רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,7

מכתב Moss. IV,7
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
  לתרגום ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, התימנים: היסטוריה, סדרי חברה, חיי הרוח‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of the Jewish Communities in the East, 1983).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 45-47