רשימה או טבלה: ENA 3483.17

רשימה או טבלה ENA 3483.17

תיאור

Account (FGP). See PGP 9880

ENA 3483.17 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3483.17 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3483.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain