Search Documents

Filters

27 total results

 1. 1

  LetterT-S 8J21.10

  Distrust between associates and disruption of family life, on the way to Egypt. Aydhab, probably 1152. (India Book III, 39)

  1. בשֹ רחֹ
  2. כי יי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד ותֹגֹזר אומר וֹיֹקם לֹך וגמֹ
  3. כתאבי אלי מולאי וסיידי אלשיך אלאגֹל אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  4. ען חאל סלאמה ועא…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  List or tableCUL Or.1080 J95

  Two accounts of Ibn Yiju about transactions with the Nakhuda Abu Abd Allah Ibn al-Kataib, Aden, 1140-1145. This is the verso of III, 19.

  III, 21a

  1. [אל]נאכודה אבו עבד אללה
  2. [ל]ה ח אבהרא פלפל בעדל
  3. [תמ]נה נו מתקאל ולה כב
  4. מתקאל חסאב תפאריק ולה
  5. ולה (!) קימה בהארין חדיד [[ובהארין]]
  6. [ו]סת ומאי…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 3. 3

  LetterT-S Ar.7.18

  Note from a certain Ḥajjāj to Yosef Yiju, in Mazara, Sicily. In Judaeo-Arabic. Informing him about a consignment sent to him by one of his …

  1. סיידי אלשיך אלאגֹל אטאל אללה בקאה אלדי אעלמךֹ
  2. בה באן אולאדך בכיר פי עאפיא (!) וקד אנפדו
  3. לך מעי שי ואוצאני באן נקסמו עליך פי גֹ
  4. כראת ואסעי נחב אן תער…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 4. 4

  List or tableT-S NS J10

  Fragment of detailed accounts written by Avraham Ibn Yiju, India, apparently 1132-1139, 1145-1149.

  III, 23

  1. מתקאל ו..[…]
  2. בן עטא מח[…]
  3. נאכודה אבו […]
  4. יכון גמלת דלך ק וסת[ין …]
  5. דפע לי פי אלמרכב אלצ[גיר …]
  6. פלפל באל כביר //פי אלבכיר// אלקימה פז מ[תקאל …

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  LetterT-S 13J24.2

  Letter of request, addressed apparently to Madmun b. Yefet, by a person in inland Yemen, for help against Ibn Yiju, involving a shipment of five …

  III, 37

  1. מעה [...]
  2. אלסדיד אט[א]ל [אללה בקאה ...]
  3. אנעם אלנאכדה אלאגל במא קד
  4. דכלת פיה אנת ואלתנא ואלשכר
  5. מא הו אלא לך פקד יא מולאי
  6. אעתנית בשי פאתמה לאן

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 6

  LetterT-S 18J5.1

  Letter (large but fragmentary) from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Avraham Ibn Yiju, around 1139-1140. The letter is written in the hand of Shemuel …

  III, 11

  1. אנתה[י] עבדה אלי מא שרחה מולאי מן תעזיתה בחי
  2. אלואלד ימרח ומא יושך יאשיך אבו אסחאק פי מחבתך
  3. ועבדה יערף אן אלדי טרא ענדה פי דלך מתל אלדי טרא
  4. ע…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 24.64

  Letter from Khalaf b. Yiṣḥaq in Aden to Avraham Ibn Yiju in Dahbattan on the Malabar coast. Goitein dated the letter to after 1139, while …

  1. בשמֹ רחמֹ
  2. וצל כתאב חצרה אלשיך אלאגל [אטאל אללה בקאה]
  3. ואדאם עזה ועלאה ורפעתה וסנאה וע[לוה וארתקאה]
  4. ולא עטל מן גמיע אל̇כיראת סאחתה ופנאה [וחרס]
  5. עליה צ…

  2 Transcriptions 2 Translations 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  Paraliterary textT-S 10K20.1

  Calendar for September 1153-September 1156 for Avraham Ibn Yiju's private synagogue.

  III, 51

  1. אלזית אלתמיד אלשיך אבו סעד ואל[שיךֹ]
  2. אבו עלי צהרי מרחשון אלשיך אבו עלי
  3. בן צדקה בכסליו אלשיך אבו אלחסן בן חשיש
  4. בת וחנוכה אלשיך אבו אלרצא שבט

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 3v
  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterT-S AS 149.184 + T-S AS 146.12 + T-S NS J181 + T-S 10J12.5

  Letter from Yosef b. Avraham to Avraham b. Yiju reconstructed from four fragments (the last discovered after the publication of the English edition). The letter …

  III, 6a

  1. וצלאח חאל[...]
  2. תפצל בה [...]
  3. היל קימה [...]
  4. אללה גזאה [...]
  5. אלמחדת אלדי לחצרתה פקד קבצה אלש[יך ...]
  6. דפע לכל רגל רחלה וכתאבה תצלך ב[...]
  7. מא מ…

  5 Transcriptions 1 Translation 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1r
  View document details
 10. 10

  LetterT-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

  Letter from Yosef b. Avraham, in Aden, to Avraham Ibn Yiju. Dating: ca. 1135–38 CE. The address is on part B, as Yosef used to …

  TS 10 J 32, f. 6

  1. בשמֹ רחמֹ
  2. וצל כתאב חצרה אִלִשִיִךִ אלאגל מולאי וִכאן אסר כתאב ורד ואבהג
  3. [כטאב] ופד וקראתה מסרורא ותאמִלִתִהִ גדלא מחבורא ופהמתה וסר…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 11

  Paraliterary textT-S 12.320

  Calendar written by Ibn Yiju for the year September 1149-September 1150, which seems to indicate that, as before in India and later in Egypt, he …

  III, 26

  1. סנה אתסא תאמנא ללמחזור חסירין ומעוברת ראש השנה
  2. אלבג צום גדליה יום אל ארבעה כיפור אלארבעה סוכה אלב
  3. שמיני עצרת אלכאתנין [[תשרי אלב שמיני עצרת …

  1 Transcription 2 Translations

  Tags

  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 10J13.6

  Letter from Yeshua b. Yaʿaqov to Avraham Ibn Yiju regarding the death of Madmun b. Yefet, Dhu Jibla, 1151.

  1. שלומות להגדילה וברכות להכפילה
  2. ורוח והצלה ופדות וגאלה ושמחה
  3. וגילה מלפני שוכן מעלה יהיו כלם
  4. זר וִנִזִר ועטרה וצפירת תפארה
  5. לכג'קצת' מרנו ורבינו אברהם ה…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  LetterT-S 13J7.27

  Brief letter from Yosef b. Avraham in Aden to Avraham b. Yiju, ca. 1147 or 1148. The letter discusses some business matters and mentions the …

  1. בשמ רחמ
  2. כי ייו יהיה בכסליך ושמר רגלך מלכד. יוי
  3. שמרך יוי צלך על יד ימיניך. יוי ישמרך
  4. מכל רע ישמר את נפשך. ישמר צאתך
  5. ובאך מעתה ועד עולם. יומם השמש לא

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  List or tableHalper 472

  List of Ibn Yiju's deposits and expenditures after arriving in the Egyptian capital.

  III, 42 List A, in the margins:

  1. ולי ענדה //ודיעה// אלפצה ואללולו ואלדהב אל מסאג ואל נחאס אלדי פלצתהא מן אלצנאעה
  2. וג מכאחל בלואר ופישתין דהב אל וזן כ …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • p. 1
  • p. 2
  View document details
 15. 15

  Legal documentT-S G2.59

  Responsa in Avraham Ibn Yiju's hand: legitimacy of a manumitted female slave's marriage and status of her children, Yemen, ca. 1140. Description from PGPID 1313: …

  III, 29b

  1. בשמ רחמ
  2. הדה אל רואיה קד גאת ען מר יהודאי גאון זצל קאל פי שומרת
  3. יבם שנשאת בלא חליצה אן אלדי תזוגהא אן כאן לם יולדהא
  4. כאן עליה אן יטלקהא ואן י…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  List or tableT-S 8J7.23

  Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141-44.

  III, 28a

  1. וקד סאהל אללה תעאלי ואבעת לה מן אלפלפל אלואצל והו סתין
  1. צח אלקימה תמאן מאיה וארבעה וסתין דינאר כרג באבת
  2. אל וזאן ואל דלאל ד דנאניר חצל תמאן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 17. 17

  Legal documentT-S K25.285

  Responsa in Avraham Ibn Yiju's hand: legitimacy of a manumitted female slave's marriage and status of her children, Yemen, ca. 1140. When he first published …

  III, 29c

  1. נתכלם בעון אללה פי הדה אלורקה עלי אלמסאלה
  2. בעינהא בגיר קיאס שי אלי שי ולא מטאבקה שי אלי
  3. שי ולא מגאנסה שי אלי שי אלא נקל אלמסטרה כלמה
  4. כלמה וב…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 18. 18

  Legal documentT-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

  Secondary use: Fragment of three responsa written by Ibn Avraham Ibn Yiju, most probably in Yemen. Dating: ca. 1151 CE. Written on a reused letter …

  TS 10 J 9, f. 24

  1. אלדי ידל עלי //צחה// דלך הו קול קדמאינא זֹלֹ אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט וקאלו פי שרח דלך
  2. פי הדא אלבריתא תנו רבנן אמירתי לגבוה כאיִ…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  • 1r
  View document details
 19. 19

  List or tableENA NS 48.2

  Account by Avraham Ibn Yiju of Indian products sold for another merchant, Aden, ca. 1141-44.

  III, 28

  1. [בר] אבעת אלפל[פ]ל סער כה דינ
  2. צח כד בהאר באלצגיר אלקימה סת מאיה
  3. דינאר מלכיא (!) ואלחדיד אלמחדת יב בהאר
  4. ונצף ותלתין [ר]טל מנה בהארין סער יח
  5. ו…

  Verso

  1. [. . .] I sold the pepper for 25 dinars,
  2. which makes, for 24 bahārs of small measure, 600
  3. Malikī dinars; the ‘refurbished’ iron, 12 1/2 bahā…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1
  View document details
 20. 20

  List or tableT-S 12.235

  Three sundry accounts written by Avraham Ibn Yiju. Yemen, apparently 1140-44, 1149-1152.

  III, 27 A

  1. [[סבעה דראהם ענד אלשיך אבו סעד בקיה אלדינ'
  2. ... .... דרהמין מנצוריין ודרהמין אלואחד חוסיני
  3. ואלתאני אחמדי אלגמיע ג דראהם ופלסין וסלם לידי דר…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  Legal documentYevr.-Arab. I 1700.28

  Legal record (#64). Trousseau list (taqwīm). Groom: Peraḥya b. Yosef Yiju. Bride: Sitt al-Dār ('Mistress of the House'), the daughter of Peraḥya's paternal uncle, Avraham …

  III, 54

  1. תקוים אלש בו אלסרור //פרחיה// בן יוסף ידיע בן יגו
  2. סת אלדאר בנת עמה זל אברהם
  3. אלמקדם עשרין אלמוכר כמסין
  4. ושרוט בנאת ישראל אלמעלומה
  5. חדידה דהב בג…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  View document details
 22. 22

  List or tableT-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S NS J1 + T-S 20.137

  India Book III, 18: Five accounts written by Ibn Yiju in India, 1136-1139, 1145-1149. These accounts are written on the other side of a letter …

  III, 18 A

  1. באקי חסאב מן אלבצארה ג מתאקיל
  2. וכאן לה ענד אלכאדאר (!) לענה אללה יד מתקאל
  3. עלי בהארין היל מא דפע היל אשתרית לה
  4. בהארין עוצהא מן פנדרינה ביז מ…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1r
  • 1v
  • 1 / 1 leaf, recto
  View document details
 23. 23

  List or tableT-S 8.19

  Account written by Avraham Ibn Yiju in Yemen around 1149-52 detailing a compensation in kind to Khalaf b. Yiṣḥaq and Yosef b. Avraham.

  III, 25

  1. בקימה אלפלפל אלדי כאן פי גליפקה
  2. לשיך (!) כלף אבן יצחק מן אלד אבהרא (!)חדיד כופי אלדי כאנת
  3. פי מרכב אבן אלמקדם אלגדיד אלעאטב בהאר חדיד //כופי/…

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 24. 24

  Legal documentBodl. MS heb. a 3/16

  Legal document. Partnership record. Dated: 1140. Location: Fustat. The brothers Abū al-Faḍl and Abū al-Riḍā Yosef b. Berakhot, owners of a sugar factory, take on …

  I, 41

  1. [נקול] נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנ[א פי אכר הדא אלמסטור אן למא כאן פי … לחדש]
  2. [תש]רי שנת אתקנא לשטרות בפסטאט [… חצרו אלינא אלשיךֹ]
  3. [אב]ו אל רצא …

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 16 recto
  • 16 verso
  View document details
 25. 25

  List or tableENA 1822a.66

  Accounts. Perhaps in the hand of one of Ben Yijū’s workers, but not his handwriting. Similar to India Book III 19 (shelfmark CUL Or.1080 J95). …

  III, 20

  1. בשמ רחמ
  2. אלדי לה פ[י]ליה כולמי
  3. תסעה ותלתין פילי כול[מי]
  1. א //ען סבעה ונצף ותמן//
  2. ופנמין קבץ מן דלך
  3. זבדה עשרה פיליה
  4. וקבץ זנגפר וברמה
  5. צפר כמסה…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 26. 26

  List or tableT-S 12.458

  List of customs paid in Aydhab by Avraham Ibn Yiju, around 1152. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom …

  III, 40a

  1. בשמ רחמ
  2. מכס אלקאטר ג' וסדס ונצף קיראט עליה נצפה אלכולנגאן א' ותלת ורבע
  3. אל לובאן ה' ונצף אל צבר ז' ותלתין וקיראט ונצף עליה תלתה יבקא
  4. עלינא ה…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details
 27. 27

  List or tableCUL Or.1080 J95

  Accounts of Avraham Ibn Yiju's workshop for bronze vessels, India 1132-1139, 1145-1149. The verso of this document is III, 21.

  III, 19

  1. ענד אל סבאכין //אלארגאל לנתן (?)// אל עיא[רי]
  2. וולדה לנבי ד דנא מ[לכיה]
  3. ונצף ולהם בקיה חסאב ופל [...]
  4. להם //ד אפלאל זאיד עלי אלחסאב// עמל פרא…

  2 Transcriptions 1 Translation

  Tags

  • 1v
  View document details