רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. IV,57

מכתב Moss. IV,57
  1. ציטוט
    Oded Zinger, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל digital edition