מסמך שלטוני: ENA 3907.6

מסמך שלטוני ENA 3907.6

תיאור

Official letter in Arabic script. Ends of 5 lines are preserved. Content unclear. The red/black border decoration on verso is very similar to T-S 12.459 + T-S G1.55 + T-S G2.150 + Halper 164 (might even be a join, though the text on recto does not match).

ENA 3907.6 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3907.6 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3907.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)