Search Documents

מסננים

4881 תוצאות

 1. 201

  רשימה או טבלהT-S Ar.39.464

  Verso and margins of recto: Business accounts in Judaeo-Arabic.

  1. His slave Mubārak ibn ‘Ibrāhīm ibn 

  2. Šemu’el

  3. In the name of God, the merciful and compassionate.

  4. The slave of the presence of my master, the ‮…

  דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 2. 202

  רשימה או טבלהT-S NS J404

  Recto: List of sums promised or paid (the entries crossed out), ranging from 1/8 to 6 1/2, mostly in fractions, wherefore in cases in which …

  1. אלשיך אבי אלמנא בן עמראן שמ צ [[תמאניה]] //סתה// ונצף
  2. אלשיך אבי אלחסן אלשראבי תלתה דראהם
  3. אלשיך אבי אסחק אלשראבי דרהם ונצף
  4. אלשיך אברהם אלמלמד אלמחלי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 203

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.32

  Five leaves of an account book. Mostly daily entries of a money dealer. Goitein writes, "The first two of five leaves written by a fledgling …

  1. Debit, Thursday 23 Muḥarram

  2. Note to Abu ʾl-Khayr 20 d.

  3. Dr., a purse to Abraham 5 ⅙ d. 1 q. 

  4. Dr., a purse to al-Anṣsarī 3d. exactly

  1. Cr.‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד 2 דיונים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 4. 204

  רשימה או טבלהMoss. IV,15.1

  Verso: Beginning of accounts of expenses for building operations. For recto, see separate record. (Information from Goitein’s index card and CUDL.)

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 205

  רשימה או טבלהAIU XI.268

  Account written on a bifolio by Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1055 (Gil). Includes prices for garments; would be an invaluable source for the history …

  Recto, right-hand page

  1. ע ר מימון בן כלפה בקיאר ז דרה[   ]

  2. וע עיבה ז קרא וען בקיאר לה דר [     ]

  3. וע פי צרא עקיק י דנא ותלתיי וע פי סקט ט דרא

  4. ‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 206

  רשימה או טבלהENA NS 22.21

  Accounts of ʿArūs b. Yūsuf. In Judaeo-Arabic. See also ENA NS 22.16. Information from Goitein's note card.

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 7. 207

  רשימה או טבלהT-S Ar.51.80

  One page is a book list, and one page is an inventory of items of clothing without prices except the first 4 items. Dating: early …

  1. תפצילה תוב חרפה בלא תפציל
  2. . . . . . . . .
  3. חזה

  א ב

  1. תפצילה סמסמי תוב //גדיד// פאתחי

  ג

  1. כרקה גדידה טולהא

  ני ב ה

  1. חזה איצא גדידה ערצי מצ פי
  2. ערצי לא‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 208

  רשימה או טבלהT-S NS J53

  Bifolio containing an inventory of books in Judaeo-Arabic (3 pages) and a page of accounts for foods and materia medica in Arabic script (1 page). …

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 209

  רשימה או טבלהT-S NS 312.84

  Inventory of a private library. 65 books are listed; most are bible and commentaries. Dating: Likely 12th or 13th century, as the latest work mentioned …

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 210

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. d 66/59

  Detailed commercial accounts for the year 1526 Seleucid = 611 AH = 1214/15 CE of a silk merchant who served also as Parnas. His business …

  column a

  1. אנפצלת נפקה ר שלמה שצ מן אברהם
  2. ואלד יוסף ואעתזל כל ואחד מנהמא בעיאלה
  3. ען צאחבה מן תאריך יז תמוז קכו
  1. שהדנא עלי סאלם בן יוסף אן ענדה למכארם‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 59 recto
  • 59 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 211

  רשימה או טבלהCUL Or.1081 J38

  Account of the Qodesh: personal account of a parnas, ca. 1040. Small fragment, the right part of a leaf, in which Yefet b. David b. …

  1. ד איאם בקת מן תמוז
  2. צאלח אלבגדאדי מרתה
  3. אלדי קבצה מני בן אל[
  4. ארבעה דר ונצף[
  5. ונצף א[
  6. דר דארה סתה[
  7. תמ\נ כשב דינאר נ[
  8. קבץ בן אלגבאן וא[
  9. עמל אלאקרע יומין‮…
  1. On the 25th Tammuz 

  2. Ṣāliḥ al-Baghdādī, his turn(?): 

  3. collected from me by b. al- …. 

  4. 4 1⁄2 dir. .... 

  5. and a half .... 

  6. dir. His compound‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 12. 212

  רשימה או טבלהENA 4011.29 + ENA NS 28.15

  Account: record of payments of the qodesh in Cairo, ca. December 1181. The collector of the qodesh in Cairo, Kohen Abu al-Munajja, surnamed al-Zariz, submits …

  a

  1. אחצר אלכהן אלשיך אבו אלמנגא
  2. אלזריז גאבי רבע אלהקדש
  3. באלקאהרה אלמחרוסה רשותיה
  4. דארוננו גאוננו שר שלום הלוי
  5. גאון יעקב ירום הודו אמן
  6. מן אגרה אלרבע אלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2
  • 1
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 13. 213

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 J104

  Account of the Qodesh: payments to building workers, ca. 1045. Two fragments written in Arabic script, on vellum, the verso of a letter. Apparently, this …

  I

  1. بسم الله الرحمان الرحيم
  2. اثبات ما عملو صناع [
  3. ]يوم اﻻثنين الذى ثلثه عشر من ذى الحجه [
  4. وهو اليوم الثالث لعيد اﻻضحى
  5. صانعين اسم الواحد عبد ا[لله
  6. يوم ‮…

  I, verso

  1. In the Name of God, the merciful: 

  2. Record of the work done by the special masons….

  3. .......... Monday, 13 Dhūʾl-ḥijja,

  4. the 3rd day o‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 14. 214

  רשימה או טבלהENA 1822a.40

  Accounts listing food products in two columns. (Information from Goitein's index cards).

  column 1

  1. ד שכאיר דקיק כ כעך
  2. כ כל .אחד זית . .כא. .
  3. ב מחמודה ב. . . בצל
  4. קפאר ב פול וב פול וחמה
  5. עסל כרוב סויק וסכר
  6. אשנאן כ טפל תמר הנדי
  7. ת.ף וסער כזאנ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 3
  • 4
  הצגת פרטי מסמך
 15. 215

  רשימה או טבלהT-S 13J1.20

  One entry of a sheet of accounts written by Arus b. Yosef. (Information from Mediterranean Society, I, p. 465)

  verso

  1. מערפה מע ב. . בן אל ל. . .
  2. . . .יה רבע . . . דנארין ותמן
  3. בן טיבאן רבע . . . דנארין ו. . .
  4. בן נציר ב רטל . .
  5. אבו סעיד . .אל דינ
  6. . . . . . רבע ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 16. 216

  רשימה או טבלהT-S K15.100

  Account of building operations ca. 1199. An accounting of repairs in the tabaqa of the compound called shirkat al-Dayyan R. Menashshe. The accounting, as prederved, …

  TS Box K 15, f. 100bGil, Documents, pp. 377 Doc. #100Accounting of building operations ca. 1199SH [2-16-87] (P)

  1. תבת מבלג אלעמארה אל[תי]
  2. אעמרת פי אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 217

  רשימה או טבלהT-S NS J342

  Account of the qodesh, ca. 1120. Revenue from different people is listed, mostly without specifications. The sums seem to represent money of the qodesh deposited …

  Gil, Documents, pp. 242-243 Doc. #43, TS NS J 342v Accounting of the Qodesh ca. 1120 SH [12-2-86] (P)

  1. [ מט]אביך יז דינ< תמן גאריה
  2. [ ]דיא[ ] אבו עומר ז סבעה ונ‮…

  Verso

  1. …. the sugar-refineries, 17 dinars. Paid for the slave girl 

  2. …. Abū ʿUmar, 7, 71⁄2 

  3. …. dir., 2 qīrāṭs and 7 .... the tenant, the hired w‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 218

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.177

  Inventory of a wine merchant's wine cellar. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 259)

  1. בשמ רחמ
  2. תלת מאיה אלא עשרה אלטרחה
  3. אלאולה ואלתאניה מאיתין
  4. סתה ועשרין ותשעה ועשרין לאגיה
  5. וכמסה צגאר ואלתלתה מאיה
  6. וכמסין טמאניה וארבעין
  7. צגירה וארבעה וע‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 219

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.86

  List of payments made by tenants of the Qodesh, ca. 1059. Revenue from rent written in the awkward hand of the parnas Eli ha-Kohen b. …

  a

  1. בית אלחג(!) סכאן וצף רביע אכיר
  2. דפע סבעה סנ ونصف מון יהודיה ען
  3. שהר סתה ואכלת [[בת]] בית
  4. גוהרי ען שהרין תלאתין דרהם
  5. בית אלחאג ען שהרין תלאתין דרהם
  6. ‮…

  A

  1.  The room of the ḥājj, (from) tenants during the half of Rabīʿ akhīr,

  2.  paid 7 1⁄2. The Jewish stores, for 

  3. (3-4) 1 month, 6, the room of Jaw‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 20. 220

  רשימה או טבלהT-S Ar.51.144

  Account of revenue from rent ca. October 1201. A double leaf of a notebook, of which only the upper part is preserved. It was originally …

  a

  1. תצקיע אלמסכון לחדש
  2. מרחשון והו מחרם סנה חצ
  3. אלמסטאח י>
  4. דאר אלברג בקא בן מחפוט ב
  5. זוגה ופא ב
  6. אבנה ברכה בן נפיע [ ]
  7. דאר אלנגיד ז
  8. אבו סחק אלזיאת י
  9. דאר ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 21. 221

  רשימה או טבלהT-S 16.291

  Verso: Medical prescription (nuskha lil-khayālāt) containing twelve ingredients, along with a record of four donations received in a pesiqa dated 1225/26 CE (1537 Seleucid). ASE.

  Verso

  1. נסכה ללכיאלאת
  2. הנדי אמלג כזברה לסאן תור זהר בנפסג
  3.    י        י       ה             ה              ה
  4. אצטוכודוס אפתימון בסבאיג בור שאהתרג
  5.    ד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 222

  רשימה או טבלהT-S 8J11.7

  Account for Elul 1494 and Tishri 1495 sel. ca. 1183. This document contains the last part of the expenditures for Elul. Then additional revenue from …

  a

  1. [אלמ]גריבי ורק א ¼ חמולה ½ אלגמלה שב ולה איצא פי תמן
  2. אלכסוה יו וען זית לבן גלאב מן חדש תשרי אתצה
  3. י ד עמל קנאה דאר אלזגאז יג ½ דאר בן טיבאן ב ½
  4. לו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 223

  רשימה או טבלהT-S 8J13.18

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1044 SH [11-12-86] Fragment of a leaf written by Yefet b. David b. Shekhanya, torn at its upper …

  1. ]רסתה את[
  2. ]דר` דכר אנה בקייה מן איאם [ ]א[ ]א[ ]
  3. ]ק דר` והדא תבת מא אנפקה משרף פי
  4. ]סנט וחמלה תלתה דר` תמן סיסבאנה נצף
  5. ]דרהמין ונצף תמן רטל מסאמיר ד‮…

  Recto

  1. . . . 

  2.  . . . dir. which, he said, are a balance from the days.

  3.  . . . dir. And this is the account of what was spent by Mushrif for 

  4. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 224

  רשימה או טבלהT-S J1.31

  Account of burial expenses of a dead man who belonged to the lower middle class. The account lists the expenses in three coins: dinars, qirats …

  1. תבת אלכפן
  2. גלאלה יט קיראט תוב דמיאטי
  3. ותוב כז אכצר דינארין ותלתי ורבע
  4. רדה עשר קראריט ונצף צראויל
  5. ט דראהם עמאמה ל דרהם
  6. רדא דינאר תאבות דינאר ונצף
  7. דואמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 225

  רשימה או טבלהT-S K15.68

  The genealogical tree of the family of Avraham Maimonides' mother - a family of pious persons. Probably a different branch of the family. Cf. T-S …

  verso, right column

  1. בית] אלשיך
  2. ]אבו נצר
  3. בן אלשיך] אלתקה
  4. מרינו ו]רבינו ישעיהו
  5. ]פאר החסידים
  6. ראש הסדר ואנשי
  7. המעשה וח דניאל
  8. פאר החסידים
  9. וח ישעיהו סגולת‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 226

  רשימה או טבלהT-S K6.106

  Revenue from rent in Damascus, date unknown. Leaf of a notebook, recording revenue from rent from shops and apartments belonging to the qodesh of Damascus. …

  TS Box K 6, f. 106Gil, Documents, pp. 229-230 Doc. #39Revenue from rent in Damascus, date unknownSH [11-25-86] (P) a

  1. דרב אלגוזאני בית [ ]אנה
  2. תחתה ס‮…

  Recto

  1. Darb al-Jawzānī, the room of . . 

  2. Beneath it, the apartment of Naṣr b. Sālim 

  3. the dyer, 18 dir. 

  4. Darb Quzmān, 

  5. apartment of Ibrāhīm ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 27. 227

  רשימה או טבלהENA 2808.63

  Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1040. List of expenses, beautifully written by Yefet b. David b. Shekhanya. Materials for the construction of a …

  Gil, Documents, pp. 187-188 Doc. #18, ENA 2808, f. 63Building expenditures ca. 1040SH [10-24-86]

  1. דרהם תמן סבעה חזם שועב ארבעה עשר דר תמן חזמ[ה]
  2. חבל‮…

  Recto

  1. dirhem. Paid for 7 bundles of twigs, 14 dir. Paid for a bundle 

  2. of ropes, 5 dir. Paid for 6 bundles of palm branches, 3/4 dinar. 

  3. For sa‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 28. 228

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 J185

  Fragment of a dowry receipt of Sitt al-Kamal, written by Emmanuel b. Yehiel (ca. 1231-1279), containing details about a trousseau. (Information from Mediterranean Society, III, …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]שה דינרים גכאניה [. . . . . .]. . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 29. 229

  רשימה או טבלהT-S NS 320.30 + T-S AS 146.218 + T-S AS 151.71

  List of names of poor persons, without numbers. (Information from Mediterranean Society, II, p. 456.) On the smaller piece (T-S AS 146.218), names include Abū …

  Recto, left page:

  1. תבת גרידה אלעניים אללה יעינהם
  2.                      בת טובים
  3. מערפה ר יצחק                      הושענא
  4. אבו נצר בן אלחבר שלום
  5. מערפה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 30. 230

  רשימה או טבלהT-S 8J11.7

  Account for Nisan and Iyyar 1493 sel. ca. 1182. This account deals with another part of the qodesh estates and the names of the 12 …

  a

  1. תצקיע אלרבע לאבו אלביאן אלפרנס דו אלקעדה ודי אלחגה
  2. מופק לניסן אתצג דאר אלזגאג אלקאעה ואלעלו
  3. די אלחגה עט [[טו]] עא
  4. דאר בן טיבאן כב יוסף אלגזאר יח ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 31. 231

  רשימה או טבלהT-S J2.63

  Account for Nisan and Iyyar 1493 sel. ca. 1182. The usual items for accounts from Abu'l-Bayan are included in this one. There are 22 apartments …

  1. חסאב אבו אלביאן אלגאבי לשהרין והמא די אלקעדה
  2. ודי אלחגה דאר אלנגיד לו סכן בן אלחזן יח
  3. אלברג גח דאר אלצבאג לח בן יונה יד
  4. דאר סת גזאל יד דאר אלחיגי י ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 32. 232

  רשימה או טבלהT-S K15.21

  Account of a Parnas ca. 1200. Upper part of a leaf in very deteriorated condition. It contains notes made by a parnas, recording the collection …

  TS Box K 15, f. 21Gil, Documents, pp. 392-393 Doc. #105Accounting of a Parnas ca. 1200SH [3-3-87] (P) a

  1. אלמקבוץ בן בואלזנארי עמארה ד[א]רה
  2. אבו אלמנא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 233

  רשימה או טבלהT-S NS 306.1b

  List of the houses owned by the Qodesh. Dating: ca. 1160 CE. The beadle Maḥfūẓ presents a list of houses belonging to the qodesh which …

  Recto:

  1. ثبت
  2. الادر الجارية في احباس اليهود لمساكينهم
  3. من جملتها ما اورده المتولى لجبايتها
  4. وهو ما بين
  5. دار //تعرف// بالريس ابو المنصور قام بما عليه ثلثي‮…

  Recto

  1.  Record 

  2.  of the compounds that are at present foundations of the Jews for their poor 

  3. (3-4) as cited in their entirety and specified by‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 34. 234

  רשימה או טבלהT-S NS 324.112 + Moss. VII,157

  Verso: Two distinct text blocks in Arabic script. (1) The names of the months of the Coptic calendar. (2) Accounts, recording credits and debits and …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 235

  רשימה או טבלהT-S K15.6

  List of donors of wheat and/or cash for the poor. Dated: Av 1489 Seleucid = July/August 1178 CE. The occasion was probably the fast of …

  תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 36. 236

  רשימה או טבלהT-S K15.54

  Account of the qodesh, ca. June 1201. A relatively ample list of revenue and expenditures. The first part contains details of revenue from 17 compounds, …

  TS Box K 15, f. 54 Gil, Documents, pp. 378-382 Doc. #101 Accounting of the Qodesh ca. June 1201 SH [2-20-87] (P) a

  1. דאר אלחיפי מחאסן [ ]
  2. סכן בו סעיד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 37. 237

  רשימה או טבלהT-S NS 320.35

  Verso: Right upper corner of lucidly written list of contributors, the first thirteen each donating 2 dirhams. All names appear in abbreviated form. Some of …

  1. אלמכין בן אלבדי(!) אלנדיב בן עמאר בן אלנהא

  ב ב ב ב ב

  1. אלרצוי גית אלמהדב אלחמדת אלרצי אולאד. .

  ב ב ב ב ב

  1. בו אלנגם בן דאווד בקא בן נעמאן אלעמיד אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 238

  רשימה או טבלהT-S AS 149.15

  List of men's names, including: [...] Kawkab; Barakāt Ibn al-Maghāzilī; Surūr al-Ṭawīl; Mukhtār al-[...]; Hiba al-Baḥshūr; Bū Surūr Ibn Ḥashīsh; Khalaf b. Bishr; Ṣadaqa b. …

  1. ] . ן ש . [ . . ] ברכאת בן אלמגאזלי סרור אלטויל
  2. ] מכתאר אל . . אך הבה אלבחשור בו סרור בן חשיש
  3. ] . . . א כוכב כלף בן בשר צדקה בן מחפוט
  4. ] בני אל . וא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 239

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.66

  Bifolio of accounts. Dated: July 1150 CE. Concerning the sale of cheese, wax, wine, and silk, and the collecting of contributors for the community. Mentions …

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 40. 240

  רשימה או טבלהT-S NS J292

  Recto: Account of the qodesh. Dating: ca. 1119–20 CE. Accounting written on the verso of a letter addressed to Judge Avraham b. Natan. The accounting …

  TS NS J 292v Gil, Documents, pp. 240 Doc. #42 Accounting of the Qodesh ca. 1119-20 SH [12-2-86] (P)

  1. [ ] נע ען אב וען אלול וען תשרי וען מרחשון
  2. [ ] ח‮…

  Verso

  1. . . . .  of blessed memory, for Av, Elul, Tishri, Marheshwan,

  2.  … nightwatch, and 2 dir. due for Nayrūz, and for nightwatch. Collected from‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 241

  רשימה או טבלהT-S NS J125

  Booklist? Awaiting description - see Goitein's index card.

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  הצגת פרטי מסמך
 42. 242

  רשימה או טבלהT-S 24.40

  Private account written by Nahray b. Nissim and Barhun b. Ishaq. 1061. Details about shipment of silk and linen cloths and a partnership in trading …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 243

  רשימה או טבלהT-S NS 320.141

  Verso: Account of the Qodesh: building expenditures and supplies for the Synagogue. Dating: ca. 1042 – Nov. 1043. In the hand of Yefet b. David …

  TS NS Box 320, f. 141 (formerly TS NS Box 320, f. 15) Gil, Documents, pp. 204-206 Doc. #28 Building expenditures and supplies for the Synagogue ca. ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 244

  רשימה או טבלהT-S AS 152.131 + T-S AS 149.16

  List of items sold from the inheritance of Abū l-Futūḥ al-Kohen, probably a druggist or a doctor. In the hand of the court clerk Yosef …

  Second page

  1. ד כיזאן כחל אלוזן נב ○
  2. אלתמן עלי אלגריב לד
  3. מר אלוזן וסך יח אלתמן
  4. עלי פרג יו
  5. ערק סוס אלתמן עלי
  6. בו סעיד ד○
  7. לבאן חצא אלוזן נקי ג ותלת
  8. אלתמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 245

  רשימה או טבלהBL OR 5566C.20 + BL OR 5566C.19

  Accounts in the hand of Nissim b. Ḥalfon, presented to Nahray b. Nissim; 1066 CE. Lists payments for various goods, made either directly or through …

  recto - left side

  1. לר נהראי [            ] מן גמלה אלורק

  2. אלדי קבל האדי קאי ותלת ותמן

  3. > קיר

  4. לה בחק אלברקלו(?) מן אלצרה אלתי

  5. וצלת מן אטראבלס ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 46. 246

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.46 + T-S Ar.30.89

  Recto: Inventory of a dyer's store. (Information from Goitein's index cards) VMR Verso of T-S Ar.30.89: Arabic script, needs examination.

  1. בשם אל עולם
  2. כאן תקוים אלדכאן פי ג יום
  3. מן שעבאן וא/ת/כאל עלי אללה

  ___________________________

  1. אול וזנה לעאלע תלת מ[איה
  2. תאני וזנה לעאלע תלת מ[איה
  3. ו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 47. 247

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.129

  List of sums owed to or by a teacher, including 2.5 dirhams per weeks for teaching a son or orphan. (Information from Goitein's index cards) …

  left column

  1. ג סעד
  2. ו אלשיך אבו סעד
  3. אדאם אללה עזה
  4. לה ענדי ען גזיה אול
  5. ורק יג ולה ען שרי
  6. בצל דרהם ולה ען
  7. גזיה ב יא אלגמלה כה
  8. ענדה מנהא ג גמע
  9. אגרתהא ז ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 248

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. f 56/59–61

  Account of revenue and expenditure for Tishrei, Ḥeshvan, and Ṭevet. Dated: 1495 Seleucid, which is 1183–84 CE. This extensive accounting is written on two and …

  a

  1. אלבאקי עלי אבו אלביאן אלגאבי אלי סלך תשרי אתצה
  2. מאיתין תלתה וסתין דראהם ונצף ורבע רסג [4/3 632]
  3. לה מן דלך ען תליים לסכן אבו סעד יח [ ¼ 18] ד אגרה ‮…

  a:

  1. Sum still owed by Abūʾl-Bayān al-Jābī, to the end of Tishri 1495, 

  2.  263 3⁄4 dir. (Total,) 263 3⁄4. 

  3.  Of it, to his credit: For fastening (t‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 59 recto
  • 59 verso
  • 60 recto
  הצגת פרטי מסמך
 49. 249

  רשימה או טבלהENA 4020.62

  This shelfmark includes 3 unrelated fragments. Upper left fragment: Legal record in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dated: 1440 Seleucid, which is 1128/29 CE. …

  1. ]נאגיה בנת אבו אלכיר
  2. ]מנשפה גסילה
  3. ]ילה ופראש
  4. ]סראויל וכלעה
  5. ]כפנהא ושרחה
  6. ] ורדא מקצור
  7. ]. . ומערקה
  8. ] איצא ואתנין ארדיה
  9. ]ללכפו איצא
  10. ] איזאר ותוב אל
  11. ]מ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 50. 250

  רשימה או טבלהT-S Ar.6.28

  Segment of a list of Levites' genealogy. In the hand of Yedutun ha-Levi (late 12th century – early 13th century). Same cluster: T-S Ar.6.28 (PGPID …

  Recto:

  1. כלף אלדגאגי לוים אולאדה ג
  2. מעאני ועמראן ובהא אמהם יש בנת אלמחמרה אלעזר
  3. מעאני לה זוגתין אלא שפחה משוחררת לה מנהא
  4. בנת ואבן ואלב בן כאלה אבו אלר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך