Search Documents

Filters

34 total results

 1. 1

  LetterMoss. VII,150.1

  Recto: part of a letter concerning communal politics. The writer excuses his writing because he wrote this at night, "and my eye hardly sees in …

  Recto

  1. באן ליס עאינא(?) . הב לאחד ולא יצלח ילק . . אלא מן 
  2. יצל עלי ידה בני אלמקדם ואלגמאעה אנה מסתחקא
  3. לדלך לאן אתארה אלכצאים ואקאמה אלמחלוקת
  4. ואלתקוול…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  View document details
 2. 2

  State documentT-S AS 178.192

  Petition in Arabic script to "the master of the viziers" (sayyid al-wuzarāʾ). The sender swears by Muḥammad and his family but is himself a Jew …

  1. . . . . . . . . . . . وسيدنا سيد الوزرا وكهف الفقرا
  2. وملـ]ـجا الغربا والمنقطعين عمدة الملوك والسـ[ـلاطيـ]ـن [. . . . .] امير المومنين
  3. . . .]ـه واعلا …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 3. 3

  Legal documentBodl. MS heb. f 103/41

  Legal record in the hand of Mevorakh b. Natan. Dated: Tuesday night, 27 Kislev 1471 = 9 December 1159 CE. The blind woman Sitt Ṣāfī …

  1 Discussion

  Tags

  • 41 recto
  • 41 verso
  View document details
 4. 4

  LetterCUL Or.1080 J213

  Letter from Moshe b. Nissim to an unknown addressee. In Judaeo-Arabic. He asks the addressee to sell on his behalf four copies of th She'eltot …

  1. ] בקי נסך מא
  2. ] וקת אלחסאב והם ג נסך
  3. שאילות דרב אחא ומעהם נסכה
  4. אכרי פאשתהי מן אחסאן אלמולי
  5. יכשף מהמא וגדה ולם יכן פי טיי
  6. אלביע פיביעה ויסיירה ללממלוך…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  View document details
 5. 5

  LetterMoss. IV,4

  Letter of appeal for charity from Manṣūr b. Ibrāhīm Ibn Naḥum to the Nagid Shemuel b. Ḥananya. In Judaeo-Arabic. The sender opens by mentioning that …

  No Scholarship Records

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 6. 6

  LetterENA 2560.9 + ENA 2727.35

  Letter from Natan ha-Kohen b. Mevorakh and one other person, in Ashqelon, to Avraham b. Elʿazar, in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: 1130 CE. Bottom missing. …

  ENA 2727.35

  1. בשמ רחמ
  2. עבדא אלחצרה אלסאמיה אלאגליה אלתקתיה אל[שר]יעיה הדרת כגק מרנו ורבנו נז[רנו]
  3. וכתרנו אברהם השר הגדול המשכיל בתורת האלהים החכם והנבו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 2
  • 3
  View document details
 7. 7

  Legal documentCUL Or.1080 J48

  Recto: Letter of recommendation addressed to Aharon ha-Ḥazzan. In Hebrew, calligraphically written. Headed with the title 'Rosh ha-Seder.' Requesting that Aharon look after a blind …

  ULC Or 1080 J 48 + TS 8 J 22, fol. 14 + ENA 4011, fol. 25, ed. S. D.Goitein, "The Communal activities of Elhanan b. Shemarya" (Hebrew),Joshua Finkel …

  Verso

  1. Rosh ha-Seder
  2. Our beloved and eminent ma(ster) and t(eacher) Aaron the cantor the precious one,
  3. may our Rock protect you and increase your wel…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 8. 8

  LetterCUL Or.1080 J235

  Abū l-Majd, in Alexandria writes to his cousin Judge Elijah, in Damascus (?) on a business trip. See Goitein Nachlass material. Judge Elijah may in …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 9. 9

  LetterT-S 12.24

  Begging letter, prefaced with a rhyming poem, from Isaac the blind ("bereft of all the pleasures of the world"), asking for assistance from Ismaʿīl b. …

  1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 10. 10

  LetterT-S 8J37.10

  Petition from Yusuf requesting help from the addressee, Natan, for a woman who has weak vision and a blind daughter. The sender also enquires after …

  1. ]יב נתן הזקן הקבה לא
  2. ] פהמת תצמנה וקד עלמת
  3. ] אכתר מן אלחאגה לאכן
  4. ] אלדעא מני ואטיב אלמנא
  5. ]נצף אלי דלך שכרי לכבד
  6. ]כם והנ הירא שמים בר מר ור
  7. ] . .ל וא…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 11. 11

  LetterT-S 12.3

  Letter from a Maghribi silversmith named Efrayim b. Ishaq of Ceuta, Morocco, who had fled Almohad persecution in his native country about 35 years earlier. …

  1. לו בכם זכרים [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 12. 12

  LetterT-S 8J16.29

  Letter written by a Byzantine scribe in Egypt on behalf of an unnamed blind man, addressed to a charitable administrator called ‘Eli ha-Kohen b. Hayyim …

  1. לכבוד גדולת קדושת הדרת נזר ועטרת
  2. אל מרנא ורבנא עלי הפרנס הנאמן החכם והנבון
  3. הצדיך התם הישר שעשה עמי טובות הרבה
  4. מיום בואי ואני עבדו הסגי נהור אתענה
  5. בכ…

  Recto

  1. To your honor, greatness, and holiness, excellent diadem and crown. 
  2. To our master and teacher Eli the parnas, the trusted, the wise and disce…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 13. 13

  Legal documentCUL Add.3417

  Recto and verso: Draft of a legal document. Abu Saʿd al-Levi undertakes to provide his elderly father Shemuel with food and drink and the money …

  1. . . . אמונה אטעמה ואסקיה ואזן ענה נצף גאליתה אן דאמת
  2. עלי הדא אלצרף //אעני באלפלוס// ואן עאדת אלי אלמנהאג אלאולי מן דינארין אלי דון דלך
  3. פאזנהא ענה כא…

  1 Transcription

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 14. 14

  LetterT-S 12.13

  Letter. The sender, a newcomer in Fustat from Yemen, describes himself as 'a pigeon whose wings have been clipped' (line 1), writes to his brother …

  1. אלי בנתה וקד בקית מתל חמאם מקצץ אלאגנחא ולמא קד
  2. ת . . . ת עלי נפסי פי אלספר אלי אסכנדריא קולת עסא אני . . .
  3. מן . . עלה מעה או מן ממן יכון יערפנא נתו…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  View document details
 15. 15

  LetterT-S 6J2.10

  Letter from a certain Ḥ[alfon] (?) to Shemarya b. David requesting an appointment as a religious functionary. Egypt, 1213 (?). He cannot work because of …

  II, 68

  1. אלעבד חל[פון...]
  2. יק צפ תפ הוד ועטרת וצניף כותרת מ[רנא ורבנא]
  3. שמריהו הנגיד הגדול נגיד הנגידים וראש
  4. החסדים וינהי אנה מן בעץ צנאיעה דאעי
  5. לאללה ת…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 16. 16

  LetterT-S 13J18.18

  Letter from the wife of Maʿānī. Desperate letter of appeal to the 'courts' (judges) from a blind woman whose husband had fled to Alexandria and …

  1. אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל ה(שור) והח(מור)
  2. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
  3. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד'
  4. ד' ישמרהו ויחייהו ואשר בארץ וא…

  Recto

  "Happy shall you be who sow by [all waters, Who let loose the feet of (cattle) and (asses)" (Isaiah 32:20).

  "Happy are those who act justly, wh…

  1 Transcription 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 17. 17

  LetterT-S Ar.53.37

  Letter from a blind man in Salonica to his son Ismāʿīl in Egypt. In Judaeo-Arabic. Written on vellum in a scholarly hand. The first page …

  Page B

  1. מע צביה [[נ]] צגירה ולהא חט ואיצא אליהוד מא
  2. יתחשוני ומא ענדי שי נכרג בה אליכם ואנא פי
  3. ג נפוס ואכשא אן נתקל עליכם ואכתר מא
  4. בשרתמוני אנכם מא תח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1v
  • 1r
  View document details
 18. 18

  State documentT-S Ar.42.177

  State document. Petition to a Fatimid ruler in which the writer asks to be exempted from the payment of his capitation tax (of 1 + …

  Recto

  1. ويقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار واحد وثلث وربع ودرهم

  2. وفي اكثر اوقاته يتعذر عليه تغليقها الى ان يتصدق له من اليهود اهل طائ…

  1. He pays the poll tax that he is liable for, the annual amount of which is one dīnār, a third and a quarter, and one dirham.

  2. At most times it is d…

  1 Transcription 1 Translation

  Tags

  • 1r
  View document details
 19. 19

  LetterT-S 13J35.15

  Letter from Abū l-Faraj and his son Abū l-Majd in Bilbays to Eliyyahu the Judge (who is the cousin, ibn khāl, of Abū l-Faraj). They …

  Recto

  מן ענד ממלוכה אבו אלמגד וואלדה אבו אלפרג

  1. בשמ׳ רחומ׳
  2. כתאבי אלי אלאך אלשקיק אלריס
  3. אלפאצל אדאם אללה סעאדתה
  4. וירינא (?) עליה נעמתה וגמע שמלנא
  5. בטלעת…

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 20. 20

  LetterT-S 12.780

  Letter from a scholar from Ramla (who had lived for twenty years in Baghdad) to Nahray b. Nissim. Around 1095. Seems like a part of …

  Recto

  1. [                                                                                                                                             …

  3 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 21. 21

  LetterT-S Ar.42.165

  Letter in Arabic script from a blind man, Barakāt al-Jiblī, to the man with whom his son Ḥassūn lives, Sābiq al-Kohen b. Maḥfūẓ, dictated to …

  Recto

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. كتابي الى سيدي ومولاي اطال الله بقاه وادام عزه وتمكينه وعلاه وكبت اعداه
  3. عن شوق اليك شديد وارتياح نحوك الله تعالى يقرب ا…

  1 Transcription 2 Discussions

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 22. 22

  LetterT-S 13J28.10

  Letter of appeal for charity from Yeḥezqel b. Ibrāhīm (the writer) and the former judge Moshe b. Shemarya to Abū ʿImran Mūsā b. Abī l-Ḥayy, …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. סבב כתאבנא הדא אלי סידי הזקן היקר המכובד סגלת הישיבה
  3. הקבה יאריך ימיו בטוב ויתן לו חן וחסד ורחמים ויזכה לח…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 23. 23

  LetterT-S 16.284

  Letter from a son to his mother describing the events of his journey from Alexandria to Fustat and mentioning the illness of his uncle. Much …

  1. .] שיויתי ייי לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט
  2. ו]לדהא אבו אלברכאת געל פדאהא כתאבי אלי
  3. ח]צרה אלואלדה אלעזיזה אלכרימה אלמכרומה
  4. . . .] כ[. . . . .] אלמחתרמ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  View document details
 24. 24

  LetterT-S 13J18.14

  Letter on behalf of Yaḥyā b. ʿAmmār of Alexandria addressed to ʿŪlla ha-Levi b. Yosef, a.k.a. Abū l-ʿAlā' Ṣāʿid b. Munajjā, a parnas (social welfare …

  עבדהא יחיי אלאסכנדראני

  בן עמאר

  1. בשמ רחמ
  2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו וגו
  3. אלכאלק תעאלי דכרה ותקדסת אסמאה יסתגיב פי חצרה אלשיך אלגליל אבו אלעלא
  4. צאע…

  Recto

  1. Your slave Yaḥyā the Alexandrian 

  b. ʿAmmār 

  1. In (your) name O M[e]rc(iful)

  2. “Happy is he who is thoughtful of the wretched; in bad times…

  2 Transcriptions 1 Translation 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 25. 25

  LetterBodl. MS heb. d 74/37

  Letter of appeal from an elderly, blind woman, mother of several sons and grandsons, to the Gaon Maṣliaḥ. Dating: 1127–38, based on the tenure of …

  1. ולתתך ע]ליון על כל הגוים אשר עשה
  2. לתהלה] ולשם ולתפארת ולהיותך עם
  3. קדש] לייי אלהיך כאשר דבר:
  4. אלממלוכה] תעלם חצרת אדונינו גאונינו מצליח הכהן ראש
  5. ישיבת ג…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 37 recto
  • 37 verso
  View document details
 26. 26

  LetterT-S 10J17.9

  Letter from Yeshūʿa ha-Kohen b. Avraham ha-Galili, in Shubra Damsīs, to Efrayim b. Meshullam (judge, active 1142–54). Dated: 1142 CE (month of Av). The writer …

  1. בשמ ר]חמ
  2. ערף] אלקדים סבחאנה מא ענדי מן שגל
  3. אלקלב ו]אלשוק ואלארתיאח אלי חצרה רב
  4. . . . . . . ] מרי ורבי אפרים השר הנכבד החכם
  5. . . . . . . ] התלמיד המופ…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 27. 27

  LetterYevr.-Arab. II 1457

  Letter from a woman named Harja (הרגה), somewhere in Syria, to her mother, the wife of Mūsā Ibn Fayrūz, in Cairo. In Judaeo-Arabic. Dating: Late, …

  1 Transcription

  Tags

  View document details
 28. 28

  LetterT-S 12.303

  Letter from the wife of Shemuel, a poor woman from al-Maḥalla, addressed to the Gaon Maṣliaḥ. She asks for assistance for herself and for her …

  1. אלעב[דה
  2. בש רח
  3. עבדה ה[ד]רת אדוננו גאוננו מצליח הכהן ראש
  4. ישיבת גאון יעקב ירום הודו ויגדל כבודו ויחליף
  5. עליו למען שמו בזכר וימלא בו מקומו לקיים
  6. מקרא שכ …

  Recto

  The sl[ave ...] 

  In (your) n(ame) O Me(rciful) 

  The slave of your e[x]cellency our lord and Gaon Maṣliaḥ ha-Kohen, head of the Academy of the P…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 29. 29

  LetterT-S 16.287

  Letter dated 15 Sivan 1208 from Yehuda b. Aharon b. al-'Ammani (Alexandria) to Abu l-Majd Meir b. Yakhin (Fustat). The first part (r.6-17) deals with …

  Recto:

  בשמ רחמ כאדמה יהודה המלמד

  1. אלי חצרה אלמולא אלסייד אלאגל אלשיך בו אלמגד תפארת החזנים
  2. ועוזם [א]דאם אללה פי אעלא אלכיר בקאה ואדאם תאיידה
  3. ועלאה ור…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 30. 30

  LetterT-S NS J430

  Public appeal of a blind woman to the congregation of Fustat to pay the fee of 4 dinars charged by a Muslim physician for the …

  1 Discussion

  Tags

  View document details
 31. 31

  LetterT-S 10J18.15

  Petition from Yefet ha-Melammed the schoolmaster to Avraham Maimonides; the latter's answer is on verso, lines 18–26. Yefet writes that he is ill and losing …

  1. لے
  2. צדיקים יירשו ארץ וג
  3. אלממלוך יקבל אלארץ באלמקאם
  4. אלעאל אעלאה אללה ואסנאה
  5. וזאדה נפאדא ואבקאה סידנא
  6. ירום הודו מא יכפא ענה חאל
  7. ממלוכה מן שדה אלמרץ וקל…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 32. 32

  LetterT-S 13J9.4

  Letter from Shimʿon b. Shaʾul b. Yisraʾel ha-Ṭulayṭulī, in Jerusalem, to his sister Ballūṭa in Toledo. Dated at the last line: the month of Marḥeshvan …

  1. בשם רם ונשא
  2. כתאבי אליך יאכתי וחביבה קלבי אטאל אללה בקאך ואוזעני שכרך ואגמע ביני ובינך
  3. פי הדא אלקדס אלמקדס ברחמתה וקד תקדמת לי אליך כתב עדה ולא אעלם …

  Recto

  29. Regarding Ibrāhīm b. Fadānj and Ibrāhīm b. al-Harūnī, they arrived in 

  30. Jerusalem from the Christian lands (bilād al-rūm: Byzantium) af…

  2 Transcriptions 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 33. 33

  LetterT-S 10J12.16

  Letter from a woman, in Fustat, to her son Abū l-Maḥāsin, in Funduq al-Qamra, Alexandria. Dictated to Abū Manṣūr. Likely belongs with T-S 10J19.26 (PGPID …

  Recto:

  1. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול
  2. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ייי ורפאתיו
  3. אלדי אעלם בה ולדי ואלעזיז עלי וענדי גמע אללה שמלי בה קריב עלי מא י…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details
 34. 34

  LetterT-S 20.149

  Letter from the Egyptian physician ʿAfīf b. Ezra, in Gaza (detained there en route from Cairo to Safed), to Shemuel b. Yequtiel al-Amshāṭī, in Fustat. …

  Recto:

  1. בש' רח'
  2. יחנ'
  3. אשרי תמימי דרך ההול'
  4. אשרי תמימי דרך ההול
  5. והמשכילים יזהירו כזו'
  6. וידע כל יש מ כ נ שמואל
  7. יוי עוז
  8. קומי אורי כי בא אורך וכ[בוד] יוי ע…

  1 Transcription 1 Discussion

  Tags

  • 1r
  • 1v
  View document details