Search Documents

Filters

488 total results

 1. 1

  LetterENA NS 48.20

  Business letter. In Judaeo-Arabic. Probably the same handwriting as ENA NS 48.13 (per the note photographed with the image), which Frenkel has been identified as …

  Recto

  1. ] . . קד .  לב . . [
  2. ] . ת חצרתה שי תאכד מן אי וגה [
  3. ] . ן אלשיך אבו אלסרור ורפיקה מא ידפעו שי [
  4. אלנצראני אלמאיתי דינאר וקד אכדת אלקנטאר
  5. בקקעה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 2. 2

  LetterBodl. MS heb. c 28/55

  Extremely polite business letter dealing with a consignment caraway dispatched from Fustat. (Information from Mediterranean Society, I, p. 340, and from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ
  2. כתבת אטאל אללה בקא חצרה מולאי אלשיך
  3. אלאגל ואדאם תאיידהא ועלאהא ורפעתהא
  4. וסנאהא וסמוהא וארתקאהא ותמכינהא
  5. וכבת אעדאהא וקד עלם אללה שדה שוקי
  6. אלי…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 55 recto
  • 55 verso
  View document details
 3. 3

  LetterT-S 8J25.21

  Letter from an unidentified sender, in Rashīd, to Abū Saʿīd al-ʿAfṣī ("the gallnut dealer"), probably in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in both Judaeo-Arabic …

  Recto:

  1. קירא{ט}ין סגרא קיראטין תמר הנדי
  2. תלאת אואק זעפראן טייב כל וקייה פי
  3. קרטאס תמן דינאר פאגרה תמן קצט
  4. תמן פלפל תמן כרכם תמן ענזרות
  5. רק קיראטין לבאן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterENA 2738.7

  Business letter in Judaeo-Arabic. Recto opens in the middle of an interesting story: "Six Venetian ships arrived, bearing great bounties (niʿam ʿaẓīma), and all of …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 5. 5

  LetterENA 1822a.59

  Letter, detailed, about the pressing of grapes and the making of wine in which the writer informs his relative that for his three dinars, thirty …

  1. בסם אללה אלרחמן אלרחים
  2. וצל כתאבך יאשיכי אטאל אללה בקאך ווצל בוצולה אלמרשחה
  3. ואלמדאד //ואלקצדיה// לא עדמתך ולא כלות מנך ואמא מא דכרתה
  4. מן אמר אלענב פלם…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 6

  LetterENA NS 50.20

  Letter from Mūsā b. Yaʿaqov al-Miṣrī, in Malīj, to Yosef b. David b. Shaʿyā, in Fustat. Dating: ca. 1056 CE. The writer deals with selling …

  recto

  1. [   ] מולי אלשיך מן מליג יום אל

  2. [  ] ען סלאמה ללה

  3. [תקדמת כת]בי עדה אליך אעלמתך

  4. [    ]ין קבל וצול סידי אבו

  5. [      ] ונצף ורבע ואתנין

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 7. 7

  LetterJRL Series B 4066

  Business letter informing its recipient of the purchase of a certain commentary ('al-perush') for fifty dirhams. The writer reports that he will pay forty dirhams …

  1. בשמ
  2. יא מולאי אלנסכתין ואחד וקד אנפדת לך
  3. אלפירוש בעשרה כמא רסמת ויכון אל
  4. גמיע כמסין דרהם תדפע אנת עשרה
  5. ואנא [[אב]] ארבעין דרהם ערפת חצרתך
  6. דלך ושלום ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 8. 8

  LetterMoss. IV,28.1

  Letter from Barhun b. Musa al-Tahirti, from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1052. To be sent to the house of Ibn Isḥāq Ibrahim …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterJRL SERIES B 2002

  Business letter in Judaeo-Arabic. Dating: likely ca. 13th century. Headed "response" (al-jawāb). Reporting that 12 nuqra dirhams were sent with with R. Ḥisday and 35 …

  1. אלגו.[.....................]
  2. באן וצל לכם אלדראהם אלדי עלי יד
  3. ר חסדאי והי יב דרהם נקרה ואלדראהם
  4. אל[....] עלי יד מוצלהא והי לה נקרה
  5. ופה ביצה ו[.] ארטא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 10. 10

  LetterENA NS 2.7

  Letter addressed to Abu al-Ḥasan Ali b. Ishaq, dealing with business affairs. Ibrahom is mentioned

  1. בשמך רחמנא
  2. וצלת כתב חצרה מולאי אלשיך אלאגל אטאל
  3. אללה בקאהא ואדאם עזהא ונעמתהא
  4. ותמכינהא וכבת אעדאהא וסרני מא
  5. תפצל אללה בה מן אלפ.פ. אללה תע יקים
  6. את ד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 11. 11

  LetterT-S 10J27.11

  Fragmentary business letter concerning the author's opponents. The writing appears to be in the hand of Avraham b. Natan. (Information from Goitein's index cards)

  1. אלנאס פגעלוה לי מנאצב . . .
  2. בה מני אלגרץ תם וגדו אבו אלכרם
  3. אדא נפכו פיה אנעמל פכדמה
  4. קאל אן . . . . ל . ן מא ליס ימכנני אנא
  5. אפעל ש . י פן וא . . . וה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 12.35

  Business letter addressed to Arus b Yosef including greetings to his brothers-in-law. Dated to the late 11th/early 12th century. (Information from Mediterranean Society, III, pp. …

  1. . . . . . . ] . . . . . . אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה וקראתה
  2. . . . . . . . . . . . . . . . ] . . ובלגני מן חסן חאלה ואסתקאם אלמעישה ו…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 13. 13

  LetterT-S 12.402

  Fragment of a letter from Musa b. Abi al-Hayy from Alexandria, to Barhun b. Musa ha-Tahirti, Fustat. Around 1045. The writer lists the goods that …

  recto

  1. [ ] דפעה אלי אברהם בן אלאסכנד[ראני]

  2. [ ] תכפיף עלי קלבך [ ] פאעלם אן אשגאלך כתירה ואל[ס]עה(?)

  3. [אנמא] אלצרורה געלתני נתקל עליך פיה ואלעבדאנ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 13J19.1

  Unfinished business letter sent by Mubarak b. Natan to Mubarak b. Ibrahim in Tyre, to whom he had already written three letters. (Information from Goitein's …

  1. על שמך
  2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה
  3. וסלא]מתה ונעמתה מן אלסכנדריה
  4. ען חאל סלאמה ועאפיה ואלחמד ללה וחדה וען שוק
  5. אליה שדיד גמע אללה ביננא ע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterT-S 13J19.25

  Late letter to Abd al-Karim Kashani dealing with orders for goods. (Information from Goitein's index cards)

  1. לקי
  2. סלאם אללה תעאלה וברכאתה וזכי תחייאתה
  3. עלה אלאך אלעזיז עבד אלכרים ואלקפץ וצל לי
  4. יום אלתלאת וקלבתה חאזה ואלתרנגביל
  5. אלי הוא אלאצל מא ראיתה ואשכית אנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 13J19.9

  Important business letter sent from Alexandria by Farah b. Ismail to his father in Fustat, containing details about delivering money, commodity prices, and ordering goods …

  1. וצלני כתאבך יא ואלדי אטאל אללה בקאך מתצמנא בסלאמתך פשכרת אללה עלי דלך מורך ז בקין
  2. מן מרחשואן עלי יד סרור אלפיג ומעה נסכה אכרי מא ארא אן אגאובך עליהא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 13J20.29

  Business letter to the writer's brother Shelomo. Two drafts of very late note. The man has difficulty expressing himself. He requests garments (jubab) for cover …

  1. סלאם אללה תעלה ורחמתו וברכאתו
  2. ואגכת חיאתו עלי אלאך אלעזיז כר
  3. שלמה יצו בידכל עליך אבוי באנך לא
  4. תצרב אנה והואוי באנך אנת גאי אבנו
  5. מן פצלך ומן אחסנך אנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterT-S 13J20.8

  Business letter from Yosef b. Arah to Nethanel ha-Talmid b. 'Amram dealing with palm-fiber, books, pots, myrtle, silk, and other textiles. Dated early twelfth century. …

  1. בשמ רחמ
  2. קד עיל צברי וכאנני טני פי נפסי ועליהא פכיף חצרה מולאי
  3. אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ונעמאה וגעלני מן
  4. אלאסוא פדאה לולא אנה יכון אופא מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 13J21.28

  Letter sent from Alexandria by Shemuel b. Aharon to Abu Ishaq Avraham b. Moshe in Fustat, explaining why he could not send the silk which …

  1. בשמך
  2. חצרה מולאי וסידי כב ג מ ו אברהם התלמיד
  3. הפרח הטוב הגזע הנעים השושן הייפה בן כגק
  4. מ משה המלמד סט אעלם חצרתה אדאם
  5. אללה עזה אן למא כאן קבל כרוג ואלד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 13J13.11

  Letter from ʿAyyāsh b. Ṣedaqa, from Fustat, to Nahray b. Nissim, Busir. Around 1054. Nahray is in Busir and buys linen with the help of …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך

  2. ברחמתה מן אלמסתקר ליא בקין מן אלול כתמה אללה על[יך ועלינא] באחסן כא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 13J14.12

  Letter sent by Yehuda b. Israel to Abu al-Fadl Yosef b. Ma'la, asking him to buy goods. (Information from Goitein's index cards)

  1. בש רח
  2. וצל כתאב חצרה מולאי אלשיך אלאגל אדאם אללה סלאמתהא וסעאדתה[א
  3. וסמוהא ותמכינהא ועלוהא ודפעתהא וסנאהא וכבת באלדל חסרתהא
  4. ואעדאהא במנה ופצלה אנה גוא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  LetterT-S 13J15.21

  Calligraphic letter from Ya'qub to someone named Ismail in Alexandria, asking urgently for some cloth. (Information from Goitein's index cards)

  1. כתבי(!) אל אלולד אלעזיז אדם(!) אלה בקאה ובקאך ומן חסן
  2. אלתופיק לא אכלאה הו יסלם עליכם כתיר ולא יפעל .והך
  3. עבדו באן מא בקה יבצר מוטנו ואן כאן פי קלבך
  4. ט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 23

  LetterT-S Ar.30.255

  Goitein suggests that this letter was addressed to Arus b. Yusuf al-Arjawani because reference is made to 'Allan, his sister's son, and to his partner …

  1. . . . . . . ] . ת . . רח בקצא ח[ואיג]ך [ . . . . . . . . . ] . . כתא . [ . . . . . . . . . . .
  2. . . . . מן אצחאבנא באני נאמן . [ . . . . . . ]ם ואני …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 24. 24

  LetterT-S 8J25.20

  Memorandum (tadhkira) from Nissim b. Benaya, in Alexandria, to Abū l-Karam Marwān, probably in Fustat. Dating: early 12th century. Ordering 50 zabdiyyas (a type of …

  Recto

  1. בשמך
  2. תדכרה אלי סיידי אבו אלכרם מרואן אטאל אללה
  3. בקאה תתפצל יא מולאי כמא לם תזל עואידך
  4. ותשתרי לי ד בראני מלאח כבאר י צחון
  5. מלוונה ותאכד לי איצא נ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  Credit instrument or private receiptT-S AS 150.4

  Note addressed to Abu al-Faraj, saying that Abu al-Makarim is to receive payment from the bearer, in the amount of two qirats (of a dirham) …

  1. אלשיך אבי אלמכארם דאמת נעמתה יקבץ מן מוצלהא
  2. קיראטין נקרה ופלוס נצף דרהם פלא עדמת פצלה
  3. ויבסט עדרי לאגל עאקה אלפצה ואלפצל לה פי דלך

  Verso. Address.

  י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  LetterT-S NS J58

  Letter fragment. In Judaeo-Arabic. Business letter stating that Umm Bayān, who is dragged to court every day by her creditors, opened her husband’s storage crate …

  1. אעלמתך אן אלשיך אבי אלמחאסן ש.[. . . . . . . .
  2. ושוי זעפראן ואשתרית אנא [. . . . . . . .
  3. ואלגמיע יכרג אן שא אלכלה צחבה אלשיך [. . . . . . . .
  4. ואלחריר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S AS 152.9

  Letter from Peraḥya b. Sahlān (Alexandria), ca. 1055. Only the bottom part of the letter is preserved. Refers to a blow involving the wares of …

  verso

  1. אלפגיעה [ ] פכונא נכתב אלי [

  2. וולדה נעלמהם בהדה אלנובה וכאן וצל מן טראבלס אלגרב צחֿבה [

  3. אבו אלטרור צאחב שמעה אלחל[י]סי ק[ ] וימ[ ] מאלה וח…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 28. 28

  LetterT-S 8.82

  Business letter from Mūsā b. Isḥāq b. Nissim al-ʿĀbid. In Judaeo-Arabic. Dating: 11th century. Mentions merchants such as אבן אלטבני, Mūsā Ibn al-M[ajjānī?], and ʿAmmār …

  1. בסם [אללה] אלרחמן אלרחים
  2. אטאל אללה יא שיכי וריסי אלעזיז עלי בקאך ו[אעזך] ואכרמך ואיד[ך
  3. כתאבי אליך לח איאם בקין מן אלול ען חאל סלאמה ועאפ[יה וען שוק

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 29. 29

  LetterT-S NS 321.38

  Letter from ʿAyyāsh b. Ṣadaqa, in Būṣīr, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: ca. 1045 CE. ʿAyyāsh is about to finish the phase of …

  recto

  1. [יאשיכי וסי]די אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף

  2. [ אלאסוא] ענך מן בוציר //מסתהל כסליו// ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק אליך קרב אללה

  3. [אל…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  LetterMIAC 76

  Letter issued by a merchant in al-Mūskī in Cairo – undated – Bassatine Cemetery – Museum of Islamic Art – (number 76) – in Hebrew. …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 31. 31

  LetterT-S 8J27.16

  Letter concerning business issues in which the writer discusses the price of silk and references a previous conversation between Abu al-Tahur and the addressee. Abu …

  1. גיד יב דינ קלת לך פרסה ותדה . . . . . [ . . . . . . . . .
  2. . . מני מנך בקי ביני ובין ב . . . מסעוד [ . . . . . . . . .
  3. ענדך . . . בהם ואנצר לרוחך לא …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  LetterT-S 8J36.7

  Letter from Mubarak ha-Levi b. Yosef to Alexandria concerning business matters. The writer calculates how much he has paid the addressee and how much of …

  1. וצל כתאב מולאי אטאל אללה בקאה ואדאם נעמה ודכר סלאמתה אדאמהא
  2. אללה לה וקד דכר מולאי אמר אלאכשב אנהא .ליה לקד תוגה אלי מא
  3. קבלתם סידי אבי זכריא חיים בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 33

  LetterENA NS 22.17

  Letter sent by Yaʿaqov b. Nissim to his brother Abu al-Khayr. The letter contains an account for raw Susa cloth, sent from Fustat to another …

  1. בש
  2. כתאבי אליך יאכי ואלעזיז עלי וענד[נא
  3. אטאל אללה בקאך ואדאם נעמ[.
  4. לו דהבת יאכי אשרח לך מא
  5. לחקני פי הדה אלספרה לכנת
  6. תרי ללדהר עגב עלי סלאמה
  7. ואקל מא ל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 34. 34

  LetterT-S 16.232

  Fragment (left side) of a calligraphic letter in Judaeo-Arabic. Reporting about the addressee's sheep, colocasia and other products. Mentions Sunbāṭ and Nāṣir al-Dīn. Verso (image …

  1. ] אלא אלכיר [. . . . . . . . . . .
  2. ]ף שוטה ואנה קאל אנה [. . .
  3. ]ה יבעת לה חראקה יטלע [. . .
  4. ] אנך תאכד כט אבנה באלס.אעה
  5. ] תכלי אלפכר יאכדה מן כל
  6. ] מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 35. 35

  LetterT-S 16.7

  Letter from Yaʿaqov b. Ismail al-Andalusi, in Sicily, to Yoshua b. Natan al-Andalusi, in Fustat. Dealing with business matters and listing prices of goods in …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וכאן לך ומעך ופי גמיע אמורך וליא וחאפטא
  2. מן אלמסתקר ה איאם כלת מן שהר אלול ערפנא אללה ואיאך ברכתה…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 36. 36

  LetterT-S 8J23.7

  Short letter on a vellum from Palermo by a Baghdadi, mentioning a trip to Sicily and referring to merchandise sent to Damascus by one Harun …

  1. כתבי יא סידי ואלעזיז עלי אטאל אללה
  2. בקאה ואדאם סלאמתה ועודה מן
  3. מדינה ל. באקי מן מרחשון ען סלאמה
  4. ועאפיה ושוק אליה ואלדי תריד עלמה
  5. באן וקמת עלי ספרי אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 37. 37

  LetterT-S 8J25.2

  Letter from Yefet b. Menashshe to his brother Ḥalfon b. Menashshe. In Judaeo-Arabic. Confirming the arrival of 10 dirhams with Abū ʿImrān, and sending him …

  1. בש
  2. אלדי אעלמך בה יאכי וסידי ואלעזיז עלי אטאל אללה
  3. בקאך ואדאם עזך וסלאמתך ונעמתך אני כתיר אלשוק
  4. אליך מא לו וצפת בעצה לטאל שרחה אללה תעאלי
  5. יגעלך פי חי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 38

  LetterT-S 8J24.7

  Fragment of a beautifully written business letter, dealing with the sale of various items. (Information from Mediterranean Society, II, p. 592 and from Goitein's index …

  1. וצולי אלי אסכנדריה אשתרית
  2. תוב אן גיר מקצור ודפעתה
  3. לגדך וכנת קד סאלתך פי
  4. אל[א]גת[האד] פי אלכתירה ותביעהא
  5. לי קליל [אן] קליל מן יג אלמן אלי
  6. מא חולה פלמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 39

  LetterT-S 8J36.9

  Letter from a certain Ibrāhīm concerning business matters in which the writer mentions silk and asks the addressee for further trade-related instructions to be sent …

  1. בשמ רח
  2. וצל כתאב מולאי אלשיך אטאל אללה בקאה ואדאם ע[זה
  3. ותאיידה וסעאדתה וסל[אמתה ] וקראתה ופהמת מצמונה
  4. וסרני אן [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 40. 40

  LetterT-S 8J40.3

  Letter from Yusuf b. Ḥalfon in Damsis to Abu Nasr Da'ud b. Nahum in Fustat, mentioning business with the prominent merchant Abu Zikri. Dated to …

  1. ] מ [
  2. . . . . . . . . . . ומולאי . . . . . . . . . . . . אדאם סלאמת . . . . . . . .
  3. דמסיס ען חאל סלאמה ו .ע . . . . . . . . . כתבת . . . . . . . . .…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 41

  LetterT-S 10J18.21

  Fragment of a letter from Amr b. Ibrahim to Cairo dealing with commercial matters. The sender mentions that he delivered some of the addressee's letters …

  1. ש]יכי וראיסי וגלילי אטאל אללה בקאך
  2. ואדאם ס]עאדתך וסלאמתך יום ערובת סכות
  3. ] קבל מנך וזכאך אמפאל בסכן טוילה
  4. ] מולאי ואנא אבשרה ואקול לה
  5. ] שפטו ייי מן ה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 42

  LetterT-S 8J7.14

  Business letter, which begins after seven lines of poetical complaints about separation, concerning camphor (kāfūr) and garments (aksiya) transported by Abū al-Afrāḥ ʿArūs. (Information from …

  1. [[א גוא רחך וגלבתה עלי גוא ולה ]]
  2. אנני מנד גרי אלקצא באלפרקה קרין אלוחשה דאים אלע[
  3. טויל אלחסרה ולקד לזמת צורתך קלבי וראת מתאלך עיני
  4. פנחן נתלאחץ באלט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 43

  LetterT-S 10J30.13

  Fragment of a business letter to ʿAllān b. Ḥassūn announcing the arrival of a large ship from Spain and two other ships from Mahdiyya and …

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל . .
  2. ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה
  3. ונעמתה וכבת אעדאה וחסדתה מן
  4. אלמ . . . ל . . . . . . . ען חאל
  5. סלאמה ונעמה ושוק שדיד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 44. 44

  List or tableT-S Ar.30.255

  Accounts in the hand of ʿArūs b. Yosef (the addressee of the letter on recto).

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1v
  View document details
 45. 45

  LetterCUL Or.1080 J101

  Letter from Salāma b. Asad the perfumer to Ismāʿīl the perfumer, accompanying a payment made to him and ordering eleven items, amongst which some uncommon …

  1. בשמך רחמנא
  2. כתאבי אלי מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה
  3. ואדאם עזה ותאידה וסעאדה וסלאמתה
  4. ועלאה קד כאן למולאי ענדי קדים סדס
  5. דינאר ולה ענדי איצא תמן אלמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 46. 46

  LetterT-S Misc.28.246

  Letter from Barhūn b. Ṣāliḥ al-Tahirti, in Barqa to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: ca. 1045 CE. Barhūn writes at length and in detail …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אט[א]ל [אל]לה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ואצרף אלאסוא

  2. ענך ברחמתה מן ברקה [מסתהל] כסלו ערפך אללה ברכתה וכתמה עליך באחסן כ…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 47

  LetterMoss. V,363.5

  Letter in the hand of Nahray b. Nissim. In Judaeo-Arabic The writer had paid 60+ dinars to gentiles to save Yeshaʿya al-Fāsī. He had asked …

  1. אפרדת יאסידי וכבירי הדה אלרקעה בחא[ג]ה מפרדה לת[כון]
  2. ענאיתך פיהא אוכד והי אני אערפך מא עאמלת בה ישעיה
  3. אלפאסי ואני כלצת רוחה מן אידי אלגוים ואכרגתה ב…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 48

  LetterBodl. MS heb. d 66/52

  Business letter from Abū l-Ḥasan b. Khulayf, in Alexandria, to Abū Saʿīd al-ʿAfṣī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Concerning business done for him in Spain. (Information …

  1. בשמ רחמ
  2. אצדרת הדה אלאסטר אלי מולאי אלשיך אלגליל
  3. אטאל אללה בקאה ואדאם סמווה ועלאה ודלך
  4. אן אנפד אלי חצרתה אלכהן אלפאסי קטיעה דהב
  5. דכר אנה באע לך בהא זב…

  IN (YOUR) NAME, O MERCI(FUL).

  I am writing these lines to my lord, the illustrious elder—may God prolong your life and make permanent your exaltedn…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 52 recto
  • 52 verso
  View document details
 49. 49

  LetterT-S NS J129

  Letter from Ayash b. Sdaka, from Alexandria, to Barhun b. Musa al-Tahirti. Aruond 1045. Mentions a disagreement with a person that was supposed to send …

  recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך [

  2. ליומין בקין מן שהר [      כתמה אללה עליך] ועלינא באימן כאתמה ואלחאל סלאמה […

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 50

  LetterT-S 13J27.2

  Business-family letter showing the concern of the Jews of Egypt for those of Yemen. Dated Thursday, middle of the month Elul. (Information from Goitein's index …

  Recto

  1. כי ייי יהיה בכסליך ושמר וג
  2. אלבארי עאלם מא.צי אלממלוך מן שדה
  3. אלשוק נחו טלעתך אלסעידה ולו שרחת בעצה
  4. למא כאן יסעה קרטאס ולא יחויה דרג ואלחצרה
  5. עאל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details