רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J303a–c

מכתב T-S NS J303a–c
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה