רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: p. Heid. Hebr. 17

רשימה או טבלה p. Heid. Hebr. 17
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #300
    • #300