סוג לא ידוע: ENA NS 76.219

סוג לא ידוע ENA NS 76.219

תיאור

Newly treated and encapsulated, must be examined

ENA NS 76.219 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA NS 76.219 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 76.219: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain