Search Documents

Filters

125 total results

 1. 1

  LetterMoss. VII,200

  A family letter written by Meir b. Hillel b. Sadoq to his three brothers. He objects to the marriage of Abu al-Mufadal, one of his …

  Recto

  1. וצל כתאב מולאי אלאכוה אלעזיזין אטאל אלבארי פי דואם אלעז בקאהם וכל
  2. צד יכפיני פיהם ויחסן תופיקהם ומא תצ'מנה מן אלשוק פקד יעלם אן ענדי
  3. אצ'עאפה המ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterMoss. II,195

  Letter. A Maghribi Karaite asks his wife in the most humble terms to come back to him in Cairo. Otherwise, he would marry a girl …

  Recto, main text:

  1. בשמ' רחמ'
  2. ישא ברכה מאת יי וג' שלום רב לאהבי תורתך
  3. חצרה מולאי אלשיך אלאגל אלרייס אלאכמל
  4. אלפאצל אלבארע אלנביל אלסדיד פצל בן כלף
  5. אעזה…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterENA NS 2.11

  Letter, extensive and profuse, by a cantor in a provincial town to his widowed mother named Umm Farjun, inviting her to Cairo(?) to visit him …

  1. בשמ רחמ
  2. לו דהבת אצף מא ענדי מן אלשוק אליך יא וא[לד]תי ואעז
  3. אלנאס עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך ותמכ[ינך
  4. וכבת אעדאך ומן חסן אלתופיק [מא] אכלאך…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 4. 4

  LetterBodl. MS heb. c 28/64 + CUL Or.1080 J125 + DK 357

  Letter from Abū l-Faraj the father-in-law of Shelomo b. Eliyyahu to his son-in-law Shelomo b. Eliyyahu. In Judaeo-Arabic. Admonishing him to treat his young wife, …

  1. ותמן ולא תסאל מא גרי בינו ובין [. . . . . . . . . . .
  2. זוק וגבה אלשיך עמראן וטלב מנהא אלכרי ודנו. .
  3. עליא מא תלקאה פי ראס אבנהא וקד טלבת
  4. אלגיר אן בכתב…

  3 Transcriptions 2 Discussions

  Tags

  • 64 recto
  • 64 verso
  View document details
 5. 5

  LetterBodl. MS heb. c 50/24

  Letter sent to Sitt al-Ghazal, wife of the judge Eliyyahu b. Zechariah (?), by her elder son (?), Abu Zikri, asking her to put up …

  Recto

  1. יקבל ידי אלסת אלואלדה
  2. אדאם אללה צונהא וכתר
  3. מן מתלהא ומגמלת בהא
  4. אלנסואן ואלבלדאן אללה יפרחהא
  5. באלולד אלנפיס אלסיד אלאך ואלמאתור
  6. מן אחסאנהא אלנצר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 6. 6

  LetterENA 1822a.71

  Letter sent from the Egyptian capital by a man to his brother in the countryside, reporting that their mother is well and praying for him …

  1. אלדי אערפך בה בעד אלסלאם
  2. עליך אן אלסת בכל נעמ[ה
  3. וללה אלחמד וסוא דלך אן
  4. כאן אלקמח בד אלויבה כד
  5. מנה מא אמכן חמלה ואמא
  6. אלפראריג פקד אכדוא לא
  7. תאכד שי ול…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 10J11.24

  Letter in Hebrew. The writer of the letter sends his apology and emphasizes he did not intend to offend the addressee. The writer ends (lines …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . בח וה ה . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S 10J15.23

  Letter from a husband to his wife after she bore him a daughter while he temporarily left her, waiting until her father gave the couple …

  1. יצל הדא אלכתאב אלי ס"ת אלפצלה(!) אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא
  2. ונעמאהא ומן חסן אלתופיק מא אכלאהא ואגמעני ואייאהא עלי
  3. אסר חאל אן שא אללה בפצלה וכרמה וחק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterT-S 10J17.27

  Letter draft. In Hebrew. Abandoned after the introduction. Addressed to Aharon (identified by Scheiber as Aharon b. Yeshuʿa Ibn al-ʿAmmānī) and conveying blessings to his …

  1. להדרת השר האדיר הנכבד החכם והנבון
  2. מרינו ורבינו אהרן נטע השכל ונצר היושר
  3. וגזע הבין וסעיף הכושר שתיל הדעת
  4. והמזמה נחל נובע מקור חכמה עץ נחמד
  5. למראה וטוב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 10

  LetterT-S 10J20.19

  Letter conveying good wishes for Purim and Passover. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 5:351, 603; and Goitein's index cards) VMR

  1. ואער. הא וקד ע . . אללה תעאלי [ . . . . . . . . . . . .
  2. וא . . אתי נחוהא ותאספי עלי מא יפות מן ק . . הא
  3. ואלי אלבארי גלת קדרתה ארגב ואיאה אסל באן יגמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 11

  LetterT-S 10J29.15

  Fragment of a lovely family letter sent from Alexandria by Abu Sa'id al-Bazzaz to his brother, Abu al-Barakat b. Yefet, at the shop of Abu …

  1. . . . . . . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ועא . ל . [ . ]ה עלי ג[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. אן לטיף פא . ל . […

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 10J30.9

  Letter written by a man on behalf of his wife to her brother, inviting him to come out to the countryside for a full month …

  1. כאדמהא יוסף
  2. כתאבי אלא(!) חצרת מולאי וסיידי אלשיך אלאגל אבראהים
  3. אטאל אללה ואחיאה ומן חסן אלתופיק לא אכלאה גמע אללה
  4. ביננא עלא אסר חאל אן שא אללה ואמא …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterENA 1822a.19

  Letter addressed to Sitt al-Khayr. It seems that the writer had learned that Sitt al-Khayr's daughter was going to get married and expresses her expectation …

  1. ] ב ר
  2. ] אוחש אללה תע מן טלעה אלאכת אלעזיזה
  3. אלמו]פקה אלסעידה סת אלכיר אטאל אללה בקאהא
  4. ]חסן אלתופיק לא אכלאהא וגמעני ואיאהא
  5. ] אסר חאל ואנעם באל וינהי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  • 3
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 10J10.11

  Letter. Personal letter in which the writer reassures the recipient that he had acted according to his wishes and delivered five letters to his brothers-in-law …

  Recto:

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . ך אטאל אללה עמרה וכפאה וחמאה
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] בה ו . . למה כפאני אללה פיה מא
  3. אחאדרה …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterT-S 10J10.18

  Letter. Family letter in which the writer discusses a dispatch of money to be used for wheat and clothing, and expresses desire to be joined …

  1. . . ] אסתכרת אללה תעאלי דכרה ואנפדת לכם צחבה מולאי אלשיך אלגליל אבי אסחק
  2. . . . . ] בנ(!) אברהם חמדת הנשיאות כמסה דנא ורבאעיין וזנהם כמסה ואזנה
  3. . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 8J13.1

  Letter on the topic of friendship between two educated young men. In Judaeo-Arabic, possibly with influence from Judaeo-Persian in the iḍāfa constructions, as ציק אלצדר …

  1. ]לך [
  2. ואני מא טב לי עיש בגיבתך פבלה עליך לעלך
  3. תרחם גרבתי וצעפי ומא אנא פיה מן ציק יצדר
  4. ותשבעני בנצרך קבל אן אמות וסעא לא תגיב
  5. עני אכתר מא גבת פמא כא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 8J13.22

  Letter from Abū Saʿīd b. Abū l-Riḍā to his mother. He also addresses the letter to his brother Abū l-Barakāt. (Information from Goitein's index cards) …

  1. יאואלדתי ומולאתי וסידתי אלמנעמה עלי
  2. אלמחסנה אלי ומן אדאם אללה מדתהא וחרס עלי
  3. מהגתהא וגמע בהא ושיכא עלי אבלג אהל
  4. ואס ג סבב כתאבי יא מולאתי אני תאכרת

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterT-S 16.295

  Esther writes to her parents in law after having returned from Safed to Cairo, describing how she learned certain needle work and expressing thanks to …

  1. בה
  2. שלומות רבות לאלפים ורבבות מלפני שוכן ערבות
  3. כולם יחולו על ראש //אדוני// מי תיא/ו/ה כתר ועטרה לראשי
  4. ועל ראש אדונתי עטרה לראשי ממני אסתר כלתכם
  5. הנני …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 18J3.19

  Letter, detailed, sent from Tripolitania, Libya, by a man to his brother who had settled many years before in Alexandria. Dated August 1089. (Information from …

  1. אלי אכי וסיידי ורייסי וגלילי ואתירי אטאל אללה פי
  2. ב]אלכיר בקאה ואדאם איאם סלאמתה וכאן לה
  3. . . . . . ו]לי ונאצר פי גמיע אמורה תקדם
  4. כתאבך א]לי אעז אלכתב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 12.65

  Family letter from a brother to his sister trying to dissuade her from marrying a certain man from Syria whom he describes as being 'not …

  1. . . . ]א והו יק[ו]ל לנא אן . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. תחמל הדא אלכתאב ו[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 21. 21

  LetterT-S NS J87

  Letter fragment (middle part) in which the writer describes how he was insulted in the synagogue by the scholar, Sheikh al-Najib, but expresses no resent …

  1. תמא.א.ך אן כאן . . .[. . . . . . . . . . . . . .
  2. פיא תרי מן געל הדא אלמחאל פי קלבה פחאשאה
  3. אן יכון חושד כשרים ויאכי אן כאן יצעב עליה
  4. דכולי אלכניס ראס…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 22

  LetterT-S NS J499

  Letter from a certain ʿAbd al-Karīm possibly to someone named Ḥasan or Iḥsān (margin, line 1). In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 13th or 14th century, based …

  מ]חליו ויהיה לו עוזר וס[ומך

  ו]מעוז ומחסה ואן יפרחנא

  בעאפייתה ויבקי לה אלולד אל

  אלעזיז אלשיך סלימאן יזכי מולאנא

  יזכינא ויזכי מולאנא ללשיך סלימאן

  בבית …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 23. 23

  LetterL-G Lit. II.140

  Family letter sent by Yosef to Abu al-Ḥasan, informing the addressee that he will come visit on Hanukka and sending his greetings to several people. …

  top margin, straight lines, at 90’ to line 1, upside down

  עבד יוסף

  1. בש רח
  2. חצרה אלתלמיד אלגליל אלשיך
  3. אבו אלחסן ופקה אללה תע מכצוצ
  4. באתם סלאם מן מחבהא …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 24. 24

  LetterT-S 8J36.8

  Beginning of a letter from Abu al-Faraj to Abu al-'Ala the glassmaker, containing eulogies and ending with an extensive list of greetings. On verso are …

  1. אלמלוך אבו אלפרג
  2. בשרח
  3. אלדי נעלם בה מולאי וסיידי .גינה אלדיאן
  4. אדאם אללה בקאה ועזה ועלאה ורפעתה וסנאה
  5. וופק חרכאתה בתקואה וגמעני ואיאה בעד קציאן
  6. אלחואי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 8J38.6

  Letter to Yefet b. Sason (aka Ḥasan b. Surūr) who is described as 'the Modest' (הצנוע). Mainly in Judaeo-Arabic, with the introductory blessings in Hebrew …

  Recto:

  1. ויהי משגב לדך משגב לעתות בצרה
  2. ברכה עודפת וטובה נודפת ו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. ורפואה מושקפת וחנינה מרחפת וחמלה מרופפת …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  LetterT-S 8J38.8

  Personal letter from Yehuda b. Ya'qub (Yehuda b. Yaʿaqov) to Abu 'Imran in very poor spelling.

  1. בשם ייי נעשה ונצלח (!)
  2. כתאבי אלא מולי אשיך אבו עמרן אטל(!)
  3. אללה בקה (!) ואדאם עזו ותעלה ומן חסן אתופק (!)
  4. לאכלה (!) נעלם מולי אשיך (!) אלאגל אן עבר …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterT-S 6J3.22

  Letter from a woman in the countryside to her husband in Fustat. She refuses to join him there in the capital. The letter is to …

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי סיד כלף אטל אללה בקה ואדאם
  3. עזה ונעמאה וגמעני ואיאה עלי אסר
  4. חאל ועאפיה אלדי נעלמך בה אני מן חית אן
  5. כנת קאעדה . . . . ה מא ענדי מן י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 28. 28

  LetterT-S 8J24.4

  Family letter in Judaeo-Arabic. In which a woman with a child asks her sister and mother to take more interest in her because of her …

  1. געל פדאה
  2. בר אכוהא אברהים
  3. דמעי אם כמטר יערופון מעט
  4. קט מתשוקתי מגלים ואלו שערות
  5. גופי לשונות להגיד תאוה עצרו
  6. במלים קד עלם אללה סבחאנה שוקי
  7. אלי אלחצרה ו…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterT-S NS J171

  Family letter from Meir b. Hillel b. Sadoq to his son. The letter reflects the personal and economic distress of the writer, who was far …

  Recto

  1. [ ]
  2. [ ] אלוחשה [ ]
  3. [ ] היקר [ ]
  4. [ תא]ספת בה עלי אלגרבא לא סימא [ ]
  5. [ ]ן כאנו יגו אלצגאר בשרט אנני אחמלהם [
  6. [ ] מא ינקעד לי אבי אלכלאת וולדי גא…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 30. 30

  LetterT-S 12.426

  Letter from Ya'qub to his mother (שקר בנת מבחל?) in Cairo, mainly assuring her that everyone is doing well. Isḥāq recently arrived from the writer's …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 31. 31

  LetterT-S 13J11.4

  Letter from a woman in Egypt named Maliḥa, living in Byzantium ("Romaniya"), to her brothers Abū Saʿīd and Shelomo asking one of them to come …

  Address (verso)

  1. תובל איגרת הלז בשמחות מני אחותכם
  2. וגיל אלי כגק אחיי אבוסעיד הנקראת מליחה
  3. ושלמה הנאים

  (recto)

  1. שלום ממרומים וברכות כעשבי הדומים וכטיפ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 32. 32

  LetterT-S 13J23.12

  Condolence letter from Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon to Avraham Ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat.

  1. תנחומי ש[ ]רצ ]
  2. נחרצות מחוללים [ ]צות יסורים [ ]
  3. זעוכים וזעומי הפרצות דרכיו גוחימו בעליצה אשר יאשרי[מו]
  4. לאחוז צדקימו במועיצות לדעת בטוהר ידימו להוסי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 33

  LetterT-S 13J13.22

  Letter from Bū Manṣūr b. Abū Saʿd Shemuel to Avraham al-Maḥallī al-Talmid (the student/scholar). Addressed to Fustat, the synagogue of the Palestinians, situated in Zuqāq …

  1. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום
  2. ממלוכה בו מנצור
  3. בן בי סעד נע.
  4. ממלוך כגק מר ור אברהם התלמיד המבין המלמד החכם
  5. והנבון ישמרו אלהינו ויהיה בעזרו ויציל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 34

  LetterT-S 13J14.6

  Letter containing a note of congratulations for a marriage contract and wishing the new husband a fertile union, citing the biblical blessing conferred on Ruth …

  1. לזקיני ופאירי ונזרי וכתר ועטרת ראשי ומחמד עיני ואלופי
  2. ומיודעי הוא כב גד מ ור אפרים החבר החכם והנבון האדיר
  3. המופלא הבקי בחכמה המובהק המאיר באור השחר י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 35

  LetterT-S 13J15.18

  Family letter sent from Qal'at Ja'bar on the Euphrates River Syria, by a man to his brother, saying that he had learned about the death …

  1. וצל כתאב מולאי אלאך אלח. . . אל. . . אטאל אללה בקאה ואדאם עלוה ותאיידה
  2. וסעאדתה וסלאמתה ונעמתה וחראסתה ותמכינה וכבת אעדאה
  3. וקראתה ופהמת מצמונה ומא דכר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 36

  LetterT-S 13J18.23

  Letter from Aharon ha-Kohen b. Namir to ʿEli ha-Kohen b. Moshe. The writer informs the addressee that the item he expects is now on its …

  1. בשמ רחמ
  2. שלום לאמר בלי החבר ישקיף ממעלי ותגזר עליו
  3. ברכת תעל וישתכלל במימי ההצלחות ויתעטר
  4. באופני השמחות העומדות הנתאחות בששת
  5. מערכות המה נחות במשכנות מ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 37

  LetterT-S 13J20.6

  Personal letter sent by the court clerk Mevorakh b. Natan, apologizing for his younger brother Abu al-Fakhr Yehosef, who had made fun of the son …

  1. בשמ רחמ כי ייי יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד
  2. ייי שומריך ייי צלך על יד ימיניך
  3. ברוך אתה בבואיך וברוך אתה בצאתיך
  4. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום
  5. קד עלם…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 38. 38

  LetterT-S 13J24.23

  Sentimental letter sent by a man to his maternal uncle reporting that he and his wife are well and healthy, but perishing from longing for …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . .] ואזכאת חיאתה עלי
  2. . . .] ואלדי מן סלימאן אבן אכתך מסלם עליך
  3. כתיר אלסלאם וסאיל ען חאלך כתיר וגאני
  4. כתאבך וכאן ענדי מתל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 39. 39

  LetterT-S 13J24.9

  Family letter sent to New Cairo. Mainly in Judaeo-Arabic. Dating: Likely 14th–15th century if not later. Starting with biblical quotations and containing greetings to various …

  1. בר לקי עמי עשו
  2. יענך ייי ביום צרה | ישלח עזרך מקודש |
  3. יתן לך כלבבך | ימלא ייי כל משאלותיך |
  4. תרום ידך על צר | לא תאונה אליך רעה |
  5. ואל שדי יברך אותך | …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 40. 40

  LetterT-S 13J28.12

  Letter from a father living in the countryside to his son's grandmother residing in Fustat. The father expresses his concerns that bad company is leading …

  1. בש רח
  2. ואלדי אערפך [א]נה וצל צהרך לילה אלגמעה . . . . . . . .
  3. אלסלאמה ואלעאפיה וגד אלצגיר בניה //פרח// מר[יץ] . . . . . . .
  4. ואסבתנא בין אלכוף ואלרגא …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 41. 41

  LetterENA 2808.52

  Letter from a woman to an unknown addressee. Around 1060. Mentions details about Nahray b. Nissim’s family. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #293) VMR

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 42. 42

  LetterT-S NS 226.96 + T-S NS 184.54

  Letter of a woman, regarding her marital problems. Written by Halfon b. Menashshe Halevi (Date: 1100-1138). The join was created by Oded Zinger. Might be …

  TS NS Box 184, f. 54, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp.265-267, N.H. 04-26-88,(P).Letter of a woman, regarding her marital problems. Might be connec…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 43. 43

  LetterT-S NS 321.46

  Letter from Avraham, son of the Gaon, to a business partner in Fustat.

  TS NS Box 321, f. 46, ed. Gil, Palestine, pp.286-287 (Doc. #163), C.B. 02-09-88 (p)Letter from Abraham, son of the Gaon, to a friend in Fustat.

  ....

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 44. 44

  LetterBodl. MS heb. d 74/42

  Large fragment of an interesting family letter in the handwriting of Toviyya b. Eli addressed to Avraham b. Saadya and another recipient. (Information from Goitein's …

  1. האמור ה[. . . . . . .]. . . . .שיך. . . .[. . . . . .
  2. ורבנא אברהם הזקן הנכבד החכם והנבון [הירא
  3. את ייי הצדיק והחסיד בדורו ישמרו צורו ויהא
  4. בעזרו וישמח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 45. 45

  LetterENA 1822a.64

  Letter addressed to Menaḥem the physician, in the horseshoers' market (fī al-musammirīn) in Fustat or New Cairo. Mainly in Judaeo-Arabic, with the first five lines …

  Recto:

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتابي الى الولد العزيز
  3. اطال الله بقاه وادام عزه
  4. ونعماه ومن حسن التوفيق
  5. لا اخلاه وجمعنا واياه
  6. עלי אסר חאל במנה
  7. וכרמה וא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 46. 46

  LetterT-S 10J11.8

  Letter from a mother to her children, sent to the shop of Abū l-Ḥasan b. Masʿūd. She is writing from Rashid (Rosetta) on her way …

  1. בשמ וחמ
  2. כתאבי אליכם יא אולאדי ואלעזיזין עלי וענדי אטאל אללה [ בקאכמ ואדאם עזכם
  3. ותאיידכם וסעאדתכם וסלאמתכם ונעמתכם וכב[ת אעדאכם . . . . . .
  4. אליכם שדי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 47. 47

  LetterT-S 10J17.32

  Letter in which the writer asks his uncle to send a certain document. Refers to different business activities including trade in wheat. (Information from Goitein's …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . מך
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . ] אלדי[ . . . . . . . ]ך …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 48. 48

  LetterT-S 10J10.8

  Letter from Barakat b. Hibat Allah al-Ja'fari to Abu al-'Ala Sa'id b. Munajja ('Ulla b. Yosef ha-Levi, the parnas in Fustat). Complete letter containing personal …

  1. בשמ רחמ
  2. וצלת כתב חצרה מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם
  3. עזה ונעמאה ותאיידה וסעאדתה וארתקאה ומן חסן
  4. אלתופיק לא אכלאה ווקפת עליהא ופהמת מצמונהא …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 49. 49

  LetterT-S 10J11.10

  Letter in which the writer asks not to be removed from the addressee's service or friendship. Very effaced. Dated to the late 12th century. (Information …

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . בי תורתין וג
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ו . . ל ואה . [וג
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]סחר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 50. 50

  LetterT-S 10J11.11

  Letter from a brother admonishing Sitt Ikhtiṣār and Sitt al-Wasṭāniyya to take good care of their mother and younger sister (by pawning something to send …

  1. ואן אלערצי ואל . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אללה יעלם מא פי קלבי מן צגא [ . . . . . . . ] . . . . . . כנת תם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details