מכתב: ENA NS 72.8

מכתב ENA NS 72.8

תיאור

Letter fragment. In Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dealing with business matters. Mentions 25 qinṭārs of something and ginger (zanjabīl).

ENA NS 72.8 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 72.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 72.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain