Search Documents

Filters

35 total results

 1. 1

  LetterMoss. IV,37.2

  Letter fragment in Judaeo-Arabic, discussing various garments and textiles.

  1. פאני . א . . ת פי מנאדמתהא [
  2. תוב אביץ מדהב כצי בקטעה ומנדיל מדהב בתלתה [
  3. וצפין וטרפאניה ובהרמאנה כצרא מן אלמנאדיל אלכאץ
  4. לפאפה דביקי מן לפאיף אלממלכה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterENA 2808.18

  Business letter. In Judaeo-Arabic. "I had a few durayhims, hardly worth mentioning, and I tried to purchase yarn with them, but I could not. For …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 3. 3

  LetterCUL Or.1080 J72

  Letter from Abū Manṣūr, perhaps in Alexandria, to his 'brother' Abū Saʿd, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. Dating: Probably …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 4. 4

  LetterMoss. IV,25.2

  Informal note. In Judaeo-Arabic. The writer asks Abū Isḥāq to obtain for (?bi-rasm) Abū l-ʿAlā' a piece of fabric of high quality (jayyid rafīʿ) and …

  1. ענד וצול אלשיך אבו אסחאק אן שא אללה
  2. יאכד ברסם אלשיך אבו אלעלא מקטע
  3. גיד רפיע צפיק מליח עלי הד/א/ אלטרח
  4. בלא תואני

  Margin:

  1. יתפק הדא אלטרח אלמדכור ולא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  LetterENA 4020.28

  Letter from Ṭoviyya b. ʿEli to Natan b. Shelomo ha-Kohen. In Judaeo-Arabic. Dealing with commercial matters regarding fabric and mentioning many locations in the Rif …

  1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 6. 6

  LetterPER H 33

  Letter. One of the small handful of Judaeo-Arabic papyri. Labeled "papyrus I" in the classification of Blau and Hopkins. Dating: Probably 9th century or earlier. …

  Recto

  1. [ביסם אללה א]רחמן ארחים חפד[ך אלה ואבקך ואתם] 
  2. [אניעמת עלי]ך וזאד פי אחסנ[ך                         כונת] 
  3. [וגהת אלייך מ]ע בוקטור ריזמה [     …

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 7. 7

  List or tableT-S AS 150.125

  Accounts of a textile dealer mentioning names such as Murhaf al-Dawla, [...] al-Dawla, and Sibāʿ. Entries include a jūkāniyya (spelled shūkāniyya here), the making of …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterBL OR 5566C.4

  Letter to a certain Abū Saʿd ('the dear boy') likely from his father. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 12th century (paleographic dating). Contains inter alia a …

  Recto

  1. אלולד אלעזיז אלשיך
  2. אלאגל אבי סעד
  3. בר
  4. וצל כתאב אלולד אלעזיז אלשיך אלא[ג]ל
  5. אבו סעד אדאם אללה פי אלעז בקאה
  6. וכפאני פיה כל מחדור ובלגני א[לאמא]ל
  7. אלס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 9. 9

  LetterBodl. MS heb. b 18/22

  Business letter in Arabic script from an unknown trader to another unknown trader regarding textiles: Siqillī, Ṭabarī, and Sūsī cloth. Second half of the eleventh …

  1 Transcription

  Tags

  • 22 verso
  • 22 recto
  View document details
 10. 10

  LetterBodl. MS heb. e 105/47

  Letter addressed to Naḥum b. Sulaymān al-Iskandarānī, in Fustat. The writer is unidentified. In Judaeo-Arabic. The addressee's letter concerning the house arrived with Mūsā. But …

  Recto

  1. ל ק י
  2. אלי אלאך אלעזיז אלמופק אלסעיד אטאל אללה בקא[ה ואדאם
  3. עזה ונעמאה ומן חסן אלתופיק לא אכלאה וגמעני ואיא[ה
  4. עלי אסר חאל במנה וכרמה וכפי לטפה ו…

  1 Transcription

  Tags

  • 47 recto
  • 47 verso
  View document details
 11. 11

  LetterENA NS 45.22

  Business letter from Zekharya b. Yaaqov b. al-Shama, from Tripoli (Libya), to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1065. The writer is about to travel to …

  recto

  1. [ ] נהראי בן נסים וסלמו(?)

  2. [ ] טראבלס יכון אלקאבץ מולאי אלשיך

  3. [ ] מרדוך ואן אלמהדיה מולאי אלשיך אבו סעיד ואנא מראעי [ ]

  4. לדלך ואנא מעול …

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 12. 12

  LetterCUL Or.1080 J77

  Large fragment of a detailed order for textiles, specifying 18 different colors, sent to Spain, perhaps from al- Ahwaz. (Information from Mediterranean Society, I, p. …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]עלי ידי דנון שיכי וסידי
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 13. 13

  LetterMIAC 100

  Letter from Monsieur Yosef Raḥmīn and Atūrī in the Nile textile company to the Jewish charitable society of Ḥeberāt Māzūn containing a check with the …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 14. 14

  LetterT-S 18J3.13

  Two letters (attached to each other), from Farah b. Isma’il b. Farah and from Yosef b. Eli ha-Kohen Fasi, from Alexandria, to Nahray b. Nissim, …

  recto

  1. וצל כתאב סיידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם תאיידה וסעאדתה וסלאמתך ונעמתך [                  ]

  2. קריב דכר מולאי אן אלצרר לם תצל לאלאן וארגו אן…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  List or tableT-S Ar.30.284

  Account, day-to-day, of the income of a textile store. Location: Fustat. Dating: Jumada I and II 393 AH, which corresponds to April 1003 CE. After …

  left column

  1. תבת מא תחצל מן מביע אלדכאן
  2. בנצר אבו עלי למדה אולה ארבע
  3. עשר בקין מן גמאדי אלאכר ואכרהא
  4. יום אלאחד לארבע כלון מן גמאדי
  5. אלאכר שגצ קבץ דלך אב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  List or tableT-S Misc.22.192

  Mysterious document. Late. In Judaeo-Arabic. There are two lines of Judaeo-Arabic poetry about "ahl al-hawā." There follows the Hebrew alphabet. There follow three lists of …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 17. 17

  LetterT-S 20.175

  Letter from Alexandria to the nasi Shelomo b. Yishay, Fustat, from one of his supporters. Around 1240. The letter mentions products that people make in …

  Recto

  1. מענדו' החסיד החרד
  2. על דבר האל ירים
  3. מעלתו אלהי ישראל 
  4. וינהי אנה סטרה פי 
  5. גאיה אלעג'לה פסיידנא
  6. ידין עבדו לכף זכות 
  7. ואלדי וגב אעלאם סיידנא 
  8. בה באן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterDK 230.2 (alt: II)

  Detailed, beautifully written letter of a silkweaver, Abū Saʿd b. Avraham, to his cousin (ibn ʿamm) Ṣedaqa b. Ṣemaḥ, asking for instructions as to the …

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  View document details
 19. 19

  LetterAIU XII.36

  Letter from Ṣedaqa al-Yahūdī to Umm al-Khayr bt. Nūr al-Dīn al-Ḥakīm b. [...], possibly in Bilbays (the address is damaged). In Arabic script. Dating: No …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 20. 20

  LetterT-S 12.133

  Letter from Mūsā b. Barhūn al-Tāhartī and his brother Yiṣḥaq b. Barhūn, in Qayrawān, to the senior Tustari brothers (Abū l-Faḍl Sahl (Yashar), Abū Yaʿaqov …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וריסי וכבירי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וזאד פי א[חסאנה] 
  2. אליך וענדך ו ט' מרחשון ען סלאמה ועאפיה ללה אלחמד וצלת כתבך יאס…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  List or tableT-S NS J300

  Shipping certificate of Yosef b. Khalfa. Summer 1062. Details about textile products to send with boxes of crocus. The same goods are mentioned in Bodl. …

  Recto

  1. רב סלם ברחמתך ליוסף בן כלפה נ'נ' רזמה פיהא
  2. ל'ב' כסא אטראבלסי וכסאאן חמר ונטעין גלאביב
  3. וארבעין פרכה צקלי מלפופה פי רדא גסיל וארבעה
  4. אספאט זעפראן…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  List or tableT-S Ar.30.46 + T-S Ar.30.89

  Recto: Inventory of a dyer's store. (Information from Goitein's index cards) VMR Verso of T-S Ar.30.89: State document in Arabic script, see alternate record.

  1. בשם אל עולם
  2. כאן תקוים אלדכאן פי ג יום
  3. מן שעבאן וא/ת/כאל עלי אללה

  ___________________________

  1. אול וזנה לעאלע תלת מ[איה
  2. תאני וזנה לעאלע תלת מ[איה
  3. ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 23. 23

  LetterT-S 18J3.16

  Letter from Tanḥum b. Sulaymān, in Jerusalem, to his mother and three brothers, Abū Mūsā, Ḥayyim and Aharon (or two brothers, Abū Mūsā Ḥayyim and …

  2 Transcriptions 2 Translations 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  LetterCUL Or.1081 1.72

  Letter in Ladino, nearly complete but with numerous lacunae, from a mother to her daughter, addressed to her son-in-law Yaʿaqov Reshit (?) in Saida. The …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  Legal documentENA 1822a.56

  Legal document. Partnership agreement. Location: Cairo. Dating: 1204-1237. Partnership agreement in cloth trade between Pinhas b. Elazar ha-Kohen and Moshe ha-Levi. Both partners seem to …

  1. נקול נחן אלשהוד אלואצעין כט [
  2. אללה תע בין אלשיך אלסדיד כגק [
  3. מר ור אלעזר הכהן הזקן החכם [
  4. מר ור משה הלוי בר כגק מר ור [
  5. . . . .] ופיהא אלבז אכרג כל …

  Recto

  1. We, the witnesses whose sig[nature] appears [at the bottom of this document] said […]
  2. exa(lted) God, between the Elder, the Sound, (his) h(onor,…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  View document details
 26. 26

  List or tableENA 3931.14

  Communal account in Arabic script. "The sum that was collected for the curtain (sitr)" or "curtains (sutur)": 50 dirhams. This may be referring to the …

  No Scholarship Records

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 27. 27

  LetterENA 1822a.34

  Business letter dealing with shipments of textiles within Egypt. The name Abu al-Ḥasan is mentioned, as well as merchandise sent with "the Andalusian Jew". addresed …

  1. . . . . . . .]א[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אנפדת איצא חריר ואולה [. . .]. . . פאנה אמא יאמ[. …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 28. 28

  LetterT-S 10J10.29

  Letter from Nissim b. Ḥalfon, probably in Tinnis, to Nahray b. Nissim in Fustat. Around 1046. The writer is about to travel to Palestine. Mentions …

  recto

  1. [כתאבי אטאל אללה בקא מו]לאי אלשיך ואדאם עזה ותאידה וסלאמתה

  2. ו[ מ]ן סיואן ען סלאמה ונעמה ואלחמד

  3. ללה וק[ד כנת אנפדת א]לי מולאי כתב לם אחציהא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterCUL Or.1080 J55

  Letter from Mūsā b. Abī l-Ḥayy, Alexandria, to his relative Abu l-Ḥasan Shelomo b. Nissim al-Barqi, containing instructions about selling goods such as textiles and …

  recto

  1. על שמך

  2. כתאב[י] יאולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם

  3. סלאמתך וסעאדתך מן אלאסכנדריה לג מצת מן אב

  4. יהפך לסמחה(!) ען חאל סלאמה פי אלגסם וש…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 10J10.6

  Letter from Hassun b. Yiṣḥaq to a partner. Business letter discussing payments and shipments, apparently of flax and textiles. Dated ca. 1050. (Information from Gil, …

  Recto

  1. [                                 ] אבן פרח נע מן קבל מרדוך
  2. [                       אל]שיך אבי צחק אנך לם תדפע לה סוא
  3. [                       …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  LetterT-S 10J11.17

  Letter from Yeshayahu b. Ishaq to Abu Avraham Ismail b. Avraham with an urgent request to hand over six loads of textiles to the 'Dar …

  Recto:

  1. מא נערף מא נכתב בה אליך ישיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם
  2. סלאמתך ממא אנא מדפוע אליה מן המי אלדי לם יגוז עלי
  3. אעצם מנה ומן מסאעדתי לקצא חואיג אל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  LetterBL OR 5542.19

  Business letter from Avraham ben Khalaf, probably from Alexandria, to Abū al-Faḍl Sahl b. Ḥasan b. Salāma al-Sukkarī in Fustat. Datable to ca. 1062 on …

  recto

  1. [כתאבי] אטאל אללה בקא סידי ומולאי ואדאם עזה ותאיידה וסלאמתה מן

  2. [אלמסת]קר לי בקין מן אללה ערפך אללה ברכתה וברכה מא יליה ואל

  3. חמד ללה רב אלע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 33. 33

  List or tableAIU XI.268

  Account written on a bifolio by Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1055 (Gil). Includes prices for garments; would be an invaluable source for the history …

  Recto, right-hand page

  1. ע ר מימון בן כלפה בקיאר ז דרה[   ]

  2. וע עיבה ז קרא וען בקיאר לה דר [     ]

  3. וע פי צרא עקיק י דנא ותלתיי וע פי סקט ט דרא

  4. ו…

  2 Transcriptions

  Tags

  View document details
 34. 34

  Legal documentT-S 12.531

  Court document dated 15 Kislev 1469/26 November 1157 acknowledging that the court had heard the testimony of the wife of the addressee, the Shaykh Abu …

  1. למא כאן פי יום אלתלאתא אלכאמס עשר
  2. מן כסליו אתסט לשטרות ארסלנא בית דין אלי
  3. בית אלשיך אבו מנצור בר שמואל נע לנסמע
  4. כלאם זוגתה סת אלדאר בת משה הידוע בן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 35. 35

  List or tableBL OR 5566C.20 + BL OR 5566C.19

  Accounts in the hand of Nissim b. Ḥalfon, presented to Nahray b. Nissim; 1066 CE. Lists payments for various goods, made either directly or through …

  recto - left side

  1. לר נהראי [            ] מן גמלה אלורק

  2. אלדי קבל האדי קאי ותלת ותמן

  3. > קיר

  4. לה בחק אלברקלו(?) מן אלצרה אלתי

  5. וצלת מן אטראבלס א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details