מסמכים קשורים טקסט ספרותי: T-S Misc.35.48 + T-S Ar.48.121

טקסט ספרותי T-S Misc.35.48 + T-S Ar.48.121