סמי ספרותי: ENA 1822a.95

סמי ספרותי ENA 1822a.95

תגים

תיאור

Trial of the pen that reads among other things ḥadrat mawlaya al-šayḫ

ENA 1822a.95 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 1822a.95 2

2

ENA 1822a.95 3

3

ENA 1822a.95 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1822a.95: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)