מסמכים קשורים מכתב: T-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5

מכתב T-S Misc.35.15 + T-S 10J10.5