Search Documents

מסננים

4881 תוצאות

 1. 101

  רשימה או טבלהENA 2591.14 + ENA 2591.15

  Accounting for five months, ca. 1230. Two leaves, the first of which has writing on both sides. The first part is an estimate of the …

  1. ת בש רח
  2. תסקיע אלרבע אלמסכון מנה באלאגרה
  3. זקאק אלכניס
  4. אלשיך אבו אלסרור שצ אלשיך אבו אלמפצל
  5. כ בן אכיה שצ יג
  6. טאהר אלקוצי שצ אלשיך אבו אלבקא שצ
  7. ה ען אלכ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 2. 102

  רשימה או טבלהENA 2712.16 + ENA 2712.17

  Accounts in Judaeo-Arabic. In the hand of Nahray b. Nissim. Dated: 451 AH, which is 1059/60 CE. Goitein describes these as "important." See his note …

  תעתוק אחד דיון אחד

  • recto
  • verso
  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 3. 103

  רשימה או טבלהENA 2738.33

  Dowry list of a wealthy bride. The sums given at the bottom are: Muqaddm 20, Mu'khkhar 30 and everything 676 (reading uncertain), meaning that the …

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 4. 104

  רשימה או טבלהT-S 8J13.14

  Verso: List of contributors of wheat. Dating: Early 13th century, per Cohen. Goitein speculated that the wheat was contributed in connection with mourning rites (as …

  תרגום אחד דיון אחד

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 5. 105

  רשימה או טבלהCUL Or.1081 J48

  List of names (memorial list?)

  1. אברהם השר היקר החכם והנבון והנכבד הח(סיד)
  2. ושלשת חמודיו כקג מרור יעקב השר
  3. ואחיו אברהם השר היקר הקרוי אלקירואני
  4. ואחיו כגק מר יוסף הרב המובהק החסיד הח‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 106

  רשימה או טבלהENA NS 2.1

  Accounts of Arus b. Yosef. (Information from Goitein's index cards). See PGP 20645

  } column 1

  1. נצר קנב. נצרך קע
  2. לה לח רטל ולה צ רטל ציף
  3. . . . . קכג רטל ית. .
  4. ולה ק רטל צעפי טו רטל
  5. . .ת קע ומוע. . ירח
  6. ו.צת ל. . זבידה מ. . .

  _______‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  • 3
  הצגת פרטי מסמך
 7. 107

  רשימה או טבלהT-S K15.64

  List of around sixty "houses" (bayt) and of eight male individuals, each followed by Coptic numerals. Includes an entry for "the house of the rayyis, …

  תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 8. 108

  רשימה או טבלהT-S K15.102

  Large, calligraphic alms list. Dating: first half of the twelfth century. According to Goitein, written for the purpose of allocating communal assistance. Cohen: "What kind …

  תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 109

  רשימה או טבלהT-S AS 151.3

  Small fragment of trousseau list of the bride Zayn bt. Yiṣḥaq. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 132, and from Goitein's index cards)

  1. בשמך רח אלחתן
  2. אלכלה זין בנת יצחק אלמקד[ם
  3. כאתמין פצה וזוג חלק דהב ומעגר[
  4. וטרחה מקצבה ותוב דביקי מע[
  5. לטאף ומולאה דביקי שרביה וק[
  6. זוג צנאדיק חאכמיה ומ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 10. 110

  רשימה או טבלהBL OR 5557A.7

  Genealogical list with the heading : 'Bayt al-Kohen'.

  1. בית אלכהן
  2. מצליח הכהן גאון ביר שלמה גאון ביר
  3. אליהו גאון ב[יר של]מה גאון ביר יהוסף
  4. בית דין ביר מנחם כהנא רבה
  5. ביר אליהו גאון ביר מרדכי גאו[ן]

  2 תעתוקים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 111

  רשימה או טבלהCUL Or.1080 J159

  Page from a bookseller's ledger, containing many names. (Information from Goitein's index cards)

  1. אלשיך אבי אלמגד אלמלמד כראריס //מן// אלתהלים

  ד

  1. אלמלמד [[ר אברהם אלמחלי]] כתאב אלאסאט
  2. אלשיך אבי אלעז אלשרא.ן בן בו עמרא[ן . . . .
  3. אלשיך אלנגיב [. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 112

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. c 56/10

  Account of building operations ca. 1240. Written on a sheet of paper made into a booklet of four leaves, it is a record of current …

  13 ½ 9 14 4 9

  1 3 ½ 11 42 11

  d c margin:

  6 ½ 1 ¼ 1 ¼ 15

  1. ואיצא מרכם גדאהם
  2. 1 ½ 20

  margin:

  1. נגארין לתטביק אלבאב
  2. 17 ½
  3. [[פרש וסנט]] [[סלבה]]
  4. [[ ]] [[מא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 10 recto
  • 10 verso
  הצגת פרטי מסמך
 13. 113

  רשימה או טבלהBodl. MS heb. e 94/16

  List of expenses on food and crockery made on a journey. (Information from Goitein's index cards)

  1. הדה מא כרגת מן ידי זבאדי ואבארק ומאבר

  ב . .וק

  1. וגטאות ומאגור וברמתין ושכבאת

  א> א וט עת

  1. וכץ ושבת וכצרא ונענע יתום קרקז בצל וסגיא

  ווזוז ז ה נוק א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 16 recto
  • 16 verso
  הצגת פרטי מסמך
 14. 114

  רשימה או טבלהENA 1822a.11

  List of items of clothing with their prices. (Information from Goitein's index cards)

  column 1

  1. . .סאל. . . . .
  2. אשתרי . . .ו. .
  3. עמאמה . . . .ין
  4. עמאמתין דינרין ורב
  5. עמאמתין ד ד. . וא. . .
  6. שקיק תלת. .
  7. שקיק . . . . .
  8. עמאמה דינרין ותלת
  9. ועמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 15. 115

  רשימה או טבלהENA NS 22.23

  List of contributors containing Coptic numerals. (Information from Goitein's typed texts)

  1. שמואל פרש[. . . . . .] י
  2. יעקוב טבא[. . .] ש
  3. מ. . . מ. . הו.[. .] נר
  4. מוסי שכמ.ה ש
  5. נצר אל.קבאני ש
  6. פהיד בראכך ש
  7. . . . .]. .אשי וצהרה א
  8. יעקוב דהבי ??
  9. א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 16. 116

  רשימה או טבלהT-S 13J7.22

  Business accounts. Notes of receipts etc. Seven instructions to a (Goitein: "?") to meet with different persons and to arrange matter with them. (Information from …

  1. תבת מא וקע פיה ........ אלמולי אלסיד
  2. .................... אבקאה על ....
  3. אל . . . בין [אבו] נצר ובין אלרב ואלחצור עלי קבצה אלנסך וגירהא
  4. ועדדהא ואתבא‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 117

  רשימה או טבלהT-S 13J7.5

  Report of transactions, payments, and assets, mentioning a payment to patrolmen and customs, probably in Alexandria.

  Recto:

  1. בשמך רחמנא
  2. אלדי וזנת ען אלעדל אלכתאן
  3. עתאלין [[ג]ב דאר מאנך ודאר אלזביב
  4. ענד אלסירפי דינאר ורבע
  5. אלעדאד ואלרגאלה א
  6. אלכרא מע אלפרטיל תלת
  7. וחמלת מ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 118

  רשימה או טבלהT-S 10J21.5

  List. Trousseau list. This trousseau list (taqwīm) includes "two rings, amber and gold" totaling one dinar. Overall the list totaled 26 dinar. (Information from Goitein's …

  2 דיונים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 119

  רשימה או טבלהT-S 10J8.7

  List of sundry expenditures made for the Nagid, mentioning items for his kitchen and marking prices using Coptic numerals. Dated to the early 13th century. …

  1. י]עקוב . . . . . לל
  2. ני ר . . ב
  3. בשמ רחמ
  4. עלי סיידי אלנגיד שצ
  5. .עד פי ביתה עמר אלבנא חמולת(?) משה(?)
  6. זבאדי וגירה ביד סלימאן ורקה ביד . כ .
  7. ארז תפאח אקד‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 20. 120

  רשימה או טבלהT-S 12.343

  Memorial list. (Information from Goitein's index cards)

  1. סעדיה החבר וח גאלב [ . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. עתרה בן אלדיאן אבו אלברכ[את . . . . . . . . . . . . . .
  3. שמואל הח וה . וה אברהם ה . . . [ . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 121

  רשימה או טבלהT-S 12.378

  Shipment record of goods that were shipped in the ship “Ben Daysur”. Around 1045. Different merchants recorded their shipments, probably from Mahdiyya to Alexandria. Mentions …

  recto

  1.                               שרח אלרזמה אלדי פי בן דיסור

  2. ברכ]ת .:. היא תעשיר

  3.                     ] מבלג בקדרת [           ] אלכאתמין

  4. ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 122

  רשימה או טבלהT-S 8J10.7

  Inventory of items in possession of Abū l-Surūr, including a ring with a semi-precious stone (‘faṣṣ’), an item adorned with four pearls, and various types …

  1. אלבאקי מן אלו . . . . תחת יד אלשיך אבו אלסרור
  2. זוג . . אר . . דהב פי כל ע . . . ארבעה לולו
  3. וזן אלגמיע דינארין וכסר
  4. ורדה משפע גסיל וכאתם פצה בפץ א . ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 123

  רשימה או טבלהT-S 8J15.27

  Memorial list, or a dirge, not mentioning the dead by name, but by title or profession, e.g. ‘the Damascene doctor' or ‘the Babylonian baker'. Included …

  1. להגיד כי ישר ייי צורי ולא עולתה בו
  2. להצדיק דין ישרים דבר אשר בקולו ארזים שובר
  3. דבר לפניו להתעבר או יהרהר בלבו או ידבר
  4. שהוא חי והבל עובר ואשרי ההולך ב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 124

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.2

  Private account by Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī. Dating: ca. 1080. Concerning shipping goods from the Maghreb to Alexandria. Mentions different expenses in the ports and …

  verso

  1. ב الله الرحيم الرحمن

  2. אלדי צח פי וזן אלצ[ו]ף קקלב רטל

  3. ביע כ דינ אלקנט אלתמן מו דינ ות[מ]ן

  4. ופי אלקטעה אלתאניה אלוזן קקמו [ו]נצ[ף

  5.      ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 125

  רשימה או טבלהT-S 8J29.6

  Bottom pat of a list in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Mentioning part of the formulaic blessings for Maṣliaḥ Gaʾon (1127–39 …

  1. בעד ט. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. מן בעד אן . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. אלדי קד כרגת מני [ . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 26. 126

  רשימה או טבלהT-S 8J33.10

  Statement of payments to a tenant of the Qodesh, ca. 1160. A certain al-Nadiv, otherwise known as the perfume maker, tenant of a compound partly …

  1. ותסלם איצא אלשיך אבו אלמכארם אלפרנס פי תתממה
  2. עמארה אלחאיט אלמדכור ומא אחתיג אליה פיה ופי
  3. גירה מן אלסכאן אלמסתעליה עליה ותרמים קנאה פי אל
  4. מכאן אן //‮…

  Recto

  1. (1-4) Al-Shaykh Abūʾl-Makārim al-Parnās also received the above- mentioned 8 dinars, to complete the repairs of the said wall and anything e‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 27. 127

  רשימה או טבלהT-S 8J8.9

  Inventory of the Sarcocolla (‘anzarut), a medicinal resin, in the possession of Abu al-Khayr Sedeqa, recording the numbers of ratls that have been taken out …

  1. אלדי אצבנא ענד אבו אלכיר צדקה מן גמלה אלענזרות
  2. ג ורדאת ענזרות וזנהא מאיה כמסה וסתין רטל
  3. ואיצא מזודין מאיה וכמסתעשר רטל זיתיה כרג מנהא
  4. ביד אלפראנסה ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 28. 128

  רשימה או טבלהT-S Ar.40.53

  Business account in Arabic script, lengthy, ca. 1055, with a list of pharmaceutical items, spices and herbs from Fustat.

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 29. 129

  רשימה או טבלהT-S Ar.30.284

  Account, day-to-day, of the income of a textile store. Location: Fustat. Dating: Jumada I and II 393 AH, which corresponds to April 1003 CE. After …

  left column

  1. תבת מא תחצל מן מביע אלדכאן
  2. בנצר אבו עלי למדה אולה ארבע
  3. עשר בקין מן גמאדי אלאכר ואכרהא
  4. יום אלאחד לארבע כלון מן גמאדי
  5. אלאכר שגצ קבץ דלך א‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 130

  רשימה או טבלהT-S K15.15 + T-S K15.5 + T-S K15.39 + T-S K15.50

  Part of a booklet, a section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and …

  recto right IV

  1. שׁלמה סופר [ג] מעאלי ג'
  2. גארה אלדבאג ב' חמולה ג'
  3. מע' אבו כתיר ד' אם אברהם ב'
  4. אהרן ד' צריר אבו ב'

  סעיד

  1. ואנצאף לשׁמיעה א' [[כג]] ולבנ‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 31. 131

  רשימה או טבלהENA NS 28.15 + ENA 4011.29

  List, an account of expenditures, by Abū al-Munajjā al-Zariz, including clothing the poor (140 dirhams), money for the children of the nasi, for payment to …

  1. ...[......].[..]......
  2. עשרין דרהם ואיצא גהה אכר[י
  3. תלתין דרהם תכץ אלדיין יזכו? //ב[ה?]//
  4. מערפה אלדיין תלתין דרהם
  5. ואיצ[א] לאולאד אלנשיא עשרין דרהם
  6. אל‮…

  2 תעתוקים

  תגים

  • recto
  • verso
  • 1
  הצגת פרטי מסמך
 32. 132

  רשימה או טבלהT-S K15.39 + T-S K15.5 + T-S K15.15 + T-S K15.50

  Part of a booklet, with section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and …

  recto right side IV

  1. א אלרום
  2. יהודה ד' מרדכי אלצריר ד'
  3. איתאם אלקרא ב' בן נתן ב'
  4. חמאה אליה ד' זעפראן ח'
  5. מערפה אלצבאג ד' אמראת אלמית ב'
  6. אברהם ואכותה ה'‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 33. 133

  רשימה או טבלהENA NS 29.4

  Accounts of a ritual slaughterer (shoḥeṭ). The notes of a shoḥeṭ listing the sums paid by each butcher, their names, and the numbers of cattle. …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 34. 134

  רשימה או טבלהENA 3150.7

  Memorial list for Abū l-Karam b. al-Dayyān. Verso is a memorial list for the Muzaghlil family. (Information from Goitein’s index card)

  תעתוק אחד דיון אחד

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 35. 135

  רשימה או טבלהBL OR 5549.1

  Memorial list of the Gaonic family of Evyatar Ha-Kohen, headed 'principals of schools' but including also names of people that were no Geonim, ca.969-1021. (NB: …

  1. ביתת בן דוסא
  2. כבנו גדולת קדושת מרנא ורבנא דוסא השר הנכב וכגק מרנא
  3. ורנבא יהושע החבר המעולה וכגק מור אברהם השר הנכ
  4. וכגק מור יצחק השר הנכ וכגק מר ורב י‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 136

  רשימה או טבלהT-S Misc.28.29

  Shipping certificate from Nahray b. Nissim probably to Moshe b. Yahya al-Majani. Around 1065. Detailed the coins that were in a coin packet. Verso: Details …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 37. 137

  רשימה או טבלהT-S Misc.8.10

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca.1040. The upper part of a leaf, writtten by Yefet b. David b. Shekhanya. (Information from Gil, Documents, …

  TS Misc. Box 8, fol. 10Gil, Documents, pp. 181-182 Doc. #14Revenue from rent ca.1040SH [10-21-86]

  1. דינאר[ ]גביתה [ע]ן שהר צפר מן אלסנה
  2. מן דאר בן חסן‮…

  Recto

  1. dinars …. that I collected for the month of Ṣafar of that year 

  2. from Dār b. Ḥasan al-Ṣabbāgh: The room of Sahlān, 9 dir. 

  3. The room of Wa‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 38. 138

  רשימה או טבלהT-S 16.39 + T-S J2.77

  Detailed account of a kosher butcher from Fustat, specifying the various community officials and other persons to whom he had made payments of 7 dirhams …

  1. . . . . . . . . . . . .].ה אלדבאחה
  2. . . . . . . . . . . . .] לשטרות: פה כז
  3. [ברא]ש[ית] נח לך [. . . . . .] ויהיו תול יצחק
  4. . . . .] וישלח וישב מקץ ויג‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 39. 139

  רשימה או טבלהT-S J1.26

  Exact account of expenses for a distinguished, sick foreigner, showing also how these expenses were covered. Written by Natan b. Shelomo ha-Kohen (active in Fustat …

  left column

  1. שבט
  2. אלדי כרג יום אלגמעה
  3. מזונות ר אלעזר אלגריב
  4. מלחפה ללרפאיד ג ורבע
  5. שראב לגמעה ואלסבת ב
  6. דגאגתין ד דר ורבע
  7. זעפראן רבע דרהם
  8. סקא רבע דרהם
  9. ז‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 40. 140

  רשימה או טבלהT-S J2.63

  Account for Av and Elul 1494, and Tishri 1495 sel. ca. 1183. A double leaf, taken from the notebook of Judge Shemuel b. Saadya, this …

  1. תצקיע גבאיה אלפרנס ביאן לשהרין והמא אב ואלול
  2. אתצד דאר אלזגאג אלקאעה טו ½ דרי ז כרים ה
  3. עבד אלעזיז ה מנצור א ½ עיסי ו וחיד ב ½
  4. אם עוץ ב עביד ד סלימאן‮…

  a: (verso)

  1. The accounting of the collection of the parnās Bayān for two months namely, Av and Elul 

  2. 1494: Dār al-Zajjāj. The qāʿa, 15 1⁄2. Darī,‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 141

  רשימה או טבלהT-S K15.110

  Account of revenue from rent, ca. 1165. Written by Judge Hiyya b. Yitzhak. The total sum, written in Coptic, is 561 dirhams, but details of …

  I

  1. אלדאר אלמערופה בסלם אבו אלרצא
  2. יו וצף
  3. אלדאר אלמערופה בבן אלמודב ב
  4. תמן דאר ר ישועה א ורבע
  5. אלברג שרכה סאלם יז
  6. דאר אלזית ז
  7. רבע דאר בן אלחלאל ה
  8. סוק אל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 42. 142

  רשימה או טבלהT-S K15.13

  Account for Marheshwan and Kislev 1495 sel. ca. 1183. This is a double leaf of the notebook of Shemuel b. Saadya. The first part is …

  TS Box K 15, f. 13b-c Accounting for Marheshwan and Kislev 1495 sel. ca. 1183SH [2-13-87] (P) a recto, right column

  1. תצקיע גבאיה אלפ[רנס אבו אלביאן ‮…

  Recto, right column

  1. The accounting of the collection of the parnās Abūʾl-Bayān, Marheshwan 

  2. and Kislev 1495: Dār al-Zajjāj, the qāʿa, 31.

  3. Manṣ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 43. 143

  רשימה או טבלהT-S K15.16

  Fragment of a list of pledges to charity made at a wedding. The bridegroom, styled "the elder, the scholar Abu al-Baha" (written in larger letters, …

  1. אלשיך אלתלמיד אבו אלבהא אלחתן אסמא //נצף דרהם//
  2. אלשיך אבו אלפכר אלתלמיד אלצירפי נצף דרהם
  3. אלשיך אלרשיד אלתל[מיד] אלעודי נצף דרהם
  4. אלשיך אלאגל אלת[למי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 44. 144

  רשימה או טבלהT-S K15.3

  List of revenue from rent ca. 1200. A fragment of a double leaf from a notebook. The revenue listed refers mainly to the funduq and …

  I

  1. [ ]ד כה[
  2. טביקה ג [
  3. עלו אלפ[נדק]
  4. סכן בו אלפר[ג ]יח[
  5. אלפנדק
  6. מכזן סכן פצאיל א
  7. מכזן סכן בן אלרצא ב
  8. מכזן סכן מכארם ב
  9. מכזן סכן בן ר אהרן ב
  10. אלקאעה ב<
  11. אלב‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 45. 145

  רשימה או טבלהT-S K15.89

  Accounts of Nahray b. Nissim (on the basis of handwriting), 1051, noting sums of money and giving some details about the wares. (Information from Gil, …

  2 תעתוקים

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 46. 146

  רשימה או טבלהT-S K15.88

  List of pledges arranged in two sections, separated by a blank space. Thirteen donations are in the first group and ten in the second; two …

  1. ג ג
  2. אבו אלחסן //מס'// אלשיך אלאסעד //בן אלת[
  3. א ב
  4. אלשיך מפצל אולאד אלנשאדרי
  5. ג ג
  6. בו מנצור וואלדה
  7. ב
  8. אלכהן אבו אלמגד עאני? אלרשיד //אללוי//
  9. ה ה ב ה
  10. אלמ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 47. 147

  רשימה או טבלהT-S K15.70

  List of names of functionaries in Egyptian synagogues.

  TS Box K 15, f. 70, ed. Mann, Jews, vol. 2, p. 247, 03-21-90,Edited in comparison with manuscript. Y.S. (p)List of names of functionaries in Egyptia‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 148

  רשימה או טבלהT-S K15.87

  Account of rent, ca. 1096. Accounting of rent owed by four tenants. Besides the accounting of an anonymous tenant of which only the end is …

  TS Box K 15, f. 87 Gil, Documents, pp. 227-228 Doc. #38 Accounting of rent ca. 1096 SH [11-25-86] (P) I

  1. [ ] סנה תמן
  2. [ ] תלת דנ`
  3. לה גמדי אלאול טבקה ‮…

  I:

  1.  .... of the year [48]8 

  2.  .... 1⁄3 dinar. 

  3.  To his credit for Jumādāʾl-awwal, the ṭabaqa . . . . 1/3. 

  4.  The room of al-Ḥalabī, in the rea‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 149

  רשימה או טבלהT-S K25.169

  Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A fragment seemingly belonging to the same record as T-S NS J264a and also written by …

  TS Box K 25, f. 169Gil, Documents, pp. 184 Doc.#16Revenue from rent ca. 1040SH [10-22-86]

  1. ] ורבע ומן שבת דרהמין ונצף ורבע`
  2. ומן בן אלחלאל דרהמין` ונ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 50. 150

  רשימה או טבלהT-S K25.254

  Account of the qodesh, ca. 1165. A double leaf from a notebook. The draft of an accoutning occupies only one half of the leaf, and …

  TS Box K 25, f. 254 Gil, Documents, pp. 306-307 Doc. #69 Accounting of the Qodesh ca. 1165 SH [1-29-87] (P)

  1. אמין אלדולה כ
  2. אלשאערין כ
  3. בנת אבו אלפרג ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך