business accounts added later (בקית אלחסאב אלדי ענדכם פי אלאוראק...).

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 4305

  מכתבMoss. IV,4

  He then reminds the Nagid that he actually helped him once, "in the time of al-Maʾmūn" (unclear who this could refer to), by giving or loaning him 10 dinars to get out of a guarantee or tax farm (ḍamān) which Shemuel was being held accountable for. The term "imāra" (something to do with the state?)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 6. 4306

  מכתבCUL Or.1080 15.19

  In lines 8-9r, "en comienda" as separate words is mentioned for example in the phrase: "dara la inclusa con mil en comiendas. Below the accounts one "rais Fattiah" is mentioned, likely with the tile "rais" to indicate his status as a ship captain.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 4307

  מכתבT-S 10J14.13

  Greetings to 'our rabbi Moshe.' Verso: Accounts in Arabic script, mentioning various names, commodities, and quantities.

  1. אללה תע ישהד במא תגריה אלאיאם ע[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אלאגל אטאל אללה בקאהא ואדאם עלוהא וסנאהא [ . . . . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 4308

  מכתבT-S Ar.38.100

  On verso there are a few lines of what may be accounts in Arabic script (mentions 10 dinars), but this could also be the continuation of the letter.

  דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 4309

  מכתבJRL SERIES B 4450

  Verso: There is also unidentified Arabic script, accounts of some kind; this is the earlier use.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 10. 4310

  מסמך משפטיT-S AS 147.24

  On verso there are jotted accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals.

  1. חצר אלינא נחן אלכאתמון באכרה אלשיך פראגי אלכהן ברבי יוסף הכהן
  2. צקלי נע אחד אלתגאר אלצקלין אלמתרדדין אלי אלתגר ואכברנא אנה
  3. אבאע לבו אלפרג בן ברכאת בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 4311

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.66

  Bifolio of accounts. Dated: July 1150 CE. Concerning the sale of cheese, wax, wine, and silk, and the collecting of contributors for the community.

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 4312

  מסמך משפטיENA NS I.94b

  Underneath there are a few lines of accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 13. 4313

  מכתבT-S 10J18.4

  There are also a couple lines of accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  1. ישועאת(!) ייי כהרף עין
  2. . . . . . ד אלולד אלעזיז מוסי
  3. ח]רסה אללה תעלא וינהי אן
  4. יתצל לך עלי וצחבתה
  5. ד]גאג תלאתה ודיך ופלוס
  6. ו]רד סבעין וכמסה עסל
  7. ]ל עסל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 4314

  מכתבAIU VII.E.25

  Further notes in Judaeo-Arabic, possibly in a different hand (accounts of the addressee?) on bottom of verso. Recto is hair side.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 15. 4315

  מסמך משפטיT-S 13J37.6

  The mention of a "division" (that is, of assets) and the statement that "only […] remains" suggests that this may be a partnership settlement and release, or at least this release was not accompanied by a final settlement of all accounts, though the document isn't sufficiently well-preserved for certainty.

  Recto

  1. We, whose signature appears at the bottom of th[is document] say […]
  2. and testify that in the last ten-day period of the month of I[yyar of the ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 4316

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 66/112 + T-S 6J1.18

  Natan/Hiba b. [...] al-Sīlqūnī (the red lead merchant) agrees to resolve a dispute (or simply settle accounts) with Yiṣḥaq ha-Levi a.k.a. Sayyid al-Kull b.

  1. נאמן בדיבורו כשני עדים [
  2. ואנה אדא והב אללה לה אלעאפיה וכרג [
  3. אחרונה אול פאול וליס לה עליה פי ע[
  4. אפילו חרם סתם ואלתזם סיד אלכל ד[
  5. הנקרא הבה דנן אלופ‮…

  תעתוק אחד

  • 112 recto
  • 112 verso
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 17. 4317

  מכתבMoss. Ia,17

  Needs further examination. Verso: Accounts in Arabic script. Someone apparently owes 900 of something.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 4318

  רשימה או טבלהT-S Ar.41.125

  (3) Verses of poetry in Hebrew in a Spanish hand. Verso: Business accounts mainly in Arabic script and Greek/Coptic numerals, with some Judaeo-Arabic mixed in.

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 4319

  מכתבPER H 161

  The court of Aden here presents all of the available evidence for the shipwreck: eyewitness accounts, secondhand reports, and legal pronouncements. During the rest of that year and the following year, travelers arrived in Aden coming from all over India, from East Africa ("the land of the Zanj"), from Somalia ("the inland region of Berbera"), from Abyssinia and its provinces, and from the south Arabian regions of Ashḥār and Qamar, and the accounts of all travelers were consistent with the Kūlamī ship having been wrecked.

  Recto

  1. לשיבה טובה אזורה / עוז והדר ותפארה / יסובבנה בזיו
  2. וזוהר ואורה / דיע מנדע וכוח וגבורה / במו בשבתה
  3. ובקומה להתגברה / נחולה עטיית הוד ושררה / מנו‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 4320

  רשימה או טבלהT-S NS 83.18

  Business accounts. Bifolio from a ledger. In a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 4321

  רשימה או טבלהT-S NS J251

  Accounts of weekly expenditure of a type similar to App.

  1. שׁבת שׁפטים ביד אלשׁיך אלמבין אלכהן
  2. עא וביד אלכהן ר' חלפון
  3. ג
  4. כבז רסום אלנזיר ללקדוס ללכניסתין
  5. יו ½ לב א א
  6. נגארין לדאר חסין בן אללבאן אליהוד
  7. ו
  8. לרסול‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 4322

  מסמך משפטיCUL Add.3420.2

  At this court session it was agreed that Yosef Lebdi should settle his accounts with Yequtiʾel. He would then be entitled to take out of Yequtiel warehouse all the goods to which the latter could not make claim.

  I, 8

  1. אסתקר אלאמר בין אלשיך אבי יעקוב מ יקותיאל
  2. בר מ משה נע ובין אלשיך אבי יעקוב מ יוסף בר
  3. מ דויד הידוע בן אללבדי אן מ יוסף אקני מן נפסה
  4. בחצרה בית ד‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 4323

  מכתבENA NS I.38

  The sender checked the accounting in the "tawqīʿ" (typically a term for a government decree/rescript but this appears to be a different usage) and confirms that the addressee still has a credit of 3 fīlīs and 2 fanams corresponding to 3 Malikī dinars.

  Recto

  1. ממלוכהא . . . ק
  2. אבן יוסף
  3. ב
  4. וצל כתאב חצרה סיידנא אלשיך
  5. אלאגל מולאי ומאלכי אטאל אללה פי
  6. אלעז אלדאים בקאה ואדאם עזה
  7. ונעמאה וכבת באלדל אלמהין חסד‮…

  תעתוק אחד

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 4324

  מכתבENA 2808.59

  Reused on verso for accounts in Judaeo-Arabic, mentioning some Talmudic tractates.

  אין רשומות קשורות

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 25. 4325

  רשימה או טבלהT-S Ar.29.104

  Bifolio of business accounts in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th or 12th century.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 26. 4326

  סמי ספרותיT-S Ar.30.99

  Three of the four pages: mercantile accounts in Judaeo-Arabic. The hand might be known.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 4327

  מסמך משפטיENA 2727.13b

  Salāma Ibn Rūḥīrjān (the same family name appears in T-S 24.76) and Khalaf. (3) Possibly accounts of the Qodesh. Same hand as the note about Rūma's property.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 28. 4328

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J59

  Likely the same handwriting as T-S AS 160.143 (PGPID 29327). On verso there are accounts in Arabic script and other jottings in Judaeo-Arabic.

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי [...]
  2. דהוא עשרין וחמשה יומי בירח ניסן שנת אלפא וחִ[מש]
  3. [מאות] ותרִתִיִן שנין למנין שטרות למנינא דרג[יליננא ביה]
  4. בעיר אל‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 29. 4329

  רשימה או טבלהT-S NS 225.102

  Accounting in Judaeo-Arabic. Probably in the hand of Shelomo b.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 30. 4330

  מסמך שלטוניCUL Or.1080 9.8

  Al-Shaykh al-Sadīd was terrified at the prospect of being put in charge of government funds; the sender offers an excuse for him (perhaps that he doesn’t even know accounting? lā yaqtadir ʿalā istirfāʿ ḥisāb). Needs further examination.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 4331

  רשימה או טבלהENA 3843.5

  Verso: Accounts with the header "What was sold before the death of Abū Isḥāq b.

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 32. 4332

  מכתבDK 236 (alt: 27, XXXI - XXXIX)

  Reused on verso for accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  Recto

  1. בייי בטחתי
  2. הדרת התלמיד המצויין החזן הבקי בכל ענין
  3. אשר בר . . ו החן נרבד החבר הנכבד
  4. הוד הנדיב[ים . . . . . . ]. . ל [. . . . . . . .
  5. ישועה בימ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 4333

  מכתבT-S 13J26.13

  Communal letter in Hebrew, from a city in Palestine (per Goitein and Mann) or Damascus (per Gil) to the yeshiva in Jerusalem (per Gil) or Fustat (based on the accounts on verso). Dating: 1050–55 CE, based on the likely identifications of Ḥaydara and Khaṭīr al-Mulk. On verso there are communal accounts in Arabic script—see separate record. For further analysis and identifications of the state officials involved, see Gil, History of Palestine, sec. 599, and Rustow, Lost Archive, p. 255.

  ....

  1. [ ] שהמים בבורותינו
  2. וכשגרמו העונות וגברה יד הערביים לשלוט וישאו ראש עם
  3. פריצי המדינה וחשוביה //וזקניה// והשופט שהיה //בה// הנה הנקרא בן אכת אבו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 34. 4334

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J10

  In fact, this must be understood as Makarim and Ibn Sahlan, since they are listed separately in accounts of rent, where they pay five dirhams a month each, the same sum of rent that Abu'l-Fadl, the new tenant, will have to pay.

  ULC Or 1080 J 10 Gil, Documents, pp. 313 Doc. #73 Lease of an apartment of the Qodesh ca. 1180 SH [1-30-87] (P)

  1. אסתאגר אלשיך אבו אלפצל אלפרנס בר אה‮…

  Recto:

  1. Al-Shaykh Abūʾl-Faḍl al-Parnās b. R. Aaron ha-Levi, of blessed memory, rented from al-Shaykh 

  2. Abūʾl-Bayān al-Jābī b. Elazar ha-Levi, of b‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 4335

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 65/2

  At the bottom there are some jotted accounts in Judaeo-Arabic including for the price of yarn owed by 'my paternal aunt' and other mainly female relatives.

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 2 recto
  • 2 verso
  הצגת פרטי מסמך
 36. 4336

  מכתבBodl. MS heb. a 2/14

  Verso: In a different hand, detailed accounts regarding transactions in lāsīn silk. The main block of text has to do with a purchase from Abū l-ʿAlā.

  אין רשומות קשורות

  • 14 recto
  • 14 verso
  הצגת פרטי מסמך
 37. 4337

  מסמך משפטיT-S 16.170

  The sale of certain commodities in the shop were allocated to the partnership, while the partners were also allowed to sell other commodities and credit their individual accounts with the proceeds. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture," 141)

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בחד בשבה דהוא [ . . . ]ש[נת
  2. אלפא וארבע מאה ושית שנין למניינא דרגיליננא בי'ה בפסטאט מצרים דעל נילוס נה‮…
  (our) tea(cher) and m(aster) Japheth, the Mumḥe, sells and buys with me—I, Abr[aham]
 38. […] When we settle our account, if there is—may Exalted God facilitate it—a profit, it will be divided between us [in halves, exactly]
 39. [… if] the opposite of this, it would (also) be (divided) between us halves, exactly, and if this M(r.)
 40. תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 41. 4338

  מסמך משפטיT-S 8J6.11

  On verso there is the beginning of a court record, mentioning Shelomo ha-Talmid ha-Mevin, with pen trials in Hebrew script and jottings of accounts in Arabic script (mentioning two commodities and their weights; one of them is ṭabāshīr/bamboo chalk).

  1. פצל
  2. וקביל עלוהי //נמי// חתנא דנן דלא למיעל עלה
  3. כאורח כל ארעא בתר חזו דמהא עד
  4. דידע מינה דספרא שבעת ימי נקיים
  5. בתר חזו דמהא וטבליא בתר הון באתר
  6. דכשר ל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 4339

  מסמך משפטיT-S 8J27.11 + T-S 6J8.2

  Yeshuʿa is to be responsible for sales, remaining in the shop and investing 1,000 silver half-dirhams, to be brought by Yeshuʿa in payments according to a schedule (see lines 10-12). Riḍā is to keep accounts. Profits and losses are to be divided equally, including rent for both the shop and the courtyard.

  }

  1. . . כירה חצל עקד שרך בין אלמעלם רצי בן אלמרחום עבד אל
  2. עזיז בן רצי ובין אלמעלם ישועה דכאן פי צנעה אלגבן וגיר
  3. דלך והוא אן רצי יכון פי אלקאעה ודכאן ‮…
  They agree that Dukhān will give to Raḍī
 43. one thousand half-(dirhams) of silver in the partnership agreement, against a load of fifty qintār of Ḥālūm,
 44. (Responsibility for) settling ( accounts) is upon Raḍī, and R[aḍī received from Dukhān eight hundred]
 45. half-(dirhems), and a delayed (payment) of two hundred h[alf-(dirhems), he will pay him from them … //a hundred and sixty// on]
 46. Purim which is the first (payment), then f[orty at the Passover holiday, and each]
 47. one of them will act with trust[worthiness, and will strive completely …]
 48. תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 49. 4340

  רשימה או טבלהT-S Ar.42.203

  Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 50. 4341

  רשימה או טבלהT-S Ar.53.36

  There are several garments and numerous materia medica. (3) Verso, left page: Miscellaneous accounts. Upper section: Amounts of money collected.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 51. 4342

  רשימה או טבלהT-S 13J26.13

  Verso: Accounts in Arabic script. In the Arabic hand of Efrayim b.

  אין רשומות קשורות

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 52. 4343

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 9

  Accounts in Judaeo-Arabic in which the heading's recto includes the term "מאצריפ", which may indicate these are outstanding expenses related to the "deceased Nissim Mosseri" or "מרחום נסים מוצרי" (l.1-2r).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 53. 4344

  רשימה או טבלהT-S NS J221

  Sept. 24, 1219, two days before the first Sukkot holiday. (b) Complete accounts of revenue and expenditures on Sept. 29, 1219, the eve of the concluding Sukkot holiday (officials, bread, some needy persons).

  1. ומן אלשיך אלתקה בחצרה סיידנא ירום הודו
  2. יום אלג' אלתאלת עשר מן תשרי אתקלא לש' והו רגב
  3. כח ור
  4. אלמצרוף חמל גריד ביד אלשמש לעטיה
  5. ג דרא'
  6. לאלמאירקי ברקעה
  7. ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 54. 4345

  רשימה או טבלהENA 2715.19 + ENA 2715.20 + ENA 2715.21

  Accounts in Ladino and Hebrew. Western Arabic numerals are in use with one entry on the recto dated 26 Sivan [5]632 or July 2 1872CE.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 55. 4346

  מכתבAIU VII.E.123

  Generally there is discussion of payments possibly related to cloth "panyo" (l.6-7) where the types of coinage in use are silver "gurushim" (l.8r) and lower denomination "paras" (l.9r) There are also some sums (possibly accounts for goods weighed in ratl units) and names on the verso, among them Abu Bakhar al-Kabir and Abu Salama.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 56. 4347

  מסמך משפטיT-S NS 324.46

  On verso there is also some accounting in Judaeo-Arabic, mentioning goods related to the India trade.

  I, 29

  1. חצר אלי בית דין //מ // מעאלי בר עיאש //נ[ע]// […]
  2. ואלתמס מן בית דין אסתמא[ע ...]
  3. אבו עלי דיד[יע] אל. …[…]
  4. נחן נשהד אן אלעד[ל …]
  5. באבי יעקוב אל‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 57. 4348

  מכתבT-S Ar.54.61 + Moss. V,339

  Dating: 1218 CE or slightly before, based on the date listed in the accounts on verso. The writer is in desperate straits and asks the addressee to bring the case of Menaḥem (=himself?)

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 58. 4349

  מכתבENA 1822a.3

  Information in part from Goitein's note card. Verso: Reused for accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. צבח אללה מולאי אלפרנס אלנאמן באנעם צבאח ו . . . .
  3. וכפאני פיה כל מחדור ואחיא ולדה קד עלם אלכאלק
  4. תעאלי דכרה מא אנא פיה מן ציקה דאת אלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 59. 4350

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J280

  At the bottom of verso there are additional notes (accounting?) in Judaeo-Arabic, Arabic script, and Greek/Coptic numerals.

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך