מסמך משפטי: JRL SERIES B 6345

מסמך משפטי JRL SERIES B 6345

תגים

תיאור

Partnership agreement in the hand of Yosef b. Shemuel b. Saʿadya ha-Levi (active ca. 1180–1210). The parties are Abū Saʿīd and [Abū l-]Riḍā. On verso there are the remnants of a halakhic treatise or responsum in the same hand. AA

JRL SERIES B 6345 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 6345 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 6345: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0