מכתב: T-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

מכתב T-S 10J15.18 + T-S 8J18.25

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter. Appeal written from prison by the son of Avraham to Yosef, Yiṣḥaq and Yehuda, sons of Menahem, in Hebrew. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J15.18 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. קול אומר קרא ואומר מה קרא כי אין בלשוני מלה לדבר ולא בפי תהלות לחבר
 2. כי אני סום בשפה ולשוני רפה וב . . . . סרעפי בקרבי רעדה אחזתני ואמרתי
 3. בלבי א . . . גוה אני אל הנדיבים המהוללים בשם טוב לזכות בהכר נתתי . טוב
 4. ואין עליהם לתמוה כי לא עמד בי טעמי וריחי שמיום שנתבקש אבא מרי
 5. הרב רבנ אברהם זלהה בישיבה שלמעלה כמה הרפקי עדו עילוי ונפקד ממני
 6. . . לו . . . . . . . . . . . . ן מ . לי אל כלי הורק יין רקחי ואם כן איפוא איך ברוח נבהלה
 7. תהיה המליכה . . ק לפניהם מקובלת ואיך השפה בלולה וחריבה אקריב אל הנדיבים
 8. חסד עריבה המה הגדולים השרים החכמים הנגשים אל ייי הנודעים בכל המ . . י יעמדו
 9. לשלום על מכונם ניתן השם להם אהבה . . . . ת בקרב . . . . המה הגיבורים שבחר
 10. הגברים . . . . . . . . . . . . . . . ורבנו מנחם רוח ייי תניאנו בימיהם יבוא מנחם בראשון
 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . כגק יקרת מעלת השר היקר החכם הנבון ר יוסף ואחריו כגק
 12. המועלה במעלות הגדולים רבינו יצחק ואחריו כגק הנעים היקר רבינו יהודה והחוט
 13. המשולש לא במהרה ינתק וכלל אחיהם כולם יתענגו על רוב שלום אשר בתיהם
 14. בית ועד לחכמי משמרת הקודש תבוא לפנכם(!) אנקת אסיר אביון קשוע רבותי שרי
 15. קודש [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 10J15.18 1v

1v

Verso.

 1. 1. . . . חזה אלי בעוניי חנני ומתורת חסרון חלצני ש . ה שועי . . . . . . . אדני
 2. 2. . . ם . . . . לי קהר ענני

T-S 8J18.25 1r

1r

T-S 8J18.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J15.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J18.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.