Search Documents

מסננים

4912 תוצאות

 1. 201

  רשימה או טבלהT-S K15.110

  Account of revenue from rent, ca. 1165. Written by Judge Hiyya b. Yitzhak. The total sum, written in Coptic, is 561 dirhams, but details of …

  I

  1. אלדאר אלמערופה בסלם אבו אלרצא
  2. יו וצף
  3. אלדאר אלמערופה בבן אלמודב ב
  4. תמן דאר ר ישועה א ורבע
  5. אלברג שרכה סאלם יז
  6. דאר אלזית ז
  7. רבע דאר בן אלחלאל ה
  8. סוק אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 202

  רשימה או טבלהT-S K15.10

  Hastily written list of about 40 contributors, 18 of whom are called Rabbi. An indication of very late origin is that the father's name follows …

  1. הר' יוסף רחום ר' אברהם פתתה
  2. א 3? 21
  3. אברהם דיין ר' דוד ופינה
  4. 6 8
  5. ר' חנן שמס ר' אליה טרבלסי
  6. 46 8
  7. ר' דני אצאק ר' יצחק פוגיס

  4 2

  1. ר' יצחק פתתה ר' דוד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 203

  רשימה או טבלהT-S K15.109

  Account, on parchment and much dilapidated, containing weekly revenue and expenditures (small related costs), in the elaborate hand of Aharon 'the expert cantor' b. Efrayim …

  1. יום אלא' ב'
  2. יום אלב' ד'
  3. יום אלג' פציל ח
  4. שלימן ג'
  5. הארון ב'
  6. אלקיסרני ה'
  7. אפרים ד'
  8. אסחק ו'
  9. אלקמאח ו' ד' ול' ראס?

  ------------------------

  1. יום אלו' פצ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 4. 204

  רשימה או טבלהT-S K15.13

  Account for Marheshwan and Kislev 1495 sel. ca. 1183. This is a double leaf of the notebook of Shemuel b. Saadya. The first part is …

  TS Box K 15, f. 13b-c Accounting for Marheshwan and Kislev 1495 sel. ca. 1183SH [2-13-87] (P) a recto, right column

  1. תצקיע גבאיה אלפ[רנס אבו אלביאן ‮…

  Recto, right column

  1. The accounting of the collection of the parnās Abūʾl-Bayān, Marheshwan 

  2. and Kislev 1495: Dār al-Zajjāj, the qāʿa, 31.

  3. Manṣ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 205

  רשימה או טבלהT-S K15.17

  Nine entries, names of recipients of alms, on vellum in huge calligraphic letters, such as 'two freed women, two persons from Hijaz, two from Sahrajt …

  1. אבו עלי ג סולימאן ג בנת
  2. מישׁאל א צהרגתיין ב
  3. בנת אלזיק א גאריה חכים
  4. א בן מסלם א עתאקתין ב
  5. חזאנין ו

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 6. 206

  רשימה או טבלהT-S K15.49

  List of payments made on a Thursday. In addition to the usual expenditure for bread, salaries, and extras, the official twice paid 3/4 dirhams to …

  1. כבז טאהר בו נצר יוסף מנקי בן אלאהוב
  2. מג ½ ור ד ב א ½ ג ב
  3. ר נסים דאר אלדיין מנשׁה אלחזן דמשׁקי חיון
  4. א [[ ½ ]] א [[ ½ ]] יא ½
  5. בו נצר בן טייב בו אלעז כ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 207

  רשימה או טבלהT-S K15.16

  Fragment of a list of pledges to charity made at a wedding. The bridegroom, styled "the elder, the scholar Abu al-Baha" (written in larger letters, …

  1. אלשיך אלתלמיד אבו אלבהא אלחתן אסמא //נצף דרהם//
  2. אלשיך אבו אלפכר אלתלמיד אלצירפי נצף דרהם
  3. אלשיך אלרשיד אלתל[מיד] אלעודי נצף דרהם
  4. אלשיך אלאגל אלת[למי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 208

  רשימה או טבלהT-S K15.32

  Fragmentary list of contributions, it seems in the hand of Shelomo b. Eliyyahu, details of about twenty-five preserved: five giving 1, eight giving 1/2, two …

  1. אלמולי אלתפא[ר]ת נצף
  2. אבי אלפצל אצרפי אלהן אבו אלפרג
  3. ר נצף
  4. אבי אלעלא צירפי אלשׁיך אבי אלמגד בן אלעף..
  5. רבע נצף
  6. ולדה אלאסעד מנגא אלכהן אלשׁיך אבי אלבק‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 209

  רשימה או טבלהT-S K15.3

  List of revenue from rent ca. 1200. A fragment of a double leaf from a notebook. The revenue listed refers mainly to the funduq and …

  I

  1. [ ]ד כה[
  2. טביקה ג [
  3. עלו אלפ[נדק]
  4. סכן בו אלפר[ג ]יח[
  5. אלפנדק
  6. מכזן סכן פצאיל א
  7. מכזן סכן בן אלרצא ב
  8. מכזן סכן מכארם ב
  9. מכזן סכן בן ר אהרן ב
  10. אלקאעה ב<
  11. אלב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 210

  רשימה או טבלהT-S K15.34

  Calligraphic list of 29 persons (to be solicited), professions ranging from butcher to physician. A list of potentially related names in Arabic script appears on …

  1. מוסי בן דאווד נאצר בן תמים נאצר בן אלביאן
  2. נאצר בן אלמגרבי דאווד אלצבאג מוסי אלחגאזי
  3. יוסף בן ודינה מופק בן אלמנקי ישועה אלצאיג
  4. פאצל בן שעיא הל[א]ל? ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 11. 211

  רשימה או טבלהT-S K15.48

  Two lists of recipients of clothing, in two different scripts, the first part, extending from col.I, l. 1, to col. II, l. 14, the second …

  IV recto

  1. אמראת אכו גוכאנ'
  2. אלפרנאס הבה ם
  1. __________________________
  2. מערפה אבו אלפרג גוכאנ'
  1. __________________________
  1. רבי יצחק אלרומי מקדר
  2. אבר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 212

  רשימה או טבלהT-S K15.86

  Two lists of contributors and beginning of a third, comprising 25, 32, and 4 names, respectively, all headed by ha-r (the rabbi) Yosef Israel. The …

  right hand page

  1. הר' יוסף ישראל ואולדה 73? 10
  2. ר` סעדיי [כך] כהן 25
  3. ר' יוס כהן 2
  4. ר' שמואל כהן 16
  5. ר' עבדייא כהן 2
  6. ר' אברהם דיין 25 6 4
  7. ר' אברהם פיתתה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 213

  רשימה או טבלהT-S K15.62

  List of payments, unknown.

  TS Box K 15, f. 62, ed. Ashtor, Mamluks, vol.3, p.94 (Doc. #55), A listof payments, unknown Z.F. 12-19-89 (p)

  1. אלח מפצל וולדה אכיה סדיד אכיה אחד רבע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 214

  רשימה או טבלהT-S K15.88

  List of pledges arranged in two sections, separated by a blank space. Thirteen donations are in the first group and ten in the second; two …

  1. ג ג
  2. אבו אלחסן //מס'// אלשיך אלאסעד //בן אלת[
  3. א ב
  4. אלשיך מפצל אולאד אלנשאדרי
  5. ג ג
  6. בו מנצור וואלדה
  7. ב
  8. אלכהן אבו אלמגד עאני? אלרשיד //אללוי//
  9. ה ה ב ה
  10. אלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 215

  רשימה או טבלהT-S K15.70

  List of names of functionaries in Egyptian synagogues.

  TS Box K 15, f. 70, ed. Mann, Jews, vol. 2, p. 247, 03-21-90,Edited in comparison with manuscript. Y.S. (p)List of names of functionaries in Egyptia‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 216

  רשימה או טבלהT-S K15.87

  Account of rent, ca. 1096. Accounting of rent owed by four tenants. Besides the accounting of an anonymous tenant of which only the end is …

  TS Box K 15, f. 87 Gil, Documents, pp. 227-228 Doc. #38 Accounting of rent ca. 1096 SH [11-25-86] (P) I

  1. [ ] סנה תמן
  2. [ ] תלת דנ`
  3. לה גמדי אלאול טבקה ‮…

  I:

  1.  .... of the year [48]8 

  2.  .... 1⁄3 dinar. 

  3.  To his credit for Jumādāʾl-awwal, the ṭabaqa . . . . 1/3. 

  4.  The room of al-Ḥalabī, in the rea‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 217

  רשימה או טבלהT-S K15.93

  List of about ninety persons receiving subsidies for their capitation tax obligation, similar to T-S K15.14 + T-S K15.66, Apps. 4-5. Many names and sums …

  recto

  1. בן אל[.]ך.. נצף בשׁר בן מרה אלאלתי נצף
  2. בן ויעה[י]ם? מן אלפסיקה רבע בן חב... נצף
  3. אברהים אלאקרע תלת בן כתיר רבע ותמן
  4. אסמעיל אנדלסי נצף שׁועה בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 218

  רשימה או טבלהT-S K15.96

  List, eight columns, of more than 180 names receiving alms. Many payments of 1/8 dinar. Many foreigners, designated as such: Palestine 13; Iraq 12; Syria-Lebanon …

  a left-hand page

  ע..'

  הבה בן .... אל[...]

  יוסף בן ן......ע

  אסחק בן .........

  טיב בן [ס]לימן נצף

  מוהוב בן אל... תמן

  דאוד בן ם[ב]ארך מגארבה נצף

  פרג בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 19. 219

  רשימה או טבלהT-S K15.94

  List: “Register (thabat) of the names of the elders who...” written upside down on the reverse side of a list of payers of incomplete capitation …

  1. בשמך רחם א.. אלשיך .......
  2. ..
  3. .. ע.. גרידה אלצע[ף]א מנהם
  4. ...........]ד[.........................
  5. א]לשיך אבו....ה]כה[ן.......
  6. אולאד? אכוה ר' אהרן הכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 220

  רשימה או טבלהT-S K25.169

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A fragment seemingly belonging to the same record as T-S NS J264a and also written by …

  TS Box K 25, f. 169Gil, Documents, pp. 184 Doc.#16Revenue from rent ca. 1040SH [10-22-86]

  1. ] ורבע ומן שבת דרהמין ונצף ורבע`
  2. ומן בן אלחלאל דרהמין` ונ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 21. 221

  רשימה או טבלהT-S K25.254

  Account of the qodesh, ca. 1165. A double leaf from a notebook. The draft of an accoutning occupies only one half of the leaf, and …

  TS Box K 25, f. 254 Gil, Documents, pp. 306-307 Doc. #69 Accounting of the Qodesh ca. 1165 SH [1-29-87] (P)

  1. אמין אלדולה כ
  2. אלשאערין כ
  3. בנת אבו אלפרג ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 22. 222

  רשימה או טבלהT-S NS J10

  Fragment of detailed accounts written by Avraham Ibn Yiju, India, apparently 1132-1139, 1145-1149.

  III, 23

  1. מתקאל ו..[…]
  2. בן עטא מח[…]
  3. נאכודה אבו […]
  4. יכון גמלת דלך ק וסת[ין …]
  5. דפע לי פי אלמרכב אלצ[גיר …]
  6. פלפל באל כביר //פי אלבכיר// אלקימה פז מ[תקאל‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 223

  רשימה או טבלהENA 1822a.65

  Account, dated 1516 (ttqkb = 922, i.e. 1516 CE), in Hebrew, mentioning a khizana, treasury, seemingly a box in which all revenue was deposited and …

  1. ל
  2. נשאר ללכזאנה ה ר לא דר׳.....
  3. מן......... ל דר׳
  4. מן סידי אחמיד ר׳ דר׳
  5. מן אשמי? ק דר׳
  6. מן ס[ידי....]....מן אסוכרי ק׳
  7. מן חק אלקורנפול? שכה דר׳
  8. מן חק א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 24. 224

  רשימה או טבלהT-S NS J151

  List of daily collections in which almost all the benefactors give one or two dirhams. The lower parts of columns three and four contain accounts …

  1. אבו אלעלא בן אלנפיס נע ורק י
  2. בן אלצנאנרי? א
  3. גארה אללוי א
  4. ולדה א
  5. אבו עמראן לוי .... א
  6. אולאד מצמון נצף ורבע
  7. אבי אלפכר אלכהן צירפי ה ד ר .
  8. אבי אלמנא א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 225

  רשימה או טבלהT-S NS J199

  Private accounts written by Nahray b. Nissim. Around 1058. Regarding trades of gems. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #284) VMR

  verso - left side

  1. אשתרית קה קצב אלתמן ד> תקב ב

  2. ווזנת למבארך דינ אלא א קיר

  3. ⟧וענד אלצאנע תקדמה רבאעי⟦ רגע

  4. וענד אלצאנע אלאכר ה דרג

  5. וכרג פי קא‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 226

  רשימה או טבלהT-S NS J205

  Memorial list.

  TS NS J 205, ed. Ashtor, Mamluks, vol.3, pp.139-140 (Doc. #73), List of Pledges . beginning of 16th Century

  1. ש ויהיו
  2. יעקוב סכנדרי צהר אלחזן קכ"ג וחצ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 27. 227

  רשימה או טבלהT-S NS J200

  Private accounts written by Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1058 (Gil). Details several small amounts of money and their sum – 250 dinars. There is …

  Recto, right side

  1. [  ]נה בידי מן [. . . .] דינ

  2. בוציר ⳽ דינ

  3. אבנה ⳽ דינ              בידי יעקוב [     ]

  4. ספר ק ק דינ            מרדוך ה וסדס וח‮…

  Recto, right side

  1. [    ] ... in my possession from ... dīnārs
  2. Būṣīr: ½ dīnār
  3. His son: ½ dīnār                 in my possession. Yaʿqūb
  4. traveled. 20‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 228

  רשימה או טבלהT-S NS J222

  List of ten donors, headed by the Raṣuy (see T-S K15.36), seconded by the Shāʿir (Poet, see BL OR 5566C.11 and 12), and followed by …

  1. אלרצוי א
  2. אלשאער א
  3. אבו סעיד אלשראב[י]
  4. א
  5. אבו אלעז אלשראבי
  6. א אבן עמראן
  7. אלשיך אלתקה
  8. א
  9. אלשיך אבו סעד בן אלעדים
  10. א
  11. אבו אלכיר בן אבו אלרצא
  12. א
  13. [[אבו אלמנגא ב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 29. 229

  רשימה או טבלהT-S NS J267

  Slip of paper with expenditure for one week. (Information from Mediterranean Society, II, p. 462, App. B 81 [dated 1200-1240])

  1. ר ידותון ר יפתח מנקי ען ר אליה אלרומי וענה כדאם ר נסים
  2. ז ו ½ ב ו ו ג
  3. כבז
  4. יט גיר רבע

  ------

  מט ור

  torn off verso

  1. ... ו.ק..לי טו ות שמחה רטל ולי תט‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 230

  רשימה או טבלהT-S NS J230

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. A badly damaged fragment of an account written by Yefet b. David b. Shekhanya. Work done at …

  TS NS J 230Gil, Documents, pp. 191-192, Doc. #21Building Expenditures ca. 1040SH [9-18-87] (P) a

  1. [ ]כרא [
  2. [ ] דאר אל[ ]מאד[
  3. ]תקדם ללסקאין [ ] ונצף`‮…

  1. … rent…

  2.  .... compound .. 

  3.  …to the water carriers … and half a dir…

  4.  …its sewer, and transportation of bricks, 5 dir. ... 

  5.  .... (Dār) ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 231

  רשימה או טבלהT-S NS J245

  List on a small slip of paper, 22 names of indigent persons, mostly women. The first three are in T-S NS J239v (Information from Mediterranean …

  1. בן אלפציח מוסי אלטואף אם חיון
  2. בן אל]א[עסר? אם אברהים אלכיאט
  3. זוגה בו עלי אלצריר עואץ סונבאטי
  4. אם סאדה אלמליגיה אם מנצור
  5. ½ ½

  ------

  1. כיזראן אברהים כא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 232

  רשימה או טבלהT-S NS J300

  Shipping certificate of Yosef b. Khalfa. Summer 1062. Details about textile products to send with boxes of crocus. The same goods are mentioned in Bodl. …

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 33. 233

  רשימה או טבלהT-S NS J256

  Upper part of a twin list in the hand of Shelomo b. Eliyyahu, seemingly a draft, one list with amounts, and one mostly without amounts. …

  1. אלשׁיך אבו אלמנגא אלעטאר
  2. אבו נצר רביב אלמשׁמיע
  3. אלשׁיך אבו אלבקא בן אלעואל?
  4. נפיס אבי אלגית
  5. אלרשׁיד צירפי בו אלחסן
  6. [ה]ב[ה] בן נעמאן אלכמר?
  7. א ה
  8. בן אלי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 34. 234

  רשימה או טבלהT-S NS J264a

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A very damaged leaf, in the handwriting of Yefet b. David b. Shekhanya. The revenue from …

  Gil, Documents, pp. 182-183 Doc.#15, TS NS J 264 Revenue from rent ca. 1040 SH [10-21-86]

  1. איצא [מן קבצתה] מן אגרה רביע [אלאול]
  2. [מן] בית יע[קב] ד דר‮…

  Recto

  1. Also, collected by me from the rent of Rabīʿ al-awwal: 

  2. From the room of Jacob, 4 1⁄2 dir. From the khuṣṣ of al-Rūmīya, 2 3/4 dir.

  3. From ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 235

  רשימה או טבלהT-S NS J330

  Fol. 1 verso: List of names in two columns, accompanied by various sums. Fol. 2 verso: accounts of the elder Shalom Ṣughayyir. Fol. 2 recto: …

  Right-hand page

  1. א׳ סימאו טוב יהודה עאל.חס
  2. 5 6

  ذ אסחקסקטר.. הרט? אסוד

  1. 6 31
  2. רציאסאסן מנצור כיאט
  3. 6 113.rr
  4. מסעוד שמסצפורי
  5. 6 rr311
  6. דוד אבו אלתלמיד א׳ ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 36. 236

  רשימה או טבלהT-S NS J362

  Fragment on vellum listing communal officials and needy families in receipt of loaves of bread; ca. early twelfth century. (S. D. Goitein, A Mediterranean Society, …

  1. .....]. ומרתה ב'
  2. ..].יעקב אלצבאג ב'
  3. ...]ם אלמנגם ג'
  4. בן אלשׁאמיה וחמאתה ד'
  5. ..]אח טבראני שׁומר ד'
  6. .....]..ר אלחרירי ד'
  7. ........]..[........
  8. בן אלמ.[.‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 37. 237

  רשימה או טבלהT-S NS J403

  List of 24 persons to be solicited for contributions, headed by the judge and overseas trader Abu al-Mufaddal and the banker Abu Ishaq b. Tiban. …

  1. מולאי אלשיך אבו אלמפצל חט רח
  2. אלשיך אבו סחק בן טיבאן
  3. וולדה
  4. אלשיך אבו אלחסין אלכאתב
  5. אלשיך אבו אלחסין אלצירפי
  6. צהרה אלכהן אבו עמראן
  7. צהרה אבו אלפרג אלבז‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 38. 238

  רשימה או טבלהT-S NS J400

  List in same large characters as T-S 16.209v, mentioning everybody by his first name or otherwise abbreviated. At bottom, a line followed by 'al-shamiyyin b' …

  1. בשמך רח'
  2. אלשיך אבו אלעלא ב
  3. אבו אלסרור ב א]סמאעי[ל? ב
  4. סלאמה ב אבו אלטייב ב
  5. אלזביבי ב בן נוציר א
  6. הל]וי?[ א אבו גאלב ב גאלב א
  7. יוסף א סילימאן א יוסף אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 239

  רשימה או טבלהT-S NS J416

  Lower part of a list of contributors, with 21 persons to be solicited, each carefully described by his family name or profession or both. With …

  1. בו אל ביאן אלמורד
  2. מנגא אלצירפי
  3. פצאיל בן אלעני
  4. פצאיל בן נעמאן
  5. בו סחק אלעטאר אלזנאגליין
  6. בן בו אלחסן אל[ס]מסאר בן חביש
  7. בו אלסרור בן ב[ו] יעקוב
  8. פתוח בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 40. 240

  רשימה או טבלהT-S NS J420

  Fragment of a list of recipients of alms, similar to Bodl. MS heb. c28.24, in the hand, it seems, of the judge Yeshu'a ha-Kohen b. …

  verso

  1. ] ענדי ען בן אלצאיג י'
  2. ] אכו מסלם אלנילי י'
  3. ] נאמ[ו]ס אל...ן י'
  4. א]בו אלפצל אלצור[י] י'
  5. ] בן אלחות[י?] י'
  6. ] סאלם צהר הלל י'
  7. ] צדקה בן אלא... י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 41. 241

  רשימה או טבלהT-S NS J441

  List with Coptic numerals, apparently of contributors. (S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2:497) EMS

  [[מוס]] שמס

  ¼

  סלימאן ס[ע]יד

  ¼ ⅛

  פאצל וצהרה

  ⅛ + ¼

  אבן רשיד //מוסי//

  ⅛ + ¼

  עואץ הבה

  ⅛ + ¼ ⅛ + ¼

  כרים

  ⅛ + ¼

  אלעלם [[אלכהן]]

  ¼ ¼

  מפצל עלם מכין

  ½ ⅛ + ¼ ⅛‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 242

  רשימה או טבלהT-S NS J422

  Lower part of twin list of contributors, the first with, the second without sums. Folded down the middle, hence a bifolium that once belonged to …

  ------------------------

  1. אל]שיך אבו אסחק בן אלמסמודי 1 אלשיך אבו זכרי טביב

  ---------------------

  1. אלשיך אבו אלכיר אלאצבאגי 2 אלשיך אבו אלברכאת //ב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 243

  רשימה או טבלהT-S NS J424

  List of donations, qa’imat al-nedava (Hebrew), recording around forty-five names and the sums of their contributions. The reverse side contains an account of collections made, …

  קאימה אלנדבה

  נדמ' סומך פצה

  5

  ג[[.]]אעתה קצטלן

  פצה

  .א.ון סכנדרי

  6

  נצר רייס

  6

  .יב' מסתהתר

  ½ 4

  ...]ד גריגי

  3

  אב לשאע

  8

  לוי בחרי

  1

  נסים כלח

  15

  אלח' לוי

  ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 44. 244

  רשימה או טבלהT-S NS J433

  Account of building operations ca. 1200. Fragment of a leaf, upper left part, in a calligraphic hand. It itemizes mainly work in clay, and the …

  TS NS J 433 Gil, Documents, pp. 391 Doc. #104 Accounting of building operations ca. 1200 SH [3-3-87] (P)

  1. ]ה רקאצין סבעה דראהם: מא נצף: אלאסבוע [[אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 245

  רשימה או טבלהT-S NS J440

  List of thirty-two names with Coptic numerals (recipients of loaves of bread), for example, “the son of little Sesame.” A Maghribi scribe is recorded as …

  A

  1. מחאסן אלפר[נ]אס 8 בן סמיסמה [
  2. בית סת גאל[ב]? . בנת אלחמישׁי 3
  3. בית מוסי 5? מערפה [א]כו אלסא.. .
  4. בנת אלסופר 6 (1/6?) {......} 10 4
  5. בית אלמג[..] 6 (‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 46. 246

  רשימה או טבלהT-S NS J473

  Bill of lading for the brothers Barhun and Nissim Tahirti. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 5:336, 599) EMS

  1. רב סלם ובלג ברחמתך יארחם אלרחמין לברהון ונסים
  2. עלמה פיהא שיב ביעה מלונה ואזיד פיהא כאל מ.
  3. מזוגה [. .]ה ביעה עקוד מפרדה מלאה ברהון בן אסחק
  4. סלמ[ה] אלל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 247

  רשימה או טבלהT-S NS J78

  Inventory of a wine cellar, listing the sales of a retailer who at the opening of the store had 650 tamawiyas (containers for wine) in …

  1. בן משאקה קוי
  2. בן כליל רבע
  3. בן סיננאת יג
  4. . . . . . .] ח
  5. אלא. . . . . י
  1. ביד אלשיך אבו נצר י
  2. וארבע טמאויתכל
  3. ודרהמין עגוה
  4. וארבע דראהם פכאר
  5. זח ען צבי בן‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 48. 248

  רשימה או טבלהT-S NS 320.56

  List in Arabic containing foods including butter, good oil, saffron, mastic, saltwort (ushnān) and sesame, together with weights in raṭls and dirhams and, possibly, prices. …

  Text block 1

  1. زبيب

  2. رطل ونصف

  3. ½ ○

  4. زيت طيب

  5. ⅛ ○

  6. زعفران

  7. ⅛ ○

  8. مصطك

  9. دوا عقر(؟)

  10. حمامة

  11. ¼ 

  12. اشنان

  13. 1

  Text block 2

  1. سمسم اوقية .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 49. 249

  רשימה או טבלהT-S K15.60

  Collection by R. Baruch during the week 'In the Beginning' Twenty-seven contributors totaling 36 1/2 (dirhams). With the exception of two scholarly persons, a banker, …

  1. גבאיה ר ברוך שׁ בראשׁית
  2. ר יוסף ושׁריכה ורקא ה
  3. אלשׁיך מפצל צאיג ורקא א
  4. אלשׁיך אבו אסחק אלשׂאמי ורקא א
  5. אלתקה הבה דרב אלבקאלין א
  6. אלרשׁיד אבי אלפצל בן ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 250

  רשימה או טבלהT-S NS 320.62

  Fragment of a list of donors similar to App. C 1, T-S Misc.36.137 (formerly T-S Loan 137) in the same hand and arrangement, in which …

  recto

  1. ..[............].
  2. אברהם בר יצחק [
  3. ש]מאל בר יוסף א`
  4. .... בר מומל ג`
  5. יחיה בר סוידי ב`
  6. חסין בר יצחק ב`
  7. אברהם בר יעיש
  8. שלמה [
  9. יאיר בר [
  10. אברהם [
  11. על‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך