מסמכים קשורים מכתב: T-S 20.94 + T-S 13J35.1

מכתב T-S 20.94 + T-S 13J35.1