רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S Ar.29.56

טקסט ספרותי T-S Ar.29.56
  1. ציטוט
    Sacha Stern and Nadia Vidro, "A Tenth-Century Jewish Correction of the Easter Calendar,"Le Muséon 134, no. 3 (n.p., 2021), 353–71.
    כולל מהדורה, תרגום, דיון