רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K15.50 + T-S K15.5 + T-S K15.15 + T-S K15.39

רשימה או טבלה T-S K15.50 + T-S K15.5 + T-S K15.15 + T-S K15.39
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • no. 63