Search Documents

Filters

82 total results

 1. 1

  LetterENA 1822a.54

  Letter in which the writer asks the recipient to deliver the bearer of the letter fifty dirhams worth of black silk, since the writer is …

  1. רקעתי אלי מולאי וסיידי אטאל אללה
  2. בקאה ואדאם עזה ומא אעלם חצרתה
  3. סאעת וקופה עלי רקעתי יתפצל עלי
  4. יאכוד לי מן ברכאת וזן ן דרהם
  5. חריר אסוד ידפע למוצל רקעת…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 2. 2

  LetterT-S Ar.53.32

  Mercantile letter from an unknown sender, possibly in Sicily, to Abū Zikrī Elḥanan b. Ismāʿīl (al-Andalusī). In Judaeo-Arabic. Fragment (vertical piece from the middle). Dating: …

  recto

  1.  סלא]מתה וסעאדתה ורעאיתה וכאן לה ולי וחאפט [

  2.  ושוק] שריד לטאלעתך אלמבארכה קרב אללה אלאגתמא[ע

  3.  ] עלי דלך ווצל גמיע מא אנפדתה סאלם לל[

  4.  א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  Legal documentT-S 8J9.17

  Bifolio from a court ledger in the hand of Mevorakh b. Natan (compare Yevr.-Arab. I 1700). Dated: Tishrei-Ḥeshvan 1472 Seleucid = 1160 CE. Fol. 1v: …

  1. ] בן כלף אלקזאז קבץ ותסלם מן אבו אלפצל בן אבו
  2. אל[ ] ג דנא' ואבאעה אלקיראטין מן אלסדס מן אלדאר // אלדי כלפה לה

  אכוה //

  1. אל]מערופה בדוירה זעפראן אלמק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 4. 4

  Legal documentT-S AS 209.327

  A legal deed regarding division of money between partners involved in the silk industry (אלקזאזה ואסתעמאל אלתיאב). There is an agent named Elʿazar; [...] b. …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 5. 5

  Legal documentT-S NS J273

  Summary of a power of attorney. Levi b. Ibrāhīm appointed Abū ʿAlī b. Barukh to obtain for him the implements of a silk weaving workshop …

  1. האדא מא וכל לוי בן אברהים לאבו עלי בן ברוך כאן
  2. יאכוד אלעדה מן מעאלי בן אלרקוקי אלדי פי דהשור
  3. עדת אלקזאזה מנהא אלמטוה וסבעה קטע
  4. אמשאט מנהא תלאתה כמאס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 6. 6

  Legal documentT-S 13J1.22

  Court archive describing a working woman (an unraveler of silk) from Tyre, Lebanon who possessed a house and was able to pay a bill of …

  1. חצר אלי מושב בית דין הגדול ירום הודו ויגדל כבודו כלף בן נתן בן שבת נע וסאל
  2. אן יכשף שימוש לה מתבות עלי חסאנה בת חסן אלסמסאר במבלג יאתי דכרה
  3. פי מכאנה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  List or tableJRL SERIES C 26

  Accounts in Judaeo-Arabic dated as [Dhu] al-Qa'da 1013AH which is 1605CE. The date appears in the first line of the recto in a somewhat uncommon …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  View document details
 8. 8

  LetterT-S 8J19.22

  Letter concerning business affairs (cloth trade) in which the writer mentions the city of Damietta, and silk for Abu al-Mufaddal. EMS

  1. חאלה ומא גרי עליה ואנה לם [
  2. אלצמנא עלי בקיה כאנת להם ענדה [ ] ע אלתי
  3. אנהם . . . . . ורסמו //עליה// עלי אלחסאב והו מא כאן רד
  4. להא אנה כאיף מנה וקאל [.…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  Legal documentT-S 13J4.11

  Deed of compensation in the handwriting of Emanuel b. Yehiel concerning Sulayman ha-Kohen b. Efrayim, who engaged in dyeing silk with turquoise blue. Also mentions …

  1. נקול נחן אלשהוך אלואצעין כטוטנא אכר הדא אלמסטור אך למא כאן פי אליום
  2. אלתאלת ואלעשרין מן שהר כסלין דשנת אלפא וחמש מאה ושתין וארבע שנין
  3. לשטרות למנינא א…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterT-S Ar.54.76

  Letter(s). The first 9 lines are in Arabic script (the hand is practiced), followed by 9 lines in Judaeo-Arabic (the hand is crude). It may …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 11. 11

  LetterT-S Misc.27.4.e

  Recto: Family letter in Judaeo-Arabic. Rudimentary handwriting and spellings. The sender reports that they have dyed the silk. The addressee shouldn't stay away any longer. …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 12. 12

  List or tableT-S Misc.10.80

  Accounts in Hebrew, mentioning silk and olives among other goods.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S 8J7.17

  Letter from Abū l-Najm to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Asking him to send the crimson red silk in his possession (al-maftūl wa-l-shaqīq) with a …

  1. בשמך רחמ שאכר תפצלה אבו אל
  2. מושב אדוננו ורבינו אליה הדיין המגדול ישמריהו צור
  3. עולמים אעלם חצרתהא אן אלשוי אלחריר אלקרמז
  4. אלדי ענדך אלמפתול ואלשקיק תסיי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 8J15.32

  Letter from Yaʿaqov ha-Kohen, in Qaṭyā, to David Medina, in Fustat/Cairo. In Hebrew. Dating: first half of the 16th century. Concerning trade in silk imported …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  List or tableT-S AS 146.220

  Accounts, mentioning different quantities of silk and sums of money, and the name […] b. Isaac. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  List or tableT-S AS 148.64

  Accounts, mentioning names such as Abū l-Faḍl and Sitt Abū l-Surūr and commodities such as silk. (Information from CUDL)

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterAIU VII.E.64

  Letter from David ben Naʿim to Moshe ben Naʿim, in Alexandria. In Judaeo-Arabic. Dated: 27 Tishrei 5585 AM, which is 1824 CE. Discusses various business …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 18. 18

  Legal documentJRL Gaster ar. 49

  Official and/or commercial document issued for the ṣarrāf Mūsā Naʿīm (Moshe ben Naʿim) involving the Dīwān Anwāl al-Ḥarīr in Alexandria and a certain al-Ḥajj Muḥammad. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  View document details
 19. 19

  LetterENA 1157.19

  Business letter from a Maghribī merchant. Addressed to Yosef b. Yaʿaqov and Hilāl (or at least these names appear in the address) In Judaeo-Arabic, with …

  No Scholarship Records

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 20. 20

  LetterBL OR 5566B.20

  Letter from Nissim b. Ḥalfon to Nahray b. Nissim (Fustat), ca. 1055, sent as an addendum to an earlier letter, which has not been identified. …

  recto

  1. תמאם כתאב מולאי אלשיך אבי יחיה

  2. פי כתאבה אנך לם תרגע אלי אלקאעה אלדי לך אלי אסעה

  3. אללה יופקך ואלל כפיא מא ורד אלדי מעך הדיא יאמולאי

  4. תקבפה…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 21. 21

  Legal documentENA 2715.23

  Court register. Recto: Partnership agreement, probably for the tax farming of silk dyeing, for a period of nine months. One of the partners is named …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 22. 22

  LetterPER H 34

  Recto and verso: Letter. One of the small handful of Judaeo-Arabic papyri. Labeled "papyrus II" in the classification of Blau and Hopkins. Dating: Probably 9th …

  Recto

  1. ביסם אל ארחמן ארחים אבקך אל וחפדך ואתם אניעמת עליך פי אדוניה ואלאכרי [          ]
  2. בתאבי (!) אליך ואנא ומן קבלי בחל עאפיה אתאני כתאבך מע טופניה…

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  View document details
 23. 23

  List or tableF 1908.44N

  Detailed account in Judaeo-Arabic, much of it for expenses entailed in the dyeing of silk.

  recto - left side

  1. שרי אלעצפר ה קנאטיר מן סער

  2. כט דינר כל קנטאר אלתמן קמה דינר

  3. וכרג ענה אנטאע ותליס וחבל וכיט

  4. ושדאדין ח דנא ודרהמין וברטיל

  5. וח…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 24. 24

  LetterENA 2805.20

  Fragment of a letter from Nahray b. Nissim, Alexandria. Mentions silk and business concerning dresses. The addressee is unknown although it seems his father’s name …

  Recto:

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך [ואדאם עזך ותאיידך
  2. ונעמתך מן אסכנדריה לח כלון מן אדר כת[מה אללה עליך באחסן
  3. כאתמה ואלחאל סלאמה ונעמה ואלחמד…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 25. 25

  LetterT-S NS 324.138a

  Letter fragment from Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī. Mentions details about money exchange and shipments of pepper and silk to and from Palermo. (Information from Gil, …

  recto

  1.                                   ] סער פ[ ]

  2.                                ]ן נתרכה דפעה ולא נאכדה צרף אלפין ומא

  3.                        …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 26. 26

  LetterT-S 8J13.12

  Letter addressed to Abū Manṣūr b. Yefet ha-Kohen Ibn Qasāsa with orders for scammony (maḥmūda) and camphor. Verso mentions Abu l-Ḥusayn and/or Abū l-Ḥasan, the …

  1. רקעתי אליך יאכי וסידי ואלעזיז עלי אטאל אללה
  2. בקאך ואדאם עזך ותאיידך וסעאדתך ומן
  3. תופיקה לא אכלאך וממא אעלמך בה וארגו
  4. באן לם אקטע אלסואל ענך תם אן גמני…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S Ar.54.62

  Business letter in Judaeo-Arabic and Arabic in Arabic script about the sale of silk, flax, olive oil and other commodities. Alludes to "the calamities" which …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 28. 28

  Legal documentT-S AS 149.14

  Beginning of a court record (last will and testament?) for Shela b. Yefet the silk tax-farmer in Sammanud.

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בסוף שטרא דנן
  2. כן הוה חצר אלינא מר ור שלה בר יפת צאמן אלחריר פי סמנוד פי צחה
  3. מן ע[קלה וגוא]ז אמרה טאיעא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 29. 29

  List or tableBodl. MS heb. d 66/59

  Detailed commercial accounts for the year 1526 Seleucid = 611 AH = 1214/15 CE of a silk merchant who served also as Parnas. His business …

  column a

  1. אנפצלת נפקה ר שלמה שצ מן אברהם
  2. ואלד יוסף ואעתזל כל ואחד מנהמא בעיאלה
  3. ען צאחבה מן תאריך יז תמוז קכו
  1. שהדנא עלי סאלם בן יוסף אן ענדה למכארם

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 59 recto
  • 59 verso
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 8J40.6

  Business letter discussing a problem with a consignment of silk and requesting the purchase of linen (ghazal). There are also two lines of Arabic script …

  1. בר
  2. אטאל אללה בקא חצרה מולאי אלשיך אבו סעד
  3. יא מולאי חצר אלחאג גואד וסאלני
  4. סאחלף פי מעני בן אכוה פתוח
  5. בן בראך ואנה הו אלדי ידפע לך
  6. אלחריר מן ענדה פלא …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 31. 31

  LetterENA 4011.34

  Verso (original use): Legal deed in Arabic script. (Abū l-)Faḍāʾil b. Khalaf al-Yahūdī al-Ḥarīrī, the tax farmer of the silk, has to receive 474 dirhams …

  1 Discussion

  Tags

  • 2
  View document details
 32. 32

  State documentT-S NS 306.137

  Recto: Bottom of a letter (official letter?) in Arabic script. Verso: Tax receipt issued by ʿArafāt(?) b. al-Naqīb the silk tax farmer (ḍāmin al-ḥarīr) to …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 33. 33

  LetterBL OR 5563C.19

  Letter from Efrayim b. Ismaʿīl al-Jawharī (Alexandria) to Yosef b. Yaʿaqov b. ʿAwkal (Fustat). Provides information about goods, mainly textiles, that came from the Maghrib …

  Recto

  1. [כת]אבי יאס[ידי ומו]לאי וריסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך לו' בקין מן
  2. תשרי אעאדה אללה עליך סנין אן כתירא בעד וצול כתב מולא…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 34. 34

  Legal documentBodl. MS heb. a 2/9

  Will of a silk-weaver named Abū l-Faḍl b. Barakāt Ibn al-Maqdisī, dividing his house, workshop, and other belongings to his four sons. In the hand …

  1. למא כאן פי יום אלארבעא אלכאמס עשר מחדש כסליו שנת אלפא וחמש מאה
  2. לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדונינו גאונינו
  3. שר שלום הלוי יהי שמו…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 9 recto
  • 9 verso
  View document details
 35. 35

  Legal documentAIU VII.D.23

  Ketubba that has been badly damaged yet a portion of the dowry is still visible as "עשר אלף מיידיס כסף..." (10,000+ silver medin). The mention …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 36. 36

  LetterENA NS 36.19

  Business letter. Dated: 12 Tamuz 5559 AM, which is 15 July 1799 CE. Dealing mainly with shipments of silk. Niether writer nor addressee are named.

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  View document details
 37. 37

  LetterENA 3616.12

  Letter from Yiṣḥaq b. Aharon ha-Kohen to Moshe b. Maṣliaḥ. In Judaeo-Arabic. He reports that he has arrived safely after a terrible Nile voyage when …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 38. 38

  LetterT-S 8J15.19

  Lower part of a letter, following a complete letter. The writer, in Damira, sends 18 dirhams because the recipient, a relative in Fustat, had sold …

  1. וקד סייר לבין ידיה יח דרהם אלדי כאנת ענד
  2. ממלוכה יתסלמהא ויסלם אלכתאב למוצלהא
  3. ויעלמה איצא אנהם דמו אלחריר מדמה כתיר
  4. ועתבו אלממלוך עתב שדיד ונסבוה ללע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 39

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/8

  Sub-leasing agreement. Location: Damietta (אי כפתור). Dated: Monday, 8 Shevaṭ 4866 = 15 January 1106 CE. In which Musāfir b. ʿEli, the tax farmer of …

  Recto

  1. שהדותא דהוה באנפנא אנן שהדי דחתימ[י]ן חתמות ידנא ל[תחת
  2. שטרא דא כן הוה חצר אלינא מסאפר בר עלי סט צאמן אלחריר ואלצבג
  3. בדמיאט וקאל לנא אשהדו עלי ו…

  Recto

  1. Testimony of what transpired before us, we the witnesses whose signatures are at the bottom of

  2. this document. Thus it was: Musāfir b. ʿAlī,…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 8 recto
  • 8 verso
  View document details
 40. 40

  Legal documentT-S NS 342.98 + T-S NS 342.89

  Draft of a legal document or documents, in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). Regarding a partnership in a tax farm, on …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 41. 41

  Legal documentBodl. MS heb. d 66/17

  Sub-leasing agreement of a tax farm of silk production for the town of Bush and its surroundings, which was worth 3.5 dinars. Dated Tammuz 1458/ …

  Recto

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן
  2. הוה בחדש תמוז דשנת אלפא וארבע מאה וחמשין ותמניא שנין לשטרות
  3. באלפסטאט רשותיה דאדונ…

  Recto

  1. Testimony of what transpired before us, we the witnesses who have signed at the end of this document, thus 
  2. it was: in the month of Tammuz of …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 17 recto
  • 17 verso
  View document details
 42. 42

  LetterT-S 13J17.1

  Letter from Marduk b. Musa in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat. (c. July 1048 CE). Marduk expresses outrage as he reports on the …

  1. כתאבי לסידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה וציאנתה וכפאיתה ורעאיתה
  2. מן אל אסכנדריה יב כלון מן אב ערפה אללה ברכתה וברכת מא יליה מן אל שהור…

  Recto

  1. May God lengthen the life of my lord and master and preserve his well-being, happiness, safety, sufficiency and protection.

  2. I am writing fr…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 43. 43

  List or tableENA 2715.19 + ENA 2715.20 + ENA 2715.21

  Accounts in Ladino and Hebrew. Western Arabic numerals are in use with one entry on the recto dated 26 Sivan [5]632 or July 2 1872CE. …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  • 1
  View document details
 44. 44

  Legal documentT-S NS 342.74

  Court records in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi, probably drafts or copies. On recto: mentions partners in silk and a quantity of qinṭārs; …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 45. 45

  List or tableENA 3931.14

  Communal account in Arabic script. "The sum that was collected for the curtain (sitr)" or "curtains (sutur)": 50 dirhams. This may be referring to the …

  No Scholarship Records

  Tags

  • recto
  • verso
  View document details
 46. 46

  List or tableJRL SERIES A 586

  Accounts related to commerce in silk on a bifolium that is undated yet can be estimated as late-18th to early-19th-century given the presence of Meʾīr …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  View document details
 47. 47

  List or tableCUL Or.1080 J119

  Private account of Yosef b. Eli Kohen al-Fasi. Dating: around 1057 (Gil). Contains details about partnership between the writer and Barhūn b. Ṣāliḥ regarding purchasing …

  recto - left side

  1. بسم

  2. אלדי אכרגת בבוציר ען מא יכצני מן אלורק

  3. קיח דר //וכרג// אלי בן אללכלאכי יג ותולת

  4. פי תמן…לעבד אללה וזנה יז קיר וחבה

  5. כז …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 48

  List or tableT-S AS 147.28

  Bill of lading by Nahray b. Nissim specifying goods sent from the Maghreb and Sicily to Egypt, mainly textiles and silk. (Information from Gil)

  Recto

  1. רב סלם ובלג ברחמתך רזמה ברסם מימון ויהודה בני [              ]
  2. פי וצטהא רזמה פיהא ס'ב' קטעה סוסי מנהא ל' מתלתה [              ]
  3. [             …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 49. 49

  LetterT-S AS 149.12

  Letter from Yiṣḥaq b. Simha al-Naysaburi, in Alexandria, to 'Ulla ha-Levi b. Yosef, in Fustat. Gil identifies the author of the letter by his handwriting. …

  Verso

  1. ונעמתה ותאידה ותמכינה וכבת
  2. אעדאה ארגו וצל ווקף עליה אמא
  3. גרץ' כתאבי הדה באן נסאל חצרתה
  4. [                  ]א תאכר מעה
  5. מולאי אלשיך אלגליל אבו אל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 50. 50

  LetterENA 3014.3

  Account, private, written by Nahray b. Nissim. Dating: ca. 1061 CE. Nissim b. Ishaq, for whom the account was made, is probably ha-Tahirti. Mentions silk …

  recto

  1. וצל חסאב רב נסים בן אסחק ז''ל יתצ'מן אן אלדי צחב אל 
  2. ] מן אלכלטה בחית לם אחתסב לה במא אסקט ז''י 
  3. ] אלנפקה                           קפ''ג דינ'…

  recto

  1. הגיע חשבונו של רבי נסים בן אסחק ז"ל וכלול בו כי מה שהיה ביחד עם… נסים, ככל הנראה: 
  2. נסים בן יצחק התאהרתי. שבשותפות, כי לא אחשוב לזכותו את מה שה…

  3 Transcriptions

  Tags

  • recto
  View document details