מכתב: Bodl. MS heb. e 105/53

מכתב Bodl. MS heb. e 105/53

תגים

תיאור

Probably non-Geniza. Letter from Yaʿaqov Ḥayy b. Avraham Mondolfo, in Siena. Dated: 15 Adar 5454 AM = 12 March 1694 CE. This looks like a draft or writing practice -- there are interlinear corrections as well as citations in the right margin for the biblical verses alluded to.

Bodl. MS heb. e 105/53 53 recto

53 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 105/53 53 verso

53 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום