Search Documents

Filters

20 total results

 1. 1

  LetterT-S 13J20.3

  Letter from Yehi'el b. Elyaqim to Yefet the teacher, giving instructions as to the method of teaching his son. On verso a short postscipt, and …

  (recto)

  1. תבואתך טובה ורחבה ונסבה בך ובנחלתך ובכל נפשות ביתך רעי
  2. אשר כנפשי מרור יפת המלמד תכון בארץ ושאננת מפחד רעה
  3. אמרתי //אגלה// את אזנך את כל ההוה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S 10J10.4

  Letter from Shemuʾel b. Yaʿaqov b. Shemuʾel to his teacher Avraham b. Ḥaggay. In Hebrew. With greetings for the high holidays and a request for …

  Recto

  1. In the name of the Merciful 
  2. "The righteous man holds his way, he whose hands are clean, etc." (Job 17:9).
  3.  I send peace, peace / to the man o…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterCUL Or.1081 J4

  Letter in which a father writes to the teacher of his boys complaining about insufficient attainments and explaining their being late.

  1. בש רח
  2. כאטבת אלמעלם אדאם אללה עזה פי מעני אלולדין אחיאהמא
  3. אללה וסאלתה אן יזיד פי אלאהתמאם בהמא וכאצה אבי מנצור יש צו
  4. פימא יחפטה ויקראה ואן יכון יעיד …

  Recto

  In Y(our name,) O Mer(ciful) !

  I have written you before, most esteemed teacher, about the two boys — may God keep them alive — asking you to p…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterBL OR 5542.14

  Letter from the teacher Abū Saʿīd to al-Shaykh al-Raṣuy, in which he asks in the most humble terms to be paid the fees due to …

  1. אלממלוך אבי סעיד יקבל אלארץ בין ידי אלמולא
  2. אלשיך אלרצוי אללה תעאלי יוסע רזקך ויתבת סעאדתך
  3. ויקים גאהך ויחבס עליך ולדך ולא יקטע בך יא מולאי
  4. לולא יעלם …

  Your servant Abī Saʾīd kisses the ground before my lord, the elder al Rāṣūy. May God increase your income, stabilize your success and enhance your ho…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 5. 5

  LetterT-S 8J18.29

  Letter from Alexandria expressing the deep gratitude of the community after the appointment of an inspired teacher and judge. The letter was sent to Fustat …

  1. עמיעשו
  2. ממלוכה מעאני
  3. לנטע השכל וגזע הבין ותפארת הכוהנים כבוד גדולת קדושת מר ור
  4. כרמי התלמיד היקר יש/מ/רהו צורו ויהיה תמיד בעזרו אמן נצח סלה
  5. ואלדי יעלם…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 6

  LetterT-S Misc.28.52

  Petition of a teacher. Fragment of a letter written by a teacher, apparently to one of the parnasim of the qodesh. Insisting that he is …

  1. [ ] אעתראף אלממ באלצדקאת
  2. אלעמימה ואלאסם דו אלגמאיל פהו תע יגעל מולאנא
  3. מקצוד לא קאצד פאלממ מא ידל אלא עלי מן פיה יראת
  4. שמים ומתאדן עלי איצאל אלכיר ואל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  List or tableT-S AS 152.69

  Accounts with Hebrew numerals. Mentions the teacher Mami Sidikari (?) and a certain Saʿadya. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S Ar.53.65

  Recto (secondary use): Short letter from a teacher to a father. In Judaeo-Arabic. "This is to inform you my lord, the elder, may God make …

  1. אעלם מולאי אלשיך
  2. אדאם אללה עזה
  3. אן אבו אלחסן מא
  4. אנתקל אלא ועינה
  5. ללכתאב ואעטם
  6. מא עליה אבו אלחסן בן
  7. והיב קאם כסר לוחה
  8. בעלם אלצביאן ושלום

  Recto

  This is to inform you my lord, the elder, may God make your honored position permanent, that Abu ʾl-Ḥasan, after his transfer to my school, sho…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 9. 9

  Credit instrument or private receiptT-S NS 321.28

  Receipt. In Judaeo-Arabic. A teacher, Abū l-Ḥasan b. Abū l-Riḍā al-ʿAṭṭār confirms that he has received 12 dirhams for teaching 3 children for the duration …

  1. בש רח
  2. וקבצת איצא ען אב ואלול גמיעא
  3. אתני עשר דרהם ען אלתלתה צגאר
  4. והם אבן הלאל אלסקא ואבן בנת כלף
  5. אלדי הו אבן דקאק אלרז ואבן בנת
  6. מסכה וכתב אבו אלחסן א…

  Recto

  1. And I received also for the months of Av and Elul together
  2. 12 dirhems  for the three little boys,
  3. namely:  the son of Hilal, the water carri…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 10

  LetterT-S 18J2.8

  Letter from Avraham Kohen. In Judaeo-Arabic. Dating: Ca. 15th century. Reports on the complaint of a teacher from Ṣafad who had settled in Gaza, to …

  1. . . . .]. . . והו מקבל ואמא ק[. . . .]ל אן
  2. צל]טנא עליה צביאן אליהוד וחק אל
  3. תו]רה אלקדושה לם צלט עליה אחד ולא
  4. אדנת ולא וכלת ולא צדר מני פי חקה
  5. שי מן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 11. 11

  LetterENA NS 72.19

  Recto: Letter in Arabic script, regarding financial matters "innanī katabtu ilā marʾ(?) lahu ʿindahu danānīr", concerning a teacher (qad addanī muʿallim l-ṣabīyy). Also mentions Cairo. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 12. 12

  LetterCUL Or.1080 J81

  Letter from Bu l-Khayr to the local school teacher, asking him for a loan of 400 dirhams against a security to help him out until …

  Recto:

  1. כאדמה
  2. בו אלכיר
  3. ב
  4. יכדם מולאי אלשיך אלאגל
  5. אלמלמד אדאם אללה עזה
  6. יא מולאי כאן סבק ועדך
  7. לי בן תסלף ממלוכך שי
  8. ואלאן קד אחתאג אלכאדם
  9. אלי סלף ארבע מא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S Ar.38.1

  Letter in Arabic in which a teacher reports to "my lord the Kohen" that the boy Mūsā had come to school after having absented himself …

  1. اعلم الموﻻ الكاهان وفقه الله تعالى
  2. ان موسى اليوم دون اﻻيام دخل
  3. وقدامى صغير يقرا قلت له خذ
  4. الفر[اشا واقرا اربع خمس دفوع حتا
  5. يفرغ الصغير حلف بالله تعا…

  Recto

  I inform my lord, the Kohen, may God, the exalted, give him success, that Mūsā, after some days of absence, entered the school while a boy was …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S NS J35

  Letter from a schoolteacher from Algeria who taught in small town in Egypt and travelled every year to Fustat to obtain a pesiqa there (i.e., …

  1. . . . . .] ב. .א.[. . . .
  2. יגריני עלי עואידה אל
  3. כרימה אלמאלופה מן
  4. פעלה אלגמיל מע כל
  5. עובר ושב וכאצה
  6. מע בעלי תורה ומא
  7. כפא ענך חאלי וחאל
  8. עאילתי וכאצה
  9. מע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/119 + T-S NS J404

  Records of book sales, in the hand of Shelomo b. Eliyyahu. Dated: Monday, 16 Tammuz 1540 Seleucid = 9 July 1229 CE. "To increase their …

  page a

  1. אבאע אלשיך אבי אלביאן אלדלאלה עלי ידי ללמולי אלרצוי שצ
  2. באתנין ותלתין דרהמא קבץ הו ל וקבצת אנא סמסרה ב
  3. ודלך פי יום אלאתנין סאדס עשר תמוז אתק"מ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 119 recto
  • 119 verso
  • 1v
  View document details
 16. 16

  Credit instrument or private receiptT-S K25.240.27

  Verso: Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to pay the bearer, Nissim the teacher, 6 dirhams for 6 weeks of …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 17. 17

  LetterT-S 10J8.2

  Letter in which Shelomo b. Eliyyahu asks his teacher, the judge R. Hananel, to inform his father Eliyyahu that he is very ill, suffering from …

  Recto:

  1. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
  2. עבדו בן מודה חסדו שלמה ביר אליה הדיין סט
  3. אלממלוך אלאצגר יקבל אלארץ טאיעא ללה תע
  4. אלמגלס אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלאכמלי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterT-S 8J28.7

  Recto: Letter in which a teacher complains about an unruly pupil. "Whenever I beat him, I do so excessively; but as soon as I begin, …

  1. צפרך טב ובריך אעלם בה
  2. אלמולי באן קד גלבת פי תרביה הדא
  3. אלצגיר אבו מנצור פלעל אן תקדר
  4. עלי מסאעדתי פיה פאנני אנה
  5. אדא צרבתה אסרף פי צרבה ואנה
  6. אדא צרבתה …

  Verso

  A good and blessed morning! I have to inform you, my lord, that I have not been successful in educating this boy, Abū Manṣūr. Perhaps you can h…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 19. 19

  LetterCUL Or.1080 J31

  Letter from a man from the land of the Persians, who, after the loss of his fortune, had come to Egypt to seek a post …

  Recto

  "For the Lord will be your trust; He will keep your feet from being caught"(Proverbs 3:26). 

  "The Lord will guard you from all harm; He will gu…

  1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  State documentAIU VII.E.166

  Recto: Informal note in difficult Arabic script, scrawled basmala on top, possibly a memorandum to do with land tenure? Needs further examination. Verso: Informal note …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details