Search Documents

Filters

20 total results

 1. 1

  LetterT-S 24.25

  Letter in which a merchant returning, it seems from overseas, and embarking on another prolonged journey, lists 27 assets totaling 460 dinars regarding which action …

  1. כחלי בדינארין וסד[א]סי בדינארין ומערקה ת [. . . . . . . . . . . . . .
  2. מגרז דהב בדינאר ומלחפה גבאר גדידה בדינארין ונצף ועדה
  3. שוארין ועדה עצאיב //. . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S 10J17.7

  Letter from a merchant, who had been out of work for a year and a half and suffered heavy losses, to an unnamed individual into …

  1. בשמך רחמנה
  2. אלדי אעלם חצרה מולאי אלשיך אבו אלחסן
  3. חפצה אללה ותולאה וגעלני מן גמיע אלאסוא
  4. פדאה אן מא כפי ענך אמר הדה אלניל
  5. אלדי וקענא פיה ואנה אעלם כאט…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 3. 3

  Legal documentT-S 16.56

  Legal document. Location: somewhere in Egypt, probably Fustat. Dated: Kislev 1286 Seleucid = November/December 974 CE. The merchant Maṣliaḥ b. Yiṣḥaq b. David acquits another …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו ב. . בשבת ב]שנת אלף ומ[. .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . ע]שר יום לחדש כסלו שנת אלף ומאתים ושמנים ושש
  3. . . . . . . . . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterT-S 18J4.20

  Part of a letter, from Sivan 1508 (= 1197 CE), from a businessman-scholar in Raqqa (Kalneh) on the Euphrates, replying to the recipient’s letter that …

  recto

  1. [               ]אב להם לגדוליהם וקטניהם וספק צורך העת
  2. [     ] וכולה המכור בהתר ולא באסור בבטח ולא בפחד
  3. [        ] לי[        ] ועצבי ושקטתי מ…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  LetterBodl. MS heb. d 47/62

  Letter from Efrayim b. Ismaʿil al-Jawharī to Yosef b. 'Awkal.

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי וריסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם איאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ען חאל סלאמה ועאפיה למוליהא אלחמד כתירא תקדם כתאבי אליך יאשיכי וסידי

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 62 recto
  • 62 verso
  View document details
 6. 6

  LetterBodl. MS heb. d 66/123

  Letter from Salmān b. Dawud al-Barqi, probably from Tripoli, Libya, to Nahray b. Nissim, Fustat. Mentions beads and ships, but most of the letter is …

  Recto

  1. [                                               ] אן כאן יום אן מרצנא
  2. [ע]נדכום הוא דאך אלעדל אלדי תערף אלא אלאן חתא
  3. תרודוה וקד בלג אניל סער אן…

  3 Transcriptions

  Tags

  • 123 recto
  • 123 verso
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 20.172

  Letter from the merchant Abū l-Riḍā ha-Kohen in Tiberias to his brother Seʿadya, in Jerusalem. In Judaeo-Arabic with the address mainly in Arabic script on …

  1. אכוה אלכהן
  2. אבו אלרצא
  3. יוי נסי
  4. וצל כתאב מולאי אלשיך אלאגל
  5. אלסיד אלאך אלאעז אדאם אללה
  6. סעאדתה וערפת מא דכרה
  7. ומא כאן אלאמר בינה וביני
  8. הדא אלא כאן קאל תכר…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterT-S 16.64

  Letter from Yosef and Nissim, the sons of Berekhya, in Qayrawan, to the merchant, Yosef b. 'Awkal, in Fustat (was written after Avraham b. 'Ata' …

  Recto

  1. אטאל אללה יאכינא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם צ[יאנתך
  2. וכאן לך ולייא כתבנא לי' כלון מן טבת ען חאל סלאמה אדא[מהא אללה לך
  3. וקד כאן תקדמת כתבי יאסידי…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterT-S 8J18.18

  Letter from a merchant in Alexandria to a business associate in Fustat, advising him to dispose of goods costing a large amount of money and, …

  Recto

  1. כתאבי ישיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. ואתם נעמה עליך לד' בקי מן שבט וקד תקדם עני אליך עדה
  3. כתב ארג'ו וצולהא אליך וקד טמן אללה ק…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterT-S Ar.7.13

  Letter from Eliyyahu the Judge. He is prepared to give a refresher course in the reading of the Torah to Abū l-ʿAlā ha-Kohen and his …

  1. אבנהא שלום אלי אליהו ברבי זכריה
  2. אלשיך אלאגל אלכהן אלגליל אבו אלעלא שצ
  3. אן אראד אן יתדכר מא קראה
  4. מן אלמקרא פאלממלוך כאדמה ואיצא
  5. כאדם ואלדה אלמולי אלסג…

  Recto

  Your son Elijah b. Zechariah

  To the most illustrious elder, the illustrious Kohen Abu ʾl-ʿAlāʾ, m(ay his) R(ock) k(eep him). If you wish to rev…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 11. 11

  Legal documentT-S 8J6.13

  Certificate of kashrut. Location: Alexandria. Dated: First decade of Tammuz 502[.] AM, which is 1260–69 CE. Abū l-Ḥasan b. Abū l-Karam b. Bū l-Barakāt purchases …

  1. חצר אלינא אנן חתומי מטה פי אלעשר אלאול
  2. מן אב המ יהפך אבלו לגילה
  3. חמשת אלפין [ ]ע שנין ליצירה במדינת
  4. נא אמון דעל [כיף] ימא רבה מותבה אל
  5. אבו אלחסן בן א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  Legal documentT-S 20.152

  Legal query addressed to the Gaon and Nasi Daniel b. ʿAzarya in Jerusalem with regard to the goods of a merchant, Moshe b. Yehuda ha-Ma'arvi, …

  recto

  1. שאילה לבית דין הגדול לכ[בוד מא יקול] אדוננו דניאל הנשיא והגאון
  2. יחי לעד פי ראובן מצרי [ יכו]ן לראובן אלתלתי ולשמעון אלתלת וכתב
  3. עליה בדלך שטר …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S 12.470

  Letter in Arabic to a certain Amīr [...] al-Dawla wa-[...]hā, perhaps reporting on business setbacks and the imposition of a new tax. The sender begins …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم 

  2. عدل مولاي الامير الجليل رشيد(؟) الدولة وموصيها (؟) اطال الله بقاه وادام 

  3. تاييده وتمهيده  وقدرته ورفعته وسلطانه وس…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 14. 14

  LetterT-S 24.78

  Letter containing the testimony of Makhlūf, a respectable merchant, who had to flee from Alexandria before an oppressive government official, 'the plundering monk,' Abu Najah, …

  Recto

  1. בש רח
  2. כתאבי אטאל אללא בקא חצרה מולאי אלשיך אלאגל
  3. ואדאם עזה ונעמאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
  4. וכבת חסדתה ואעדאה אעלמה אן לו רמת אלי
  5. שרח אליסיר ממא גר…

  Recto

  1. In your name, O merciful.
  2. I am writing to you my lord, the most illustrious elder —
  3. may God prolong the life of your excellency and make perma…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterT-S NS J38

  Letter, fragmentary and calligraphic, regarding business. Mentionins dealings in corals, storax, and zaituni (silk), and merchants of the second half of the eleventh century (Joseph …

  Recto:

  1. ] אלשיך אבו [
  2. ]תקצא עלי צחה דלך ואמא מא דכרתה מן אלמזאיר
  3. . . . צחבת אלשיך אבי סעיד אידה אללה פסאלתה אנא ען דלך וקאל תרכתהא
  4. ענדך לאן לם יתמכן …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 16. 16

  List or tableT-S Ar.30.84

  Accounts of a merchant. Mentioning goods such as pepper (filfil), oil (dihn), cumin (kammūn), bitumen (qifār), brazilwood (baqqam), sugar and syrup (sukkar wa-sharāb). Mentioning names …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  Legal documentT-S 12.582

  Legal document detailing how Ṣāfī, the slave (ghulām) and agent of the Jewish Academy in Fustat, insulted a notable in ʿAydhāb, Ibn Jamāhīr, in the …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה. חצרנא פי
  2. עידאב וכאן יום אלתלאתה אלחאדי ואלעשרין מן חדש טבת שנת דכל אבו סעיד
  3. בן מחפוט אלמערוף ב…

  3 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  Legal documentT-S NS J161 + T-S 12.5

  Recto: A partnership contract that is the subject of the legal queries to Daniel b. Azarya, the Palestinian gaon, edited in Gil, Palestine #395 (PGPID …

  1. אלתמן סתה [דנאניר ורבע ועדל ניל תמנה ]
  2. אלקנטאר מנה בעד אלכ[ ]
  3. כאלץ מאיתי רטל פלפ[לי אלתמן אחדי עשר דינר ]
  4. ותלת ורבע ותלתה אמנא ורבע טבאשיר אלתמן תמנ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 8J18.33

  Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya, in Tinnīs, to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī al-Maghribi, in Fustat, both prominent in the Geniza correspondence of the …

  Recto

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך ונע[מאך]
  2. מן תניס ען סלאמה ונעמה אעלמתך אן לי מדה מא קרית לך כתאב ארגו

  3. שגל כיר וקד …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterBodl. MS heb. b 11/7

  Letter from an older Maghribī traveler, in Alexandria, to his cousin, somewhere in the Maghrib. In Judaeo-Arabic. Dating: ca. 1100 CE. Evidently this letter was …

  1. בשרח
  2. לו דהבת אצף נא ענדי מן אלארתיאח נחו מולאי אכי ובן דודי
  3. [[לם ת]] אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמת[ה]
  4. ונעמתה ות[מכינה וכ]בת אעדאה …

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 7 recto
  View document details