Search Documents

Filters

29 total results

 1. 1

  LetterT-S 8J19.33

  Letter from a brother in Byzantium to his sister in Fustat.

  1. ] לא אהיה בטוב כי
  2. ]מ[ ]חק מצא אותנו עת רעה
  3. ימ]ים חמשה ואחר כך מלטנו האל
  4. ]פנת המזרח אל שיטא וכל אשר
  5. היה לנו לקחו ] הישמעאלים ולא נשאר בידי
  6. דבר כי אם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 2. 2

  LetterT-S NS 228.49

  Letter from Iṣḥaq b. Eli al-Majānī (al-Mahdiya?) to his son Wāfī (Fustat?), probably spring 1059. Badly preserved. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 114.)

  recto

  1.                         ] להדא אלוקת פוצל כתאבכם מע

  2.            וז]נת עליהא ח דנא ושק עלי דלך ווצל אל

  3.                 ]יס טויל אלרוח כמא ת…

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 3. 3

  LetterENA 4100.2

  Family letter in Judaeo-Arabic. From a man or woman, likely in Damascus, to their brother, likely in Fustat. The addressee is rebuked in strong terms …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1
  • 2
  View document details
 4. 4

  LetterT-S 10J11.11

  Letter from a brother admonishing Sitt Ikhtiṣār and Sitt al-Wasṭāniyya to take good care of their mother and younger sister (by pawning something to send …

  1. ואן אלערצי ואל . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. אללה יעלם מא פי קלבי מן צגא [ . . . . . . . ] . . . . . . כנת תם …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 5. 5

  Legal documentT-S 18J1.23

  Verso: A man who possessed five-eighths of a house gives one-eighth to his wife and her son as lodgings 'belonging to them forever.' Dated Shevat …

  1. חצר אלינא אנן חתומי מטה אלשיך
  2. אבו אלחסן בן כגק מ ור נתנאל ראש
  3. הקהילות וקאל לנא והו פי צחה
  4. עקלה וגואז אמרה טאיע מן גיר
  5. קהר ולא גבר אשהדו עליי
  6. ואקנו מ…

  1 Transcription

  Tags

  • 1v
  View document details
 6. 6

  LetterT-S 16.150

  Verso: Drafts of at least half a dozen letters and other texts in Arabic script. One letter (written between the lines of another one) is …

  Bottom of the page

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتب عبد سيدنا الناصر للدين عماد المسلمين
  3. للاجل الاوحدالمكين سيد الوزراء وتاج الاصفيا
  4. قاضي القضاة وداعي الد…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  View document details
 7. 7

  LetterT-S 10J12.28

  Letter from Abū l-Manṣūr b. Abū l-Faraj al-Qubaybiyya(!) to his mother in Fustat. In Judaeo-Arabic. He apologizes for not visiting the house while he has …

  1. כתאבי אליך יאולדתי אלאעז אלכלק עליי וענדי אטאל
  2. אללה בק/א/ך פאנה ול . דאלך ואלקאדר עליה א . שיר לה
  3. ומא אעלמך ביה אנני סרת אלא אלצעיד עלא
  4. גומלת אלסלאמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 8. 8

  LetterMoss. II,131.2

  Letter from Yeshuʿa b. Ismaʿīl al-Makmūrī (Fustat) to ʿAyyāsh b. Ṣedaqa (Alexandria), ca. 1050. Yeshuʿa b. Ismaʿīl al-Makmūrī asks ʿAyyāsh b. Ṣedaqa to secretly find …

  Recto

  1.                                 בסם אללה אלעצים
  2. תקדם כתאבי אליך אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמתך
  3. ארגו וצולה ווקפך עלי מצמונה פבעד דל…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 9. 9

  LetterT-S 10J11.3

  Letter. Family letter dealing with grain and payments, and extending greetings. Largely effaced. (Information from Goitein's index cards)

  1. . . . . . . . . . . . . . . יאסיי]די אטאל אללה בקאך ואדאם ע[זך . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . ]ף מן טבת ען סלאמה ונעמה [ . . . . …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 10. 10

  Legal documentBodl. MS heb. b 13/46

  Deathbed will of a notable, dividing his landed property, his flocks of sheep and all the orchards possessed or leased by him between his brother …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 46 recto
  View document details
 11. 11

  LetterCUL Or.1080 J22

  Letter from Yosef b. Shemuel al-Dani in Palermo to Isma’il b. Avraham in Damsis. The first part of the letter deals with the tragedy that …

  Recto

  1. כתאבי יאשיכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך
  2. וזאד מן פצ'לה וגזיל מואהבה לדיך מן צקליה לו' כלון מן תשרי
  3. געלהא אללה עלינא ועליך וע' גמ…

  Recto

  My elder and master, may God prolong your life and make your welfare and happiness permanent. May he augment his bounty and spiritual gifts gra…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S Ar.42.70

  Letter, possibly a draft. In Arabic script. Fragment (bottom part only). The sender may be a merchant writing from Qūṣ (l. 3) or describing his …

  No Scholarship Records

  Tags

  View document details
 13. 13

  LetterL-G Misc. 109

  Letter from Sulaymān to his father. In Judaeo-Arabic, with the address in both Judaeo-Arabic and Arabic script. There is also a basmala in Arabic script …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم المملوك سليمان
  2. מודדה סלימאן כתאבי אלי אלשיך ואלדי אלעזיז
  3. גמע אללה ביננא אן שא אללה ואן וצלו כתאבך
  4. ואנה תוציני עלי אלמגי…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 8J18.16

  Letter from Barhun b. Yiṣḥaq ha-Tahirtī, in al-Mahdiyya, to a younger relative. Around 1050. Barhūn informs that a shipment of goods is on its way, …

  Recto

  1. [                               ] עלי אלאסגאר [ו]אלאכבאר ואלדי אערפך בה אני אסתכרת

  2. אללה וחמלת פי הדה אלקאפלה צחבה מחמד בן סלאמה בן אלואלדה …

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 15. 15

  LetterBodl. MS heb. a 3/29

  Detailed but incomplete letter to an army doctor, possibly from his son-in-law, end of the 11th century. Contains many details about accounts, selling of books, …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 29 recto
  • 29 verso
  View document details
 16. 16

  LetterCUL Or.1080 J278

  Letter from a man, in Fustat, to his mother, unknown location. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th or maybe 13th century. He speaks about his children …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterBodl. MS heb. d 66/21

  Letter from a mother in Aden to her son in Egypt.

  1. בעד
  2. מן אלואלדה אלעזיזה תכץ חצרה אלולד אלעזיז אלמופק ופקה אלל : תע
  3. ואנא בטול בקאה וסהל סרעה לקאה עלי אסר חאל ואנעם
  4. באל במנה וכרמה ותנהי וצול כטך אלכר…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 21 recto
  • 21 verso
  View document details
 18. 18

  Legal documentT-S 24.44

  Legal deed. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. Dated: Av 1413 Seleucid, which is July/August 1102 CE. The blind teacher Abū Saʿīd …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא] כן הוה חצר אלינא אבו סעיד מר חלפון המלמד סגיא נהור בר מבורך נע
  2. וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשו ואכ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 19

  Legal documentBodl. MS heb. b 3/7 + Bodl. MS heb. b 3/8

  Draft(?) of a court record. Dated: 29 Nisan 1543 Seleucid, which is April 1232 CE. The widow (Sitt al-)Tujjār bt. Manṣūr claims that 10 shares …

  1. למא כאן יום אלתלתא אלתאסע ואלעשרין מן שהר ניסן אתקמג
  2. חצר אלי [[בית דין]]//נא// אנו בית דין החתומים למטה תגאר בנת
  3. מנצור אלבלביסי ארמלה מוסי בן גליב א…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 7 recto
  • 7 verso
  • 8 recto
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 18J3.4

  Letter from the daughter of Yosef b. Yoshiyya, in Damascus, to her younger cousin (father's brother's daughter) and daughter-in-law Sitt al-Nās bt. Moshe b. Yoshiyya, …

  Recto:

  1. אלפרג מן אללה
  2. וצל כתאבך יא בנתי ואעז אלכלק ענדי אללה יגמע שמלי
  3. בך קריב ואנתי תערפי עטם מחבתי לך ומנזלתך
  4. פי קלבי ומא קטעת כתבך ענכי אלא אן אלל…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  LetterT-S 10J19.8

  Letter from Nahray b. Nissim from Fustat to a person in Qayrawan. Around 1045. Mentions galls, Camphor, and shipment of money. Nahray Also expresses his …

  recto

  1. ] ביעה רקד ךצלת 
  2. ] לסידי אבי אלפרג 
  3. ] אבי אסחק ברהון 
  4. ] פתרכת לך [                                    ]מעה [        ] סאלוך
  5. ] אן תדפע ללבית מא…

  recto

  1. …צרורות, והגיעו 
  2. …לאדוני אבו אלפרג' 
  3. …אבו אסחַק ברהון 
  4. …והשארתי לך
  5. …עמו
  6. …ביקשו ממך
  7. …שתמסור לביתם מה שרצו
  8. …עפצים (בשותפות) ביני ובין… הכול, הרו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  LetterT-S AS 151.2

  Letter in Judaeo-Arabic. Possibly in the hand of the court clerk Yosef b. Shemuel b. Seʿadya. The letter opens with condolences for the addressee's loss. …

  1. ותשועת צדיקים מייי מעוזם בעת צרה
  2. נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם
  3. כאיש אשר אמו תנחמנו אנכי אנחמכם
  4. ובירושלים תנוחמו
  5. ומא אקדר אעזיך בל אקול אללה ילהמך
  6. אלצבר …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 23. 23

  LetterT-S 10J17.3

  Letter from Moshe b. Levi ha-Levi (active 1190s–1212 CE), in Qalyūb, to a family member in Fustat. Moshe requests a silver mirwad (stick for applying …

  Recto:

  1. لے
  2. בעד אלסלאם עליכם ותקביל איאדיכם אשכו
  3. אליכם בעץ שוקי אליכם פאללה תע לא יכליני
  4. מנכם למען שמו וסוא דלך אתפצלו וסירו לי
  5. צחבה חאמלהא אלמרוד אלפ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 24. 24

  LetterT-S 10J14.12

  Letter from Mansur b. Salim in Alexandria to a friend in Cairo inquiring about his son, who had run away to the army and had …

  1. שאכר תפצלהא
  2. מנצור אבן סאלם
  3. קד עלם אללה תעאלה(!) שדד(!) שוקי לחצרה מולאי
  4. אלשיך אלאגל אלמונעם אלמותפצל שצ וגיר
  5. דאלך יא מולאי ממלוכה יעלם אלמולא אן
  6. ולד…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterBodl. MS heb. b 13/52

  Family letter from Natan b. Yehuda (Alexandria, ca. 1160) to Moshe b. Ṣemaḥ and his brother (Fustat), the writer’s cousins-in-law. Natan b. Yehuda reports that …

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 52 recto
  • 52 verso
  View document details
 26. 26

  Legal documentT-S NS J2

  A mother buys her little son the privilege of reading the book of Esther in public, Damira in the Nile Delta, February/March 1244.

  TS NS J 2, ed. S. D. Goitein, "Side lights on Jewish education from the Cairo Geniza", Gratz College Anniversary volume, 1971, pp. 105-106, 12-16-89,…

  Recto

  In the second decade of the month of Adar, in the year 1555 of the era of the documents, in the town of Little Damīra, which is situated on the…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterDK 238.3 (alt: X)

  Letter (likely a draft) dictated by the wife and written by the son (Zayn al-Dār) of the India trader ʿAllān b. Ḥassūn, beseeching him to …

  Recto:

  1. בשמך רחמנה
  2. וצלת כתב חצרה מולי אלאגל אלואלד געלני אללה פדאה
  3. מן כל סו וופקה וגמע שמלי בה בפצלה ורחמתה
  4. אן שא אללה ואלדי תריד עלמה יא מולי אן נחן…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 28. 28

  LetterT-S 12.386

  Letter from Mevasser b. David, in Tinnīs, to Nahray b. Nissim, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 22 Elul (25 August [1068 — Gil's inference]), with …

  recto

  1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

  2. וכלאיתך ורעאיתך מן תניס יום אלב לז בקין מן אלול ערפה אללה ברכה

  3. כאתמתה ואסעדה במא …

  2 Transcriptions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterT-S Ar.18(1).137

  Letter from Manṣūr b. Sālim, in Alexandria, to his son Abū Najm, who has gone on an adventurous journey or had run away to the …

  1. אלדי [א]עלם בה ולדי ולעזיז עלי גמע אללה אלשמל
  2. בה קריב אן שא אללה וגיר דאלך מא ראית ולא
  3. סמעת לא מתל כולקך ולא מתל דינך איש אנת
  4. פיה חתא וצלת להאדה אלק…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details