Search Documents

Filters

37 total results

 1. 1

  LetterCUL Or.1080 J166

  Letter from Nissim b. Ḥalfon, from Tinnis, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1056. The writer just arrived in Tinnis and he is astonished to …

  recto

  1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה ותאידה וסלאמתה

  2. ונעמתה מן תניס ען סלאמה פי אלנפס ושגל סר לא יעלם עלמה

  3. גיר אללה עז וגל וקד ערפתך …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S 13J7.19

  Letter from Elazar b. Ahuv to Yefet b. Shemuʾel. Congratulation to a sister who had given birth to a daughter. (Information from Goitein's index card). …

  1. בשר
  2. כתאבי אלי אלאכת אלעזיזה אלואלדה אלגלילה
  3. שת סעוד אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא
  4. ונעמאהא ומן חסן אלתופיק לא אכלאהא
  5. ואגעלני מן כול סו פדאהא ואלדי תרידי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 3. 3

  LetterT-S 13J19.4

  Letter from Moshe b. Abū Zikrī to his relative, Araḥ b. Natan, on matters of commerce. Moshe expresses his concern about the fact that Araḥ …

  Recto

  1. בשמ' רחמ'ִ
  2. קד עלם אללה עז וגל מא עלי קלבי מן תוגה חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. אלאך ינצרו יוצרו ויהיה בעזרו עלי תלך אלקציה אלתי זאדתני
  4. הם עלי המי וצ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterT-S NS J419

  Letter from Yefet b. Menashshe Ibn al-Qaṭāʾif, in Alexandria, to one of his brothers (Ḥalfon or Peraḥya), in Fustat. Fragment (left side of recto). Dating: …

  Recto

  1. [ ] ואדאם עזך[ ]
  2. [ ] פיה מן אלבכא ואללטם
  3. [ ] צבחה יום אלגמעה
  4. [ ]נא וכל מן פי אלבית אלי יום
  5. [ ] ליל ונהאר טול אלז' איאם
  6. [ ]מן אלספר[ ]בעץ[ ]יבת…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 5. 5

  LetterT-S 10J19.26

  Letter from Bū l-Maḥāsin, in Alexandria, to his mother Sitt Ghazāl bt. Abū Umar, in Fustat. Same sender and same addressee as T-S AS 155.271 …

  Recto

  1. בר
  2. אלדי אעלם בה אלואלדה אלעזיזה אלגלילה גמע [אללה אל]שמל
  3. בהא עלי אסר חאל ובלוג אלאמאל בפצלה וכרמה אנה
  4. אלקאדר עלי דלך ברחמתה אנני כרגת מן ענדך

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 6

  LetterT-S 18J3.15

  Letter from Barakāt b. Abū l-Ḥasan, in Alexandria, to his relative the judge Eliyyahu b. Zekharya, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1228 CE, according to …

  Recto

  1. [ ] מולאה ומן אגל אןקטאע(!)
  2. כתבה מנה יעלם אלמולא אן אלממלוך מא יצלח לה אן יכאתב
  3. מתל אלמולא ולאכן אלמולא יחתמל אלממלוך עלא גהלה
  4. אללה יעלם כיף ק…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 7. 7

  LetterENA NS 39.11

  Letter fragment by a certain Yaʿaqov recounting the episode that led him to break off his partnership with others in a wine press. While he …

  Recto:

  1. ] סלאמה ואלעאפיה וגעלני מן כל [
  2. ] תבארך ותעאלי יגמע אלשמל בה קריב במנה ו[פצלה]
  3. אנה ולי דלך ואלקאדר עליה אן שא אללה וצול אלשיך אבו
  4. אלחסן ישמרו…

  1 Transcription

  Tags

  • 2
  • 1
  View document details
 8. 8

  LetterT-S 13J25.7 + T-S 28.18

  Letter from Yoshiyyahu Gaon. Dating: probably 1024 CE. Describing the imposition by the Muslim authorities of a special, heavy tax on the Jews of Jerusalem. …

  T-S 13J25.7

  1. ירחמם [
  2. תפלתם ויתדיר טובתם ויראם קיבוץ במרבץ טוב
  3. אל נווה טוב ונין מראהו טוב ובינין זהב הטוב בכל טוב
  4. שאו שלום רב מאיש נחמס מאנשי חמס
  5. ומאנ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterT-S 13J19.14

  Letter addressed to She'erit ha-Ḥazzan, the cantor in the Palestinian synagogue. The writer thanks She'erit and his wife, Umm Shemuel, for their hospitality, and asks …

  1. ב[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אור זרו[ע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. והבוטח ב[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterCUL Or.1081 J22

  Nearly complete letter in Judaeo-Arabic to Abū l-Ḥusayn Ṣedaqa b. Nissim al-Mukallifī (אלמכלפי ?) in Alexandria. The letter is written on a fragment torn from …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 11. 11

  LetterT-S NS J262

  Fragment of a letter/petition in Judaeo-Arabic, apparently to the Nagid. Appealing for help as well as help for a woman oppressed by her husband. Her …

   Recto

  1. זאלת עליה . . . [
  2. חתי אכדת מן [
  3. חתי תכתב לי והו [
  4. ובכפלה כל סאעה לו כאן [
  5. וזוגתה פי נאר אן לא יעלם [ 
  6. והי בתקבל ידי סידנא ובתקול אנה [אכד
  7. שבו…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterNLI 577.10/40

  Letter from a mother to her daughter. In Judaeo-Arabic. The mother expresses her longing and the fire in her heart, sends regards to Umm Khalaf …

  1. ] . . .
  2. ] ענד אלבנת אלעזיזה ופקהא אללה תע
  3. ת]נהי אלי כדמתהא(?) אנני משתאקה
  4. לנצרכם ויא סבחאן אללה מן  וקת
  5. אן כרגתם מא אבעתתם לי ורקה
  6. באכבארכם פפי קלבי…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 13. 13

  LetterT-S 10J14.27

  Letter from a father in Cairo to his son, Abū Manṣūr al-Rashīd, in the Fayyum. The name Jamāl al-Dīn also appears in the address. In …

  Recto

  1. עזרי מעם [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אלדי אעלם אלולד אלעזיז אדאם אל[לה עזה . . . . . . . . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S Ar.18(1).135

  Letter fragment from Daniel b. ʿAzarya (active 1052–62), in Palestine, to a dignitary in Fusṭāṭ. An urgent request to ask the authorities to stop an …

  1. דאכר למ[
  2. אלאמור ומ[
  3. ומא כאן יפעל [
  4. ערצו ויתגאהו פי דכרי [
  5. וקד קוית נפסה וליס לי בה[
  6. סידנא אלקאצי אלאגל תקה אלדולה [...אבו]
  7. מחמד אדאם אללה עלוהמא פי …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 15. 15

  LetterENA NS 18.24

  Letter from Barhūn b. Mūsā al-Tahirtī, in Trapani, Sicily (Gil prefers to read אטראבנש in line 2 over Goitein's and Ben-Sasson's אטראבלש), to Nahray b. …

  recto

  1. [כתאבי] יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעא[דתך ונעמאך] וצרף אלאסוא ענך ברחמתה מן

  2. אטראבנש לה כלון מן אלול ואלחאל סלאמה ועאפיה לל…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 16. 16

  LetterT-S NS J7

  Letter from Yeḥezqel, probably in Qalyūb, to his brother Ḥalfon in Alexandria. Dated/dating: Iyar 1140. Yeḥezqel complains rather winningly and at great length about his …

  Recto

  1. כתבת הדה אלאחרף אלי מולאי ואכי ומן
  2. געלת פדאה עלי עגלה מן אלרסול
  3. גואב כתאבה אלכרים אלואצל עלי יד
  4. אבו סעד ולד אלשיך אבו עלי אבן אלכרניב
  5. אללה יעל…

  Recto

  1. I am writing this lines to my lord and brother and the one for whom
  2. I would sacrifice myself in haste because of the messenger,
  3. in response to…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 16.64

  Letter from Yosef and Nissim, the sons of Berekhya, in Qayrawan, to the merchant, Yosef b. 'Awkal, in Fustat (was written after Avraham b. 'Ata' …

  page b has the address only:

  אבו] אלפרג צאנה אללה ווקאה מן יוסף ונסים בני ברכיה ננ בלג תוגר

  אללה ולייה וראעיה אלפסטאט אן שא אללה

  --------------------…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterMoss. II,103.2

  Fragment of a family letter, same writer and addressee as T-S NS 338.71, mainly rebuking the addressee for the lack of letters. "Your mother and …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 19. 19

  LetterT-S 8J40.5

  Letter from Yefet b. Shemuel to Moshe ha-Sar b. Peraḥya. In Judaeo-Arabic. Regarding the affairs of scholars and inquiring about the needs of a little …

  1. ממלוכה ואכוה
  2. יפת ביר שמואל
  3. . . . שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע
  4. . . . כל הנסתרים בש יעלם שדה אשתיאקה ללמולא אל[דיי]ן אלגליל
  5. כגק מרינו ורבינו …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 20.80

  Letter of Abu Ali Yehezqel b. Netanel, Alexandria, to his brother Ḥalfon, 1140, written on a fragment of a Fatimid decree (see separate record). Egypt, …

  1. וצל כתב מולאי ואכי ומעתמדי ואעז אלכלק עלי וקד עלם אללה תבארך
  2. ותעאלי אן סאעה קבולהא עלי אקבלהא ואُסר למא ידל עליהא
  3. מן דואם עאפיתה וסלאמתה אללה ידים ד…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 16.256

  Recto: A woman complaining to the Nagid Mevorakh about her inefficient brother-in-law who was unable to secure her children's estate from his partner, expresses the …

  1. נחן מסתגיתין באללה תע[אלי . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. קדשת מרינו ורבינו מבורך [. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. שר השרים נגיד הנגידים [. …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 22. 22

  LetterENA NS I.99

  Letter from a woman to a certain Yosef written in the hand of Shelomo ha-Melammed b. Eliya. The woman calles herself "his mother" but it …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 23. 23

  LetterCUL Or.1080 J173

  Letter from the mother of Dā'ūd, in a provincial town, to her son Sulaymān al-Jamal, in Fustat. In Judaeo-Arabic. She complains about a lack of …

  1. מן ואלדת דאוד לסולימאן יצל דוכאן
  2. אלגמל קצר אלשמע אן
  3. שא אללה
  1. כתאבי אליך יאולדי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם
  2. איאם סלאמתך ובעד אבקך אללה יאולדי כ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  LetterCUL Or.1080 J21

  Letter from Ṭoviya b. Moshe, in Jerusalem, to his daughter, in Fustat, April 1040 or 1041. "The following description of the writer's well-being is altogether …

  Recto:

  1. כתאבי אליך יא בנתי מן אלקדס אלמחרוס לתלת בקי מן שהר רגאב (!) ממא אעלמיך יא
  2. בנתי מא פי קלבי מן אמריך אן פי קלבי אלנאר בסבביך ואללה ביניך ובין …

  Recto

  I am writing to you, my daughter, from Jerusalem, may God keep it, on the 27th of Rajab. I wish to tell you, my daughter, what I think about yo…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterT-S 6J4.20

  Letter from a woman, in an unknown location, to her brother ʿAṭiyya b. Yehuda b. Sulaymān and to her widowed sister’s son Manṣūr b. Avraham, …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 26. 26

  LetterT-S 13J18.29

  Recto: Letter from a woman to her son Abū l-Faḍā'il al-Yahūdī al-Bawāridī ('the maker of cooling or cold vegetables') in al-Qamra, Alexandria. She describes a …

  verso

  1. كتابي אלי אלואלד (!) אלעזיז אטאל אללה בקאה
  2. ומן חסן אלתופיק לא אכלאה וגמעני ואיאה
  3. ואני משתאקת אלי אלחצרה אלולד אלעזיז
  4. ולא תסאל מא גאז [[. ל]] ע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 27. 27

  LetterBodl. MS heb. b 11/27

  Most of a long, very distressed letter from Menaḥem, writing in Fusṭāṭ/Cairo, to a business associate, whose family lives in Fustāṭ/Cairo and who has traveled. …

  Recto

  1.  . . . אל . . . אלדי אדעא בהא אגתמע בי רב שלמה יר הו
  2. ואשאר עלי באנני לא אטהר חתי יחצר אלמולא לאלא
  3. ירוחו אויבי יש׳ בית האסורים פאכתפית מן אלליל…

  1 Transcription

  Tags

  • 27 recto
  • 27 verso
  View document details
 28. 28

  LetterT-S NS 264.8 + T-S 13J21.12

  Letter from Maʿālī b. Abū l-Khayr al-Dimashqī, in Fez, to his father Abū l-Khayr b. Maʿālī al-Dimashqī, in Almeria. In Judaeo-Arabic, with the address in …

  TS 13 J 21.12

  1. הִל עאשִ פיִ[... ]
  2. ורבע שבִ. אלגמיעִ [... ]
  3. שב פִיהִאִ רבעין [... ]. וִעִ.[... מ]ןִ
  4. אלניל פענד וצול אִ[ל... ] תביע במא קסם
  5. אללה ואלקנט…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterCUL Or.1081 J42

  Recto: Note from Rashīd inviting a physician to come urgently to Rashīd's home, and to bring a friend. Verso: The physician responds that if he …

  1. אלאך אלעזיז אלמופק יחצר סרעה
  2. פי בית אלרשיד פאן אלצרורה דאעיה
  3. לחצורך ואן כאן לך אחד מן אלאצחאב
  4. פתחצרה צחבתך ולא תנעאק סאעה ואחדה
  5. מחבה רשיד [. . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 30. 30

  LetterCUL Or.1080 J113

  Calligraphic family letter, sent from Giza, containing many names and detailed instructions. Dated to the 13th century. (Information from Mediterranean Society, I, 423, and from …

  1. יגמע אלשמל בה קריב גיר בעיד פי כיר ועאפיה
  2. אן קד וצל כתאבך מע אבן אלגלאגלי ושכרנא אללה תע
  3. עלי עאפיתך ופהמת מצמונה וקראה נגם אלדין ענדי
  4. פי אלגיזה וכתב…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 31. 31

  LetterMoss. VII,182

  Letter from the cantor Yedutun ha-Levi, Fustat, to his brother Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub. Narrow strips were torn from both the left and right …

  Recto:

  1. בש רח
  2. ותגזר אומר ויקם לך
  3. כי ייי יהיה בכסליך
  4. לא יאונה לצדיק כל און
  5. לא תאונה אליך רעה
  6. בש[וט ל]שון תחבא ולא
  7. תירא משוד כי יבוא
  8. השלך על ייי יהבך ו…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 32. 32

  LetterT-S 16.284

  Letter from a son to his mother describing the events of his journey from Alexandria to Fustat and mentioning the illness of his uncle. Much …

  1. .] שיויתי ייי לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט
  2. ו]לדהא אבו אלברכאת געל פדאהא כתאבי אלי
  3. ח]צרה אלואלדה אלעזיזה אלכרימה אלמכרומה
  4. . . .] כ[. . . . .] אלמחתרמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 33. 33

  LetterBodl. MS heb. d 66/141

  Letter from Ṭoviya b. ʿEli, in a provincial town, to his cousin Natan b. Shelomo ha-Kohen, probably in Fustat. Dating: 1122–50, based on the dated …

  1. בשמ רח
  2. וצלת אלרקעה אלדי אנפדתהא הדרת רבנו ישמרה
  3. צור אלדי פיהא אלצפה יסתעלם מנא כיף הי
  4. תתפצל תקבל יד הדרת מולאי אלרייס אלאגל
  5. אבו אלבהא עני וינעם עלי …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 141 recto
  • 141 verso
  View document details
 34. 34

  LetterT-S 24.72

  Letter in the hand of Abū Zikrī, physician to the sultan al-Malik al-ʿAzīz (Saladin's son and successor), sent to his father Eliyyahu the Judge. In …

  recto

  1. גמיע אלמלבוס אלדי כאן עלי לם יבק עלי שי יסתר סוא
  2. אלחזה ואלעמאמה נצפהא עלי ונצפהא פי אלטין מרמיה
  3. וכל מן יבצרני פי דלך אלחאל ימשי כלפי ויטלב אן

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 35. 35

  LetterT-S 20.176

  Letter in Judaeo-Arabic, probably 13th-century or later, from a physician or druggist to a respected person named Avraham who also has a son named Shelomo. …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 36. 36

  LetterT-S 10J12.16

  Letter from a woman, in Fustat, to her son Abū l-Maḥāsin, in Funduq al-Qamra, Alexandria. Dictated to Abū Manṣūr. Likely belongs with T-S 10J19.26 (PGPID …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  3. אלדי אעלם בה ולדי ואלעזיז עלי וענדי גמע אללה שמלי בה קריב עלי מא י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 37. 37

  LetterT-S 8J40.8

  Letter from Yaʿaqov the physician (known as 'the effective'), in Shamṭūniyya, near Kūfa, Iraq, to his pupil and perhaps son-in-law Yūsuf, in Jūma Mazīdat (unidentified …

  Recto

  1. מברכו יעקב בן [ ]
  2. [ ]
  3. עזרי מעם יוי
  4. אשואקי כתירה גדא אלי משאהדה התלמ[י]ד המבין הטוב והנאה
  5. מ יוסף יברכהו אלהינו ולטובה יזכרהו ויתן לו עצתו וגם מ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details