מסמכים קשורים סמי ספרותי: T-S NS 324.87b + T-S NS 324.87a

סמי ספרותי T-S NS 324.87b + T-S NS 324.87a