Search Documents

Filters

43 total results

 1. 1

  Literary textBodl. MS heb. e 76/50

  Poem by Yosef Abitur, sent to the community of Andalusia from the place of his exile.

  recto

  1. בשם אל רס[אלה] רבי יוסף בן שטנאש רוח יי' תניחנו לאהל אנדלוס
  2. [א]ם בעת צרה ידי קצרה ולאלהים אקרא ושם היה ייי/י/
  3. עלי . . . אלהים ילוני חיים הנה י…

  1 Transcription

  Tags

  • 50 recto
  View document details
 2. 2

  Literary textBodl. MS heb. f 29/65

  Poem for a groom.

  left column

  אחר לחתן

  1. .]. . .ך חתן האל ימהרה לשמוח בארוסתך
  2. שמחה גמורה ילדים תוליד ותגדיל בתורה
  3. . . . .] ותצליחו כאברהם ושרה פז ישמחו
  4. שניהם ויראו בניה…

  1 Transcription

  Tags

  • 65 recto
  • 65 verso
  View document details
 3. 3

  Literary textBodl. MS heb. f 29/67

  Two poems.

  left column

  1. עצובת רוח שכולה וגלמודה
  2. לענייה תיראה כי לעפר ירדה
  3. יגילו בניה ויריעו בתודה
  4. בקיום נואם רני עקרה לא ילדה
  5. יחיד זקוף קרן אשר נעה ונדה
  6. לבל תכל…

  1 Transcription

  Tags

  • 67 recto
  • 67 verso
  View document details
 4. 4

  LetterT-S 10J13.7

  Letter from Yiṣḥaq b. Yosef Yerushalmi to Abu al-Mansur Elazar the scribe from whom the writer asks a favor. The letter opens with six lines …

  1. בר אהובו וצגיר
  2. תלמידיו . . . .
  3. בר יוסף ירושלמי
  4. היוכלו דבריו להכיל אמריו
  5. ואינם באצבע אלהים כתובים
  6. ומי יתנני בכנפי נשרים
  7. להשיג אהובים רחוקים קרובים
  8. וא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  Literary textT-S 10J22.5

  Poem of praise for a scholar visiting Alexandria, and for an Avraham, possibly the scholar himself. Written by his brother, Hananel. (Information from Goitein's index …

  1. פז[מ]
  2. מ[ . ] . איש חכם ונבון אגיד והוא הרב שמו
  3. איש מצליח ואיש תחכמון כי ייי אלהיו עמו
  4. וחכמה מלא כרמון ומשרת אלהיו על שכמו
  5. בבואו בשלום לנא אמון ושמחו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 6

  Literary textT-S 13J14.19

  Panegyric composed by Arah b. Natan (Musafir b. Wahb) for someone in a high governmental position. (Information from Frenkel).

  1. עבדהא יקבל ידהא ורגלהא ארח ביר' נתן
  2. מגדל עוז שם יי' בו ירוץ צדיק ונשגב
  3. בשם צורי אתחיל ואת חסדו אוחיל: ומפניו אוחיל בסלד עם חילה
  4. ואענה עוז גדלו בעמו …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  Literary textT-S 8J31.2

  Poems, evidently pages from a collection, beginning with the final section of Avraham ibn Ezra's 'Aha yarad,' the lament over the communities of Spain and …

  1. לשאגותי בתוגותי ימסו כמו מים
  2. עיני עי
  3. הוי אקרא במצרה על קהלות סגלמסה
  4. עיר קצינים ונבונים מ/א/ורם חשך כסה
  5. ושח עמוד התלמוד והבניה נהרסה
  6. [[והבניה]]
  7. והמשנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  Literary textT-S 8J31.3

  Fol. 2: Poem written by Abū l-Maḥāsin b. Abū Naṣr al-Ḥasid. According to CUDL, it is a copy of a polemic against a Gaʾon.

  1. התקבצו יחד מתי הבין שמעו אשר חובר בימנו (!)
  2. חכמת יחיד הדור אשר תעיד כי הוא ארי תורת אלוהנו (!)
  3. שמעו והלילו וספדו גם תאנחו תמיד לשברינו
  4. חיבור אשר חיב…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 9. 9

  LetterT-S 10J13.16

  Letter to Shemuel ha-Hazzan with a long Hebrew poem and a few lines of Judaeo-Arabic containing a request for the Kitāb al-ʿAnṣara by Ibn Ghiyāth. …

  Recto

  1. בר
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. אל תירא מפחד פתאום ומשאת רשעים כי תבא
  4. כי //ד//ייי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד
  5. והדא אלאפסוקין ען שמריה
  6. תא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  Literary textT-S 13J26.14

  Fragment of a poem praising the Nagid, whose name is only hinted at. (Information from Goitein's index cards)

  1. בשמ רחמ רננו צדיקים בייי לישרים נאוה תהלה
  2. צדיקים ירשו(!) ארץ וישכנו לעד עליה
  3. פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפ[ט
  4. תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו
  5. ותשו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 11

  Legal documentT-S 10J14.18

  Responsum by Yosef Tawazi concerning religion and marriage

  1. . . . יוסף תווזי
  2. כל מתנה שיתן הבעל לאשתו בין בעת אירוסין ונישואין
  3. או לאחר שנישאת . . ל . . . בין היא בעין בין א[ינ]ה
  4. בעין כיון שמת הבעל אין המתנה חו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 10J12.23

  Letter in Hebrew (possibly the upper part). Many lines of poetic-sounding Hebrew, then homage to a woman starting 6 lines from the bottom, then "our …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  Literary textT-S 13J16.1

  Hebrew poem written by the cantor Aharon b. Efrayim for a man named Shelomo. (Information from Bareket, Shafrir misrayim, p. 41). Other poems on verso.

  1. לך השר ושר כל שר נשיא עם אב אשר נוסה עשרה
  2. נגיד הדור וראש כל דור פאר הודם כמו עזרה בצרה
  3. והנחמד עלי כל רון יקדים בקרית עוז כמו חומה בצורה
  4. נשאו צור והפ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  Literary textT-S 10J30.6

  Small fragment of a poem praising a man named Avraham, who taught his children religious virtues and showed them the right way. (Information from Goitein's …

  1. ] אברהם ושמנים
  2. [ במגן יבורך תחלה בהמונים
  3. ] . . . . . . הים ולמד לבניו דרכי המבינים
  4. ]ל . אלהים רובי הברכות כמו צוה לניניו משפטים ודינים
  5. ] . בעם אלהי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 15. 15

  Literary textT-S 13J26.20

  Poem praising the generosity of a philanthropist. (Information from Goitein's index cards)

  1. צניף ההוד ואדר התהלה ותפארת עטרת הגדולה
  2. דעה כי משבחיך בלבי ואף גם על לשוני קול המולה
  3. לכן שים לי לספר מהללך נתיב דרך והמציא לי מסלה
  4. ואז תמצא שבחיך נכ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 16. 16

  Legal documentT-S AS 145.299 + T-S AS 135.261 + T-S AS 104.178 + T-S NS 145.160 + T-S NS 324.75 + T-S 6J2.26

  Final draft of mixed Qaraite-Rabbanite court document concerning the sale of a house. On verso there is rhymed poetry (seliḥa). Joins by Oded Zinger. For …

  1. ]יתום [. . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ]תם אוקף אלחאל פי האמ[. .]צחתהא
  3. ]תם נטר פי אלדאר אלגדידה
  4. ]פהם נצפין פחכם בית //דין// אן תוערץ
  5. ללביע] נבונים…

  2 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  Literary textBodl. MS heb. f 32/35

  A lament.

  left column

  1. רהט שברי ומחלי וחשך תארי בצר לי מרוב חטאי ומעלי
  2. חרב היכלי לבבל הגלוני שונאיי להשפילי נווה בית שמם למאור
  3. שבת הלולי ישבתי שכולה וגלמודה בי…

  1 Transcription

  Tags

  • 35 recto
  • 35 verso
  View document details
 18. 18

  Literary textBodl. MS heb. f 29/68

  Two poems, celebrating a circumcision.

  right column, bottom of the page

  למילה

  1. ערלות חמש נביא הגליף לב ובשר
  2. ושפה ואוזן האליף יידע מקום

  left column

  1. ערלת אלין מבשר להקליף כי יש לעץ
  2. תקוה אם…

  1 Transcription

  Tags

  • 68 recto
  • 68 verso
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 12.422

  Poem in Hebrew. 17 lines in praise of a dignitary, then 2 lines of blessing in Judaeo-Arabic, then it ends. "From your grateful slave, Shemuel." …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 20. 20

  Literary textT-S 16.31

  Poems by Yehuda ha-Levi, copied by the India trader Avraham Ibn Yijū. (Information from CUDL and Goitein's index card)

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 21. 21

  Literary textT-S 10J17.13

  Recto: Poem. Long Hebrew poem, congratulating Shelomo on being elevated, like a second Yosef, from prison to the rank of the "Deputy of the king" …

  1. יצוה אל לברכתו ונעמו לשרינו גבירנו שלמה
  2. אשר נבחר ולוקח לגדולה וצור משנה נתנהו וש .
  3. להתיצב מול מלכים לא חשוכים בחכמתו ושב טעמו ונאמ[ו
  4. ומבית האסורים ר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  Literary textT-S 8J31.10

  Dirge on the death of a scholar which also appears in another document (Or 5557 P. f. 56) believed to have been written on the …

  1. שחה ישיבת צבי בחבל
  2. עם ישיבת בני בבל
  3. ושמו יד עלי שובלי
  4. בתמהון לב עלי מוקשי
  5. ירד מראשם זר
  6. מתי יהיה חוזר
  7. וסר שהרון וגם נזרי
  8. ומלבוש שש ומשי
  9. כל עמוק ידליה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 23. 23

  Literary textT-S 16.283

  Dirge of 38 lines by the judge Natan b. Shemuel on one Moshe. (Information from Mediterranean Society, II, p. 574)

  1. . . . . .]מ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. .]אתי בי נשבעתי יצא מפי צדקה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  Literary textT-S 8J16.20

  Recto (secondary us): Poetry, possibly a riddle, with allusions to Moshe, Abraham, and the spies from Numbers 13-14, (Hosea) b. Nun and (Caleb) b. Yefune. …

  1. י
  2. אהרן פרח. מוציא פרח. מטהו לפני כל
  3. קונה
  4. במטות מטות עמו קדם ובזה זמן
  5. נצר הנה.
  6. רענן הציץ //מנו מינו // [[לנציב עמים]] להרנין לב
  7. מתאנה.
  8. המשכילים יבינו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 10J16.9

  Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from …

  T-S 10J16.9 2 verso (A)

  1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
  2. יושב נסתרים בסתרים
  3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
  4. נורא בחדרים
  5. גם הר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 2v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  Literary textT-S 8J15.23

  Document containing a lines of poetry in the hand of the judge Natan b. Shemuel. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:235, 574) EMS

  בכתב ידו של נתן בן שמואל החבר

  1. א [ ]מאסמי רחמיו
  2. משגיאת שוטיה ו ה עתר
  3. מהזה העידות בצדק בעשות
  4. עגלה וביתר בתר
  5. עד אן דבר חזיון סתומה נעלם
  6. מתי תגלי לי ויו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 27. 27

  Literary textT-S 10J22.3

  Panegyric (madḥ) in the hand of Sahlān b. Avraham. Addressed to Abū Saʿīd al-Dāʾūdī (a Nasi). In Hebrew with the heading in Arabic script. Calligraphic. …

  1. كتـ]ـب في אייר שנז امدح ابا سعيد الداوودي //الريس الجليل// ادام الله علـ[ـوه
  2. . . . . . ] העם וכתר הנשיאים: ותפארת המון כל היראים
  3. מיוחס לאבי בית המלו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 2r
  View document details
 28. 28

  Literary textENA 2804.1

  Dirge (seliḥa) written by Efrayim b. Shemarya after the death of the gaʾon Shelomo b. Yehuda, May 1051.

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 29. 29

  Literary textENA 1810.1

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  II, 69a

  1. לך אודה אדוני האדונים / עלי טובך וחסדך הנכונים /
  2. אשר תראה אלי דלות עדתך / אשר הנה נפוצה בהמונים
  3. ותשלח לה אנוש חיל וגיבור / להושיעה בעיתותי י…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • verso
  • recto
  View document details
 30. 30

  Literary textIOM D 55.10

  Three poems by Avraham Ibn Yiju in honor of Madmun b. Ḥasan, Aden, ca. 1140, who was expecting his third son.

  [ל]ה קול איצֹא תאני ימדח פיה אלשיך מצֹמון בן חסן נִעִ[ג]

  […] היום והשמחה לנו תאות

  באדני מצֹמון נגיד עם יֹי צב[אות]

  [אספ]וִ אחי וחדשו המלוכה

  לגיבור הח…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 31. 31

  LetterT-S 20.106

  Poem on the occasion of a marriage, followed by a letter from Shelah b. Nahoum, probably from Tyre, to Abu al-Khair Efrayim ca. 1085, which …

  1. [אני] שלה הששי בן נחום חרטתי שיטתויים הללו במשאת
  2. [חן וחסד] וברכה ותפארת וגדולה וחיים עד העולם למרינו ורבינו
  3. [אפ]רים הוא גם הוא הנקוב בשם אבו כייר יה…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  Literary textT-S 8J31.1

  Poem by Avraham Ibn Yiju praising Madmun b. Ḥasan as a defender of the faith (and as a defender of Avraham Ibn Yiju himself). Aden, …

  II, 37

  ולה איצא ימדח אלשיך מצמון נגיד עם יי

  בר יפת ירום הודו ויגדל יקרו

  אני אשיר באיש עשיר נפש ועוד אכשיר

  ואצפצף דברי שיר

  כהימן וכלכול ודרדע אבות השי…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  View document details
 33. 33

  Paraliterary textT-S Misc.29.4a

  Poem by Avraham Ben Yiju in honor of Judge Labrāṭ II (aka Labrāṭ b. Moshe b. Labrāt Ibn Sughmār. Location: Yemen. Dating: Possibly ca. 1140 …

  III, 29a

  1. ראש מקהלות ישראל הוגה דת יקותיאל
  2. בן אבהן ואוריאן מבין כרב ושמואל
  3. יברכך צור בחופן היד הגדולה ויואל
  4. הוד והדר ללבושיך ורוחך עול מסלפת
  5. פז הבינה…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 34. 34

  State documentT-S K25.211

  Recto: Petition or report to a Fatimid vizier, ending only, including raʾy, ḥamdala and ḥasbala. 5th century AH/11th century CE. Possible join with T-S Ar.22.140 …

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 35. 35

  Literary textT-S 8J16.23

  Poem by Avraham Ibn Yiju praising Madmun b. Ḥasan and cursing his enemies. Aden, ca. 1140-1144.

  ולה איצא ימדח סידנא מצמון נגיד עם יי

  1. אל יהוריד משנאיך עלוקה ויצמיתם בבור שאון העמוקה
  2. ויוסיפם כאב לבב ויגון וינחילם לעדי עד תפתה הדלוקה
  3. בני מרי אשר ר…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 36

  Legal documentT-S 12.284

  Recto: Fragment cut out from a poem of Natan b. Shemuel ha-Ḥaver. In the margin is a fragment of a Judaeo-Arabic letter. Verso: Legal query …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 37

  LetterT-S 20.140

  Letter from Shemarya b. Elhanan (966–1011 CE) about a woman abandoned by her husband (an ʿaguna) for seven years. The letter is apparently written to …

  page b

  1. (שא שלום מאת יושב שמים וכיו"ב ...ומ)מנו ו(מחמודנו אלחנן)
  2. ומתלמידינו ה(יושבים) לפנינו יהי רצון לה..(
  3. לך השלום בא לפנינו דבע קובל על חבח בן
  4. אחו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 38. 38

  Paraliterary textENA 4011.3

  Colophon or ownership note on a book cover. 'This booklet belongs to Yiṣḥaq b. Ghālib ha-Ḥazzan (the cantor).' Dating: first half of the 12th century, …

  1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 39. 39

  Literary textENA 1810.6

  Panegyric in Honor of Madmun II Cairo, after 1186.

  1. אני אודה לאל נורא עלילה / ואשפוך לו בכל עודי תפילה:
  2. עלי טובו וחסדו הגדולה / אשר יעש לאום יפה מעולה
  3. ומושיע בכל עתים יקימו / להצילם בעת דוחק סגולה:
  4. כמ…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • verso
  • recto
  View document details
 40. 40

  Literary textBodl. MS heb. f 29/69 + Bodl. MS heb. f 29/68

  End of two poems, praising and praying to the Lord; poem for a fiancee.

  Bodl. MS Heb. f29/68 recto - middle

  אחר

  1. עשה עמנו לטובה אות להפליא פלא
  2. עושה ניפלאות ייבושו צרים בכלמות
  3. ותלאות במנוחות נרבץ ונגיל בנאות
  4. יחזק אל ידינו …

  1 Transcription

  Tags

  • 69 recto
  • 69 verso
  • 68 recto
  View document details
 41. 41

  LetterT-S 18J3.4

  Letter from the daughter of Yosef b. Yoshiyya, in Damascus, to her younger cousin (father's brother's daughter) and daughter-in-law Sitt al-Nās bt. Moshe b. Yoshiyya, …

  Recto:

  1. אלפרג מן אללה
  2. וצל כתאבך יא בנתי ואעז אלכלק ענדי אללה יגמע שמלי
  3. בך קריב ואנתי תערפי עטם מחבתי לך ומנזלתך
  4. פי קלבי ומא קטעת כתבך ענכי אלא אן אלל…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 42. 42

  LetterT-S 12.24

  Begging letter, prefaced with a rhyming poem, from Isaac the blind ("bereft of all the pleasures of the world"), asking for assistance from Ismaʿīl b. …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 43. 43

  Literary textT-S NS 264.27 + T-S NS 224.181 + T-S AS 145.360 + T-S 12.537

  Poem(s) in Judaeo-Arabic containing advice for the lovesick, written as a faux medical prescription. In the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī. The recto contains a …

  Column 1

  1. אלעזת לאלאה וחדהו
  2. אוציכמו סאיר אלעאשקין בטאעת אלמ[ל]אח
  3. אגמעין וכרו בין ידיהם סאגדין ואקטעו אלשך
  4. בליקין וקולו אלחמד ללאה רב אלעאלמין אלדי
  5. מן…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1v
  • 1v
  View document details