Search Documents

מסננים

4497 תוצאות

 1. 4251

  רשימה או טבלהENA 3909.1 + ENA 3909.2

  List of entries in Arabic script that possibly designate accounts. A number of shorthand terms are in use, for example the single ligature that begins each entry may itself be a common financial term that was quickly written and thus lacks any dotting.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 2. 4252

  רשימה או טבלהT-S NS 325.127

  Accounts in Judaeo-Arabic. The hand looks like that of Abū Sahl Levi (d. 1211).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 3. 4253

  מסמך משפטיT-S NS 297.5

  A landlord, called only al-Faqīr ilā Allāh, settles accounts with his tenant the Rabbanite Jew Mūsā قبا, for his dwelling in Darb Qaḍīb.

  תעתוק אחד

  הצגת פרטי מסמך
 4. 4254

  רשימה או טבלהCUL Or.1081 J63

  Yosef and Sitt al-Dalāl bt. Yiṣḥaq. Verso: Accounts in Judaeo-Arabic and Greek/Coptic numerals.

  דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 4255

  מכתבHalper 399

  Reused on verso for accounts by ʿArūs.

  recto

  1. בשמך

  2. כאן קד תקדם כתאבי אלי סיידי ומולאי אלשיך אלגליל

  3. אטאל אללה בקאה ואדאם תאיידה וסעאדתה ונעמ[תה]

  4. אעלמה פיה אדאם אללה עזה אן קד וצל לה‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 6. 4256

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.34

  Accounts in Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dating: 11th or 12th century.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 4257

  רשימה או טבלהT-S NS 99.54

  List of Judeo-Arabic two accounts in a very orderly hand that detail the funds requested from one Yiṣḥaq Ḥefeṣ (l. 2r) and the payments of S[eñor] Gedaliya Rozano in "פצה" silver coinage (l. 7-8r).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 4258

  רשימה או טבלהT-S NS 99.77 + T-S NS 99.78 + T-S NS 99.79 + T-S NS 99.80 + T-S NS 99.81

  Late accounts in Judaeo-Arabic on a bifolium that is suggestive of the existence of a broader ledger (which is also attested to by this fragment's joins).

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 9. 4259

  מסמך משפטיENA 1822a.56

  Profits are to be split evenly, and each of the partners is to be trusted (that is, without requiring the testimony of witnesses) as to partnership accounting, suggesting that the partners did not spend their time together in a single location.

  1. נקול נחן אלשהוד אלואצעין כט [
  2. אללה תע בין אלשיך אלסדיד כגק [
  3. מר ור אלעזר הכהן הזקן החכם [
  4. מר ור משה הלוי בר כגק מר ור [
  5. . . . .] ופיהא אלבז אכרג כל‮…

  Recto

  1. We, the witnesses whose sig[nature] appears [at the bottom of this document] said […]
  2. exa(lted) God, between the Elder, the Sound, (his) h(onor‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 10. 4260

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 90

  Accounts in Judeo-Arabic that mention a variety of coinage types such as gold mahbub (specifically Egyptian mintage "מצרי"), bunduqi (Venetian ducat), fındıklı, and on the far left column the "ق" symbol for silver kuruş appears.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 4261

  רשימה או טבלהHUC 1137

  Bifolio with accounts, maybe communal. One of the entries is dated: Thursday night, 17 Rajab 602 AH = 27 February 1206 CE.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 12. 4262

  מסמך שלטוניT-S AS 183.28

  The makhzūma is witnessed and signed by ʿAlī b. al-Ḥasan b. ʿAlī. The accounts are for the kharājī years 490 and 491, corresponding respectively to 493/94 AH and 494/95 AH.

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 4263

  מכתבT-S AS 146.174

  להדא אלאסם אלנביל ואללקב אלכטיר לכן לם תזל מכרמה מגמלה מחסנה מתפצלה עלי רעיתהא וכאצה בני תורה ומן ינתמי אלי אלעלם ויתעלק באדיאל אלאדב ואללה תע יסתגיב מנה צאלה אלאדעיה בעטפה . . . ). Verso: Jotted accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals, including for a mill (al-ṭāḥūn) and mentioning quantities (waybāt) of grain.

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 4264

  מסמך משפטיENA 4010.24

  On recto there are a few words from a discussion on ritual slaughter, written in the same hand, and a few lines of jotted accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals mentioning foods.

  דיון אחד

  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 15. 4265

  מסמך משפטיENA 4020.31

  The remaining three pages: Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  דיון אחד

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 16. 4266

  מסמך שלטוניT-S AS 176.257

  Wahb has paid the sum of three, a third, a sixth and an eighth (dirhams) for the estates in Al-Fayyūm, under the supervision of the judge Ṯiqat al-Mulk Makīn al-Dawla wa-Amīnuhā, of the protégé of the commander of the faithful Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Bahār, and the accountant Abū l-Sarī Theodor b. Yuḥannis. Dated: 5 Ramaḍān 403 AH, which is March 1013 CE.

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 4267

  מסמך משפטיT-S 16.163

  Saadya, later Nagid, or head of the Jews in the Fatimid empire, but was finally settled by "elders," who took the trouble to go through all the accounts and came up with a complicated settlement.

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 4268

  רשימה או טבלהT-S NS 127.62

  (4) And at 90 degrees, there is some accounting in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 19. 4269

  מכתבL-G Misc. 100

  On verso there are illegible accounts in the hand of Barhūn b. Mūsā al-Tahirtī.

  Recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא סידי אלשיך אלפאצ'ל ואדאם סלאמתה וסעאדתה וצרף אל
  2. אסוא ע[נה] ברחמתה מן מצר לי'ג' כלון מן טבת ואלחאל סלאמה ונעמה תתם בבקאיה
  3. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 4270

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. e 96/29

  On verso there is a different book list in different handwriting, this one clearly business accounts. It *may* be in the handwriting of Abū l-Bayān Moshe b.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 29 recto
  • 29 verso
  הצגת פרטי מסמך
 21. 4271

  מכתבT-S 12.389

  There are also some brief accounts in Judaeo-Arabic in a different hand than the letter.

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך מן אל

  2. פצטאט לה איאם מצת מן אייר ערפך אללה ברכתה וסעאדה מא יליה ברחמתה

  3. ואל‮…

  3 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 4272

  רשימה או טבלהT-S NS J215

  Accounts in Judaeo-Arabic, perhaps. At the top appears the name Seʿadya b.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 4273

  מסמך משפטיT-S AS 149.52

  Recto: Accounts in Judaeo-Arabic with Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 4274

  רשימה או טבלהT-S NS 297.2

  Bifolio of accounts in Arabic script. Headed with a basmala followed by "in the hand of Abū Naṣr."

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 25. 4275

  מסמך משפטיT-S AS 156.138 + T-S 10J8.4 + T-S 6J3.12

  Document concerning a settlement of accounts in which Hillel b. ʿEli the cantor was both party and scribe.

  1. ] . . . . . . . . . . .ע וקד [
  2. יד]וע בן סנינאת ברסאלה
  3. י]רום הודה יקול פיהא
  4. ] ידך חסאב בינה ובין
  5. עלם אלדולה בן קריש וקד | עלקתה עליה | לאנצפה(?) פקא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 4276

  מסמך משפטיT-S Ar.42.174

  Yosef, a wealthy cloth merchant, many of whose accounts and letters are preserved in the Geniza. The sale is for a Christian woman named Qiwām, who has smallpox scars on her back (though Khan read this as "she has a son," ابن جاري rather than اثر جدري ).

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 4277

  מכתבT-S AS 145.276

  The margins were subsequently reused for accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 4278

  רשימה או טבלהENA NS 28.33

  There is a section that might be accounts for the 11 dirhams owed by Sulaymān for something to do with copying or reading a text: תרתיב יומין פי כראס לסלימאן וכראס מגלס בלא קראה יומין קראה בלא שגל והם אלא ואלד יומין . . . .

  אין רשומות קשורות

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 4279

  רשימה או טבלהENA 2591.14 + ENA 2591.15

  Accounting for five months, ca. 1230. Two leaves, the first of which has writing on both sides.

  1. ת בש רח
  2. תסקיע אלרבע אלמסכון מנה באלאגרה
  3. זקאק אלכניס
  4. אלשיך אבו אלסרור שצ אלשיך אבו אלמפצל
  5. כ בן אכיה שצ יג
  6. טאהר אלקוצי שצ אלשיך אבו אלבקא שצ
  7. ה ען אלכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 30. 4280

  מסמך משפטיL-G Misc. 45

  On verso there are pen trials (or accounts?) in Arabic script with Greek/Coptic numerals.

  דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 4281

  מסמך משפטיT-S AS 145.118 + T-S AS 145.285

  Reused on the back for accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals, mentioning, among other people, al-ʿAdanī.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 32. 4282

  מכתבT-S Ar.42.13

  On verso there are several lines of accounts in Arabic script.

  Recto

  1. يخدم مجلس المولى السيد الاجل الحكيم الفاضل ادام الله ايامه

  2. وينهي لكريم عالم(؟) ان المانع له عن الحضور بخدمة المولا الان

  3. ما يعلمه المولا ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 4283

  מסמך משפטיENA 4010.14

  On verso there are a few lines of Judaeo-Arabic accounts (also in the hand of Yefet b. David). Expenses for 1 week (Friday thorugh Thursday): chickens 3, olive oil 1 1/8.

  דיון אחד

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 34. 4284

  מכתבT-S Ar.41.98

  In the left margin, there is a column of accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals, probably unrelated to recto.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 4285

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.268

  Accounts in Judaeo-Arabic. Many names are mentioned, some unusual: Abū Saʿīd; Abū l-Qāsim; Smāʿīl; Dāʾūd b.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 36. 4286

  מכתבT-S 13J25.13

  On verso there are largely undeciphered accounts, including a list of materia medica, in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

  Recto

  1. ב̇שר̇ח
  2. קד עלם אלקדיס ̇גל ̇תَנَאَה מא י̇גדה עבד אלח̇צרה אלסאמיה אלריّיסיה אלא̇גליّה אלעאליה
  3. אטאל אללה בקאהא ואדאם עלוהא ועזהא ורפעתהא וסמוהא ו‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 4287

  רשימה או טבלהJRL SERIES A 570

  Accounts in Judeo-Arabic that list a wide array of individuals and quantities which may indicate payments given the recto's heading "עלם אל מדכול מן טיבית" or "Notice of the intake from Tevet".

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 38. 4288

  מכתבBodl. MS Heb. c 56/3

  Yūsuf sends her regards, as do Umm Sitt al-Jamīʿ and Abū Saʿd and Abū Surūr. Verso: Accounts in Judaeo-Arabic mentioning items that were sent with Abū Surūr and others with [. . .] al-Nafūsī and others with [. . .] b.

  1. . . . . . [اطال الله بقاك وادام عزك]
  2. وسلامتك ونعمتك وعن شوق اليك شديد
  3. اسل الله قرب الاجتماع على اسر حال بمنه وكرمه
  4. انه ولي ذلك والقادر عليه ان شا ا‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 3 verso
  הצגת פרטי מסמך
 39. 4289

  מכתבT-S 12.350

  Greetings to the addressee's brothers-in-law and the sender's cousin (ibn khāla) Abū ʿImrān and two people called al-ḥakīm. Reused for accounts by ʿArūs, which mention al-ʿAfṣī and Ibn Nuṣayr.

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 4290

  מסמך משפטיENA 4100.9c

  The part written with a wider pen resembles business accounts, while the part written with a thinner pen looks like a portion of a legal document.

  דיון אחד

  תגים

  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 41. 4291

  Credit instrument or private receiptT-S AS 183.80

  Note/receipt/account of some kind. Mentions Abū Manṣūr, 16 dirhams, and "I collected 20 dirhams," apparently the price of wheat.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 42. 4292

  מכתבT-S NS 305.122

  Underneath there are accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals listing fruits and produce, e.g., biṭṭīkh aṣfar, khawkh, ḥummuṣ.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 43. 4293

  מסמך משפטיT-S NS 320.50c

  The buyer will not hold the seller accountable for any blemishes or diseases. After the document was completed, an extra clause was squeezed in, specifying which of the parties (the name is torn away) will be obligated to pay any "government duty" (ḥaqq al-sulṭān).

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 44. 4294

  רשימה או טבלהAIU VII.F.81

  Late accounts of some kind, perhaps funds collected from different individuals and congregations.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 45. 4295

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 83

  Accounts in Judeo-Arabic related to the finances of Mordechai Bilobos and Yiṣḥaq Bilobos expressed in "פצה/silver".

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 46. 4296

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 86 + JRL SERIES C 98

  Accounts in Judeo-Arabic with a variety of coinage types including dirham, kuruş (aka guruş) and zingirli– of which the latter two suggest a dating of some time in the eighteenth or early nineteenth century.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  • 1 / 1 leaf, recto
  הצגת פרטי מסמך
 47. 4297

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. c 28/57

  Details of estate for an orphan girl and her mother (possibly with other accounts?). Contains information about persons who owed debts to her father.

  דיון אחד

  • 57 recto
  • 57 verso
  הצגת פרטי מסמך
 48. 4298

  רשימה או טבלהT-S Ar.52.214

  Accounts of a book dealer. Written in a mixture of Arabic script and Hebrew script.

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 4299

  רשימה או טבלהJRL SERIES C 52

  Accounts in Judaeo-Arabic that feature a wide array of price-related calculation that may date from the 18th century based on the paleography and the mention of Venetian coinage.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 50. 4300

  סמי ספרותיT-S K6.34

  On bottom of f. 2r are accounts or a list mentioning precious and base metals including silver, red arsenic, and mercury in Arabic script.

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך