Search Documents

Filters

19 total results

 1. 1

  LetterT-S 16.163

  Letter from Yūsuf b. Mūsā al-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: August 3, 1063, based on Gil's assessment. …

  1. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך מן אלמהדיה ה(!) כלון מן אלול
  2. ען סלאמה ונעמה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך פי אלמראכב ווק…

  3 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 2. 2

  LetterMoss. IV,87.1

  Letter from Sheʾerit to Abū Isḥāq Ibrāhīm al-Talmid. In Judaeo-Arabic. The sender heard from Abū l-Barakāt that the addressee is sick (ḍaʿīf) and is very …

  Recto

  1. כאדמה
  2. שארית
  3. כתבת משתאק אלי אלחצרה אלסאמיה אלאגליה
  4. אלעליה חצרה ר אברהם התלמיד החכם
  5. והנבון אטאל אללה בקאה ואדאם סעאדתה ואעלא
  6. המתה וכבת חסדתה וגמ…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 3. 3

  LetterT-S NS J29

  Letter from the physician Abū Zikrī, in Alexandria, to his father Eliyyahu the Judge, in Fustat. Dating: Shortly before 1227 CE. Abū Zikrī tries to …

  1. ולא עדם בקאה
  2. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
  3. וצלת [[כתב]] כתב אלמולי אלסייד אלאגל אלואלד
  4. אלאעז אלאכץ אלמפצל אלמכרם אלמחתרם
  5. אלמחסן אלמנעם אלמתפצ…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  LetterENA 2805.5.2

  Letter from Mardūk b. Mūsā, in Alexandria, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: ca. 1045 CE, based on Gil's assessment. The handwriting is that …

  recto

  1. תוכלת עלי אללה

  2. כתאבי יא סידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך וסעאדתך

  3. וסלאמתך מן אלסכנדריה לי' כלון מן כסלו ערפך אללה ברכתה

  4. אעלמך…

  3 Transcriptions

  Tags

  View document details
 5. 5

  LetterENA 2808.42

  Letter fragment in Judaeo-Arabic. The writer and addressee are unknown, but the handwriting seems very familiar. The writer starts by addressing a single person and …

  Recto

  1. ] . . . . . . . . ק . . 
  2. ]ינו ויחיה חמודו יחידו
  3. ]יקבל ממני בעדם כל תחנה
  4. ] וכן יהי רצון ואנני מא אקטע כתבי ולא
  5. ] פי כל וקת ען אלחצרה ואכותהא וד…

  1 Transcription

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 6. 6

  LetterT-S 12.217

  Letter from Shelomo b. Yehuda, in Jerusalem, to Sahlān b. Avraham, in Fustat. In Hebrew. Dating: 1029 CE. "Here is a description of old age …

  1. הגיע כתב כגק יקר הדר האלף מר ורב סהלאן ישמרהו שומר נפשות חסידיו
  2. יעמיד מחלציו כמוהו בן כגק מר אברהם החבר נוחו בגן עדן ועמדתי על
  3. כל הכתוב בו ואמנם כי …

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterBL OR 5566C.7 + BL OR 5566C.6

  Letter (tadhkira, memorandum) on two sheets of paper, written and signed by Menashshe b. David al-Ṣayrafī, probably in Fustat, probably to Nahray b. Nissim, perhaps …

  right column

  1. תדכר[ה] לשאכ[ר]ו
  2. מנשה ביר דויד אלצירפי
  3. אנא אסאלך ח. . אללה עזך אדא וצלת
  4. לאסכנדריה ואתפק אגתמאעך באלשיך
  5. אבו אברהים אסמעיל אדאם אללה עזה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 8. 8

  LetterT-S Ar.30.64

  Informal note from ʿAbd al-Karīm to R. Yosef. In Judaeo-Arabic. Dating: perhaps Mamluk-era; Yemeni hand? The sender asks the addressee to urgently send his grandmother …

  1. אלמולא אלאגל אלשיך רבי יוסף
  2. ופקה אללה תעאלי יעלם אן
  3. סאעה וקופך עלי הדה אלורקה
  4. תרסל לסתיתה אמהא עלי אלשבת
  5. והי אכתר תקווא לאן אלצגיר
  6. עבד אלכרים מא כאן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 9. 9

  LetterT-S AS 149.17

  Letter of Abū l-Maḥāsin b. ʿAlī the trader, introduced by citations from Proverbs 3:4, Psalms 37:11 and 119:165. Mentions consingments of medical commodities such as …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  LetterENA NS 17.19

  Letter from Moshe b. Elʿazar the teacher (ha-Melammed) to Elʿazar the scholar (ha-Talmid). In Hebrew (for the introduction and address) and Judaeo-Arabic (for the body). …

  1. אשרי אדם מצא חכמה וג
  2. הבוטח בייי חסד יסובבנו וג
  3. שלום רב לאוהבי תורתיך וג
  4. שלום שלום לרחוק ולקרוב [וג]
  5. ברכות רבות וישועות קרבות וחמלה ורעדה
  6. ושלום ושלוה…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 11. 11

  LetterT-S 13J22.23

  Letter from Araḥ b. Natan, also known as Musāfir b. Wahb, in Fuwwa, to his brother Abū Isḥāq Avraham b. Natan (Wahb) the Seventh, probably …

  Recto

  1. בשמך רחמ
  2. סבב הדה אלאחרף אלי חצרה מולאי
  3. אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאהא ואדאם
  4. עזהא ונעמאהא וסמוהא וארתקאהא
  5. ונעמתהא וכבת אעדאהא אנני תעדבת
  6. פי ספרי ו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 13J18.4

  Business letter from Seʿadya b. Avraham b. Sasson of Alexandria to his relative Ṣedaqa b. Ṣemaḥ of Fustat, a maker of Sūsiyāt textiles. Seʿadya opens …

  1. לו דהבת אצף מא ענדי מן אלשוק אלי מואליי אלאכוה למא וסע
  2. כתאב וכנת סאכן אלנפס בתואתר כתבכם פלמא אנקטעת
  3. אנזעגת לתגויזי אלמרץ ומא סואה אללה תעאלי יכפינא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S 16.278

  Letter from a husband, probably a merchant belonging to the elite, to his wife of a second marriage. In Judaeo-Arabic. He expresses his yearning and …

  Recto

  1. ב[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. הנכבד והנורא וממא [תרידי עלמה אנני
  3. אלאן עלי גמלה אלסלאמה ואלעאפיה בעד מקאסאת
  4. אמראץ מכת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 8J17.7

  Letter sent to Abū l-Barakāt Ibn Shalīda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. The writer calls the addressee 'my uncle' (ʿammī). The purpose of this letter is …

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי אעלם בה חצרתה אן וצל אלי ענדי אלחזאן אבו סחק ודכר לי אנך
  3. פי חאל אן צעב מן אלוגע וקלי (=וקאל לי) פי גמלה חדיתה אנך קלת לה
  4. א]נני מא . ק .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterT-S 12.780

  Letter from a scholar from Ramla (who had lived for twenty years in Baghdad) to Nahray b. Nissim. Around 1095. Seems like a part of …

  Recto

  1. [                                                                                                                                             …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 10J12.1

  Letter from a physician to his uncle. Tells the writer's sad story, which involved the death of his beloved wife, an unfortunate second marriage, and …

  Recto:

  1. בשמ רחמ
  2. כתאבי אלי ואלדי ואעז אלכלק עלי והו ענדי אלואלד עוץ אלואלד //חתי//
  3. אן מא מנהא וקת מן אלאוקאת יבלגני מנך תדכאר אלא וכאני
  4. ראית וגהך פאלל…

  Recto

  1. In (Your) Name, Merci(ful),

  2. My letter to my father, dearest to me of all people. You are to me the father substituting for (my) father to t…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S 8J18.33

  Letter from Nissim b. Ḥalfon b. Benaya, in Tinnīs, to Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī al-Maghribi, in Fustat, both prominent in the Geniza correspondence of the …

  1. כתאבי אליך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך וסעא[דת]ך
  2. מן תניס ען סלאמה ונעמה אעלמך אן לי מדה מא קרית לך כתאב ארגו
  3. שגל כיר וקד כנת כלפתנ…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  LetterIOM D 55.13

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, the chief judge in al-Mahdiyya, to Nahray b. Nissim, in Fustat. Dating: Ca. 3 August 1057 CE (Gil) …

  על שמך

  1. כתאבי אטאל אללה בקא סידי ומולאי אלשיך אלגליל ואדאם חראסתה וחמאיתה ונעמאה וחסן עקבאה
  2. ועגל בלקאה מן אלמהדיה אכר אב כתמה אללה עלי מולאי באפצל כא…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  View document details
 19. 19

  LetterT-S 16.179

  Letter from Labrāṭ b. Moshe b. Sughmār, in al-Mahdiyya, to his brother Yehuda, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: January 9 (12 Shevat), 1058 CE (Gil) …

  recto

  1. על שמך

  2. כתבת אטאל אללה בקא אכי ושקיק רוחי ועזיז נפסי ואדאם חראסתה וחמאיתה

  3. וכפאיתה ונעמאה וחסן עקבאה מן אלמהדיה ליב כלון מן שבט ערפה אללה ב…

  4 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details