רשימה או טבלה: ENA 2712.17 + ENA 2712.16

רשימה או טבלה ENA 2712.17 + ENA 2712.16

תיאור

See join.

ENA 2712.17 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2712.17 verso

verso

ENA 2712.16 recto

recto

ENA 2712.16 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2712.16: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
  • ENA 2712.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain