סוג לא ידוע: ENA NS 83.72

סוג לא ידוע ENA NS 83.72

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined