Search Documents

Filters

20 total results

 1. 1

  LetterT-S 12.215

  Second leaf of a letter from an unidentified merchant, probably in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dated 1052 by Gil and 1066/67 by Goitein (in Mediterranean Society, …

  recto

  1. ב
  2. מולאי אלשיך אבי אלבדר דפעאת אד כאן הו אלעאני [[בצאחב]]
  3. באלכצם צאחב אלניל ותכאצמת //מע// וכילה אבו עבד אללה בקצדהא
  4. לאנה שד מן צאחב אלניל ומצי…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S 8J20.16 + T-S NS J485 + T-S NS 283.96

  Letter describing the claims of the writer's brother-in-law on the half of a house that was sold by the mother to her daughter, the writer's …

  1. אעלם רבינו הרב המבהק בישראל יחיד הזמן
  2. ופלאו ממזרח שמש עד מבואו אן אלממלוך
  3. אתצל אלי זוגה ואנה(!) דכלת בקמאש וכאן לאבוהא
  4. דארין דאר כבירה ודאר צגירה וא…
  1. I inform our Rabbi, the most distinguished Rabbi of Israel, the singular of (our) time

  2. and its wonder from east to west, that the servant

  3. marri…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterT-S NS J408 + ENA 2808.6

  Family letter in Judaeo-Arabic. From an unidentified man possibly named Karīm, apparently in Zarnīkh (in Upper Egypt, see recto l. 44 and recto right margin …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 4. 4

  LetterT-S 13J9.2

  Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya. End of 1025 / 1026. Concerning the Fatimids' army that is coming from Egypt against the …

  1. אל אוהבנו וחברנו ונכבדנו ויקרינו כגק מ ורב אפרים החבר במעוז ומחסה
  2. מתגבר בצל שדי יתלונן ויתאבר ביראי אל ידבק ויתחבר ברוחו להיות מושל
  3. להתגבר לקרב כל מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2r
  • 1r
  • 2v
  View document details
 5. 5

  LetterBodl. MS heb. c 64/7

  Letter in Hebrew dated 1759/60 CE (520 = תהֿלה לכֿל), from the Jewish community of Tiberias to the Jewish community of Pisa, begging for financial …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 6. 6

  LetterT-S 12.31

  Letter sent from a village to the capital asking for news and discussing shipments as well as what appear to be seasonal laborers. The writer …

  Recto:

  1. בשמך רח
  2. תקדמת כתבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלואלד [ . . . . ] אללה [ . . .
  3. כמא לא אשך בוקופה עליהא ואלדי אוגב אצדאר הדה אלאחרף תוגה
  4. מיכאל …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 8J23.13 + T-S 13J27.17

  Letter from Abū Saʿīd b. Abū l-Ḥasan al-Abzārī, somewhere in the Maghrib, to his brother Abū l-Barakāt, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dated: Last decade of …

  Recto - lower fragment

  1. בין אלמס|למין ובין אלרום ומא בקי אחד יגסר ידכר
  2. ס]פר פי אלבחר פבקית אנתטר אחד אלמראכב
  3. אמא] אלפכרי ואמא אלגיטאני פשא אללה אנהם …

  Recto

  1. . . . between the Mus]lims and the Rūm. Nobody dared to talk any more

  2. about t]ravel by sea. I had indeed awaited the arrival of a ship,

  3. e…

  2 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterBodl. MS heb. d 74/45

  Mercantile letterReporting that everyone at home is well and giving the prices of different goods. Wheat: 1 dinar per 9 waybas. Honey: 5 dinars per …

  1. וימצאו חן בעיני כל רואיו ויחזירו אל ביתו ב[לבא חדיא
  2. ו]כיסה מליה אמן אמן סלה ממא אעלם חצרתה אלסאמיה
  3. אנני אשתרית אלקמח ואלצביאן פי כל עאפיה ומולאי אלש…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 45 recto
  • 45 verso
  View document details
 9. 9

  LetterT-S 10J9.26

  Letter by Avraham b. Natan ('ata) concerning the disorder in Tunis and concerning the burial of his father in Jerusalem, 1st quarter of the 11th …

  1. אטאל אללה יאכי וסידי בקאך ואדאם ציאנתך וסעאדתך וכלאיתך וכפאיתך וכאן לך
  2. וליא פי כל אלאמור כתאבי אליך ה איאם קבל ראס אלסנה אלמסאול [אן] יגעלהא אללה על…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterT-S 12.316

  Letter draft from Efrayim b. Shemarya to Shelomo b. Yehuda. Fragment: the upper part only. Dating: probably 1028 CE (Gil's estimate). The letter praises the …

  1. ] שבויים[(?)
  2. ]חף ובר ה[
  3. ]בר
  4. ] לאשפותה וברכות להשיתה ברית לכרותה
  5. ]הרבה טובות להשפיעה נחמות להודיעה
  6. ] ושמועה מלבות להתקימה אויבים להכניעה
  7. ר]ועעה ממרים…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 11. 11

  LetterT-S K25.189

  Letter in Judaeo-Arabic. In a lovely hand; the same scribe seems to have reused numerous Arabic-script documents for literary/liturgical text (see Joins Suggestions). This letter …

  1. בשמך רחמנא
  2. שומר פתאים ייי ברוך הגבר אשר יבטח בייי וג
  3. כתאבי אליך יאואלדי ויאמולאי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך
  4. ואדאם עזך ותאידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך
  5. ע…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 13J13.27

  Letter sent by a man from Sicily who had immigrated to Tyre, describing a civil war in Sicily and the bad economic conditions under which …

  1. כתאבי יאכי וסידי וריסי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך
  2. וסע/א/דתך מן צור ז מצא מן כסלאב ען סלאמה ועאפיה ושוק אן
  3. שדיד גדא אסל מן אללה קרב אלאגתמאע עלי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterL-G Misc. 35

  Letter from a Jewish woman, in or near Tripoli (Lebanon), to her brother-in-law, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She is a refugee from Jerusalem who has …

  1. [כתאבי אליך יאולדי ורייסי] וגלילי אדאם אללה סלאמתה וסעאדתה
  2. [ ] אליך יאולדי [ואלעזיז ע]לי אמר אן נצפה
  3. [ כאן אבו אלכיר] מע אלמנתצר פמאת אלמנת[צר]
  4. [ופק…

  Recto

  1. [My lord and] illustrious master, may God make your welfare and happiness permanent.

  2. [I have to convey] to you, my dear boy, something whic…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 13J22.24

  Letter from the physician Abū Zikrī, in Jerusalem, to his father Eliyyahu the Judge, in Fustat. Abū Zikrī reports that his masters, the princes al-Malik …

  Recto

  1. ודכר אלמולי ען אלבקיאר אנה קד אפדאה
  2. וטלב יסיירה פלא תסיירה אצלא פאני
  3. כנת פי מרצי אעול המכם בעד אלמות
  4. כיף יכון חאלכם אדא וצל אליכם מלבוס
  5. ולדכם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 15. 15

  LetterBodl. MS heb. b 13/49

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. Dating: July 30 (26 Av), 1057, …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 49 verso
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 10J9.16

  Letter by the Jewish community of the village of Qalha, Egypt, apparently to Eli ha-Kohen b. Yahya in Fustat, 2nd half of the 11th century. …

  Recto

  1. בשמך רחמנא
  2. נעלם סידי אלפרנס אטאל אללה בקאך ואדאם עזך
  3. ותאידתך וסעדתך וסלאמתך אן למא כאן יום סבעה עשר
  4. בתמוז וצל אלי ענדנא אשיך אבו עמרן מוסה בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במא …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterHalper 389

  Letter from Salāma b. Mūsā of Sfax, in Mazar, Sicily, to his partner Yehuda b. Moshe b. Sughmār, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The longest letter …

  Recto

  1. סידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה כתאבי אליך מן מאזר לז בקין מן אלול ען סלאמה ונעמה
  2. נשכר אללה תעאלי אסאלה אלמזיד מן כל כי…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  • p. 1
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 8J20.26

  Letter from Alexandria to Fustat. In Judaeo-Arabic. Fragment: Bottom half only. Dating: There are reports of men seized for forced labor to dig a ditch …

  1. גיר ואתק בדלך ואלבלד עלי קציה צעבה מן חפר אלכ[נד]
  2. בלד מגלק ואלצכרה ווגדת ימן הי אלדי וקע עליהא אלבאב וגראת
  3. עליהא שדה עטימה ולהא אליום ארבעין יום והי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה ב…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details